Κατάλογος Προσωπικού

ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗ

PINAKOULAKI EFTYCHIA
22892782
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B117
Πανεπιστημιούπολη
 • Δίπλωμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα, 1998.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα, 2002.
 • Μεταδιδακτορική Συνεργάτης, (EMBO Long-term fellow), Πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe, Ινστιτούτο Βιοχημείας, Γερμανία, 2003-2004.
 • Μεταδιδακτορική Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας, Ελλάδα, 2004-2006.
 • Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2007-2012.
 • Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2012-2018.
 • Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-
Το ερευνητικό μου πρόγραμμα εξετάζει ένα ευρύ φάσμα βασικών προβλημάτων στη Βιοφυσική/Βιοαναλυτική Xημεία. Οι τεχνικές φασματοσκοπίας υπερύθρου με μετατροπή Fourier (FTIR), Attenuated Total Reflection FTIR, time-resolved step-scan FTIR, και resonance Raman σε συνδυασμό με την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) αποτελούν τα εργαλεία μας για τη μελέτη θεμελιωδών μηχανισμών στη Βιοχημεία και Χημεία Τροφίμων.
 
 
 1. Valianti, V. K., Tselios, C., Pinakoulaki, E.*, Reversible thermally induced spin crossover in the myoglobin–nitrito adduct directly monitored by resonance Raman spectroscopy. RSC Adv. (2023) 13, 9020-9025.

 2. Grigoriou, A.M., Pinakoulaki, E.*, Linking the dynamic changes in the in vitro antioxidant activity of carob kibbles upon roasting to the chemical and structural changes revealed by FTIR spectroscopy. Antioxidants (2021) 10 (12), 2025.

 3. Gregoriou, G., Neophytou, C.M., Vasincu, A., Gregoriou, Y., Hadjipakkou, H., Pinakoulaki, E., Christodoulou, M.C., Ioannou, G.D., Stavrou, I.J., Christou, A., Kapnissi-Christodoulou, C.P., Aigner, S., Stuppner, H., Kakas, A., Constantiou, A.I., Anti-cancer activity and phenolic content of extracts derived from cypriot carob (Ceratonia siliqua L.) pods using different solvents. Molecules (2021) 26(16), 5017.

 4. Tsipa, A., Stylianou, K., Papalli, M., Papageorgiou, E., Kyriakou, L., Rogopoulos, I., Ioannou, I., Pinakoulaki, E. Iron-stimulated production and antimicrobial potential of a novel biosurfactant produced by a drilling waste-degrading Pseudomonas citronellolis strain. Processes (2021) 9, 686.

 5. Pavlou, A., Yoshimura, H., Aono, S., Pinakoulaki, E.* Protein dynamics of the sensor protein HemAT as probed by time-resolved step-scan FTIR spectroscopy. Biophys. J. (2018) 114, 584–591.

 6. Loullis, A., Pinakoulaki, E.* Carob as cocoa substitute: a review on composition, health benefits and food applications. Eur. Food Res. Technol. (2018) 244, 959-977.

 7. Ioannou, A., Pinakoulaki, E.* Resonance Raman detection of the heme Fe(II)-NO/2-nitrovinyl species in myoglobin. J. Mol. Struct. (2018) 1152, 257-260.

 8. Pavlou, A., Loullis, A., Yoshimura, H., Aono S., Pinakoulaki E.* Probing the role of the heme distal and proximal environment in ligand dynamics in the signal transducer protein HemAT by time-resolved step-scan FTIR and resonance Raman spectroscopy. Biochemistry (2017) 56, 5309-5317.

 9. Ioannou, A. Pinakoulaki, E.* Probing nitrite coordination in horseradish peroxidase by resonance Raman spectroscopy: Detection of two binding sites. J. Inorg. Biochem. (2017) 169, 79-85.

 10. Ioannou, A., Lambrou, A., Daskalakis, V.,* Pinakoulaki, E.* Coupling of Helix E-F Motion with the O-Nitrito and 2-Nitrovinyl Coordination in Myoglobin. Biophys. Chem. (2017) 221, 10–16.

 11. Ioannou, A., Lambrou, A., Daskalakis, V., Pinakoulaki, E.* Nitrite Coordination in Myoglobin. J. Inorg. Biochem. (2017) 166, 49–54.

 12. Lambrou, A., Ioannou, A., Pinakoulaki, E.* Spin Crossover in Nitrito-Myoglobin as Revealed by Resonance Raman Spectroscopy. Chem. Eur. J. (2016) 22, 12176 – 12180.

 13. Loullis, A., Pinakoulaki, E.* Probing the Nitrite and Nitric Oxide Reductase Activity of cbb3 Oxidase: Resonance Raman Detection of a Six-Coordinate Ferrous Heme-Nitrosyl Species in the Binuclear b3/CuB Center. Chem. Commun. (2015) 51, 17398 - 17401.

