Κατάλογος Προσωπικού

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ

E
22895218
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ιατρική Σχολή
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής, 119
Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αρ. 215/6
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Απολυτήριο Λυκείου: 30/6/1986 (Βαθμός: Άριστα - 19 9/11) 2ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (έτος εισαγωγής 1987 κατόπιν Πανελλαδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων, έτος αποφοίτησης 1994, βαθμός: Λίαν Καλώς, 7)
Διδακτορική Διατριβή (PhD) (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ruperto Carolla Χαιδελβέργης, Γερμανία, βαθμός: cum laude) (Ιούνιος 2002)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (MSc) στην Ιατρική Ερευνητική Βιοτεχνολογία, 2ετούς διάρκειας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ (1998-2000)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (MSc) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, 2ετούς διάρκειας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Αθήνα (2008-2010)
Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (2004-2005)
Τίτλος Ειδικότητας Χειρουργού Παίδων: 28/5/2003 (αρ. αποφ. 8395)
αρ.πρωτ.:12203/28.5.2003
Υπηρεσία για τη λήψη ειδικότητας: 29/9/1995-7/1/1999 Γενική Χειρουργική
15/6/1999-31/3/2003 Χειρουργική Παίδων
 
Ακαδημαική εξέλιξη
Από 19/4/2007 έως τον Φεβρουάριο του 2013, Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πρυτανική πράξη διορισμού 11360/16-10-06, ΦΕΚ 232/11-4-07, τ.Γ’).
Από τον Σεπτέμβριο του 2014 ανήκω στο διδακτικό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ. αρχικά ως Ειδικός Επιστήμονας και στη συνέχεια (Σεπτέμβριος 2016) ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Από τη θέση αυτή:
οργανώνω και διδάσκω το μάθημα των Κλινικών Δεξιοτήτων που διδάσκεται από το 2ο έτος σπουδών
είμαι υπεύθυνη για το Επιλεγόμενο Μάθημα «Πρώτες Βοήθειες»
συμμετέχω με απόδοση θεμάτων στο μάθημα «Επιλεγόμενο Θέμα» από το 2ο έτος σπουδών
συμμετέχω ενεργά σε οργανωτικά θέματα της Σχολής όπως είναι η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών της φάσης ΙΙ (2ο και 3ο έτος σπουδών) ως Υπεύθυνη Φάσης
συμμετέχω σε διδασκαλία στο θερινό σχολείο της Ιατρικής Σχολής
είμαι μέλος της Επιτροπής Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ.
συμμετέχω σε ομάδα για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του Κέντρου Προσομοίωσης στην Ιατρική Σχολή
οργανώνω το μάθημα των Κλινικών Επισκέψεων(1ο, 2ο και 3ο έτος σπουδών) και την γραπτή εργασία που παρουσιάζουν οι φοιτητές με την ολοκλήρωση των μαθημάτων
συμμετέχω, ως εκπρόσωπος της Ιατρικής Σχολής  σε Καθοδηγητική Επιτροπή για διοργάνωση Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για Βιοηθική, Ιατρική Δεοντολογία και Επιστημονική Ευθύνη υπό την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ)
είμαι υπεύθυνη για το Κέντρο Υγείας του Π.Κ. / υπεύθυνη ομάδας προκύρηξης θέσης για παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών
 
Μέλος σε Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρείες
1. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων.
2. Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
3. Μέλος Επιστημονικής Ομάδας του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».
4. Ιατρικός Σύλλογος Λευκωσίας
Μέλος σε Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες
1. EUPSA.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δημοσιεύσεις
1. Πλήρεις εργασίες δημοσιευμένες στον Διεθνή Ιατρικό Τύπο: 15
2. Πλήρεις εργασίες δημοσιευμένες στον Ελληνικό Ιατρικό Τύπο: 15
3. Εργασίες δημοσιευμένες σε τόμους πρακτικών συνεδρίων: 9
4. Συμμετοχή στη συγγραφή Διεθνών Ιατρικών εκδόσεων: 1
5. Συμμετοχή στη συγγραφή Ελληνικών Ιατρικών εκδόσεων: 5
6. Μονογραφίες: 5
7. Επιμέλεια και Μετάφραση Ιατρική εκδόσεων: 1
Ανακοινώσεις
1. Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια: 91 (60-31).
