Κατάλογος Προσωπικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

CONSTANTINOU CONSTANTINOS
+35722892936
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης, 418
Δράμας 11-13

Ο Κ. Π. Κωνσταντίνου είναι Καθηγητής Φυσικών Επιστημών και της Διδακτικής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου διευθύνει επίσης την Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Κατέχει διδακτορικό τίτλο στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Έχει εργαστεί στα Πανεπιστήμια Washington State University και University of Washington. Είναι μέλος των εκδοτικών επιτροπών διάφορων επιστημονικών περιοδικών περιλαμβανομένων των International Journal of Science Education,  Educational Research Review και Learning, Culture and Social Interaction. Διατελεί κριτής εργασιών στα επιστημονικά περιοδικά Learning and Instruction και Journal of Research in Science Teaching. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μάθηση και τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για ενίσχυση της κριτικής σκέψης και του επιστημονικού συλλογισμού.

Η Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες αξιοποιεί τα ευρήματα σύγχρονων ερευνών και αναπτύσσει συμβατικά και διαδικτυακά εργαλεία μάθησης και μαθησιακές ακολουθίες για προώθηση της επιστημονικής σκέψης.

Ο Κ. Π. Κωνσταντίνου έχει συντονίσει σειρά ερευνητικών έργων τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κυπριακό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Το 2004 συμμετείχε στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων το οποίο συνέταξε την έκθεση Europe needs more Scientists! Το 2014 συμμετείχε στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που συνέταξαν την έκθεση Science Education for Responsible Citizenship. Έχει συμμετάσχει επίσης σε διάφορες άλλες επιτροπές του προγράμματος Επιστήμη στην Κοινωνία. Υπηρέτησε ως μέλος των Εκτελεστικών Συμβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ερευνητών για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση (EARLI, www.earli.org) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ερευνητών για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ESERA, www.esera.org).

Πρόσθετες πληροφορίες:

https://www.researchgate.net/profile/Costas_Constantinou2

https://ucy.academia.edu/CostasConstantinou

https://scholar.google.com/citations?user=uAWAL-EAAAAJ&hl=en&oi=ao

Η Διερώτηση στις Φυσικές Επιστήμες, Εννοιολογική αλλαγή και η ανάπτυξη συγκροτημένης εννοιολογικής κατανόησης. Διαμορφωτική αξιολόγηση για μάθηση στις φυσικές επιστήμες. Δυναμικάμαθησιακά περιβάλλοντα με πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα. Η μοντελοποίηση ως πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης στις φυσικές επιστήμες. 

K. Iordanou and C. P. Constantinou (2015) 'Supporting Use of Evidence in Argumentation through Practice in Argumentation and Reflection in the context of Socrates Learning Environment.' Science Education, 99 (2), pp. 282-311. DOI:10.1002/sce.21152

Chr. Th. Nicolaou and C. P. Constantinou (2014) 'Assessment of the modeling competence: A systematic review and synthesis of empirical research.' Educational Research Review, Vol. 13, pp. 52-73. DOI:10.1016/j.edurev.2014.10.001

N. Papadouris and C. P. Constantinou (2014) 'Pre-service elementary school teachers' ability to account for the operation of simple physical systems using the energy conservation law.' Journal of Science Teacher Education 2014, 25(8), pp. 911-933. DOI:10.1007/s10972-014-9407-y

K. Iordanou and C. P. Constantinou (2014) 'Developing pre-service teachers' evidence-based argumentation skills on socio-scientific issues.' Learning and Instruction, Vol. 34, pp. 42–57, DOI: 10.1016/j.learninstruc.2014.07.004.

N. Papadouris and C. P. Constantinou (2014) 'An Exploratory Investigation of 12-Year-Old Students' Ability to Appreciate Certain Aspects of the Nature of Science through a Specially Designed Approach in the Context of Energy.' International Journal of Science Education, Vol. 36, No. 5, pp. 755-782. DOI:10.1080/09500693.2013.827816.

C. P. Constantinou and N. Papadouris (2012) 'Teaching and Learning about Energy in Middle School: An Argument for an Epistemic Approach.' Studies in Science Education, 48(2), pp.161-186. DOI: 10.1080/03057267.2012.726528

C. P. Constantinou, R. Hadjilouka and N. Papadouris (2010) ‘Students’ Epistemological Awareness Concerning the Distinction between Science and Technology’, International Journal of Science Education, Number: 2, Vol. 32, 143-172.

N. Papadouris and C. P. Constantinou (2010) ‘Approaches employed by sixth-graders to compare rival solutions in socio-scientific decision-making tasks’, Learning and Instruction, Vol. 20, 225-238.

M. Evagorou, K. Korfiatis, Chr. Nicolaou and C. P. Constantinou (2009) ‘An investigation of the potential of interactive simulations for developing system thinking skills in elementary school: a case study with fifth and sixth graders’, International Journal of Science Education, Number: 5, Vol. 31, 655-674.

Z. Zacharia and C. P. Constantinou (2008) ‘Comparing the Influence of Physical and Virtual Manipulatives in the Context of the Physics by Inquiry Curriculum: The Case of Undergraduate Students’ Conceptual Understanding of Heat and Temperature’, American Journal of Physics, Number: 4&5, Vol. 76, 425- 430.

L. C. McDermott, P. S. Shaffer and C. P. Constantinou, ‘Preparing teachers to teach physics and physical science by inquiry’, Physics Education, 2000, 35 (6), 411-420.

C. P. Constantinou, ‘The Cocoa Microworld as an Environment for Modeling Physical Phenomena’, International Journal of Continuing Education and Life-Long Learning. ISSN 0957-4344. 1999, Vol. 9, No 2, 201-213