 14. Pavlou, A., Martínková, M., Shimizu, T., Kitanishi, K., Stranava, M., Loullis, A., Pinakoulaki, E.* Probing the Ligand Recognition and Discrimination Environment of the Globin-Coupled Oxygen Sensor Protein YddV by FTIR and Time-Resolved Step-Scan FTIR Spectroscopy. Phys. Chem. Chem. Phys. (2015) 17, 17007-17015.

 15. Lambrou, A., Pinakoulaki, E.* Resonance Raman Detection of the Myoglobin Nitrito Heme Fe-O-N=O/2-Nitrovinyl Species: Implications for Helix E-Helix F Interactions. Phys. Chem. Chem. Phys. (2015) 17, 3841-3849.

 16.  Loullis, A., Noor, M. R., Soulimane, T., Pinakoulaki, E.* The Structure of a Ferrous Heme-Nitro Species in the Binucleara3/CuB Center of ba3-Cytochrome c Oxidase as Determined by Resonance Raman Spectroscopy. Chem. Commun. (2015) 51, 286-289.

 17.  Pinakoulaki, E., Daskalakis, V., Ohta, T., Richter, O.-M., Budiman, K., Kitagawa, T., Ludwig, B., Varotsis, C. The Protein Effect in the Structure of Two Ferryl-Oxo Intermediates at the Same Oxidation Level in the Heme Copper Binuclear Center of Cytochrome c Oxidase. J. Biol. Chem. (2013) 288, 20261-20266.

 18. Loullis, A., Noor, M.R., Soulimane, T., and Pinakoulaki, E.* Observation of Ligand Transfer in ba3 Oxidase from Thermus thermophilus: Simultaneous FTIR Detection of Photolabile Heme a32+–CN and Transient CuB2+–CN Complexes. J. Phys. Chem. B (2012) 116, 8955-8960.

 19. Pinakoulaki, E., Daskalakis, V., Varotsis, C. The origin of the FeIV=O intermediates in cytochrome aa3 oxidase. Biochim. Biophys. Acta-Bioenergetics (2012) 1817, 552-557.

 20. Pinakoulaki, E.,* Koutsoupakis, C., Sawai, H., Pavlou, A., Kato, Y., Asano, Y., Aono, S. Aldoxime Dehydratase: Probing the Heme Environment Involved in the Synthesis of the Carbon-nitrogen Triple Bond. J. Phys. Chem. B (2011) 115, 13012-13018.

 21. Pavlou, A., Soulimane, T., Pinakoulaki, E.* Evidence for the presence of two conformations of the heme a3-CuB pocket of cytochrome caa3 from Thermus thermophilus. J. Phys. Chem. B (2011) 115, 11455-11461.

 22. Pinakoulaki, E., Varotsis, C. “Nitric oxide activation and reduction by Heme-copper oxidoreductases and Nitric oxide reductase” J. Inorg. Biochem. (2008) 102, 1277–1287.

 23. Pinakoulaki, E., Varotsis, C. “Resonance Raman spectroscopy of nitric oxide reductase and cbb3 heme-copper oxidase” J. Phys. Chem. B (2008) 112, 1851-1857.

 24. Roussakis, E., Voutsadaki, S., Pinakoulaki, E., Sideris, D., Tokatlidis, K. Katerinopoulos, H. “ICPBCZin: A red emitting ratiometric fluorescent indicator with nanomolar affinity for Zn2+ ions” Cell Calcium (2008) 44, 270-275.

 25. Daskalakis,V., Pinakoulaki, E., Stavrakis, S., Varotsis, C. “Probing the environment of CuB in heme-copper oxidases” J. Phys. Chem. B (2007) 111, 10502-10509.

 26. Varotsis, C., Ohta, T., Kitagawa, T., Soulimane, T., Pinakoulaki, E. “The structure of the hyponitrite species in the heme Fe-CuB center of ba3 oxidase from Thermus thermophilus” Angew. Chem. Int. Ed. (2007) 46, 2210-2214.

 27. Pinakoulaki, E., Yoshimura, H., Daskalakis, V., Yoshioka, S., Aono, S., Varotsis, C. “Two ligand binding sites in the O2-sensing signal transducer HemAT: Implications for ligand recognition/discrimination and signaling” Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. (2006) 103, 14796-14801.

 28. Pinakoulaki, E., Yoshimura, H., Yoshioka, S., Aono, S., Varotsis, C. “Recognition and Discrimination of Gases by the Oxygen-sensing Signal Transducer Protein HemAT as Revealed by FTIR Spectroscopy” Biochemistry (2006) 45, 7763-7766.

 29. Pinakoulaki, E., Ohta,T., Soulimane,T., Kitagawa,T., Varotsis, C. “Detection of the His-Heme Fe2+ -NO Species in the Reduction of NO to N2O by ba3-Oxidase from Thermus thermophilus” J. Am. Chem. Soc. (2005) 127, 15161-15167.

 30. Pinakoulaki, E., Koutsoupakis, K., Stavrakis, S., Aggelaki, M., Papadopoulos, G., Daskalakis, V., Varotsis, C. “Structural Dynamics of Heme-Copper Oxidases and Nitric Oxide Reductases: Time-resolved Step-Scan Fourier Transform Infrared and Time-resolved Resonance Raman Studies” J. Raman Spectrosc. (2005) 36, 337-349.

