Κατάλογος Προσωπικού

EREN DUZGUN

EREN DUZGUN
22894567
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B106
Πανεπιστημιούπολη
Είμαι επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δίδαξα στο παρελθόν στο Πανεπιστήμιο του Leiden και στο Πανεπιστήμιο του Nottingham (China Campus). Κατέχω διδακτορικό στις Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο York στον Καναδά, με μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Nottingham, UK και πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις από το Middle East Technical University στην Άγκυρα.
 
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα βρίσκονται στη διασταύρωση της ιστορικής κοινωνιολογίας, της πολιτικής οικονομίας και των Διεθνών Σχέσεων (IR). Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαι με την Ιστορική Κοινωνιολογία και την Πολιτική Οικονομία για να αντιμετωπίσω τρία ιδιαίτερα και αλληλένδετα ερωτήματα στις Διεθνείς Σχέσεις. Το πρώτο είναι το ζήτημα της προέλευσης και της ανάπτυξης της σύγχρονης διεθνούς τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το δεύτερο είναι το ερώτημα πώς να θεωρητικοποιηθεί και να ιστορικοποιηθεί ο «όψιμος εκσυγχρονισμός» και η «όψιμη εκβιομηχάνιση» στην παγκόσμια πολιτική οικονομία. Το τρίτο σχετίζεται με το πρόβλημα του «ευρωκεντρισμού», δηλαδή το ζήτημα του τρόπου κατανόησης της ιδρυτικής επίδρασης των μη δυτικών λαών στην προέλευση και την ανάπτυξη της σύγχρονης διεθνούς τάξης.
 
 
 
 
International Relations Theory, Historical Sociology, Political Economy

Publications - Books

Duzgun, Eren, Capitalism, Jacobinism and International Relations: Revisiting Turkish Modernity, 2022, Cambridge: Cambridge University Press (The LSE International Studies book series).

Publications - Journal Articles

Duzgun, Eren, 'Karl Polanyi Against Postcolonial Theory: Beyond Eurocentric Anti-Eurocentrism', Dialectical Anthropology, 2024, forthcoming. 

Duzgun, Eren, ‘Radicalizing Global IR: Modernity, Capitalism, and the question of Eurocentrism’, The Chinese Journal of International Politics, 2022, Vol. 15, No: 3, pp. 313-333.

Duzgun, Eren, ‘Debating “Uneven and Combined Development”: Beyond Ottoman Patrimonialism’, Journal of International Relations and Development, Vol. 25, No: 2, 2022, pp. 297-323.

Duzgun, Eren, ‘Against Eurocentric Anti-Eurocentrism: International Relations, Historical Sociology and Political Marxism’, Journal of International Relations and Development, Vol. 23, No: 2, 2020, pp. 285-307.

Duzgun, Eren, ‘Capitalism, Jacobinism and International Relations: Re-interpreting the Ottoman Path to Modernity’, Review of International Studies, Vol. 44, No: 2, 2018, pp. 252-278.

Duzgun, Eren, ’The International Relations of “Bourgeois Revolutions”: Disputing the Turkish Revolution’, European Journal of International Relations, vol. 24, No: 2, 2018, pp. 414-439.

Duzgun, Eren, ‘Property, Geopolitics and Eurocentrism: The “Great Divergence” and the Ottoman Empire’, Review of Radical Political Economics, Vol. 50, No: 1, 2018, pp. 24-43.

Duzgun, Eren, ‘Beyond the Turkish Sonderweg: Agrarian Change, Industrialization and Geopolitics’, European Journal of Sociology, Vol: 58, No: 3, 2017, pp. 405-439.

Duzgun, Eren, 'Capitalist Modernity a la Turca: Turkey’s “Great Transformation" Reconsidered’, Critical Sociology, Vol.39, No: 6, 2013, pp. 889-910

Duzgun, Eren, ‘Class, State and Property: Modernity and Capitalism in Turkey’, European Journal of Sociology, Vol.53, No: 2, 2012, pp.119-148.

Publications - Scholarly Book Chapters

Duzgun, Eren, ‘IPS and Historical Sociology: Modernity, Capitalism and Eurocentrism’, in George Lawson, Stacie Goddard and Ole Jacob Sending (eds). Oxford Handbook of International Political Sociology. (Oxford: Oxford University Press), forthcoming.

Duzgun, Eren, 'Class, State and Geopolitics: Explaining Erdogan's Turkey' (co-authored with Can Cemgil), in Greg Albo (ed). Socialist Register 2024. (New York: Monthly Review Press), forthcoming.

Duzgun, Eren, 'Antimonies of the "Double Movement": From Polanyi to the Polanyi Debate', in M.Cangiani and C. Thomasberger (eds). Routledge Handbook on Karl Polanyi. (London: Routledge), 2024, pp. 73-85.   

Duzgun, Eren, ‘Ecology, Democracy and Covid-19: Rereading and Radicalizing Karl Polanyi’, in J. Michael Ryan (ed). COVID-19: Global pandemic, societal responses, ideological solutions. (New York: Routledge), 2021, pp. 85-97.

Duzgun, Eren, ‘The Political Economy of the Transition to Capitalism in the Ottoman Empire and Turkey’, in Charles Post and Xavier Lafrance (eds). Case Studies in the Origins of Capitalism. (New York: Palgrave Macmillan), 2019, pp. 265-291.

Duzgun, Eren, ‘Poverty of “Peripheralization”’ in Andrea Fischer-Tahir and Matthias Naumann (eds). Peripheralization: The Making of Spatial Dependencies and Social Injustice. (Berlin: Springer), 2013, pp. 29-54.