Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ

PAPASTEPHANOU MARIANNA
22892948
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint,
Δράμας 11-13
1992: Πρώτο Πτυχίο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 1996: Διδακτορικό στη Φιλοσοφία, Πανεπιστήμιο Cardiff, (Wales)και Berlin (Germany).1995-6: Part-Time Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Cardiff, (Wales). 1996-7: Βοηθός Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Cardiff, (Wales).1997-2002: Λέκτορας στη Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα ΕΠΑ. 2002- 2008: Επίκουρη καθηγήτρια στη Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα ΕΠΑ. 2008-2015: Αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα ΕΠΑ.
2015 -  : Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμημα ΕΠΑ.
2017 - 2021:  Professor II στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Όσλο, Νορβηγία.  
 
Συνεργάτιδα του "Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία"
(Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) ["Laboratory of Research in Practical and Applied Philosophy"
(L.R.P.A.Ph.)] του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού [Department of Preschool Education Sciences and
Educational Design],  Παν/μιο Αιγαίου [University of the Aegean], http://www.pse.aegean.gr/labs/eepef
Ηπειρωτική Φιλοσοφία 20ου αι., Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης, Κοσμοπολιτισμός,Παγκοσμιοποίηση και η Συνάφειά τους προς τη Σύγχρονη Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης, η Σχολή της Φρανκφούρτης η Επικοινωνιακή Θεωρία των Apel και Habermas, η Διαμάχη Μοντέρνου-Μεταμοντέρνου, Ουτοπία και Εκπαιδευτικά Ιδεώδη, Επιστημολογία, Ηθική, Αισθητική και Γλώσσα ως εστιακά σημεία εκπαιδευτικής φιλοσοφίας.
Βιβλία: M. Papastephanou, Eccentric Cosmopolitanism and a Globalized World. New York: Routledge, 2015. M. Papastephanou, Educated Fear and Educated Hope: Utopia, Dystopia and the Plasticity of Humanity. Rotterdam: Sense Publishers, 2009.
Επιμέλεια Βιβλίων: Bostad, I., Papastephanou, M., & Strand, T. 2023. Justice, Education, and the World of Today: Philosophical Investigations. Taylor & Francis. M. Papastephanou, ed., Toward New Philosophical Explorations of the Epistemic Desire to Know: Just Curious About Curiosity. Cambridge: Cambridge Scholars, 2019. Strand, T., Smith, R., Pirrie, A., Papastephanou, M. and Gregoriou, Z. Philosophy as interplay and dialogue: viewing landscapes within philosophy of education Berlin: LIT Verlag, 2017. M. Papastephanou, ed., Cosmopolitanism: Educational, Philosophical and Historical Perspectives Dordrecht: Springer, 2016. M. Papastephanou, ed., Philosophical Contributions to Compulsory Education. Dordrecht: Springer, 2014. M. Papastephanou, Torill Strand, and Anne Pirrie, eds., Philosophy as a Lived Experience Berlin: LIT Verlag, 2013. M. Papastephanou, ed., Karl-Otto Apel: From A Transcendental-Semiotic Point of View. Manchester: Manchester University Press, 1998.
Ειδικά Τεύχη (Special Issues): Marianna Papastephanou, ed., (2018). Cosmopolitanism in the Time of Terror, Knowledge Cultures 6(3), 7-102.  Klas Roth and M. Papastephanou, eds. (2012). The World and the Teacher: prospects and challenges for teacher education in an age of cosmopolitanization, Ethics and Global Politics 5(4), 187-279.
Επιλεγμένα Άρθρα:
(2023) M. Papastephanou, Coming full circle: A pamphlet on Ukraine, education and catastrophe. Educational Philosophy and Theory55(1), 77-88.
(2023) M. Papastephanou, Democratic education and curiosity. Ethics and Education18(3-4), 331-353.
(2023) M. Papastephanou, Curiosity and Democracy: A Neglected Connection. Philosophies8(4), 1-16.
(2023) M. Papastephanou, Echoes and Sounds of Karl Jaspers' “Limit Situation”. Symposium, 30(1), 41-62.
(2023) M. Papastephanou, Global citizenship education, its partial curiosity and its world politics: Visions, ambiguities and perspectives on justice. Citizenship Teaching & Learning18(2), 229-243.
(2023) M. Papastephanou, & Drousioti, K. On learning and unlearning. Policy Futures in Education, 14782103231176605.
