Κατάλογος Προσωπικού

ΕΛΕΝΗ ΛΟΙΖΟΥ

LOIZOU ELENI
22892950
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint, 402
Λεωφ. Καλλιπόλεως 40
Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (πτυχίο Επιστημών της Αγωγής, Προδημοτική Εκπαίδευση, 1996).
Μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο University of Hartford (M.A. 1997, Προσχολική Εκπαίδευση)
και στο Columbia University- Teachers College (Ed.D. 2002, Προσχολική Εκπαίδευση )
 
 
 
Το χιούμορ των παιδιών
Παιχνίδι (κοινωνικοδραματικό και φανταστικό παιχνίδι, παιδαγωγική του παιχνιδιού)
Ενδυνάμωση παιδιών, εκπαιδευτικών και γονιών
Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιοσχολικής Αγωγής
Η ανάπτυξη των βρεφών (0-3 χρόνων) και οι πρακτικές εφαρμογές της παιδαγωγικής των βρεφών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 
 

Publication in Scientific Journals with Blind Review System

 • Loizou, E., & Olymbiou, M. (2023). Constructive play: Exploring pre-service early childhood teachers’ play involvement. Journal of Early Childhood Research0(0). https://doi.org/10.1177/1476718X231210642
   
 • Symeonidou, S. & Loizou, E. (2023). Bridging early childhood education and inclusive practices in classrooms that serve children with disabilities: a narrative portrait. European Early Childhood Education Research Journal, 31(1), 92-105

 • Loizou, E. & Theodosiou, E. (2022) School practicum experiences at the time of Covid-19: Focusing on the implementation of play practices, European Journal of Teacher Education, DOI: 1080/02619768.2022.212280

 • Loizou, E. & Loizou, E. K. (2022) Creative play and the role of the teacher through the cultural-historical activity theory framework, International Journal of Early Years Education, 30 (3), 527-541
 • Loizou, E. & Loizou, E. K. (2019). Visual and Verbal Humor Productions after a Series of Creative Structured Activities: A Case Study of two Preschoolers. Early Years: International Journal of Early Years, 42(2), 200–216. ,DOI: 1080/09575146.2019.1683721
 • Loizou, E. & Demetriou, M. (2019): Infancy pedagogy and praxis, European Early Childhood Education Research Journal, 27(4), 436-453. DOI: 10.1080/1350293X.2019.163423
 • Loizou, E., Michaelides, A., and Georgiou, A. (2019). Early childhood teacher involvement in children’s socio-dramatic play: Creative drama as a scaffolding tool.  Early Child Development and Care 189:4, 600-612
 • Symeonidou & Loizou (2018). Disability studies as a framework to design disability awareness programs: no need for ‘magic’ to facilitate children’s understanding. Disability & Society, 33:8, 1234-1258.
 • Loizou, E. (2020). An Early Childhood Curriculum that Responds to Children’s Voices on Transition to First Grade. Early Child Development and Care, 190:5, 670-684
 • Loizou, E. & Recchia, S.L. (2017). In-Service Infant Teachers Re-Envision Their Practice Through a Professional Development Program, Early Education and Development, 29 (1), 91-103.  DOI: 10.1080/10409289.2017.1343561.
 • Loizou, E. (2017b). Towards Play Pedagogy: Supporting teacher play practices with a teacher guide about socio-dramatic and imaginative play. European Early Childhood Education Research Journal, 25(5), 784-795
 • Loizou, E. & Kyriakou, M. (2016). Young children’s appreciation and production of verbal and visual humor. Humor 29 (1), 99-124.
 • Loizou, E. (2011). The diverse facets of power in early childhood mentor-student teacher relationships. European Teacher Education Journal, 34(4), 371-384
 • Loizou, E. (2011). Disposable cameras, humor and children’s abilities. Contemporary Issues in Early Childhood, 12 (2), 148-162.
 • Hadjioannou, X. & Loizou, E. (2011). Talking about Books with Young Children: Analyzing the Discursive Nature of One-to-one Booktalks. Early Education and Development, 22(1), 53-76.
 • Loizou, E. (2010). Making the organization of a celebration an empowering process: using the project approach. Early Childhood Practice: The journal of Multi-professional partnerships, 11 (1), 6-14.
 • Proyer, R. T., Ruch, W. … Loizou, E. et.al. (2009). Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): A multi-national study involving 73 countries. Humor, 22 (1-2), 253-279.
 • Loizou, E. (2009). In-service Early Childhood Teachers Reflect on their Teacher Education Program: Reconceptualising the Case of Cyprus. Early Childhood Teacher Education, 30 (3), 195-209.
 • Loizou, E. (2007). Humor as a means of regulating one’s social self: two infants with unique humorous personas. Early Child Development and Care, 177 (2), 195-205.
 • Loizou, E. (2006). Young children´s explanation of pictorial humor. Early Childhood Education Journal, 33(6), 425-431.
 • Loizou, E. (2005). Humor a different kind of play. European Early Childhood Education Research Journal, 13(2), 97-109
 • Loizou, E. (2005). Infant Humor: the Theory of the Absurd and the Empowerment Theory. International Journal of Early Years Education, 13(1), 43-53.

