Κατάλογος Προσωπικού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

PARASKEYOPOULOS EVANGELOS
22893105
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ΟΕΔ01 Β205
Πανεπιστημιούπολη
 Ο Δρ. Παρασκευόπουλος Ευάγγελος είναι Λέκτροας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ολοκλήρωσε τις βασικές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σπούδασε ανώτερα θεωρητικά της μουσικής λαμβάνοντας τα πτυχία αρμονίας, αντίστιξης και φούγκας. Ακολούθως ολοκλήρωσε με διάκριση το διδακτορικό του στο Ινστιτούτο Βιομαγνητικής και Ανάλυσης Βιοσημάτων του Muenster της Γερμανίας με ειδίκευση στις γνωστικές νευροεπιστήμες και την μαγνητοεγκεφαλογραφία και επιβλέποντα τον καθηγητή Dr Christo Pantev. To 2011 έλαβε βραβείο για καλύτερη αναρτημένη εργασία στο συνέδριο “NeuroVisionen 8“της επιστημονικής εταιρίας NeuroNRW και μια μεταδιδακτορική υποτροφία από το ΑΠΘ (αριστεία). Επίσης, το 2017 έλαβε μεταδιδακτορική υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας και το 2018 έλαβε επιχορήγηση για να γίνει επιστημονικός υπεύθυνος σε ένα ερευνητικό έργο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην φλοιϊκή πλαστικότητα καθ' όλη την διάρκεια της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου, στην αντίληψη της μουσικής και τις διαταραχές της, καθώς και στην πολυαισθητηριακή ενοποίηση, ενώ σαν βασικά ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιεί την Μαγνητοεγκεφαλογραφία και την Ηλεκτροεγκεφαλογραφία. Έχει δημοσιεύσει 40 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, όπως το Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), το Journal of Neuroscience, το Cerebral Cortex κ.α. Έχει δημοσιεύσει επίσης 3 κεφάλαια σε βιβλία και έχει παραπάνω από 50 συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια. Έχει εργαστεί από το 2014 έως το 2020 ως επιστημονικός συνεργάτης και επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών έργων στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και ως λέκτορας στο κολλέγιο City – an international faculty of the University of Sheffield. Σήμερα είναι επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ Tin-TRAC Interprofessional Training for Tinnitus Researchers and Clinicians. 

Πολύπλοκα εγκεφαλικά δίκτυα,

Φλοιϊκή πλαστικότητα καθ' όλη την διάρκεια της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου,

Αντίληψη της μουσικής και σχετικές διαταραχές,

Ανώτερες γνωστικές λειτουργίες επεξεργασίας ηχητικών ερεθισμάτων

Πολυαισθητηριακή ενοποίηση

Εμβοές

Μεθοδολογία της ηλεκτρο- και μαγνητο-εγκεφαλογραίας

Paraskevopoulos, E.; Avraamides M.; Bamidis, D. P.; Dobel, C.; Gilou, S.; Ioannou, C. I.; Kikkidis, D.; Mazurek, B.; Schlee, W.; Shimi, A.; Vellidou, E. (2022) Utilizing co-creative principles to develop an e-learning plat-form for interprofessional training on tinnitus: The Erasmus+ project Tin-TRAC. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(14), 8323; DOI: 10.3390/ijerph19148323 

Paraskevopoulos E., Chalas N., Anagnostopoulou, A., Bamidis P. (2022). Interaction within and between cortical networks subserving multisensory learning and its reorganization due to musical expertise. Scientific Reports, 12(1), 1-16.  DOI: 10.1038/s41598-022-12158-9 

Chalas N, Karagiorgis, A., Bamidis P, Paraskevopoulos E. (2022). Cross-modal symbolic and non-symbolic judgements of magnitude: the impact of musical training. PLOS One. 17(5): e0266165. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266165 

Karagiorgis, A., Chalas, N., Karagianni, M., Papadelis, G., Vivas, A., Bamidis, P.D., Paraskevopoulos, E., (2021) Computerized music-reading intervention improves resistance to unisensory distraction within a multisensory task, in young and older adults. Frontiers in human neuroscience, Front. Hum. Neurosci. 15:742607. doi: 10.3389/fnhum.2021.742607. 

