Κατάλογος Προσωπικού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΓΑΤΣΗΣ

GAGATSIS ATHANASIOS
...
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,
Πανεπιστημιούπολη
 
 

Δημοτική Εκπαίδευση (1956-1962) και Μέση Εκπαίδευση (1962-1968) στη Φλώρινα-Ελλάδα. Bασικές σπουδές στο Tμήμα Mαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πτυχίο Άριστα, 1973, Υποτροφία ΙΚΥ). Mεταπτυχιακές σπουδές (DEA) Διδακτικής των Mαθηματικών (1980) με υποτροφία του ΑΠΘ και Διδακτορική Διατριβή Διδακτικής των Mαθηματικών (1982) και μεταδιδακτορική έρευνα (1982-83) στο Tμήμα Mαθηματικών του Πανεπιστημίου Louis Pasteur του Στρασβούργου (Υποτροφία Γαλλικής Κυβέρνησης). Λέκτορας και Eπίκουρος Kαθηγητής στο Τμήμα Mαθηματικών του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1983-1996). Aναπληρωτής Kαθηγητής (1996-2002) και Καθηγητής (2002-2018) Μαθηματικής Παιδείας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου(2000-2004). Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-2010). Αντιπρύτανης Ακαδημαικών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου(2010-2018). Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kύπρου(2019-σήμερα). Επίτιμος Πρόεδρος της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας(2019-σήμερα). Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας(2021) και του Πανεπιστημίου του Αιγαίου(2022). Επισκέπτης Καθηγητής και Ερευνητής σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

 

 

Διδακτική των Μαθηματικών: Επιστημολογικά, Διδακτικά και Οντογενετικά εμπόδια στη μάθηση των Μαθηματικών, σημειωτική προσέγγιση στη μάθηση των Μαθηματικών. Διδασκαλία και Μάθηση της Γεωμετρίας: κατανόηση του γεωμετρικού σχήματος δημιουργικότητα στη Γεωμετρία. Ιστορία της Μαθηματικής Παιδείας. Διαμορφωτική Αξιολόγηση στα Μαθηματικά. Συνεπαγωγική Στατιστική Ανάλυση (ASI).

 1. 1            ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  1.1            Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με σύστημα κριτών (Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)

  1.        Papadaki I. & Gagatsis A. (2022). Tra matematica e filosofia: La Rithmomachia di Francesco Barozzi.
  Between mathematics and philosophy: Francesco Barozzi’s Rithmomachia
  Entre la matemática y la filosofía: la Rithmomachia de Francesco Barozzi

  La matematica e la sua didattica, Anno 30, n. 1-2, 27–30.

  2.       Gagatsis, A. & Alexandrou M. (2022). Una revisione della ricerca sull’insegnamento e l’apprendimento dei numeri negativi: una “ricerca-azione” sull’applicazione del

  modello geometrico della linea dei numeri. DdM, Didattica della Matematica: Dalla ricerca alle pratiche d’aula. N.11, 9-32.

  3.       Gagatsis, A. & Alexandrou M. (2022). A review of the research in teaching and learning the negative numbers: an “action research” concerning the application of the geometrical model of the number line. DdM, Didattica della Matematica: Dalla ricerca alle pratiche d’aula. N.11, 9-32.

  4.       Gagatsis, A., Elia, I., Geitona, Z. Deliyianni, E. & Gridos, P. (2022). How could the Presentation of a Geometrical Task Influence Student Creativity? Journal of Research in Science, Mathematics and Technology Education. 5(1), 93-116. https://doi.org/10.31756/jrsmte.514

  5.          Gagatsis, A., Panaoura, A., Nicolaou, S., Elia, I., Deliyianni, E., Stamatakis, S. (2022). The Role of Representations in the Understanding of Mathematical Concepts in Higher Education: The Case of Function for Economics Students. Journal of Research in Science, Mathematics and Technology Education, 5(1), 59-82. doi: https://doi.org/10.31756/jrsmte.513

  6.         Papadaki I. & Gagatsis A. (2022). Rythmomacia: A Pedagogical Arithmetic Game. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 19, 82-94.

  7.          Gridos, P., Avgerinos, E., Deliyianni, E., Elia, I., Gagatsis, A., Geitona, Z. (2021). Unpacking The Relation Between Spatial Abilities and Creativity in Geometry. The European Educational Researcher, 4(3), 307-328. https://doi.org/10.31757/euer.433

  8.         Kokkalellis, H., Gagatsis, A., Deliyianni E., & Elia, I. (2021). Students’ solution strategies in spatial rotation tasks. La matematica e la sua didattica, Anno 29, n. 1, 81–100, 2021.

