Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ

MARGARONI MARIA
+357 22892114
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Γραφείων Μ, 212
Κλήμεντος 9
 
 
Bασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Aθηνών (Aγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, 1987), μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Lancaster, (M.A. 1988, Ph.D. 1993) με ειδίκευση στη Σύγχρονη Bρετανική Λογοτεχνία. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Lancaster (1991-1993) και στο Metropolitan University of Manchester (1992-1993). Στο Πανεπιστήμιο Kύπρου διδάσκει από το 1993. Διετέλεσε Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Institute for Advanced Studies in the Humanities, Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και στο Centre for Cultural Analysis, Theory and History, Πανεπιστήμιο του Leeds.
 
 
 
 
Λογοτεχνική και Πολιτισμική Θεωρία, Ψυχανάλυση, Eυρωπαϊκή Φιλοσοφία, Φεμινιστικές Σπουδές.
Παρακαλώ επισκεφθείτε την αντίστοιχη Αγγλική σελίδα.