Κατάλογος Προσωπικού

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

NIKIFOROU ELENI
22892908
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ), 019
Πανεπιστημιούπολη

Η Ελένη Νικηφόρου ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διδάσκει Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς και Αγγλικά για Ειδικούς σκοπούς. Έχει εμπειρία ως επόπτης των μαθημάτων Αγγλικά Ακαδημαϊκούς Σκοπούς και Αγγλικά για Ειδικούς σκοπούς και ήταν συντονίστρια του Αγγλικού τομέα από το 2014 μέχρι το 2016.

Έχει αναπτύξει προγράμματα σπουδών για Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς. Έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας. Επίσης έχει παραστεί και παρουσιάσει εργασίες της τόσο σε τοπικά όσο και σε διεθνή συνέδρια. Επιπρόσθετα έχει συμμετάσχει σε δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα: VocTEL και IntlUni. Είναι πολύ ενεργή στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στην επαγγελματική ανάπτυξη. 

Έχει πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2001, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα  και μεταπτυχιακό MΑ στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, 2005, από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ στο τομέα E-Research and Technology Enhanced Learning. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας, Απόκτηση της Δεύτερης Γλώσσας, Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Ηλεκτρονική Εκμάθηση Γλωσσών, Μικτή Μάθηση, Ηλεκτρονική Μάθηση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Δια βίου Μάθηση, Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών και Αξιολόγηση στην Αγγλική Γλώσσα.

 

Her research interests include Teaching English as a Foreign Language (EFL), Second Language Acquisition, English for Specific Purposes (ESP), Instructional Technology, Computer Assisted Language Learning (CALL), Blended Learning, Online Learning, Teacher Training, Lifelong Learning, Open Educational Resources (OER), Curriculum Development, and Language Assessment. 

Chapters in Edited Volumes

Joannidou, S. & NIKIFOROU, E. (2012) IT and Language Learning in an Academic Setting: the Power Point Case. In Tsagari, D. (Ed.) Research in English as a Foreign Language in Cyprus (In Volume II). Nicosia: University of Nicosia Press. ISBN: 978-9963-711-04-8

Joannidou, S., & NIKIFOROU, E. (2012). Curriculum Design and Task Based Learning in Tertiary Education. In J. Burston, D. Tsagari & F. Doa (Eds.), Foreign Language Instructional Technology: Theory and Practice. University of Nicosia Press: Nicosia. ISBN: 978-9963-711-05-5

NIKIFOROU, E. (2012). Revising Writing in an EFL Course Using a Wiki. In J. Burston, D. Tsagari & F. Doa (Eds.), Foreign Language Instructional Technology: Theory and Practice. University of Nicosia Press: Nicosia. ISBN: 978-9963-711-05-5

Articles in Online Refereed Journals

Hadjiconstantinou, S. & NIKIFOROU, E. (2012) ESAP courses: An innovative vista in language learning. From needs analysis to evaluation. ESP World Journal, 36 (12). Available online: http://www.esp-world.info/Articles_36/NikiforouHadjiconstantinouESPWorld2012.pdf ISSN 1682-3257

NIKIFOROU, E. (2012) Revising Writing in an Online Learning Environment. EuroCALL Review, 20 (1). Available online: http://www.eurocall-languages.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/review20_1.pdf ISSN: 1695-2618

Chapters in Conference Proceedings (peer-reviewed)

NIKIFOROU, E. (forthcoming) Collaborative development of an online dictionary in an ESP course, NILE@21: Transforming Teaching, NILE, University of East Anglia, Norwich, UK.

Kyprianou, M. & NIKIFOROU, E. (2016). Teacher professional learning: developing with the aid of technology. In Papadima-Sophocleous, S., Bradley, L. & Thouësny, S. (Eds). CALL communities and culture – short papers from EUROCALL 2016. Dublin Ireland: Research-publishing.net. Available online: https://doi.org/10.14705/rpnet.2016.eurocall2016.570 ISBN: 978-1-908416-44-5

NIKIFOROU, E. (2012) Sustainability of E-communities: From a Learning Community to A Community of Practice through a design thinking approach. In Vrasidas, C. &P. Panaou (Eds.) Design Thinking in Education, Media and Society (Conference Proceedings). ISBN: 978-9963-2802-1-6

Angelidou, S., NIKIFOROU, E. & Kyprianou, M., (2011). ESAP curriculum development: an example from tertiary education in Cyprus. In Gogas, T. & Tagkas, P. (Eds.) Foreign Language Teaching in Tertiary Education III: Current Trends. Conference Proceedings. Athens: Dionikos. [13 pp] Available online: http://epublishing.ekt.gr/sites/ektpublishing/files/proceedings/praktika%20tei%20ipirou-teliko%202009-1.pdf ISBN: 978-960-6619-68-7

Joannidou, S, & NIKIFOROU, E. (2011) Task based language learning and technical writing for engineers in tertiary education. In Proceedings of the 2nd ESP/ EAP Conference: ESP/ EAP Innovations in Tertiary Settings: Proposals and Implementations, Kavala Institute of Technology, Kavala, Greece

Book Reviews

NIKIFOROU, E. (2017) Review of the book LETs and NESTs: Voices, Views and Vignettes by Fiona Copland, Sue Garton and Steve Mann (Editors), British Council, 2016 p. 266. In IATEFL Voices, Issue 256. Available online at: http://edition.pagesuite-professional.co.uk/Launch.aspx?EID=734e3e64-8316-45ad-a9c3-e38ce06430ba