Κατάλογος Προσωπικού

ELIAS BASSIL

BASSIL ELIAS
22893966
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B129
Πανεπιστημιούπολη