Κατάλογος Προσωπικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

CONSTANTINOS CHRISTOU
22892943
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint, 409
Λεωφ. Καλλιπόλεως 40
O Κωνσταντίνος Χρίστου είναι ομότιμος Καθηγητής στη διδακτική των μαθηματικών στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διετέλεσε Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι πρόεδρος του Κυπριακού Συμβούλιου Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Έχει εργαστεί ως επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής σε ερευνητικά προγράμματα που επιχορηγούνται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι επίσης γνώστης του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου και είναι συντονιστής της ομάδας συγγραφή των εγχειριδίων των μαθηματικών και της επιτροπής συγγραφής των νέων αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών στην Κύπρο. Διέτέλεσε εθνικός αντιπρόσωπος της Κύπρου στις διεθνείς έρευνες TIMSS 2003 και PISA 2012. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο με περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και κεφάλαια σε βιβλία που εκδίνονται από διεθνείς οίκους. Συμμετέχει στα Ευρωπαικά προγράμματα KeyCoMath και Didunas. 
 
 
Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του και πλείστες από τις δημοσιεύσεις του έχουν ως αντικείμενο την ψυχολογία των μαθηματικών, την εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση, τις στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών για τα μαθηματικά και την ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία των μαθηματικών. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται για τη γνωστική ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών και για τη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθηματικών και των επιδόσεων των μαθητών στα μαθηματικά, μέσα από την ενσωμάτωση καινοτομιών (όπως τα νέα σχολικά βιβλία των μαθηματικών) και των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία. Τόσο στις πανεπιστημιακές του διαλέξεις όσο και στις δημοσιεύσεις του έχει ως στόχο τη σύζευξη των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη διδακτική πρακτική, που είναι και στόχος του παρόντος ερευνητικού προγράμματος. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν στραφεί και οι τελευταίες έρευνες και δημοσιεύσεις του.
 • Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (in press). A longitudinal study revisiting the notion of early number sense: algrebraic arithmetic a catalyst for number sense development.. Mathematical Thinking and Learning, Vol.(Issue), .
 • Chimoni, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (in press). Examining early algebraic thinking: insights from empirical data.. Educational Studies in Mathematics., Vol.(Issue), .
 • Zachariades, T., Christou, C., & Pitta-Pantazi, D. (2013). Reflective, systemic and analytic thinking in real numbers. Educational Studies in Mathematics, 82(1), 5 – 22, doi:10.1007/s10649-012-9413-y
 • Pittalis, M., & Christou, C. (2013). Coding and decoding representations of 3D shapes. Journal of Mathematical Behavior, 32, 673-689. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmathb.2013.08.004
 • Chrysostomou, M., Pitta-Pantazi, D., Tsingi, C., Cleanthous, E. & Christou, C. (2013). Examining number sense and algebraic reasoning through cognitive styles. Educational Studies in Mathematics, 83(2), 205 – 223, doi:10.1007/s10649-012-9448-0
 • Kontoyianni, K., Kattou, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2013). Integrating mathematical abilities and creativity in the assessment of mathematical giftedness. Psychological Assessment and Test Modeling, 55(3), 289-315.
 • Pitta-Pantazi, D., Sophocleous, P., & Christou, C. (2013). Developing and enhancing elementary school students’ higher order mathematical thinking with SimCalc. In S. Hegedus & J. Roschelle (Eds.), The SimCalc vision and contributions: Democratizing access to important mathematics (pp.319 – 340), New York: Springer.
 • Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2011). The structure of prospective kindergarten teachers’ proportional reasoning. Journal of Mathematics Teacher Education, 14(2), 149 – 169. doi:10.1007/s10857-011-9175-y
 • Pitta-Pantazi, D., Christou, C., Kontoyianni, K., & Kattou, M. (2011). A model of mathematical giftedness: Integrating natural, creative and mathematical abilities. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 11(1), 39 – 54. doi:10.1080/14926156.2011.548900
 • Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2010). Spatial versus object visualisation: The case of mathematical understanding in three-dimensional arrays of cubes and nets. International Journal of Educational Research, 49(2-3), 102 – 114. doi:10.1016/j.ijer.2010.10.001
 • Pittalis, M., & Christou, C. (2010). Types of reasoning in 3D geometry thinking and their relation with spatial abilities. Educational Studies in Mathematics, 75(2), 191-212. doi: 10.1007/s10649-010-9251-8
 • Mousoulides, N., Pittalis, M., Christou, C., & Sriraman, B. (2010). Tracing students’ modeling processes in school. In R. Lesh et al. (Eds.), Modeling Students’ Mathematical Modeling Competences (pp. 119-129). Springer. doi: 10.1007/978-1-4419-056-1_10
 • Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2009). Cognitive styles, dynamic geometry and measurement performance. Educational Studies in Mathematics, 70(1), 5-26.
 • Mousoulides, N., Sriraman, B., & Christou, C. (2008). A Modeling Perspective in Mathematical Problem Solving. Mathematical Thinking and Learning, 10(3), 293-304.
 • Pitta-Pantazi, D., Christou, C., & Zachariades, Th. (2007). Secondary school students/ levels of understanding in computing exponents. Journal of Mathematical Behavior, 26, 301-311.
 • Christou, C., & Papageorgiou, E. (2007). A framework of mathematics inductive reasoning. Learning and Instruction, 17(1), 55-66.
 • Christou, C., Pittalis, M., K., Mousoulides, N. & Jones, K. (2007). Developing the 3DMath dynamic geometry software: theoretical perspectives on design. International Journal of Technology in Mathematics Education, 13(4), 168-174.
 • Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., & Pitta-Pantazi, D. (2005). Problem solving and problem posing in a dynamic geometry environment. The Montana Mathematics Enthousiast, 2(2), 125-143.
 • Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pantazi-Pitta, D., & Sriraman, B. (2005). An empirical taxonomy of problem posing processes. ZDM, 37(3), 149-158.
 • Demetriou, A., Kui, Z.X, Spanoudis, G., Christou, C., Kyriakides, L., & Platsidou, M. (2005). The architecture, dynamics, and development of mental processing: Greek, Chinese or universal? Intelligence, 33, 109-141.
 • Christou, C., Pitta-Pantazi, D., Souyoul, A., & Zachariades, T. (2005). The embodied, proceptual and formal worlds in the context of functions. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 5(2), 241-252.
 • Christou, C., Eliophotou-Menon, M., & Philippou G. (2004). Teachers’ concerns regarding the adoption of a new mathematics curriculum: An application of CBAM: Educational Studies in Mathematics, 57, 157–176.
 • Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D. (2004). Proofs through exploration in dynamic geometry environments. International Journal of Science and Mathematics Education, 2(3), 339-352.