Κατάλογος Προσωπικού

ΔΩΡΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ

LOIZIDOU DORA
+357 22 89 43 71
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B205
Πανεπιστημιούπολη

Διδάσκει στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2010.

Διδακτορικό στις Επιστήμες της Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes (εργαστήριο LIDILEM) με ειδίκευση στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Stendhal - Grenoble 3 και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ειδίκευση στη Διδακτική των Γλωσσών).

Μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου LIDILEM του Πανεπιστημίου Grenoble Alpes και του εργαστηρίου Méthodal OpenLab του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) και Αριστοτέλειου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

Συντονίστρια της έρευνας-δράσης του προγράμματος τηλεσυνεργασίας Le français en (première) ligne με το Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes (από το 2011).

Βιογραφικό σημείωμα

 
  • Διδακτική Ξένων Γλωσσών και Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
  • Εκπαιδευτική τεχνολογία
  • Ψηφιακά προγράμματα εκπαίδευσης : υβριδική εκπαίδευση, τηλεσυνεργασία
  • Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία μέσω Υπολογιστή (CMC)
  • Γλώσσες για Ακαδημαϊκούς και Ειδικούς Σκοπούς
 
2022 Savlovska, D. & Loizidou, D. (προς δημοσίευση) « Entre l'efficacité et le sentiment d'auto-efficacité : le cas des apprenants du FLE », Synergies Pays Riverains de la Baltique, Numéro thématique « Langage et affectivité : de la linguistique à la linguistique appliquée », 16.
2022 Gavriilidou, M., Giagkou, M., Loizidou, D. & Piperidis, S. (2022α). Deliverable D1.17 Report on the Greek Language. Project deliverable: EU project European Language Equality (ELE); Grant Agreement no. LC-01641480 – 101018166 ELE. https://european-language-equality.eu/wp-content/uploads/2022/03/ELE___Deliverable_D1_17__Language_Report_Greek_.pdf
2021 Loizidou, D. LMOOC and self-regulated learning in university education. MOOCs, Language learning and mobility, design, integration, reuse, April 2021, Online conference, Italy. ⟨hal-03212341⟩
2021 Savlovska D., Loizidou D. & Ivanova V. Dialogue interculturel en ligne : communication « ratée » dans un projet télécollaboratif. Kalbotyra74, 198-220. https://doi.org/10.15388/Kalbotyra.2021.74.11
2021 Kakoyianni-Doa, F. & Loizidou, D. (2021). Un corpus parallèle français-grec en ligne pour une aide à la rédaction d'une argumentation. In A. Kamber, M. Dubois & S. Cotelli Kureth (Eds). Bulletin suisse de linguistique appliquée, « La linguistique appliquée à l’ère digitale », No spécial (2), 49-66, Actes du colloque VALS-ASLA 2020, Neuchâtel, 12-14 février 2020

2020

Loizidou, D. & Savlovska, D. Taking care of their positive online face? Reasons and
strategy development. In M. Hauck & A. Müller-Hartmann (Eds), Virtual exchange and 21st century teacher education: short papers from the 2019 EVALUATE conference (pp. 71-84). Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2020.46.1134

2019

Loizidou, D. Apprendre à apprendre : quels rôles pour des « espaces » d’apprentissage informel en ligne dans une formation institutionnalisée ? Revue internationale Méthodal. Méthodologie de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, 3. https://methodal.net/?article222

2018

Kakoyianni-Doa, F., Loizidou, D. & Monville-Burston, M. Aspects de la complémentation en FLE chez des apprenants hellénophones. SHS Web of Conferences, 2018, 6e Congrès Mondial de Linguistique Française, 46, 07004. doi.org/10.1051/shsconf/20184607004

2016

Loizidou, D, & Mangenot, F. Interactional dimension of online asynchronous exchange in an asymmetric telecollaboration. In S. Jager, M. Kurek, & B. O’Rourke (Éd.), New directions in telecollaborative research and practice: selected papers from the second conference on telecollaboration in higher education (1re éd., p. 155‑161). Dublin Ireland: Research-publishing.net. doi.org/10.14705/rpnet.2016.telecollab2016.502

2016

Loizidou, D. Outils linguistiques en formation hybride : lesquels facilitent l’apprentissage ? In M. Depeursinge, S. Florey, & N. Cordonier (Éd.), In Actes du colloque « L’enseignement du français à l’ère du numérique », 29, 30, 31 août 2013 (p. 219‑228). Lausanne : Haute école pédagogique du canton de Vaud. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02523856

2014

Loizidou, D. Culture numérique de l’apprenant dans un projet de télécollaboration. In Enseigner sans enseignants ? Tendances et problèmes des arts et métiers numériques de la formation. Paris : Université Paris Descartes. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02523855

2013

Loizidou, D. Place et rôle du socio-affectif dans les feedback évaluatifs lors d’une télécollaboration. In C. Dejean-Thircuir, F. Mangenot, E. Nissen, & T. Soubrié (Éd.), Actes du colloque Epal 2013 (Échanger pour apprendre en ligne). http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-02002419