Κατάλογος Προσωπικού

ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

EFSTATHIOU ANGELOS
22892776
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,
Πανεπιστημιούπολη
• Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), ΕΛΛΑΔΑ, 1981
• Μάστερ (M.Sc) στη Χημική Μηχανική, University of Connecticut, Storrs, USA, 1985
• Διδακτορικό (Ph.D) στη Χημική Μηχανική (Ετερογενής Κατάλυση), University of Connecticut, Storrs, USA, 1989
• Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης, Τμήμα Χημείας, University of Connecticut, Storrs, USA, 1989-1991
• Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΛΛΑΔΑ, 1991-1995
 
• Επίκουρος Ερευνητής Καθηγητής, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Υψηλών Θερμοκρασιών (ΕΙΧΗΜΥΘ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Πάτρα, ΕΛΛΑΔΑ, 1995-1996
 
• Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών και Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1997-2002
• Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2002-2008
• Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008 -
 
• Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2011-2014)
 
• Συντάκτης Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού: Catalysis Communications (June 2016 -   ), Elsevier Publisher Ltd
 
• Μέλος Εκδοτικού Συμβουλίου, Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier Publisher Ltd (2012 - )
• Μέλος Εκδοτικού Συμβουλίου, The Scientific World Journal, Hindawi Publishing Corporation (2012 - )
• Μέλος Εκδοτικού Συμβουλίου, Catalysts (Open Access) (2019 - )
• Μέλος Εκδοτικού Συμβουλίου, The Open Environmental Engineering Journal, Bentham Science Publishers Ltd (2008- )
• Μέλος Εκδοτικού Συμβουλίου, Recent Patents on Materials Science, Bentham Science Publishers Ltd (2009-2012)
 
• Εθνικός Αντιπρόσωπος της Κύπρου (Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST στη Θεματική Ενότητα: Chemistry and Molecular Sciences and Technology (CMST), 2008-2013.
• Μέλος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ), 2007-2010.
• Εκλελεγμένος Εκπρόσωπος της Ελληνικής Καταλυτικής Εταιρίας στο European Federation of Catalysis Societies (EFCATS)(2011 - ).
 
• Recipient of CATSA (Catalysis Society of South Africa) Eminent Visiting Award 2019; Other recipients in previous years: Profs Enrique Iglesia, Hans Niemantsverdriet, Krijn de Jong, Bert Weckhusen, Graham Hutchings 
• Βασιλικό Βραβείο: Royal Award for Sustainable Technology Transfer 2008, COPENMIND (2 Sept. 2008, Copenhagen), European Environment Agency - Novel Selective Catalytic Reduction of NOx Using Hydrogen in Strongly Oxidizing Conditions at Low-Temperatures for Stationary NOx Control.
 
• Δείκτης Ερευνητικής Επίδοσης (h-index): 52 (Source: Scopus and Web of Science); 58 (Source: Google Scholar)
 
• Citations:  7390 (4  July 2023, Source: Scopus); 9200 (4 July 2023, Source: Google Scholar)
 
• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Στερεών Καταλυτών
• Περιβαλλοντική Κατάλυση (Αέρια και Υγρή Ρύπανση)
• Ανάπτυξη Καινοτόμων Καταλυτικών Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών
• Καταλυτικές Διεργασίες Παραγωγής Υδρογόνου
• Μελέτη Μηχανισμού Ετερογενών Καταλυτικών Αντιδράσεων
• In Situ Χαρακτηρισμός Στερεών Καταλυτών με τη Χρήση Δυναμικών Μεθόδων και Ισοτόπων
• Μαθηματική Προσομοίωση Δυναμικής Κινητικής Καταλυτικών Αντιδράσεων


 


•  K.C. Petallidou, K. Kousi, M.A. Vasiliades, Ch. Papadopoulou, A.M. Efstathiou*, “The steam reforming of acetol on Ni/La2O3-Al2O3 studied by transient and isotopic methods”, Catal. Commun. 179 (2023) 106696.
 
•  M.A. Vasiliades, C.M. Damaskinos, P. Djinovic, A Pintar, A.M. Efstathiou, A transient isotopic study for investigating important design parameters of NiCo/ Ce0.75Zr0.25O2-δ catalyst for the dry reforming of methane, Catal. Commun. 178 (2023) 106674.
 