(2023) Norefalk, C., & Papastephanou, M. Analytic philosophy of education: Some suggested questions and directions. Theory and Research in Education21(3), 337-349.
(2023) Peters, M. A., Jackson, L., Papastephanou, M., C. W., ... & Fuller, S. AI and the future of humanity: ChatGPT-4, philosophy and education–Critical responses. Educational Philosophy and Theory, 1-35.
(2023) Wang, C., Jackson, L., Papastephanou, M., D. A., ... & Besley, T. Scholarly Responses to “Who Leads, Who Follows?”. Beijing International Review of Education5(1-2), 51-91.
(2022) M. Papastephanou, Curiosity beyond Foucault. Constellations29(2), 197-213.
(2022) M. Papastephanou, Zembylas, M., Bostad, I., Oral, S. B., Drousioti, K., Kouppanou, A., ... & Tesar, M. Philosophy of education in a new key: Education for justice now. Educational Philosophy and Theory54(8), 1083-1098.
(2022) Peters, M. A., Rizvi, F., McCulloch, G., Gibbs, P., Gorur, R., Hong, M., ... & Misiaszek, L. Reimagining the new pedagogical possibilities for universities post-Covid-19: An EPAT Collective Project. Educational Philosophy and Theory54(6), 717-760.
(2022) Drousioti, K., & Papastephanou, M. Incriminatory utopias: Utopian visions creating scapegoats. Thesis Eleven173(1), 42-61.
(2021) M. Papastephanou, Loyalty, justice, and limit-situations. Journal of Philosophical Research46, 221-242.
(2021) M. Papastephanou, Philosophy of education in times of crises and pandemics. Education Sciences11(11), 1-15.
(2021) M. Papastephanou, M. A stereoscopic approach to distinctions of justice. Philosophy International Journal. 4(4), 1-15.
(2021) M. Papastephanou, And that’s not all: (Sur)faces of justice in philosophy of education. Philosophies6(1), 1-16.
(2021) M. Papastephanou, Pandemic totalitarianisms, limit situations and forced vaccinations. Philosophy Intern. Journal4(4), 1-15.
(2021) M. Papastephanou, 'On (Crypto-)Normativity'. Critical Horizons22(3), 250-271.
(2021) M. Papastephanou, 'Open-Mindedness and the (un-)controversial in Classrooms'. Educational Theory71(5), 561-588.
(2021) M. Papastephanou, Reclaiming learning. Policy Futures in Education19(1), 13-27.
(2021) M. Papastephanou, Learning in the city and responding reactively. Ethics and Education16(4), 440-463.
(2020) M. Papastephanou, ‘Hannah Arendt, Karl Jaspers and World Citizenship Rethought’ New German Critique 47(2), 21-44. 
(2020) M. Papastephanou, 'Education and its Philosophy as Pandemic'. Knowledge Cultures 8(2), 7-13.
(2020) M. Papastephanou, 'What Lies Within Gert Biesta's Going Beyond Learning?' Ethics and Education15(3), 275-299. 
(2019). M. Papastephanou, ‘Political Education in Times of Political Apathy and Extreme Political Pathos as Global Ways of Life’. Educational Studies in Japan 13(2), 81-95.
(2019). M. Papastephanou, ‘Of(f) Course: Michel Foucault, the Mobile Philosopher and his Dreamworlds’. Critical Horizons 20(1), 1-19.
(2019) M. Papastephanou, ‘Inclusion in Education and in Public Debates on Education’ Beijing International Review of Education 1(2-3), 1-22.
(2018). M. Papastephanou, ‘Before, Now and After’. Brief Answer to the Question What Comes After Postmodernism at the Invitation of EPAT. Educational Philosophy and Theory 50(14), 1542-4.
(2018). M. Papastephanou, ‘Terrorology in the Time of Cosmopolitanism’. Knowledge Cultures 6 (3), 7-27.
(2018) M. Papastephanou, ‘Time and the Rhythms of Emancipatory Education in Michel Alhadeff-Jones’. Studies in Philosophy and Education 37 (1), 97-102.
(2018). M. Papastephanou, ‘Foucault’s Limit Experience Limited’. Educational Philosophy and Theory 50 (4), 390-403.
(2017). M. Papastephanou, ‘Patriotism and Pride Beyond Richard Rorty and Martha Nussbaum’, International Journal of Philosophical Studies 25 (4), 484-503.