Σύνολο δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων: 130
Προεδρείο στρογγύλης τράπεζας: 1
Εισήγηση σε στρογγύλη τράπεζα: 9
Οργάνωση Διεθνών Συνεδρίων: 3
Οργάνωση Ελληνικών Συνεδρίων: 7
Προεδρείο σε Διεθνή Συνέδρια: 1.
Προεδρείο σε Ελληνικά Συνέδρια: 8
Διακρίσεις: 6 βραβευθείσες εργασίες.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Από 29/9/1995-7/1/1999 ολοκλήρωσα την τριετή εκπαίδευσή μου στη Γενική Χειρουργική, στα Νοσοκομεία Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο» και Ν.Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη.
Από 15/6/1999-31/3/2003 εκπαιδεύτηκα για 4 έτη στη Χειρουργική Παίδων στο Νοσοκομείο Γ.Π.Ν. «Γ. Γεννηματάς» (Θεσσαλονίκη) και στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία» (Αθήνα).
Για χρονικό διάστημα από 27 Οκτωβρίου 1997 έως 9 Νοεμβρίου 1997 και για επιπλέον χρονικό διάστημα 4 μηνών (15/1/99 έως 15/5/99) εκπαιδεύτηκα στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Yorkhill στη Γλασκώβη.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου παρακολούθησα για χρονικό διάστημα:
Από 13 έως 29 Αυγούστου 1999 το πλήρες καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας της
Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ruperto-Carola στη Χαϊδελβέργη και συμμετείχα σε πειραματική εφαρμογή του fibrin glue σε χοίρους.
Για χρονικό διάστημα 6 μηνών, από 12 Φεβρουαρίου 2001 έως 12 Αυγούστου 2001, κατόπιν εκπαιδευτικής αδείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (υπ’ αριθμ. Υ10δ/38778/24.1.2001) τις εργασίες και την καθημερινή δραστηριότητα της
Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ruperto-Carola της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία.
Από 28 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2002 επισκέφθηκα εκ νέου την Παιδοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Ruperto-Carola της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής μου, όσο και μετά την εκλογή μου στη βαθμίδα του Λέκτορα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, συμμετείχα:
Από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2004 στο πλήρες καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου InselSpital του Πανεπιστημίου της Βέρνης.
Από 13 Μαΐου 2006 έως 12 Αυγούστου 2006 στο πλήρες καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Yorkhill και του Τμήματος Εμβρυικής Ιατρικής του Νοσοκομείου Queen Mother’s Hospital της Γλασκώβης.
Από 12 Δεκεμβρίου 2007 έως 30 Μαρτίου 2008 στο πλήρες πρόγραμμα λειτουργίας του Ιατρείου Συμβουλευτικής Γενετικής που λειτουργεί στα πλαίσια της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ, υπό την εποπτεία της Καθηγήτριας κ. Χατζησεβαστού, στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο.
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μετά την εκλογή και το διορισμό μου (Πρυτ. πράξη διορισμού 11360/16-10-06, ΦΕΚ
232/11-4-07, τ.Γ’) στη βαθμίδα του Λέκτορα και την ανάληψη των καθηκόντων μου (αρ. πρωτ. 45252/19.4.07), τοποθετήθηκα αρχικά στην Α’ και στη συνέχεια στη Β’ Κλινική Χειρουργικής των Παίδων και μου ανατέθηκε διδακτικό έργο (αρ.πρωτ. 281/25.5.07). Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχα ενεργά τόσο σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, με σκοπό την αρτιότερη εκπαίδευση των μελών ΔΕΠ, όσο και στην οργάνωση πρωτοποριακών προγραμμάτων εκπαίδευσης των φοιτητών με μεθόδους καινοτόμες για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.
Στο 8ο Εξαμηνιαίο εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών Ιατρικής που
οργανώνεται από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.
