Κατάλογος Προσωπικού

ΝΤΕΝΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

POLITIS DENIS
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Green Park, 512
Λεωφ. Αγλαντζιας 91

Ο Ντένις Πολίτης κατέχει Master of Engineering (2010) και διδακτορικό (2014) πτυχίο από το Imperial College του Λονδίνου. Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές: χρήση σφυρηλάτησης και διαμόρφωση λαμαρινών για την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τον εμπορικό τομέα. Η έρευνα του περιλαμβάνει τη διερεύνηση των επιπτώσεων της θερμοκρασίας, της ταχύτητας, των εργαλείων και των συνθηκών επαφής υλικών, καθώς και τη μοντελοποίηση της διαδικασίες παραγωγής και τη μείωση του χρόνου κατασκευής, την κατανάλωση υλικού και του κόστους. Ο Δρ Πολίτης έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 70 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με βιομηχανικές εταιρείες που έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις του FP7 και του H2020.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1684-0923

Google Scholar: https://scholar.google.co.uk/citations?user=BD8Yy1YAAAAJ&hl=en

 • Πολυμεταλλική κατασκευή
 • Σφυρηλάτηση
 • Μορφοποίηση λαμαρινών
 • Hot Stamping
 • Πειραματικός έλεγχος
 • Σχεδιασμός εργαλείων
 • Χαρακτηρισμός υλικών
 • Μοντελοποίηση με πεπερασμένα στοιχεία
 • Yang, X., Liu, H., Zhang, L., Hu, Y., Politis, D.J., Gharbi, M.M., Wang, L. (2024) Interactive mechanism and friction modelling of transient tribological phenomena in metal forming processes. A review. Friction. 12(3), 375-395. https://doi.org/10.1007/s40544-023-0751-9
 • Chantzis, D., Tracy, M., Liu, H., Politis, D.J., Fu, M.W., Wang, L. (2023) Design optimization of hot stamping tooling produced by additive manufacturing. Additive Manufacturing, 74, 103728. https://doi.org/10.1016/j.addma.2023.103728
 • He, Z., Liang, J., Zhang, H., Guo, E., Du, W., Politis, D.J., Wang, L. (2023) Formability and microstructure of laser powder bed fused AlSi10Mg alloy sheets under various deformation conditions. Materials Characterization, 199, 112813. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2023.112813
 • Kopec, M., Politis, D.J. (2023) Advances in sheet metal forming processes of lightweight alloys. Materials 16(9), 3293. https://doi.org/10.3390/ma16093293
 • Yang, X., Zhang, L.M., Liu, H., Politis, D.J., Gharbi, M.M, Shi, H., Wang, L. (2023) Effect of tooling temperature on the transient lubricant behaviour in hot metal forming processes. Steel Research International. 94(4), 2200306. https://doi.org/10.1002/srin.202200306
 • Yu, X., Jin, Y., Liu, H., Rai, A., Kostin, M., Chantzis, D., Politis, D.J., Wang, L. (2022) A review of renewable energy and storage technologies for automotive applications. International Journal of Automotive Manufacturing and Materials. 10-10. https://doi.org/10.53941/ijamm0101010
 • Yang, X., Liu, H., Dhawan, S., Politis, D.J., Zhang, J., Dini, D., Hu, L., Gharbi, M.M. (2022) Digitally enhanced lubricant evaluation scheme for hot stamping applications. Nature Communications. 13(1), 5748. https://doi.org/10.1038/s41467-022-33532-1
 • Di, B., Liu, H., Dhawan, S., Wang, K., Liu, X., Politis, D.J. (2022) Mechanics based failure model of tube hydro-bulging test. Frontiers in Mechanical Engineering, 8, 908375. https://doi.org/10.3389/fmech.2022.908375
 • Yang, X., Zhang, L., Politis, D.J., Zhang, J., Gharbi, M.M., Leyvraz, D., Wang, L. (2022) Experimental and modelling studies of the transient tribological behaviour of a two-phase lubricant under complex loading conditions, Friction, 10(6), 911-926. https://doi.org/10.1007/s40544-021-0542-0.
 • Yang, X., Hu, Y., Zhang, L., Zheng, Y., Politis, D.J., Liu, X., Wang, L. (2022) Experimental and modelling study of interaction between friction and galling under contact load change conditions, Friction, 10(3), 454-472. https://doi.org/10.1007/s40544-021-0531-3
 • Liu, X., Di, B., Yu, X., Liu, H., Dhawan, S., Politis, D.J., Kopec, M., Wang, L. (2022) Development of a Formability Prediction Model for Aluminium Sandwich Panels with Polymer Core. Materials, 15(12), 4140. https://doi.org/10.3390/ma15124140
 • Szczęsny, G., Kopec, M., Politis, D.J., Kowalewski, Z.L, Łazarski, A., Szolc, T. (2022) A Review on Biomaterials for Orthopaedic Surgery and Traumatology: From Past to Present. Materials. 15(10), 622. https://doi.org/10.3390/ma15103622
 • Zhu, M., Lim, Y.C., Liu, X., Cai, Z., Dhawan, S., Gao, H., Politis, D.J. (2021) Numerical forming limit prediction for the optimisation of initial blank shape in hot stamping of AA7075. International Journal of Lightweight Materials and Manufacture. 4(3), 269-280. https://doi.org/10.1016/j.ijlmm.2020.12.006
 • Yang, X., Liu, X., Liu, H., Politis, D.J., Leyvraz, D., Wang, L. (2021) Experimental and modelling study of friction evolution and lubricant breakdown behaviour under varying contact conditions in warm aluminium forming processes. Tribology International, 158, 106934. https://doi.org/10.1016/j.triboint.2021.106934
 • Politis, D.J., Politis, N.J., Lin, J. (2021) Review of Recent Developments in Manufacturing Lightweight Multi-Metal Gears. Production Engineering: Research and Development, Special Issue: Production of Hybrid Bulk Metal Parts by Forming, 15, 235-262. https://doi.org/10.1007/s11740-020-01011-5
 • Yang, X., Zhang, Q., Yang, Z., Liu, X., Politis, D.J., ElFakir, O., Wang, L. (2021) Investigation on the friction coefficient evolution and lubricant breakdown behaviour of AA7075 aluminium alloy forming processes at elevated temperatures. International Journal of Extreme Manufacturing, 3(2), 025002. https://doi.org/10.1088/2631-7990/abe847
 • Zhu, M., Lim, Y.C., Cai, Z., Liu, X., Dhawan, S., Liu, J., Politis, D.J. (2021) Cloud FEA of hot stamping processes using a software agnostic platform. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 112, 3445-3458. https://doi.org/10.1007/s00170-020-06533-x
 • Chantzis, D., Liu, X., Politis, D.J., Wang, L. (2021) Design for Additive Manufacturing (DfAM) of Hot Stamping Dies with Improved Cooling Performance under Cyclic Loading Conditions. Additive Manufacturing, 37, 101720. https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101720