Κατάλογος Προσωπικού

ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ

ARISTODEMOU ELENI
22893698
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 129
Πανεπιστημιούπολη
Η Ελένη Αριστοδήμου είναι Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατέχει πτυχίο (BSc) στα Οικονομικά και Μαθηματικά από το University of Bristol, μεταπτυχιακό (MSc) στα Οικονομικά από το University College London και διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το University College London. Εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγήτρια στο University of Amsterdam και δίδαξε στο University College London. Υπήρξε Candidate Fellow στο Tinbergen Institute και είναι Associate στο Centre for Microdata Methods and Practice (CeMMAP). 
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Εμπειρική Βιομηχανική Οργάνωση
Aristodemou E. (2023), "Strictly log-concave probability distributions in discrete response models", Statistics & Probability Letters, Volume 193, Article 109683
Aristodemou E. (2021),  "Semiparametric Identification in Panel Data Discrete Response Models", Journal of Econometrics, Volume 220, Issue 2, Pages 253-271.
Aristodemou E. and A.M. Rosen (2022), "A discrete response model for partially ordered alternatives", Quantitative Economics, 2022, Volume 13, Issue 3, Pages 863–906.