Ενεργός συμμετοχή στο καινοτόμο και πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Ιατρικής
Εκπαίδευσης των Ιατρικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, πρόγραμμα
δημιουργίας ψηφιακών ασθενών «ΑΡΙΑΔΝΗ» της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (ακαδημαϊκό έτος 2011-2012) για την εκπαίδευση των φοιτητών. Ο ψηφιακός εικονικός ασθενής που δημιουργήθηκε είχε τίτλο: «Abdominal pain – rectal bleeding».
Μέλος ομάδας εργασίας που ορίστηκε από τον Τομέα Υγείας Παιδιού, για το πρόγραμμα: ενοποίησης διδασκαλίας και διεξαγωγής προπτυχιακών εξετάσεων, στα πλαίσια της αναμόρφωσης του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, με αντικείμενο το υποχρεωτικό μάθημα του Ι’ Εξαμήνου, Χειρουργική Παίδων.
Ως Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ δραστηριοποιήθηκα στους παρακάτω
τομείς:
Συμμετοχή σε Εκλεκτορικά
Τακτικό μέλος εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή προς πλήρωση μίας θέσης λέκτορα του Τομέα Παιδιατρικής, Μαιευτικής-Γυναικολογίας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδοχειρουργική» (ΦΕΚ δημ. της θέσης 569/10.8.07 τ.Γ’), στην κοινή συνεδρίαση της Γ.Σ. και των εκλεκτορικών Σωμάτων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών αριθμ.514 στις 7.4.2008.
Επίβλεψη σε Μεταπτυχιακή Εργασία
Επίβλεψη εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ασημακίδου Μαρίας με θέμα: «Συνδακτυλία. Πόσο ύποπτο μπορεί να αποδειχθεί αυτό το αρκετά συνηθισμένο εύρημα».
Μέλος 7μελούς Επιτροπής κρίσης Διδακτορικής Διατριβής
Μέλος 7μελούς εξεταστικής επιτροπής στη εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του Ιατρού Κεπερτή Χρυσόστομου με θέμα «Βιοχημικοί δείκτες και αντιμετώπιση των τραυματικών κακώσεων ήπατος στα παιδιά» (Θεσσαλονίκη, 2009).
Κριτής εργασιών σε Ιατρικά Περιοδικά
Κριτής εργασίας, με περιεχόμενο που αφορά στο αντικείμενο της Χειρουργικής Παίδων, (Γιγάντιος Εξόμφαλος, αναφορά μιας περίπτωσης. αρ.πρωτ.368/2011) στο Περιοδικό «Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος».
Εκπαιδευτικό έργο
Μετά την τοποθέτησή μου και την ανάθεση διδακτικού έργου (αρ.πρωτ. 281/25.5.07 και αρ.πρωτ. Α3080/23.11.10) ασκώ τα εκπαιδευτικά μου καθήκοντα:
Στους φοιτητές του Ι’ Εξαμήνου που ασκούνται στο υποχρεωτικό μάθημα της
Χειρουργικής των Παίδων με οργάνωση της διδασκαλίας τους (κλινική άσκηση με
εκπαίδευση στους θαλάμους νοσηλείας των ασθενών, θεωρητικό μάθημα από
αμφιθεάτρου, εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια εκπαιδευτικών σεμιναρίων).
Τα θέματα που αναπτύσσω στα μαθήματα στους φοιτητές αφορούν σε: στοιχεία
φυσιολογίας νεογνού, ολική παρεντερική διατροφή, μηχανικός αερισμός,
θερμορρύθμιση, πόνος, κήλες κοιλιακού τοιχώματος, εξόμφαλος, γαστρόσχιση,
κρυψορχία, ουρολοίμωξη, συγγενείς αποφρακτικές ανωμαλίες του ουροποιητικού,
κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση, κρανιο-εγκεφαλική κάκωση, προγεννητική διάγνωση συγγενών χειρουργικών ανωμαλιών (Πιστοποιητικό Αν. Καθ. κ. Φιλιππόπουλου).
