Κατάλογος Προσωπικού

ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΜΗΛΆΚΗΣ

MILAKIS EMMANOUIL
+357 22 892640
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 062
Πανεπιστημιούπολη
Διδακτορικό Δίπλωμα 2006, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως 2001, Πτυχίο στα Μαθηματικά 1999 Πανεπιστήμιο Κρήτης
 
Ακαδημαϊκές θέσεις:
 
2023- Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καθηγητής
2018-2023 Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής
2013-2018 Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επίκουρος Καθηγητής
2009-2013 Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας
2006-2009 University of Washington, Εν. Επίκουρος Καθηγητής
2004-2005 University of Texas, Βοηθός Ερευνητής
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Προβλήματα Ελευθέρων Συνόρων, Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου.