Κατάλογος Προσωπικού

Έλενα Λοΐζου

LOIZOU ELENA
22-892772
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B114
Πανεπιστημιούπολη
• Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος, 2008-Σήμερα.
• Επισκέπτρια Ερευνήτρια, NIST Center for Neutron Research, Maryland, ΗΠΑ, 2005-2007.
• Διδακτορικό στην Χημεία, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, ΗΠΑ, 2002-2007.
• Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος, 1998-2002.
 
 
• Πολυμερικά υλικά και πλέγματα
• Κατανόηση της δομής και των ιδιοτήτων νανοσύνθετων πολυμερικών υδροπλεγμάτων με άργιλο
• Χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υδροπλεγμάτων με μικροσκοπία, ρεολογία, και σκέδαση φωτός, νετρονίων και                ακτίνων – Χ
• Σύνθεση βιο-νανοσύνθετων υδροπλεγμάτων
• Αμφιφιλικά πλέγματα συμπολυμερών που δημιουργούν μικροφασικούς διαχωρισμούς
• Χαρακτηρισμός αποικοδομήσιμων πολυμερικών πλεγμάτων
 

         19. Kepola, E. Loizou, C. S. Patrickios, E. Leontidis, C. Voutouri, T. Stylianopoulos, R. Schweins, M. Gradzielski, C. Krumm, J. C. Tiller, M. Kushnir, C. Wesdemiotis, “Amphiphilic Polymer Conetworks Based on End-Linked “Core-First” Star Block Copolymers: Structure Formation with Long-Range Order”, ACS Macro Letters, 2015, 4, 1163-1168

18. M. Rikkou-Kalourkoti, E. Loizou, L. Porcar, K. Matyjaszewski, C. S. Patrickios, "End-Linked, Amphiphilic, Degradable Polymer Conetworks: Synthesis by Sequential Atom Transfer Radical Polymerization using a Bifunctional, Cleavable Initiator", Polymer Chemistry, 2012, 3, (1), 105-116

17. K. S. Pafiti, Z. Philippou, E. Loizou, L. Porcar, C. S. Patrickios, "End-Linked Poly[2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate] – Poly(Methacrylic Acid) Polyampholyte Conetworks: Synthesis by Sequential RAFT Polymerization and Swelling and SANS Characterization", Macromolecules, 2011, 44, (13), 5352-5362
 
16. E. Kassi, E. Loizou, L. Porcar, C. S. Patrickios, "Di(n-butyl) Itaconate End-Functionalized Polymers: Synthesis by Group Transfer Polymerization and Solution Characterization", European Polymer Journal, 2011, 47, (4), 816-822
 
15. K. S. Pafiti, E. Loizou, C. S. Patrickios, L. Porcar, "End-Linked Semifluorinated Amphiphilic Polymer Conetworks: Synthesis by Sequential Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization and Characterization", Macromolecules, 2010, 43, (12), 5195-5204
 
14. N. A. Hadjiantoniou, T. Krasia-Christoforou, E. Loizou, L. Porcar, C. S. Patrickios, "Alternating Amphiphilic Multiblock Copolymers: Controlled Synthesis via RAFT Polymerization and Aqueous Solution Characterization", Macromolecules, 2010, 43, (6), 2713-2720
 
13. M. D. Rikkou, E. Loizou, C. S. Patrickios, L. Porcar, "Structural Characterization of Amphiphilic Polymer Conetworks End-Linked with the Optimal Amount of Cross-Linker", European Polymer Journal, 2010, 46, (3), 441-449
 
12. E. Loizou, L. Porcar, P. Schexnailder, G. Schmidt, P. D. Butler, "Shear-Induced Nanometer and Micrometer Structural Responses in Nanocomposite Hydrogels", Macromolecules, 2010, 43, (2), 1041-1049
 
11. M. D. Rikkou, E. Loizou, L. Porcar, P. D. Butler, C. S. Patrickios, "Degradable Amphiphilic End-Linked Conetworks with Aqueous Degradation Rates Determined by Polymer Topology", Macromolecules, 2009, 42, (24), 9412-9421
 