Με οργάνωση μαθημάτων και εκπαίδευση των ειδικευομένων και ειδικών ιατρών, όπως και του νοσηλευτικού προσωπικού, της Α’ και Β’ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Με διδασκαλία εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στα πλαίσια
συνεργασιών με άλλες κλινικές και εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ:
1. Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 καλύπτοντας το μάθημα της
Χειρουργικής Παίδων.
2. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, διδασκαλία στο μετεκπαιδευτικό
μάθημα «Η γενετική καθοδήγηση από τη σκοπιά του Χειρουργού Παίδων» κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 (12/5/2008).
3. Στα πλαίσια της ακαδημαϊκής διασύνδεσης του μαθήματος Ιστολογία-Εμβρυολογία με την Χειρουργική Παίδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διδασκαλία τωνμαθημάτων «Συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος (ομφαλοκήλη-γαστρόσχιση)», «Αντιμετώπιση συγγενών ανωμαλιών του πεπτικού συστήματος» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2010-2011 και 2011-2012.
4. Στα πλαίσια της συνεργασίας με την Α’ Παιδιατρική Κλινική του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου στην εκπαίδευση των φοιτητών, διδασκαλία σε μάθημα παρουσίασηςκαι συζήτησης περιστατικού (21/1/2009).
5. Συμμετοχή και διδασκαλία στους φοιτητές του επιλεγόμενου μαθήματος του Ι
Εξαμήνου «Συμβουλευτική Γενετική», με τίτλο μαθήματος: «Η συμβουλευτική από
την πλευρά του παιδοχειρουργού».
6. Συμμετοχή και διδασκαλία στους φοιτητές του επιλεγόμενου μαθήματος του Ι
Εξαμήνου «Νεογνολογία», με ύλη μαθήματος: συγγενές μεγάκολο, ειλεός εκ
μηκωνίου, μηκωνιακή περιτονίτιδα, ανωμαλίες στροφής και καθήλωσης του εντέρου,εντερική απόφραξη, ατρησίες εντερικού σωλήνα, περισφυγμένη βουβωνοκήλη, συστροφή όρχεος.
Στο συγκεκριμένο μάθημα επιλογής έχω συμμετοχή και στις εξετάσεις των φοιτητών
με προετοιμασία αντίστοιχων θεμάτων με την ύλη του μαθήματος που μου
αντιστοιχεί.
7. Λαμβάνω μέρος, υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο του Δ/ντού της Κλινικής αν. καθ. κ. Α. Φιλιππόπουλου, στην προετοιμασία των θεμάτων και των γραπτών εξετάσεων του υποχρεωτικού μαθήματος του Ι Εξαμήνου, της Χειρουργικής Παίδων.
Λοιπή εκπαιδευτική δραστηριότητα
5-3-2003 έως 25-5-2003: Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα κατάρτισης για το ιατρικό προσωπικό, με θέμα «Επείγουσες Χειρουργικές Παθήσεις στο παιδί» που υλοποίησε το ΚΕΚ του Ασκληπιείου Βούλας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια» Μέτρο 4.1 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού για την Υγεία, με κωδικό ενέργειας Υ02-Υ.17-Υ Α 301Α με τίτλο «Επείγουσα Προνοσοκομειακή και Νοσοκομειακή Ιατρική».
και από
29/3/04 έως 11/6/04 σε παρόμοιο πρόγραμμα κατάρτισης με κωδικό ενέργειας Υ03-Υ.17- Α305 με τίτλο «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών».
17/1/06 έως 24/2/2006: Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα κατάρτισης για το ιατρικό προσωπικό, που υλοποίησε το ΚΕΚ του Λαϊκού Νοσοκομείου, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια» Μέτρο 2000-2006, άξονας προτεραιότητας 4: Ανθρώπινοι πόροι, με τίτλο: «Σχεδιασμός αρχών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε αστικές περιοχές και ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους στα πλαίσια εφαρμογής πολιτικών έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας».
Συμμετοχή στα μαθήματα των ειδικευομένων ιατρών της 1ης Πανεπιστημιακής
Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συμμετοχή σε Επιτροπές της Ιατρικής Σχολής και του ΑΠΘ
1. Αναπληρωματικό μέλος επιτροπής διαγωνισμού και παραλαβής αναλώσιμων υλικών.
