Κατάλογος Προσωπικού

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΑΠΑΤΙΝΑΣ

SAPATINAS THEOFANIS
+(357)-22894413
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 066,
Πανεπιστημιούπολη
Πτυχίο (BSc) στα Μαθηματικά (1989), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα.
 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως (MSc) στην Στατιστική (1991), Τμήμα Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο του Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Διδακτορικό (PhD) στην Στατιστική (1994), Τμήμα Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο του Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης (1993-1996), Τμήμα Μαθηματικών Επιστημών και Επιχειρησιακής Έρευνας, Πανεπιστήμιο του Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης (1996-1998), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο του Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Λέκτορας (1998-2000), Ινστιτούτο Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο του Kent at Canterbury, Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Επίκουρος Καθηγητής (2001-2005), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
 
Αναπληρωτής Καθηγητής (2005-2010), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
 
Καθηγητής (2010- ), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
Ανάλυση Συναρτησιακών Δεδομένων

Ανάλυση Συναρτησιακών Χρονοσειρών

Ανίχνευση Σήματος και 'Ελεγχοι Καλής Προσαρμογής σε Μη-Καλώς Τοποθετημένα Αντίστροφα Προβλήματα

Μη-Παραμετρική Παλινδρόμηση

Χαρακτηρισμοί και Δομικές Ιδιότητες Πιθανοθεωρητικών Κατανομών

Rao, C.R., Sapatinas, T. and Shanbhag, D.N. (1994). The integrated Cauchy functional equation: some comments on recent papers. Advances in Applied Probability, Vol. 26, 825-829.

Sapatinas, T. (1995). Characterizations of probability distributions based on discrete p-monotonicity. Statistics and Probability Letters, Vol. 24, 339-344.

Sapatinas, T. (1995). Identifiability of mixtures of power-series distributions and related characterizations. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol. 47, 447-459.

Sapatinas, T. (1996). On the generalized Rao-Rubin condition and some variants. Australian Journal of Statistics, Vol. 38, 299-306.

Bailey, T.C., Sapatinas, T., Powell, K.J. and Krzanowski, W.J. (1998). Signal detection in underwater sound using wavelets. Journal of the American Statistical Association, Vol. 93, 73-83.

Abramovich, F., Sapatinas, T. and Silverman, B.W. (1998). Wavelet thresholding via a Bayesian approach. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Vol. 60, 725-749.

Abramovich, F., Sapatinas, T. and Silverman, B.W. (2000). Stochastic expansions in an overcomplete wavelet dictionary. Probability Theory and Related Fields, Vol. 117, 133-144.

Abramovich, F., Bailey, T.C. & Sapatinas, T. (2000). Wavelet analysis and its statistical applications. The Statistician, Vol. 49, 1-29.

Antoniadis, A. and Sapatinas, T. (2001). Wavelet shrinkage for natural exponential families with quadratic variance functions. Biometrika, Vol. 88, 805-820.

Antoniadis, A., Bigot, J. and Sapatinas, T. (2001). Wavelet estimators in nonparametric regression: a comparative simulation study. Journal of Statistical Software, Vol. 6, Article 6.

Antoniadis, A. and Sapatinas, T. (2003). Wavelet methods for continuous-time prediction using Hilbert-valued autoregressive processes. Journal of Multivariate Analysis, Vol. 87, 133-158.

Besbeas, P., De Feis, I. and Sapatinas, T. (2004). A comparative simulation study of wavelet shrinkage estimators for Poisson counts. International Statistical Review, Vol. 72, 209-237.

Bochkina, N. & Sapatinas, T. (2005). On the posterior median estimators of possibly sparse sequences. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol. 57, 315-351.

Fryzlewicz, P., Sapatinas, T. and Subba Rao, S. (2006). A Haar-Fisz technique for locally stationary volatility estimation. Biometrika, Vol. 93, 687-704.

Antoniadis, A., Paparoditis, E. and Sapatinas, T. (2006). A functional wavelet-kernel approach for time series prediction. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Vol. 68, 837-857.

Antoniadis, A. and Sapatinas, T. (2007). Estimation and inference in functional mixed-effects models. Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 51, 4793-4813.

Pensky, M. and Sapatinas, T. (2007). Frequentist optimality of Bayes factor estimators in wavelet regression models. Statistica Sinica, Vol. 17, 599-633.

Fryzlewicz, P., Sapatinas, T. and Subba Rao, S. (2008). Normalised least-squares estimation in time-varying ARCH models. Annals of Statistics, Vol. 36, 742-786.

Pensky, M. and Sapatinas, T. (2009). Functional deconvolution in a periodic setting: uniform case. Annals of Statistics, Vol. 37, 73-104.

Abramovich, F., Grinshtein, V., Petsa, A. and Sapatinas, T. (2010). On Bayesian testimation and its applications to wavelet thresholding. Biometrika, Vol. 97, 181-198.

Pensky, M. and Sapatinas, T. (2010). On convergence rates equivalency and sampling strategies in functional deconvolution models. Annals of Statistics, Vol. 38, 1793-1844.

Pensky, M. and Sapatinas, T. (2011). Multichannel boxcar deconvolution with growing number of channels. Electronic Journal of Statistics, Vol. 5, 53-82.

Sapatinas, T., Shanbhag, D.N. & Gupta, A.K. (2011). Some new approaches to infinite divisibility. Electronic Journal of Probability, Vol. 16, 2359-2374.

Ingster, Yu.I., Sapatinas, T. & Suslina, I.A. (2012). Minimax signal detection in ill-posed inverse problems. Annals of Statistics, Vol. 40, 1524-1549. 

Paparoditis, E. & Sapatinas, T. (2013). Short-term load forecasting: the similar shape functional time series predictor. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, 3818-3825

Benhaddou, R., Kulik, R., Pensky, M. & Sapatinas, T. (2014). Multichannel deconvolution with long-range dependence: A minimax study.  Journal of Statistical Planning and Inference, Vol. 148, 1-19.  (Invited Paper).

Antoniadis, A., Pensky, M. & Sapatinas, T. (2014). Nonparametric regression estimation based on spatially inhomogeneous data: Minimax global convergence rates and adaptivity.  ESAIM: Probability and Statistics, Vol. 18, 1-41.

Marteau, C. & Sapatinas, T. (2015). A unified treatment for non-asymptotic and asymptotic approaches to minimax signal detection. Statistics Surveys, Vol. 9, 253-297.

Kulik, R., Sapatinas, T. & Wishart, J.R. (2015). Multichannel deconvolution with long-range dependence: Upper bounds on the Lp-risk (1 ≤ p < ∞).  Applied and Computational Harmonic Analysis, Vol. 38, 357-384. 

Paparoditis, E. & Sapatinas, T. (2016). Bootstrap-based testing of equality of mean functions or equality of covariance operators for functional data. Biometrika, Vol. 103, 727-733.

Marteau, C. & Sapatinas, T. (2017). Minimax goodness-of-fit testing in ill-posed inverse problems with partially unknown operators.  Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Vol. 53, 1675-1718.

Pilavakis, D., Paparoditis, E. & Sapatinas, T. (2019). Moving block and tapered block bootstrap for functional time series with an application to the K-sample mean problem.  Bernoulli, Vol. 25, 3496-3526.