•  C. Zhang, C.M. Damaskinos, M.A. Vasiliades, Y. Liu, Q. Jiang, Q. Wang, A.M. Efstathiou*, “NOx storage and reduction by H2 over highly dispersed Pt on Co1Mg2Al1Ox-LDO for stationary applications: A transient kinetic study”, Appl. Catal. B: Environ. 327 (2023) 122455.
 
•  M.A. Vasiliades, N.S. Govender, A. Govender, R. Crous, D. Moodley, T. Botha, A.M. Efstathiou*, “The Effect of H2 Pressure on the Carbon Path of Methanation Reaction on Co/γ-Al2O3: Transient Isotopic and Operando Methodology Studies”, ACS Catal. 12 (2022) 15110-15129.
 
•  A.G.S. Hussien, C.M. Damaskinos, A. Dabbawala, D.H. Anjum, M.A. Vasiliades, M.T.A. Khaleel, N. Wehbe, A.M. Efstathiou*, K. Polychronopoulou*, “Elucidating the role of La3+/Sm3+ in the carbon paths of dry reforming of methane over Ni/Ce-La(Sm)-Cu-O using transient kinetics and isotopic techniques”, Appl. Catal. B: Environ. 304 (2022) 121015.
 

•  W. Gao, J. Xiao, Q. Wang*, S. Li, M.A. Vasiliades, L. Huang, Y. Gao, Q. Jiang, Y. Niu, B. Zhang, Y. Liu*, H. He, A.M. Efstathiou*, “Unravelling the Mechanism of Intermediate-Temperature CO2 Interaction with Molten-NaNO3-Salt-Promoted MgO”, Adv. Mater. 34(4) (2022) 2106677.

• W. Gao, M.A. Vasiliades, C.M. Damaskinos, M. Zhao, W. Fan, Q. Wang*, T.R. Reina, A.M. Efstathiou*, “Molten salt-promoted MgO adsorbents for CO2 capture: Transient kinetic studies”, Environ. Sci. Technol. 55 (2021) 4513-4521.

• K. Polychronopoulou*, A.A. AlKhoori, A.M. Efstathiou, M.A. Jaoude, C.M. Damaskinos, M.A. Baker, A. Almutawa, D.H. Anjum, M.A. Vasiliades, A. Bellabes, L.F. Vega, A.F. Zedan, S.J. Hinder, “Design Aspects of Doped CeO2 for Low-Temperature Catalytic CO Oxidation: Transient Kinetics and DFT Approach”, ACS Appl. Mater. Interfaces 13 (2021) 22391-22415. 
 
• Savva, Z., Petallidou, K.C., Damaskinos, C.M., Olympiou, G.G., Stathopoulos, V.N., Efstathiou*, A.M., H2-SCR of NOx on Low-SSA CeO2-supported Pd: The Effect of Pd Particle Size, Appl. Catal. A: Gen. 615 (2021) 118062.
 
• Vasiliades, M.A., Damaskinos, C.M., Djinovic, P., Pintar, A., Efstathiou*, A.M., Dry Reforming of CH4 over NiCo/Ce0.75Zr0.25O2-δ: The Effect of Co on the Site Activity and Carbon Pathways Studied by Transient Techniques Catal. Commun. 149 (2021) 106237.
 
• Damaskinos, C.M., Zavasnik, J., Djinovic, P., Efstathiou*, A.M., Dry Reforming of Methane over Ni/Ce0.8Ti0.2O2-δ: The Effect of Ni Particle Size on the Carbon Pathways Studied by Transient and Isotopic Techniques, Appl. Catal. B: Environ. 296 (2021) 120321.
 
• Petallidou, K.C., Vasiliades, M.A., Efstathiou*, A.M., Deactivation of Co/γ-Al2O3 in CO Methanation Studied by Transient Isotopic Experiments: The Effect of Co Particle Size, J. Catal. 389 (2020) 176-194. 
 

• Chen, S., Vasiliades, M.A., Yan, Q., Yang, G., Du, X., Zhang C., Li, Y., Zhu, T., Wang*, Q., Efstathiou*, A.M., Remarkable N2-selectivity enhancement of practical NH3-SCR over Co0.5Mn1Fe0.25Al0.75Ox-LDO: The role of Co investigated by transient kinetic and DFT mechanistic studies, Appl. Catal. B: Environ. 277 (2020) 119186.