(2017). M. Papastephanou, ‘Reflections on the European Promise’ New German Critique 44 (2), 133-162.
(2017) M. Papastephanou and Z. Gregoriou, ‘Pedagogical Visions: Mary Astell’s Utopia of Retreat’ Romanian Review of Political Sciences and International Relations, 14 (2), 111-127.
(2017). M. Papastephanou, ‘Cosmopolitan Dice Recast’. Educational Philosophy and Theory 49 (14), 1338-1350.
(2017). M.Papastephanou, ‘Learning by Undoing, Democracy and Education, and John Dewey, the Colonial Traveler’. Education Sciences, 7(1), 20-33.
(2016). M. Papastephanou, ‘Genocide, Diversity, and John Dewey's Progressive Education’. Metaphilosophy, 47(4-5), 627-655.
(2016). M. Papastephanou, ‘Edusemiotics and Karl-Otto Apel’s transcendental-semiotics’. Semiotica 212, 3: 179-198.
(2016). M. Papastephanou, ‘Knowledge(s)’. Educational Philosophy and Theory 48 (3): 215-220.
(2016) M. Papastephanou, ‘Needing “Tomorrow as Fish Need Water”: Dystopia, Utopia and Freire’s Pedagogy’, Interchange 47, 1: 31-49.
(2016). M. Papastephanou, ‘Space, Time and Rosi Braidotti’s Europe’ Romanian Review of Political Sciences and International Relations, 13, 2: 91-108.
(2015). M. Papastephanou, ‘Virtue-epistemology and the Chagos Unknown: questioning the indictment of knowledge transmission’. Ethics and Education 10, 3: 284-301.
(2015). M. Papastephanou, ‘The “Lifeblood” of Science and its Politics: interrogating epistemic curiosity as an educational aim’ Education Sciences 6(1), 1-16.
(2015) M. Papastephanou, ‘On Ugliness in Words, in Politics, in Tourism’. Educational Philosophy and Theory 47, 13/14: 1493-1515.
(2015). M. Papastephanou, ‘Michael A. Peters' Discursive Universalism’. Psychosociological Issues in Human Resource Management 3, 2: 151-160.  
(2014) M. Papastephanou, ‘From Consensus to Dissensus and back Again: J.-F. Lyotard’s Assumptions on Language from a Habermasian Point of View’, The European Legacy 19, 6: 679-697.
(2014) M. Papastephanou, ‘To Mould or to Bring Out? Human Nature, Anthropology and Educational Utopianism’. Ethics and Education 9, 2: 157-175.
(2014) M. Papastephanou, ‘Philosophy, Kairosophy and the Lesson of Time’, Educational Philosophy and Theory 46, 7: 718-734.
(2014) M. Papastephanou and Z. Gregoriou, ‘Locke’s Children? Rousseau and the Beans (Beings?) of the Colonial Learner’. Studies in Philosophy and Education 33, 5: 463-480.
(2013) M. Papastephanou, ‘Cosmopolitanism Discarded: Martha Nussbaum’s Patriotic Education and the Inward/Outward Distinction’, Ethics and Education 8, 2: 166-178.
(2013) M. Papastephanou, ‘Political Ideals after the “Modernism versus Postmodernism” Divide’. Romanian Review of Political Sciences and International Relations 10, 2: 76-90.
(2013) M. Papastephanou, ‘Being and Becoming Cosmopolitan: Higher Education and the Cosmopolitan Self’. International Journal of Higher Education 2, 2: 184-194.
(2013) M. Papastephanou, ‘Utopian Education and Anti-utopian Anthropology’, International Education Studies 6, 2: 22-33.
(2013) M. Papastephanou, ‘Inward and Outward Patriotism’, Review of European Studies 5, 2: 124-137.
(2013) Z. Gregoriou and M. Papastephanou, ‘The Utopianism of John Locke’s Natural Learning’, Ethics and Education 8, 1: 18-30.
(2013) M. Papastephanou, M. Christou, and Z. Gregoriou, ‘Globalisation, the Challenge of Educational Synchronisation and Teacher Education’, Globalization, Societies and Education 11(1), 61-84.
(2012) M. Papastephanou, 'University, Inclusion and Intellectual Warfare', Journal of the World Universities Forum 5(1) http://ontheuniversity.com/, ISSN 1835-2030.
