Κατάλογος Προσωπικού

ΕΥΗ ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

EV
+357 22892117
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κεντρικά Κτήρια,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
Για πληρέστερο προσωπικό προφίλ και όλες τις λοιπές πληροφορίες, δείτε τη σελίδα στα Αγγλικά.
 
 
BA English and American Literature & Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University, Thessaloniki, Greece (First/'Arista')
MA 19th and 20th Century Novel, University of East Anglia, Norwich, England, UK
PhD at the Centre for Critical and Cultural Theory, Cardiff University, Cardiff, Wales, UK
 
 
At the University of Cyprus I teach the following courses:
Introduction to Poetry (Year 1)
Topics in Poetry: Romantic and Victorian Poetry and Poetics (Year 2)
Topics in Poetry: The Twentieth Century: Major Themes and Voices (Year 2)
Topics in Fiction: The Eighteenth-Century Novel (Year 2)
Romanticism and the Novel (Years 3 &4)
Self, Truth and Language in Modern Autobiographical Discourse (Years 3 & 4) - assessment includes autobiographical writing component
Literature of the Uncanny (Years 3 & 4)
Seminar in Ecopoetry and Ecopoetics (Years 3 & 4) - assessment includes creative work
Key Issues in Aesthetics
Literature and Aesthetics: From Romanticism to Postmodernism (MA)
 
 
 Δείτε τη σελίδα στα Αγγλικά.
 Οι δημοσιεύσεις βρίσκονται στην Αγγλική σελίδα.