 31. Pinakoulaki, E., Vamvouka, M., and Varotsis, C. “Resonance Raman Detection of the Fe2+-C-N Modes in Heme-Copper Oxidases: A Probe of the Active Site” Inorg. Chem. (2004) 43, 4907-4910.

 32. Ohta, T., Pinakoulaki E., Soulimane T., Kitagawa, T., and Varotsis C. “Detection of a Photostable Five-Coordinate Heme a3-Fe-CO Species and Functional Implications of His384/α10 in CO-bound ba3-Cytochrome c Oxidase from Thermus thermophilus” J. Phys. Chem. B (2004) 108, 5489-5491.

 33. Pinakoulaki, E., Ohta, T., Soulimane, T., Kitagawa, T., and Varotsis, C. “Simultaneous Resonance Raman Detection of the Heme a3-Fe-CO and CuB-CO Species in CO-bound ba3-Cytochrome c Oxidase from Thermus thermophilus: Evidence for a Charge Transfer CuB-CO Transition” J. Biol. Chem. (2004) 279, 22791-22794. (Accelerated Publication)

 34. Koutsoupakis, C., Pinakoulaki, E., Stavrakis, S., Daskalakis, V., and Varotsis, C. “Time-resolved Step-Scan Fourier Transform Infrared Investigation of Heme-Copper Oxidases: Implications for O2 Input and H2O/H+ Output Channels”Biochim. Biophys. Acta (2004) 1655, 347-352. (Invited review)

 35. Pinakoulaki, E., and Varotsis, C. “Time-Resolved Resonance Raman and Time-Resolved Step-Scan FTIR Studies of Nitric Oxide Reductase from Paracoccus denitrificans: Comparison of the Heme b3-FeB Site to that of the Heme-CuB in Oxidases” Biochemistry (2003) 42, 14856-14861.

 36. Pinakoulaki, E., Vamvouka, M., and Varotsis, C. “The Active Site Structure of Heme a33+-C?N-CuB2+ of Cytochrome aa3 Oxidase as Revealed from Resonance Raman Scattering” J. Phys. Chem. B (2003) 107, 9865-9868.

 37. Pinakoulaki, E., Pfitzner, U., Ludwig, B., and Varotsis, C. “Direct detection of Fe(IV)=O intermediates in the cytochrome aa3 oxidase from Paracoccus denitrificans/H2O2 reaction” J. Biol. Chem. (2003) 278, 18761-18766.

 38. Stavrakis, S., Pinakoulaki, E., Urbani, A., and Varotsis, C. “Fourier Transform Infrared Evidence for a Six Coordinate Ferric Nitrosylheme b3 Complex of Cytochrome cbb3 Oxidase from Pseudomonas stutzeri at Ambient Temperature” J. Phys. Chem. B (2002) 106, 12860-12862.

 39. Koutsoupakis, K., Stavrakis, S., Pinakoulaki, E., Soulimane, T., and Varotsis, C. “Direct Observation of the Equilibrium CuB-CO Complex and Functional Implications of the Transient Heme a3 Propionates in Cytochrome ba3-CO from Thermus thermophilus: FTIR and Time-Resolved Step-Scan FTIR Studies” J. Biol. Chem. (2002) 277, 32860-32866.

 40. Stavrakis, S., Koutsoupakis, K., Pinakoulaki, E., Urbani, A., Saraste, M., Varotsis, C. “Decay of the Transient CuB-CO Complex Is Accompanied by Formation of the Heme Fe-CO Complex of Cytochrome cbb3-CO at Ambient Temperatures: Evidence from Time-Resolved Fourier Transform Infrared Spectroscopy” J. Am. Chem. Soc. (2002) 124, 3814-3815.

 41. Pinakoulaki, E., Stavrakis, S., Urbani, A., and Varotsis, C. “Resonance Raman Detection of a Ferrous Five-Coordinate Nitrosylheme b3 Complex in Cytochrome cbb3 oxidase from Pseudomonas stutzeri” J. Am. Chem. Soc. (2002) 124, 9378-9379.

 42. Pinakoulaki, E., Soulimane, T., and Varotsis, C. “FTIR and Step-scan Time-Resolved FTIR Spectroscopies Reveal a Unique Active Site in Cytochrome caa3 Oxidase” J. Biol. Chem. (2002) 277, 32867-32874.

 43. Pinakoulaki, E., Gemeinhardt, S., Saraste, M., and Varotsis, C. “Nitric Oxide Reductase: Structure and Properties of the Catalytic Site from Resonance Raman Scattering” J. Biol. Chem. (2002) 277, 23407-23413.

 44. Pinakoulaki, E., Pfitzner, U., Ludwig, B., and Varotsis, C. “The Role of the Cross-Link His-Tyr in the Functional Properties of the Binuclear Center in Cytochrome c Oxidase” J. Biol. Chem. (2002) 277, 13563-13568.