2. Μέλος επιτροπής παραλαβής προμηθειών και διαπίστωσης καλής εκτέλεσης εργασιών για το οικονομικό έτος 2012, για τις ανάγκες της Β’ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων
 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Οργάνωση Ελληνικών Συνεδρίων:
1. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή
της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Θεσσαλονίκη, 1999).
2. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του Εαρινού Συμποσίου Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Θεσσαλονίκη, 2000).
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Φθινοπωρινού Συμποσίου της Ένωσης
Παιδοουρολόγων Ελλάδος (Αθήνα, 2002).
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Αθήνα, 2003).
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Συμποσίου της Ένωσης Παιδοουρολόγων Ελλάδος (Λάρισα, 2003).
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής στο Εαρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας
Χειρουργών Παίδων (Θεσσαλονίκη, 2008).
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής στο Εαρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας
Χειρουργών Παίδων (Θεσσαλονίκη, 2011).
Οργάνωση Διεθνών Συνεδρίων:
1. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 2nd European Congress of Paediatric Surgical
Oncology (Θεσσαλονίκη, 2001).
2. Faculty member EPSO/IPSO Trainee Session in Porto (Πόρτο, 2002).
3. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του International Congress of Hypospadias (Αθήνα, Νοέμβριος 2003).
4. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 18th EUPSA Annual Congress (Lymassol, 2017)
Προεδρείο Συνεδριάσεων σε Ελληνικά Συνέδρια:
1. Προεδρείο Συνεδρίας στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Θεσσαλονίκη, 1999).
2. Προεδρείο Συνεδρίας στο Εαρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Θεσσαλονίκη, 2000).
3. Προεδρείο Συνεδρίας στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Αθήνα, 2003).
4. Προεδρείο Συνεδρίας στο Εαρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Θεσσαλονίκη, 2006).
5. Προεδρείο Συνεδρίας στο Εαρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Θεσσαλονίκη, 2011).
6. Προεδρείο Συνεδρίας στο Εαρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Θεσσαλονίκη, 2012).
7. Προεδρείο Συνεδρίας στην 3η Ημερίδα Παιδοχειρουργικής «Νικ. Βογιατζής» (3rd Greek Paediatric Surgical Meeting “Nikolaos Vogiatzis”) (Αθήνα, 2012).
8. Προεδρείο Συνεδρίας στο 23ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών  Ιατρικής Ελλάδος (Λάρισα, 2017)
Προεδρείο Συνεδριάσεων σε Διεθνή Συνέδρια:
1. Συνεδρία στο 2nd European Congress of Paediatric Surgical Oncology (Θεσσαλονίκη, 2001).
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1. Υποτροφία της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων κατόπιν γραπτών εξετάσεων (Ιανουάριος, 1999).
2. Υποτροφία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έρευνα, στο
Νοσοκομείο Rigshospitalet Κοπεγχάγης, στη Δανία, τρίμηνης διάρκειας (αρ. απόφ.
Φ3/Β3/2820 γ΄) για το Ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.
3. Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα για το Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 (Αρ. Πρ. 17866/23.11.2004)
ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (Αθήνα, 16-20 Νοεμβρίου 1994).
Βραβείο καλύτερης Παιδιατρικής εργασίας με τίτλο: «Χρόνια δυσκοιλιότητα στα παιδιά. Ο ρόλος της κληρονομικότητας και των κλασμάτων των φυτικών ινών».
2. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Αθήνα, 25-27
Σεπτεμβρίου 1997).
1ο Βραβείο καλύτερης εργασίας Συνεδρίου με τίτλο «Κοιλιακό τραύμα στην παιδική ηλικία. Έμφαση στην κάκωση του παγκρέατος».
3. 6η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Κομοτηνή, 23-24 Μαρτίου 2002).
Έπαθλο καλύτερης εργασίας της 6ης Επιστημονικής Συνάντησης Παιδιάτρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Νεφρικές αλλοιώσεις στην πειραματική απόφραξη της πυελοουρητηρικής συμβολής».
4. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Αθήνα, 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2003).
Έπαθλο καλύτερης πειραματικής εργασίας Συνεδρίου με τίτλο: «Η ινχιμπίνη Ββ ως δείκτης ελέγχου της ατροφίας του όρχι, αποτέλεσμα της εγχειρητικής ελάττωσης της αιμάτωσης του οργάνου».
5. Βραβείο στο International Symposium on Hypospadias in respect of her project in Pediatric Urology (Athens, 2-3/11/2003)
6. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Σαντορίνη, 16-18 Σεπτεμβρίου 2005).
Έπαθλο καλύτερης αναρτημένης εργασίας Συνεδρίου με τίτλο: «Μόρφωμα προσθίου μεσοθωρακίου χωρίς κλινική σημασία».
 
 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η ερευνητική μου εμπειρία συνίσταται στη συμμετοχή μου σε πειραματικά επί ζώων – ερευνητικά πρωτόκολλα. Τα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν στην Χειρουργική Κλινική του Κτηνιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. και στην Παιδοχειρουργική Κλινική και το Τμήμα Ιστολογίας του Πανεπιστημίου Ruperto – Carola της Χαϊδελβέργης.
1. Πειραματική μελέτη με τίτλο:
Αντιμετώπιση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης με δημιουργία σωληνωτού κρημνού από την ουροδόχο κύστη.
– Η έρευνα έγινε στη Χειρουργική Κλινική του Κτηνιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.
– Poster στο 9ο Διεθνές Συμπόσιο στην Παιδοχειρουργική Έρευνα, Ρώμη (Ιταλία), 1995.
2. Πειραματική μελέτη με τίτλο:
Έλεγχος της κινητικότητας του εντέρου μετά τη δημιουργία πειραματικής ισχαιμίας σ’ αυτό.
– Η έρευνα έγινε στη Χειρουργική Κλινική του Κτηνιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.
– Ανακοίνωση στο 2ο Συνέδριο της Mediterranean Association of Paediatric Surgeon.
Γένοβα (Ιταλία), 1998.
3. Πειραματική μελέτη με τίτλο:
Οξύ αιμορραγικό shock εγκύμονος. Επιπτώσεις επί του ουροποιητικού συστήματος και των συμπαγών οργάνων της κοιλίας του εμβρύου.
Αριθ. πρωτ. 13/879/28.1.2000 άδεια Δ/νσης Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης.
– H έρευνα έγινε στη Χειρουργική Κλινική του Κτηνιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.
– Υποβλήθηκε και έγινε αποδεκτή ως προφορική ανακοίνωση κατόπιν κρίσεως στο World Congress of Pediatric Surgery που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ στις 22-27 Ιουνίου 2004.
4. Πειραματική μελέτη με τίτλο:
Παρακολούθηση ιστολογικών αλλοιώσεων νεφρικού παρεγχύματος μετά από οξεία
απόφραξη της πυελοουρητηρικής συμβολής.
– Η έρευνα έγινε στη Χειρουργική Κλινική του Κτηνιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.
– Υπεβλήθη ως εργασία στο ΠΡΟΜΕΣΙ (μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.) και κρίθηκε με βαθμό άριστα «10».
– Ανακοίνωση στην 6η Συνάντηση Παιδιάτρων Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Κομοτηνή, 23-24 Μαρτίου 2002. Βραβείο καλύτερης εργασίας του συνεδρίου.
5. Πειραματικό πρόγραμμα της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου της
Χαϊδελβέργης και του Τμήματος Ιστολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου που αφορά στον έλεγχο των ιστολογικών και υπερηχοτομογραφικών αλλοιώσεων του όρχεος σε περιπτώσεις κρυψορχίας μετά την αποκατάσταση κατά τη μέθοδο Fowler-Stevens.
– Η εργασία αυτή αποτέλεσε το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής, η οποία κατατέθηκε και βαθμολογήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με βαθμό «cum laude».
– Τμήμα της εργασίας αυτής που αφορούσε τα ιστολογικά αποτελέσματα του πειραματικού προγράμματος υποβλήθηκε στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων και απέσπασε το βραβείο καλύτερης πειραματικής εργασίας.
