Κατάλογος Προσωπικού

FIRSOWICZ EWA

EF
22892917
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Ιακώβειο Μέγαρο,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 29
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Nicolas Copernicus στο Τορούν της Πολωνίας με το πτυχίο Master of Arts στον τομέα της Φιλολογίας της Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η μεταπτυχιακή της διατριβή επικεντρώθηκε στον τομέα της Γνωσιακής Γλωσσολογίας και ειδικότερα στην εννοιολόγηση. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει ένα διετές κύκλο μαθημάτων Παιδαγωγικής (συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας, της ψυχολογίας και της αλληλεπίδρασης στην τάξη) στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργάζεται στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Ειδικός Επιστήμονας.
 Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στον τομέα της Γνωσιακής Γλωσσολογίας, της Γνωσιακής Σημασιολογίας και της Γνωσιακής Γραμματικής ειδικότερα, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταφορά και τη μετωνυμία ως γνωστικές διαδικασίες και τη λειτουργία τους στον καθημερινό λόγο. Επιπλέον, ενδιαφέρεται για το πώς οι γνωστικές θεωρίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ένα περιβάλλον διδασκαλίας, ειδικότερα στην τάξη EFL.