• Vasiliades, M.A., Kyprianou, K.K., Govender, N.S., Govender, A., Crous, R., Moodley, D., Efstathiou*, A.M., The Effect of CO Partial Pressure on Important Kinetic Parameters of Methanation Reaction on Co-based FTS Catalysts Studied by SSITKA-MS and Operando DRIFTS-MS Techniques, Catalysts 10(5) (2020) 583.

• Vasiliades, M.A., Kalamaras, C.M., Govender, N.S., Govender, A., Efstathiou*, A.M., The Effect of Preparation Route of Commercial Co/γ-Al2O3 Catalyst on Important Fischer-Tropsch Kinetic Parameters Studied by SSITKA and CO-DRIFTS Transient Hydrogenation Techniques, J. Catal. 379 (2019) 60-77.

• Yan, Q., Gao, Y., Li, Y., Vasiliades, M.A., Chen, S., Zhang, C., Gui, R., Wang*, Q., Zhu, T., Efstathiou*, A.M., Promotional Effect of Ce Doping in Cu4Al1Ox - LDO Catalyst for Low-T practical NH3-SCR: Steady-state and Transient Kinetic Studies, Appl. Catal. B: Environ. 255 (2019) 117749.

• Vasiliades, M.A., Harris, D., Stephenson, H., Boghosian, S., Efstathiou*, A.M., A Novel Analysis of Transient Isothermal 18O Isotopic Exchange on Commercial CexZr1-xO2-δ-based OSC Materials, Top. Catal. 62 (2019) 219-226.

• Vasiliades, M.A., Djinovic, P., Davlyatova, L.F., Pintar, A., Efstathiou*, A.M., Origin and Reactivity of Active and Inactive Carbon Formed During DRM over Ni/Ce0.38Zr0.62O2-δ Studied by Transient Isotopic Techniques, Catal. Today 299 (2018) 201-211.

• Vasiliades, M.A., Djinovic, P., Pintar, A., Kovac, J., Efstathiou*, A.M., The Effect of CeO2-ZrO2 Structural Differences on the Origin and Reactivity of Carbon Formed During Methane Dry Reforming Over NiCo/CeO2-ZrO2 Catalysts Studied by Transient Techniques, Catal. Sci. Technol. 7 (2017) 5422-5434.

• Kalamaras, C.M., Olympiou, G.G., Parvulescu, V.I., Cojocaru, B., Efstathiou*, A.M., Selective Catalytic Reduction of NO by H2/C3H6 over Pt/Ce1-xZrxO2-δ: The Synergy Effect Studied by Transient Techniques, Appl. Catal. B: Environ. 206 (2017) 308-318.

• Andriopoulou, C., Trimpalis, A., Petallidou, K.C., Sgoura, A., Efstathiou, A.M., Boghosian*, S., Structural and Redox Properties of Ce1-xZrxO2-δ and Ce0.8Zr0.15RE0.05O2-δ (RE: La, Nd, Pr, Y) Solids Studied by High Temperature in Situ Raman Spectroscopy, J. Phys. Chem. C 121 (2017) 7931-7943.

• Vasiliades, M.A., Makri, M.M., Djinovic, P., Erjavec, B., Pintar, A., Efstathiou*, A.M., Dry Reforming of Methane over 5 wt% Ni/Ce1-xPrxO2-δ Catalysts: Performance and Characterisation of Active and Inactive Carbon by Transient Isotopic Techniques, Appl. Catal. B: Environ. 197 (2016) 168-213.

• Efstathiou, A.M., in "Catalysis", Elucidation of Mechanistic and Kinetic Aspects of Water-Gas Shift Reaction on Supported Pt and Au Catalysts via Transient Isotopic Techniques, The Royal Society of Chemistry, 2016, Vol. 28, Ch. 7, pp. 175-236. 

• Efstathiou*, A.M., Stathopoulos, V.N., in "Perovskites and Related Mixed Oxides: Concepts and Applications" (Eds. P. Granger, V.I. Parvulescu, S. Kaliaguine, W. Prellier), Ch. 26 - Lean Burn DeNOx Applications: Stationary and Mobile Sources, Wiley-VCH, 2016, Vol. 2, pp. 587-610. 