– Τμήμα της εργασίας αυτής παρουσιάστηκε στο ESRP 2002 στο Bergen, 20 June 2002 και δημοσιεύτηκε στο συμπληρωματικό τεύχος του περιοδικού Radiology 225(p):669 (2002).
6. Ετήσια έρευνα (2008) και συμμετοχή σε πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: καταγραφή πολυτραυματιών παιδιατρικών ασθενών.
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Από την 1η Απριλίου 2007 και για χρονικό διάστημα 4 ετών (1/4/2003 έως 30/3/2007) απασχολήθηκα ως Ειδικός Παιδοχειρουργός στην Παιδιατρική Κλινική του Ιδιωτικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος «Μητέρα» στην Αθήνα, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ειδικότητας στην αντιμετώπιση των περιστατικών.
Μετά το διορισμό μου στη θέση του Λέκτορα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και την τοποθέτησή μου αρχικά στην Α’ και στη συνέχεια στη Β’ Χειρουργική Κλινική Παίδων του ΑΠΘ, συμμετείχα στο καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας της κλινικής (επίσκεψη στους θαλάμους, εξωτερικά ιατρεία τακτικά και επείγοντα, πρόγραμμα χειρουργείων, κάλυψη εφημεριών, απογευματινά εξωτερικά ιατρεία).
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (Προεδρείο)
23ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Λάρισα, 12-14 Μαίου 2017) Ιατρική εκπαίδευση: Η σημασία της διδασκαλίας του μαθήματος των  Κλινικών Δεξιοτήτων στα προκλινικά έτη σπουδών
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (με εισήγηση)
1. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Αθήνα, 1997).
Θέμα: Εκπαίδευση στην Παιδοχειρουργική. Παρόν και μέλλον.
Εισήγηση: Εκπαίδευση, προβληματισμοί ειδικευομένων.
2. Ημερίδα Παιδοχειρουργικής (Νίκαια, 1999).
Θέμα: Το παιδικό ατύχημα.
Εισήγηση: Ένα απρόβλεπτο και απροσδόκητο γεγονός στην παιδική ηλικία.
3. Ημερίδα Παιδοχειρουργικής (Θεσσαλονίκη, 1999).
Θέμα: Νεογνική Χειρουργική.
Εισήγηση: Εμβρυολογία συγγενών ανωμαλιών.
4. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Παίδων (Θεσσαλονίκη, 1999).
Θέμα: Η τεχνολογία και οι εφαρμογές της στην Παιδοχειρουργική.
Εισήγηση: Δυνατότητες και προοπτικές εφαρμογής των επιτευγμάτων της Ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην Χειρουργική Παίδων.
5. 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 2008)
Θέμα: Θέσεις – Αντιπαραθέσεις στην Παιδιατρική. Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση. Συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση;
Εισήγηση: Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση. Χειρουργική αντιμετώπιση
6. 29η Ενημερωτική Παιδιατρική Ημερίδα της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ
(Θεσσαλονίκη, 2008)
Θέμα: Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση. Συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση;
Εισήγηση: Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση. Χειρουργική αντιμετώπιση
7. 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη, 2011)
Θέμα: Διάλεξη Υγείας Παιδιού
Εισήγηση: Κυτταρική και μοριακή γενετική μελέτη των κακοήθων όγκων της νεογνικής, βρεφικής και παιδικής ηλικίας
8. 41ο Παιδιατρικό Συμπόσιο (Θεσσαλονίκη, 2011)
Θέμα: Κρυψορχία, Υποσπαδίας, Φίμωση: Τι καινούργιο;
Εισήγηση: Κρυψορχία
9. Εαρινό Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Θεσσαλονίκη, 2011)
Θέμα: Αντιμετώπιση της κυστεο-ουρητηρικής παλινδρόμησης (ΚΟΥΠ)
Εισήγηση: Χειρουργική αντιμετώπιση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Συμμετοχή στο 15ήμερο σεμινάριο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επί του θέματος: Η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Εφαρμογές και χρήση του Internet.
Συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεματικών
Εφαρμογών στην Υγεία στο Κέντρο Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεματικών Εφαρμογών στην Υγεία του Ινστιτούτου Πληροφορικής, από 28 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο στα πλαίσια του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής Παίδων. Θεωρία – Πειραματικό Χειρουργείο – Χρήση συγκολλητικών ουσιών fibrin-glu, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1999.
Συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο Cardiac Electrophysiology in the Academic Medical Center, Amsterdam, 18 και 19 Οκτωβρίου 1999.
Συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Department of Medical Informatics, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands, 20 και 21 Οκτωβρίου 1999.
1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ελάχιστα επεμβατικής Χειρουργικής Παίδων. Θεωρία – Πειραματικό Χειρουργείο. Αθήνα, Μάιος 2002.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 40 ωρών στην ψηφιακή απεικόνιση και επεξεργασία ιατρικής εικόνας και πληροφορίας (Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2002)
Student ATLS (Advanced Trauma Life Support) course (29-30 Ιανουαρίου 2005, Αθήνα)
8ο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ιατρικής (από 7.11.2007 – 9.4.2008) που εκπονείται από το γραφείο εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
 
 
 
Συμμετοχή στη συγγραφή διεθνών ιατρικών εκδόσεων
 Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Hypospadias Surgery. Art and Science» με το κεφάλαιο «Timing of elective hypospadias repair». Εκδότες: A. Hadidi και A. Azmy – έκδοση εκδοτικού οίκου Springer-Verlag, 2003, p:83-85.
 Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου προπτυχιακών απαιτήσεων για τους πεμπτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, ως μέλος ΔΕΠ της Α’ Χειρουργικής Κλινικής Παίδων του ΑΠΘ.
Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου προπτυχιακών απαιτήσεων «Νεογνολογία» για το επιλεγόμενο μάθημα της Νεογνολογίας, που διδάσκεται από την Α’ Νεογνολογική Κλινική και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Το διδακτέο μάθημα που περιλαμβάνεται στην έκδοση του βιβλίου έχει τίτλο «Επείγοντα Χειρουργικά Προβλήματα» και περιλαμβάνει τα κεφάλαια «εντερική απόφραξη», «ειλεός εκ μηκωνίου», «μηκωνιακή περιτονίτιδα», «μεγάκολο».
Μονογραφίες
1. Το παιδικό ατύχημα. Ένα απρόβλεπτο και απροσδόκητο γεγονός στην παιδική ηλικία.
Εκδόσεις Ε.Ε.Χ.Π. 1999.
2. Νεογνική Χειρουργική. Εμβρυολογία συγγενών ανωμαλιών. Εκδόσεις Ε.Ε.Χ.Π. 1999.
3. Συμβολή της ψηφιακής γραφής στη διατήρηση ιατρικών δεδομένων περίθαλψης μιας Παιδοχειρουργικής Κλινικής. «Μνήμη Βασιλείου Πετρόπουλου». Εκδόσεις Ε.Ε.Χ.Π. 1999.
4. Η Τεχνολογία και οι Εφαρμογές της στην Παιδοχειρουργική. Εκδόσεις Ε.Ε.Χ.Π. 2000.
5. Προγεννητική διάγνωση χειρουργικών συγγενών ανωμαλιών. Στα πλαίσια της υποτροφίας του ΙΚΥ.
 
 
Επιμέλεια – Μετάφραση Ιατρικών Εκδόσεων
1.       Τα OSCEs με μια ματιά, (2016)
Blundell, Adrian.  Παρισιάνου Α.Ε.
 
1. Inflamed appendix: a diagnostic problem in children younger than 3 years of age.
E. Gougoudi, E. Rahmani, A. Filippopoulos, A. Zavitsanakis
Aristotle University Medical Journal 2011 Jun;38(2):41-7
2. Testicular microlithiasis and Leydig cell proliferation in Wistar rats underwent Fowler-Stephens procedure.
Gougoudi E, Zachariou Z, Kogia E, Zavitsanakis A
Pediatr Med Chir 2012 Jul-Aug;34(4):192-7