(2012) Papastephanou, M. ‘Crossing the Divide Within Continental Philosophy: Reconstruction, Deconstruction, Dialogue and Education’ Studies in Philosophy and Education 31, 2: 153-170.
(2012) M. Papastephanou, ‘Deconstructing the Ethnos – Nation Distinction’, The Journal of Politics and Law 5, 4: 146-158.
(2012) Papastephanou, M. 'Exploring Habermas's Critical Engagement with Chomsky' Human Studies 35, 1: 51-76.
(2012)Papastephanou, M. 'Ethics After God's Death and the Time of the Angels' Cosmos and History, 8, 1: 93-129.
(2011) Papastephanou, M. ‘The “Cosmopolitan” Self Does Her Homework’ Journal of Philosophy of Education 45, 4: 597-612.
(2011) Angeli, C., Valanides, N. and M. Papastephanou, ‘The Role of the Authority of the Text on Critical Thinking’ Interchange 42, 3: 307-328.(2011) Papastephanou, M. ‘Eurocentrism Beyond the «Universalism vs Particularism» Dilemma: Habermas and Derrida/s Joined Plea for a New Europe’ History of the Human Sciences 24, 5: 142-166.
(2011) Papastephanou, M. ‘The Philosopher, the Sophist, the Undercurrent and Alain Badiou’ Speculations 1, 2: 275-311.
(2011) Papastephanou, M. ‘Material Spectres: international conflict, disaster management and educational projects’ Educational Theory 61, 1: 97-115.
(2011) Papastephanou, M. ‘Walls and Laws: proximity, distance and the doubleness of the border’ Educational Philosophy and Theory 43, 3: 209-224.
(2010) Papastephanou, M. ‘The Conflict of the Faculties: Educational Research, Inclusion, Philosophy and Boundary Discourses’ Ethics and Education 5, 2: 99-116.
(2009) Papastephanou, M. ‘Method, Philosophy of Education and the Sphere of the Practico-Inert’ Journal of Philosophy of Education 43, 3: 451-470.
(2008) Papastephanou, M. ‘Religious Education for Political Thinking and Citizenship’ Journal of Beliefs and Values 29, 2: 125-137.
(2008) Papastephanou, M. ‘Hesiod the Cosmopolitan: Utopian and Dystopian Discourse and Ethico-Political Education’ Ethics and Education 3, 2: 89-105.
(2008) Papastephanou, M. ‘Utopian Thought, Dystopian Reality and Educational Practice’, Studies in Philosophy and Education 27, 1: 89-102.(2007) Papastephanou, M. ‘A New Vision of Europe: Infectious or Infected? The Position of Education’ Journal of Social Science Education 6, 1: 4-14.
(2007) Papastephanou & Angeli, /Critical Thinking Beyond Skills/ Educational Philosophy and Theory vol. 39, issue 6: 604-621.
(2006) Papastephanou, M. ‘Philosophical Research and Educational Action Research’, Journal of Philosophy of Education vol. 40, no. 2: 187-203.(2006) Papastephanou, M. ‘Education, Risk and Ethics’, Ethics and Education vol. 1, no. 1: 47-63.
(2006) Papastephanou, M. ‘Postmodernism and the Revival of Socialism as Critique’, The European Legacy vol. 11, no. 3: 241-258.
(2006) Papastephanou, M. ‘Aesthetics, Education, the Critical Autonomous Self and the Culture Industry’, Journal of Aesthetic Education vol. 40, no. 3: 75-91.
(2006) Papastephanou, M. & Koutselini, M., ‘Reason and Language and the New Curriculum’ Pedagogy, Culture & Society vol. 14, no. 2: 149-169.(2005) Papastephanou, M. ‘Rawls’s Theory of Justice and Citizenship Education’ Journal of Philosophy of Education 39, 3: 381-98.
(2005) Papastephanou, M., Valanides, N. & Angeli, C. ‘Action Research, the Reflective Teacher and Science Education’, Science Education International vol. 17, no. 2: 77-88.
(2005) Papastephanou, M. ‘Religious Teaching and Political Context: the case of Cyprus’, Journal of Beliefs and Values vol. 26, no. 2: 139-156.(2005) Papastephanou, M. ‘Globalization, Globalism and Cosmopolitanism as an Educational Ideal’, Educational Philosophy and Theory vol. 37, no. 4: 533-551.