  9.         Gagatsis, A., & Geitona Z. (2021). A multidimensional approach to students’ creativity in geometry: geometrical figure apprehension and multiple solutions in geometrical problems. Mediterranean Journal for Reseach in Mathematics Education, Vol. 18, 5-16, 2021.

  10.       Gagatsis, A., Panaoura, A., Deliyianni, E., Nicolaou, S., & Elia, I. (2020). Are representations useful in Economic Mathematics? Students’ beliefs and self-efficacy beliefs in the case of exponential and logarithmic functions. La matematica e la sua didattica, Anno 28, n. 1, 63-85.

  11.        Gogou, V., Gagatsis, A., Gridos, P., Elia, I. & Deliyianni, E., (2020). The double nature of geometrical figure: Insights from empirical data. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 17, 7-23.

  12.       Gagatsis, A., Michael-Chrysanthou, P., Christodoulou, Th., Elia, I., Bolondi, G., Vanini, I., Ferretti, F., & Sbaragli, S. (2019). Formative assessment in the teaching and learning of mathematics: teachers’ and students’ beliefs about mathematical error. Scientia Paedagogica Experimentalis, 56(2), 145-180.

  13.       Panaoura, A., Michael-Chrysanthou, P., Gagatsis, A., Elia, I., & Philippou, A. (2017). A Structural Model Related to the Understanding of the Concept of Function: Definition and Problem Solving. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(4), 723-740.

  14.       Gagatsis, A., Deliyianni, E., Elia, I., & Panaoura, A. (2017). Representational flexibility in fractions and decimals: A synthesis of research studies. Communication and Cognition, 50(3-4), 93-120.

  15.       Christodoulou, T., Elia, E. & Gagatsis, A. & Michael – Chrysanthou, P. (2017). Secondary school students’ beliefs and attitudes about errors in mathematics and the formation of their MWS. La matematica e la sua didattica, 25(1), 29-50.

  16.       Gérard Vergnaud, Erkki Pehkonen, Theodora Christodoulou, Iliada Elia, Athanasios Gagatsis, Paraskevi Michael-Chrysanthou, Luis Ángel Bohórquez Arenas, Luis Radford (2017). La matematica e la sua didattica, 25(1), 7-12.

  17.       Gagatsis, A., Christodoulou, Th. & Elia, I. (2017). Young students’ comprehension of data represented in graphs: The influence of technology and realistic problem solving. Scientia Paedagogica Experimentalis, LIV (1-2), 179-222.

  18.       Μichael-Chrysanthou, P., Christodoulou, T., Elia, I., & Gagatsis, A. (2016). Multiple semiotic means in the use of formative assessment in secondary school mathematics. La matematica e la sua didattica. 24(1-2), 125-144.

  19.       Gagatsis, A., Monoyiou, A., & Michael – Chrysanthou, P. (2016). Major aspects of Cypriot and Italian preservice teachers’ conceptual understanding of function: an interpretation in the context of the fundamental educational thought. Communication & Cognition, 49 (3-4), 85-116.

  20.      Elia, I., Özel, S., Gagatsis, A., Panaoura, A., Zeynep Ebrar Yetkiner Özel, Z., E., Y. (2016). Students’ mathematical work on absolute value: focusing on conceptions, errors and obstacles. ZDM Mathematics Education, 48(6), 895-907.

  21.       Deliyianni, E., Gagatsis, A., Elia, I., & Panaoura, A. (2016). Representational Flexibility and Problem-Solving Ability in Fraction and Decimal Number Addition: A Structural Model. International Journal of Science and Mathematics Education, 14, 397-417.

  22.       Gagatsis, A., Deliyianni, E., Elia, I., Panaoura, A., & Michael-Chrysanthou, P. (2016). Fostering Representational Flexibility in the Mathematical Working Space of Rational Numbers. Bolema: Boletim de Educação Matemática, 30 (54), 287-307.

  23.      Gagatsis, A., Michael – Chrysanthou, P., Deliyianni, E., Panaoura, A. & Papagiannis, C. (2015). An insight to students’ geometrical figure apprehension through the context of the fundamental educational though. Communication & Cognition, 48 (3-4), 89-128.

  24.      Gagatsis, A., Kiliari, E., & Papadaki, I. (2015). The practical arithmetic of Petros Argyros in relation with the Abaci and the first Greek printed book of arithmetic Logariastiki. International Journal for the History of Mathemaitcs Education, 10 (2), 83-98.