Edited Books

 • Loizou, E. & Recchia, S.(Eds.) (2019). Research on Young Children’s Humor: Theoretical and Practical Implications for Early Childhood Education. Switzerland: Springer
 • Loizou, E., & Trawick-Smith, J. (Eds.). (2022). Teacher Education and Play Pedagogy: International Perspectives (1st ed.). London, UK: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003149668
English Books
 • Recchia, L. S., Shin, M. & Loizou, E. (2023). Relationship-Based Care for Infants and Toddlers. Fostering Early Learning and Development Through Responsive Practice. NY: Teachers College.

 

Greek Books
 1. Λοΐζου, E. (2021).  Το παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση: Η αλληλένδετη σχέση του με τη μάθηση και την ανάπτυξη. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ
 2. Λοΐζου, E. (2023). Βασικές Αρχές της Παιδαγωγικής των Βρεφών. Από τη γέννηση-3 ετών. Πρακτικές εισηγήσεις για βρεφοπαιδαγωγούς και γονείς. Αθήνα: ΠΕΔΙO

Chapters in an Edited Book

 • Loizou, E. (2022). A Case Study of an Early Childhood Teacher’s Constructive Play Praxeological Transformation. In E. Loizou & J. Trawick-Smith (eds.). Teacher Education and Play pedagogy: International Perspectives.
 • Loizou, E. (2021). Small Blocks and Building Materials. In D. Bergen, The Ultimate Handbook of Developmentally Appropriate Toys. ( 49-60). USA: Rowman & Littlefield
 • Loizou, E. & Michaelides, A.  (2019). Young Children’s humorous stories: A force for positive emotions. In K. J. Kerry-Moran, J.-A. Aerila (eds.), Story in Children’s Lives: Contributions of the Narrative Mode to Early Childhood Development, Literacy, and Learning, Educating the Young Child 16. Netherlands: Springer.
 • Loizou, E. & Michaelides, A. (2020). Socio-dramatic play: Scenario and role development as enacted by children and as facilitated by their early childhood teacher through drama. In Z. Kingdon (Ed.) A Vygotskian Analysis of Children’s Play Behaviours: Beyond the Home Corner to be published by Routledge.
 • Loizou, E. & Loizou, E. (2019).  An intervention study to explore children’s visual and verbal humorous productions through the tenet of the Theory of the Absurd and the Empowerment theory. In E. Loizou & S. L. Recchia (Eds.). Research on Young Children’s Humor: Theoretical and Practical Implications for Early Childhood Education. Netherlands: Springer.
 • Loizou, E. & Symeonidou, S. (2019). Comics as an educational tool to fight disability stereotypes. In E. Loizou & S. L. Recchia (Eds.). Research on Young Children’s Humor: Theoretical and Practical Implications for Early Childhood Education. Netherlands: Springer.

Journal Editorials

 • Symeonidou, S., Loizou, E. & Recchia, S. (2022). Editorial. The inclusion of children with disabilities in early childhood education: interdisciplinary research and dialogue. European Early Childhood Education Research Journal, 31(1), 1-7.
 • De Sousa, J., Loizou, E.  & Fochi, P.  (2019) Participatory pedagogies: Instituting children’s rights in day to day pedagogic development, European Early Childhood Education Research Journal, 27:3, 299-304, DOI: 10.1080/1350293X.2019.1608116
 • Loizou, E. (2018) Editorial. European Early Childhood Education Research Journal, 26 (6), 809-812.
 • Loizou, E. (2017) Editorial, European Early Childhood Education Research Journal, 25:3, 341-345.

Journal Edited Volume

 • Symeonidou, S., Loizou, E. & Recchia, S. (Guest Eds.). (2023). The inclusion of children with disabilities in Early Childhood Education: Interdisciplinary research and dialogue. European Early Childhood Education Research Journal. UK: Routledge.
 • Sousa. J., Loizou, E., & Fochi, P. (Guest Editors) (2019). Participatory Pedagogies European Early Childhood Education Research Journal, 26 (6), 809-812.
 • Loizou, E. (Topical Issue Editor), (2006). Early Childhood Education. Scientia Paedagogica  Experimentalis, 43 (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέσεις στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Υπεύθυνη Ερευνητικού Εργαστηρίου Νηπιοσχολικής Αγωγής (EENA): https://ucy.ac.cy/ecrl/