Κατάλογος Προσωπικού

ΕΛΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

IOANNIDOU ELENA
22892987
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης, 416
Δράμας 11-13

Η Έλενα Ιωαννίδου είναι κοινωνιογλωσσολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διδακτική της Γλώσσας και την Κοινωνιογλωσσολογία στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (University of Southampton) και διδακτορικό στην Κοινωνιογλωσσολογία και την Εκπαίδευση (University of Southampton). Έχει εργαστεί ως Επίκουρη Καθηγήτρια και ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2009-2019), και ως Ερευνητική Συνεργάτιδα (Research Fellow) στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Southampton (2005-2008). Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται εστιάζουν στην κοινωνική θεώρηση της γλώσσας, στη γλώσσα ως επιτέλεση, στη γλωσσική ποικιλότητα και την πολυγλωσσία και στις συσχετίσεις γλώσσας και ταυτότητας. Η Έλενα Ιωαννίδου είναι γλωσσική εθνογράφος, με ειδικό ενδιαφέρον στη μελέτη κοινωνικών ομάδων οι οποίες διαφοροποιούνται από τη γλωσσική νόρμα και τον εξουσιαστικό λόγο. Έχει ερευνήσει θέματα γλωσσικής χρήσης και συμβολικής αξίας της γλώσσας στους ελληνόφωνους Τουρκοκύπριους στην Κύπρο και σε Τουρκοκρητικούς στην Τουρκία. Επίσης, έχει δουλέψει με ομάδες φυλακισμένων πάνω σε θέματα κοινωνικού γραμματισμού και ταυτοτήτων. Ερευνητικά της προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Βρετανική Ακαδημία (British Academy), την Ευρωπαϊκή Ένωση (6th Framework), το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Λεβέντη. Η έρευνά της έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά όπως το Journal of Language, Culture and Curriculum, Linguistics and Education, Journal of Multilingual Research, Lingua.  

Διδακτική της γλώσσας, κοινωνιογλωσσολογία,  γλωσσική ποικιλότητα, κοινωνική θεωρία της γλώσσας και της διδακτικής της,  διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, σχέση γλώσσας και ταυτότητας, πολυγλωσσία και εκπαίδευση.
Sophocleous, A. & Ioannidou, E. (2020). “Young children performing linguistic varieties: comparing classroom and play-time language use in the bidialectal context of Cyprus”. Language and Education. In print.
 
Ioannidou, E., Ralli, A., Neokleous, T. & Andreou, M. (2019). “Greek in enclave communities: The varieties of Cypriot Romeika in Cyprus and Cretan Greek in Cunda”, Mediterranean Language Review, Volume 25.
 
Christodoulou, V. & Ioannidou, E. (2019). “Rights, power and accessibility to discourse: the case of a multi-ethnic/multilingual class of a private school in Cyprus”. International Journal of Multilingual Research. org/10.1080/19313152.2019.1644092.
 
Ioannidou, E., Kiourti, E. & Christofidou, C. (2018). “Literacy education in prison: developing a Social Literacy Program in the prison school of Cyprus”. Research Papers in Education. Doi/10.1080/02671522.2018.1524925, at https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02671522.2018.1524925
 
Tsiplakou, S., Ioannidou, E. & Hadjioannou, X. (2018). “Capitalizing on linguistic variation in Greek Cypriot education”. Linguistics and Education, 45: 45-67.
 
Ioannidou, E. (2017). “Performing registers and registering performance: Young children’s linguistic practices during play in the Greek Cypriot context”. Language and Communication, 56:55-68.