  25.      Kiliari, E., Gagatsis, A. & Papadaki, I. (2015). The first Greek printed mathematics book: The famous book of arithmentic Λογαριαστική of Manolis Glyzounis. International Journal for the History of Mathemaitcs Education, 10 (1), 25-54.

  26.      Michael – Chrysanthou, P., Gagatsis, A. (2015). Ambiguity in the way of looking at a geometrical figure. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa – Relime, 17 (4-I), 165-180.

  27.       Xistouri, X., Pitta-Pantazi, D. & Gagatsis, A. (2015). Primary school students’ structure and levels of abilities in transformational geometry. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa – Relime, 17 (4-I), 149-164.

  28.      Gagatsis, A., & Deliyianni, E. (2015). Mathematical Working Space relations with conversions between representations and problem solving in fraction addition. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa – Relime. 17 (4-II), 249-267.

  29.      Michael – Chrysanthou, P., Gagatsis, A. & Vannini, I. (2014). Formative assessment in mathematics: a theoretical model. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 14, 43-70.

  30.      Michael – Chrysanthou, P., Gagatsis, A. & Papandreou, V. (2014). Solving addition tasks through the use of different modes of representations in primary school. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 14, 19-42.

  31.       Gagatsis, A. & Panaoura, A. (2014). A multidimensional approach to explore the understanding of the notion of absolute value. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 45 (2), 159–173.

  32.      Elia, I., Gagatsis, A. & van den Heuvel-Panhuizen, (2014). The role of gestures in making connections between space and shape aspects and their verbal representations in the early years: Findings from a case study. Mathematics Education Research Journal, 26 (4), 735-761.

  33.      Michael – Chrysanthou, P., Gagatsis, A. (2013). Geometrical figures in task solving:
  an obstacle or a heuristic tool? Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 13, 17-30.

  34.      Gagatsis, Α., Christodoulou, T. & Elia, Ι. (2013). How young students deal with recognition and conversion tasks of graphs. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 13, 1-16.

  35.      Gagatsis, A., & Monoyiou, A. (2013). Les stratégies des futurs instituteurs dans la résolution de tâches sur les fonctions. Approche ponctuelle ou approche coordonnée ? Annales de didactique et de sciences cognitives, 18, 115 – 138.

  36.      Modestou, M., & Gagatsis, A. (2013). Didactical Situation for the Enhancement of Meta-Analogical Awareness. Journal of Mathematical Behavior, 32, 160– 172.

  37.      Deliyianni, E., & Gagatsis, A. (2013). Tracing the development of representational flexibility and problem solving in fraction addition: A longitudinal study. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 33 (4), 427–442.

  38.      Kalogirou, P. & Gagatsis, A. (2012). The relationship between students’ spatial ability and geometrical figure apprehension. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 11 (1-2), 133-146.

  39.      Kuzniak, A., Richard, P. & Gagatsis, A. (2012). CERME7 Working Group 4: Geometry teaching and learning. Research in Mathematics Education, 14 (2), 191-192.

  40.     Kalogirou, P. & Gagatsis, A. (2011). A first insight of the relationship between students’ spatial ability and geometrical figure apprehension. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 11, 25 –38.

  41.       Michael, P., Gagatsis, A, Avgerinos, E. & Kuzniak, A. (2011). Middle and High school students’ operative apprehension of geometrical figures. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 11, 45 –55.

  42.      Gagatsis, A., Deliyianni, E., Elia, I. & Panaoura, A. (2011). Explorer la flexibilité : le cas du domaine numerique. Annales de didactique et de sciences cognitives, 16, 21-38.

  43.      Monoyiou, A., & Gagatsis, A. (2010). Pre-service teachers’ approaches
  in function problem solving: A comparative study between Cyprus and Italy. Quaderni di Ricerca in Didattica Mathematica, N.20, Supplemento 1, 245-262.

  44.      Michael, P., Elia, I., Gagatsis, A. & Kalogirou, P. (2010). Primary school students’ operative apprehension of geometrical figures. Quaderni di Ricerca in Didattica Mathematica, N.20, Supplemento 1, 225-243.

  45.      Panaoura, A., Gagatsis, A., Deliyianni, E., & Elia, I. (2010). A model on the cognitive and affective factors for the use of representations at the learning of decimals. Educational Psychology,30(6), 713-734.

  46.     Gagatsis, A., Agathangelou, S., & Papakosta, V. (2010). Conceptualizing the role of pictures in problem solving by using the implicative statistical analysis. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 10, 19-34.