(2005) Papastephanou, M. ‘Entangled in Stories: Inwardness, Politics, Conflict and their Non-Essentialist Treatment’, Philosophy Today vol. 49, no. 1: 14-25.
(2005) Papastephanou, M. ‘Onto-theology and the Incrimination of Ontology: Levinas and Derrida’, Philosophy and Social Criticism vol. 31, no. 4: 461-485.
(2005) Papastephanou, M. ‘Difference-Sensitive Communities, Networked Learning and Higher Education: potentialities and risks’, Studies in Higher Education vol. 30, no. 1: 81-95.
(2005) Papastephanou, M. ‘Can Subjectivity Be Salvaged?’, Common Knowledge vol. 11, no. 1: 136-159.
(2004) Papastephanou, M. ‘On Language, Meaning and Validity: Philosophy of Education and the Universal Pragmatics of Habermas’, Interchange vol. 35, no. 1: 1-29.
(2004) Papastephanou, M. ‘Educational Critique, Critical Thinking and Critical Philosophical Traditions’, Journal of Philosophy of Education vol. 38, no. 3: 369-378.
(2004) Papastephanou, M. ‘The Implicit Assumptions of Dividing a Cake: Political or Comprehensive?’, Human Studies vol. 27, no. 3: 307-334.(2003) Papastephanou, M. ‘The Relevance of History and Philosophy of Science to Science Education: A Philosophical and Educational Outlook’, Science Education International vol. 14, no. 1: 30-36.
(2003) Papastephanou, M. ‘Forgiving and Requesting Forgiveness’, Journal of Philosophy of Education vol. 37, no. 3: 503-524.
(2003) Papastephanou, M. ‘Education, Subjectivity and Community: towards a democratic pedagogical ideal of symmetrical reciprocity’, Educational Philosophy and Theory, vol. 35, no. 4: 395-406.
(2002) Papastephanou, M. ‘Arrows not yet Fired: Cultivating Cosmopolitanism Through Education’, Journal of Philosophy of Education, vol. 36, no. 1: 69-86.
(2002) Papastephanou, M. ‘Liberalism, Justice and Asymmetrical Reciprocity’, The European Legacy vol. 7, no. 5: 549-565.
(2002) Papastephanou, M. ‘Linguistic Archipelago and Its History’, Metaphilosophy, vol. 33, no 5: 566-586.
(2002) Papastephanou, M. ‘Kant’s Cosmopolitanism and Human History’, History of the Human Sciences vol. 15, no. 1: 17-38.
Παλαιότερα: (2000) Papastephanou, M. ‘Communicative Ethics: the un-Kantian Side of a Post-Kantian Ethical Project’, Minerva e-journal vol. 4, Nov 2000, http://www.ul.ie/~philos/vol4/ethics.html.(2000) Papastephanou, M. 'Ulysses’ Reason, Nobody’s Fault: Reason, Subjectivity, and the Critique of Enlightenment’, Philosophy & Social Criticism vol. 26, no 6, 2000: 47-60.(2000) Papastephanou, M. ‘The Idea of Emancipation from a Cosmopolitan Point of View’, Continental Philosophy Review 33, 4: 395-415.(2000) Papastephanou, M. ‘Europe’s Remedial Revolutions or the Political Preconditions of a Medical Metaphor’, The European Legacy vol. 5, no. 2: 215-227.(1999) Papastephanou, M. ‘Discourse Theory and its Implications for Philosophy of Education’,Journal of Philosophy of Education vol. 33, no. 3: 419-435.(1999) Papastephanou, M. ‘Prospects for Thinking Reconstruction Post-Metaphysically: Postmodernism minus the Quote-Marks’, Cultural Values vol. 3 no. 3: 291-304.(1997) Papastephanou, M. ‘Communicative Action and Philosophical Foundations: Comments on the Apel-Habermas Debate’, Philosophy and Social Criticism vol. 23, no. 4: 41-71.Επίσης: 60 Κεφάλαια σε Βιβλία.
2 Άρθρα στα ελληνικά βασισμένα σε Βιβλιοκρισία (δεκτά μέσα από ανώνυμο σύστημα επιλογής). 19 Βιβλιοκριτικές. Διάφορες Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά. Πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε πρακτικά Συνεδρίων. Και πολλές κριτικές θεάτρου και άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις στα πολιτισμικά πράγματα της Κύπρου.