Paraskevopoulos E, Chalas N, Karagianni M, Karagiorgis A, Papadelis G, Styliadis, C, Bamidis P., (2021). Aging effects on the neuroplastic attributes of multisensory cortical networks as triggered by a computerized music reading training intervention. Cerebral Cortex, Doi: 10.1093/cercor/bhaa213 

Paraskevopoulos E, Dobel C, Wollbrink A, Salvari, V, Bamidis, PD, Pantev C. (2019). Maladaptive alterations of resting state cortical networks in Tinnitus: A directed functional connectivity analysis of MEG data. Scientific Reports. 9: 15452. DOI: 10.1038/s41598-019-51747-z

Salvari V, Paraskevopoulos E, Chalas N, Müller K, Wollbring A, Dobel C, Korth D, Pantev C., (2019) Auditory categorization of tool sounds versus natural sounds by means of MEG functional brain connectivity. Frontiers in Human Neuroscience. 13, 1052. DOI: 10.3389/fnins.2019.01052

Paraskevopoulos E, Chalas N, Kartsidis, P, Bamidis PD. (2018). Statistical learning of multisensory regularities is enhanced in musicians: an MEG study. NeuroImage, Doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.04.002.

Zilidou, V, Frantzidis, C, Romanopoulou, E, Paraskevopoulos, E, Douka, S, Bamidis, P, (2018). Functional re-organization of cortical networks of senior citizens after a 24-week traditional dance program. Front Aging Neurosci. 2018; 10: 422. Doi: 10.3389/fnagi.2018.00422

Paraskevopoulos E, Chalas N, Bamidis PD. (2017). Functional connectivity of the cortical network supporting statistical learning in musicians and non-musicians: an MEG study. Scientific Reports, 7(1) 16268. Doi: 10.1038/s41598-017-16592-y

Paraskevopoulos, Ε., Kuchenbuch, A., Herholz, S., Bamidis, P., Pantev, C., (2015). Musical training is related to altered functional connectivity during multisensory integration. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(40) 12522–12527. Doi:10.1073/pnas.1510662112

Styliadis, C., Kartsidis, P., Paraskevopoulos, E., Ioannides , A., Bamidis, P., (2015). Neuroplastic effects of combined computerized physical and cognitive training in elderly individuals at risk for dementia: an eLORETA controlled study on resting states. Neural Plasticity. Vol. 2015. Article ID 172192, 12 pages. Doi: 10.1155/2015/172192

Pantev, C., Paraskevopoulos, E., Lu, Y., Kuchenbuch, A., Herholz, S., (2015). Musical expertise is related to neuroplastic changes of multisensory nature within the auditory cortex. European Journal of Neuroscience. 41 709-717. Doi: 10.1111/ejn.12788

Paraskevopoulos, Ε., Kuchenbuch, A., Herholz, S., Foroglou, N., Bamidis, P., Pantev, C., (2014). Tones and numbers: a combined EEG - MEG study on the effects of musical training in magnitude comparisons of audiovisual stimuli. Human Brain Mapping. 35(11) 5389 - 5400. Doi: 10.1002/hbm.22558.

Pape, J., Paraskevopoulos, E., Bruchmann, M., Wollbring, A., Rudack, C., Pantev, C., (2014). Playing and listening to tailor-made notched music: Cortical plasticity induced by unimodal and multimodal training in Tinnitus patients. Neural Plasticity. vol. 2014. Article ID 516163. 10 pages. Doi: 10.1155/2014/516163

Kuchenbuch, A., Paraskevopoulos, E., Herholz, S., Pantev, C., (2014). Audio-tactile integration and the influence of musical training. Plos One. 9(1): e85743. doi:10.1371/journal.pone.0085743.

Paraskevopoulos, E., Herholz, S., (2013). Multisensory integration and neuroplasticity in the human cortex. Translational Neuroscience. 4(3) 1-12. Doi: 10.2478/s13380-013-0134-1

Paraskevopoulos, Ε., Kuchenbuch, A., Herholz, S., Pantev, C., (2012). Musical expertise induces audio-visual integration of abstract congruency rules. Journal of neuroscience, 32 (50) 18196 – 18203. Doi: 10.1523/JNEUROSCI.1947-12.2012