 • Pachatouridou, E., Papista, E., Delimitis, A., Vasiliades, M.A., Efstathiou*, A.M., Amiridis, M.D., Alexeev, O.S., Bloom, D., Marnellos, G.E., Konsolakis*, M., Iliopoulou*, E., N2O Decomposition over Ceria-promoted Ir/Al2O3 Catalysts: The Role of Ceria, Appl. Catal. B: Environ. 187 (2016) 259-268. 

 • Makri, M.M., Vasiliades, M.A., Petallidou, K.C., Efstathiou*, A.M., Effect of Support Composition on the Origin and Reactivity of Carbon Formed During Dry Reforming of Methane over 5 wt% Ni/Ce1-xMxO2-δ (Μ=Ζr4+, Pr3+) Catalysts, Catal. Today 259 (2015) 150-164.

• Petallidou, K.C., Polychronopoulou, K., Fierro, J.L.G., Efstathiou*, A.M., Low-temperature Water-Gas Shift on Pt/Ce0.8La0.2O2-δ-CNT: The Effect of Ce0.8La0.2O2-δ/CNT ratio, Appl. Catal. A: Gen. 504 (2015) 585-598.

• Petallidou, K.C., Boghosian, S., Efstathiou*, A.M., Low-temperature Water-Gas Shift on Pt/Ce0.5La0.5O2-δ: Effect of Support Synthesis Method, Catal. Today 242 (2015) 153-167.

• Rigopoulos, I., Vasiliades, M.A., Petallidou, K.C., Ioannou, I., Efstathiou, A.M., Kyratsi, T., A Method to Enhance the CO2 Storage Capacity of Pyroxenitic Rocks, Greenhouse Gas Sci. Technol. 5 (2015) 1-14.

• Petallidou, K.C., Boghosian, S., Efstathiou*, A.M., Low-temperature Water-Gas Shift on Pt/Ce0.5La0.5O2-δ: Effect of Support Synthesis Method, Catal. Today 242 (2015) 153-167.
 
• Petallidou, K.C., Kalamaras, C.M., Efstathiou*, A.M, The Effect of La3+, Ti4+ and Zr4+ Dopants on the Mechanism of WGS on Ceria-doped Supported Pt Catalysts, Catal. Today 228 (2014) 183-193.
 
• Valiheikki, A., Petallidou, K.C., Kalamaras, C.M., Kolli, T., Huuhtanen, M., Maunula, T., Keiski, R.L., Efstathiou*, A.M., Selective Catalytic Reduction of NOx by Hydrogen (H2-SCR) on WOx-promoted CezZr1-zO2 Solids, Appl. Catal. B: Environ. 156-157 (2014) 72-83.
 
• Efstathiou*, A.M., Christou, S.Y., in Catalytic Science Series, Vol. 12, Catalysis by Ceria and Related Materials, 2nd Ed. (Eds A. Trovarelli, P. Fornasiero), Ch. 3 - Investigation of the Oxygen Storage and Release Kinetics of Model and Commercial Three-Way Catalytic Materials by Transient Techniques, Imperial College Press, 2013, pp 139-222.
 
• Petallidou, K.C., Polychronopoulou, K., Boghosian, S., Garcia-Rodriguez, S., Efstathiou*, A.M., Water-Gas Shift Reaction on Pt/Ce1-xTixO2-δ: The Effect of Ce/Ti Ratio, J. Phys. Chem. C 117 (2013) 25467-25477.
 
• Petallidou, K.C., Efstathiou*, A.M., Low-temperature Water-Gas Shift on Pt/Ce1-xLaxO2-δ, Appl. Catal. B: Environ. 140-141 (2013) 333-347.
 
• Christou, S.Y., Efstathiou*, A.M., The Effects of P-poisoning of CexZr1-xO2 on the Transient Oxygen Storage and Release Kinetics, Top. Catal. 56 (2013) 232-238.
 
• Kalamaras, C.M., Petallidou, K.C., Efstathiou*, A.M., The Effect of La3+-doping of CeO2 Support on the Water-Gas Shift Reaction Mechanism and Kinetics over Pt/Ce1-xLaxO2-δ, Appl. Catal. B: Environ. 136-137 (2013) 225-238.
 