10. P. Schexnailder, E. Loizou, L. Porcar, P. D. Butler, G. Schmidt, "Heterogeniety in Nanocomposite Hydrogels from Poly(ethylene oxide) Cross-Linked with Silicate Nanoparticles", Physical Chemistry Chemical Physics, 2009, 11, (15), 2760-2766
 
9. A. I. Triftaridou, E. Loizou, C. S. Patrickios, "Synthesis and Characterization of Amphiphilic Cationic Symmetrical ABCBA Pentablock Terpolymer Networks: Effect of Hydrophobic Content", Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 2008, 46, (13), 4420-4432
 
8. G. Kali, T. K. Georgiou, B. Ivan, C. S. Patrickios, E. Loizou, Y. Thomann, J. C. Tiller, "Synthesis and Characterization of Anionic Amphiphilic Model Conetworks of 2-Butyl-1-Octyl-Methacrylate and Methacrylic Acid: Effects of Polymer Composition and Architecture", Langmuir, 2007, 23, (21), 10746-10755
 
7. G. Kali, T. K. Georgiou, B. Ivan, C. S. Patrickios, E. Loizou, Y. Thomann, J. C. Tiller, "Synthesis and Characterization of Anionic Amphiphilic Model Conetworks Based on Methacrylic Acid and Methyl Methacrylate: Effects of Composition and Architecture", Macromolecules, 2007, 40, (6), 2192-2200
 
6. E. Loizou, J. T. Weisser, A. Dundigalla, L. Porcar, G. Schmidt, J. J. Wilker, "Structural Effects of Crosslinking a Biopolymer Hydrogel Derived from Marine Mussel Adhesive Protein", Macromolecular Bioscience, 2006, 6, (9), 711-718, (Journal Cover Picture)
 
5. E. Loizou, P. D. Butler, L. Porcar, G. Schmidt, "Dynamic Responses in Nanocomposite Hydrogels", Macromolecules, 2006, 39, (4), 1614-1619
 
4. E. A. Stefanescu, A. Dundigalla, V. Ferreiro, E. Loizou, L. Porcar, I. Negulescu, J. Garno, G. Schmidt, "Supramolecular Structures in Nanocomposite Multilayered Films", Physical Chemistry Chemical Physics, 2006, 8, (14), 1739-1746, (Journal Cover Picture)
 
3. E. Loizou, P. D. Butler, L. Porcar, E. Kesselman, Y. Talmon, A. Dundigalla, G. Schmidt, "Large Scale Structures in Nanocomposite Hydrogels", Macromolecules, 2005, 38, (6), 2047-2049
 
2. E. Loizou, L. Porcar, P. D. Butler, M. Malwitz, G. Schmidt, "Dynamic Responses in Polymer-Clay Gels", Materials Research Society Proceedings, 2004, 840, Q2.7
 
1. E. Loizou, A. I. Triftaridou, T. K. Georgiou, M. Vamvakaki, C. S. Patrickios, "Cationic Double-Hydrophilic Model Networks: Synthesis, Characterization, Modeling and Protein Adsorption Studies", Biomacromolecules, 2003, 4, (5), 1150-1160
 
BOOK CHAPTERS
 
L.-P. Sung, X. Gu, C. Clerici, H. Hu, E. Loizou, D. L. Ho, "Effect of Pigment Dispersion on Optical Properties and Durability of a TiO2 Pigmented Epoxy Coating", in Polymer Degradation and Performance, American Chemical Society: 2009, Vol. 1004, Chapter 23, pp 276-286
 
G. Kali, T. K. Georgiou, B. Ivan, C. S. Patrickios, E. Loizou, Y. Thomann, J. C. Tiller, "Structural Characterization of Glassy and Rubbery Model Anionic Amphiphilic Polymer Conetworks", in Nanoparticles: Synthesis, Stabilization, Passivation, and Functionalization, American Chemical Society: 2008, Vol. 996, Chapter 21, pp 286-302