• Kalamaras, C.M., Dionysiou, D.D., Efstathiou*, A.M., Mechanistic Studies of the Water-Gas Shift Reaction over Pt/CexZr1-xO2 Catalysts: The Effect of Pt Particle Size and Zr Dopant, ACS Catalysis 2 (2012) 2729-2742.
 
• Efstathiou, A.M., Gleaves, J.T., Yablonsky, G.S., Transient Techniques: Temporal Analysis of Products and Steady State Isotopic Transient Kinetic Analysis in Characterization of Solid Materials and Heterogeneous Catalysts: From Structure to Surface Reactivity (Eds M. Che and J.C. Vedrine), Wiley-VCH Verlag GmbH, 2012, pp. 1013-1073.
 
• Polychronopoulou, K., Giannakopoulos, K., Efstathiou*, A.M., Tailoring MgO-based Supported Rh Catalysts for Purification of Gas Streams From Phenol, Appl. Catal. B: Environ. 111-112 (2012) 360-375.
 
• Kalamaras, C.M., Gonzalez, I.D., Navarro, R.M., Fierro, J.L.G., Efstathiou*, A.M., Effects of Reaction Temperature and Support Composition on the Mechanism of Water-Gas Shift Reaction over Supported-Pt Catalysts, J. Phys. Chem. C 115 (2011) 11595-11610.
 
• Kalamaras, C.M., Americanou, S., Efstathiou*, A.M., Redox vs Associative Formate with -OH group Regeneration WGS Reaction Mechanism on Pt/CeO2: Effect of Platinum Particle Size, J. Catal. 279 (2011) 287-300.
 
• Constantinou, D.A., Efstathiou*, A.M., Low-Temperature Purification of Gas Streams From Phenol by Steam Reforming Over Novel Supported-Rh Catalysts, Appl. Catal. B: Environ. 96 (2010) 276-289.
 
• Savva, P.G., Polychronopoulou, K., Ryzkov, V.A., Efstathiou*, A.M., Low-Temperature Catalytic Decomposition of Ethylene into H2 and Secondary Carbon Nanotubes Over Ni/CNTs, Appl. Catal. B: Environ. 93 (2010) 314-324.
 
• Kalamaras, C.M., Panagiotopoulou, P., Kondarides, D.I., Efstathiou*, A.M., “Kinetic and Mechanistic Studies of the Water-gas Shift Reaction over Pt/TiO2 Catalyst”, J. Catal. 264 (2009) 117-129.
 
• Constantinou, D.A., Fierro, J.L.G., Efstathiou*, A.M., “The Phenol Steam Reforming Reaction toward H2 Production on Natural Calcite”, Appl. Catal. B: Environ. 90 (2009) 347-359.
 
• Polychronopoulou, K., Efstathiou*, A.M., “Novel Fe-Mn-Zn-Ti-O Mixed Metal Oxide for H2S Removal from Industrial Gas Streams”, Envi. Sci. & Technol. 43 (2009) 4367-4372.
 
• Savva, P.G., Efstathiou*, A.M., “The Influence of Reaction Temperature on the Chemical Structure and Surface Concentration of Active NOx in H2-SCR over Pt/MgO-CeO2: SSITKA- DRIFTS and Transient Mass Spectrometry Studies”, J. Catal. 257 (2008) 324-333.
 
• Costa, C.N., Efstathiou*, A.M., “Mechanistic Aspects of the H2-SCR of NO on a Novel Pt/MgO-CeO2 Catalyst”, J. Phys. Chem. C 111 (2007) 3010-3020.
 
• Christou, S.Y.; Birgersson H.; Fierro J.L.G.; Efstathiou*, A.M., “Reactivation of an Aged Commercial Three-Way Catalyst by Oxalic and Citric Acid Washing”, Environ. Sci. & Technol. 40(6) (2006) 2030-2036.
 
• Efstathiou*, A.M., Verykios, X.E., “Transient Methods in Heterogeneous Catalysis: Experimental Features and Application to Study Mechanistic Aspects of the CH4/O2 (OCM), NH3/O2 and NO/He Reactions”, Appl. Catal. A: Gen. 151 (1997) 109-166 (Review paper).