  47.      Fernández, C., Llinares, S., Modestou, M., & Gagatsis, A., (2010). Proportional reasoning: How task variables influence the development of students’ strategies from primary to secondary school. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 10, 1-18.

  48.     Gagatsis, A., Monoyiou, A., Deliyianni, E., Elia, I., Michael, P., Kalogirou, P., Panaoura, A., & Philippou, A. (2010). One way of assessing the understanding of a geometrical figure. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 10, 35-50.

  49.     Gagatsis, A., Monoyiou, A., Deliyianni, E., & Philippou, A. (2010). Tracing 10th and 11th graders approaches in function tasks. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 10, 51-67.

  50.      Gagatsis, A., Deliyianni, E., Elia, I., & Panaoura, A. (2010). Tracing primary and secondary school students´ representational flexibility profiles in decimals. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 9, 211-222.

  51.       Modestou, M., & Gagatsis, A. (2010). Cognitive and metacognitive aspects of proportional reasoning. Mathematical Thinking and Learning, 12, 36-53.

  52.      Panaoura, A., Gagatsis, A., Deliyianni E., & Elia, I. (2009). The structure of students’ beliefs about the use of representations and their performance on the learning of fractions. Educational Pcychology, 29(6), 713-728.

  53.      Elia, Ι., Gagatsis, Α., Panaoura, Α., Zachariades, Τ., & Zoulinaki, F. (2009). Geometric and algebraic approaches in the concept of limit and the impact of the "didactic contract". International Journal of Science and Mathematics Education, 7(4), 765-790.

  54.      Deliyianni, E. & Gagatsis, A. (2009). La comprensione dell’addizione di frazioni nella scuola primaria: Il ruolo delle rappresentazioni multiple. La Matemematica e la sua Didattica, 23(3), 299-318.

  55.      Gagatsis, A., Modestou, M., Elia, I., & Spanoudes, G. (2009). Structural modelling of developmental shifts in grasping proportional relations underlying problem solving in area and volume. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 9, 9-23.

  56.      Modestou, M., & Gagatsis, A. (2009). Proportional reasoning: The strategies behind the percentages. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 9, 25-40.

  57.      Panaoura, A., Gagatsis, A., & Demetriou, A. (2009). An intervention to the metacognitive performance: Self-regulation in mathematics and mathematical modeling. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 9, 63-79.

  58.      Pantziara, M., Gagatsis, A., & Elia, I. (2009). Using diagrams as tools for the solution of non-routine mathematical problems. Educational Studies in Mathematics, 72, 39-60.

  59.      Elia, I., Panaoura, A., Gagatsis, A., Gravvani, K., & Spyrou, P. (2008). Exploring different aspects of the understanding of function: Toward a four-facet model. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 8(1), 49-69.

  60.     Modestou, M., Elia, I., Gagatsis, A., & Spanoudis, G. (2008). Behind the scenes of pseudo-proportionality. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39(3), 313-324.

  61.       Elia, I., Gagatsis, A., & Demetriou, A. (2007). The effects of different modes of representation on the solution of one-step additive problems. Learning and Instruction, 17, 658-672.

  62.      Elia, I., Panaoura, A., Eracleous, A., & Gagatsis, A. (2007). Relations between secondary pupils’ conceptions about functions and problem solving in different representations. International Journal of Science and Mathematics Education, 5, 533-556.

  63.      Modestou, M., & Gagatsis, A. (2007). Students’ improper proportional reasoning: A result of the epistemological obstacle of “linearity”. Educational Psychology, 27(1), 75-92.

  64.     Modestou, M., & Gagatsis, A. (2007). Le difficoltà degli studenti nel ragionamento proporzionale costituiscono un ostacolo didattico, di sviluppo o epistemologico? La matematica e la sua didattica, 21(2), 143-162.

  65.      Gagatsis, A., Elia, I., & Mousoulides, N. (2006). Are registers of representations and problem-solving processes on functions compartmentalized in students’ thinking? Revista Latinoamericana de Educacion Matematica, Special Volume, 105-132.

  66.     Gagatsis, A., Sriraman, B., Elia, I., & Modestou, M. (2006). Exploring young children’s geometrical strategies. Nordic Studies in Mathematics Education, 11(2), 23-50.

  67.      Elia, I., Gagatsis, A., & Gras, R. (2006). La « magie » et le pouvoir de l’image pour les petits enfants : application dans la résolution des problèmes du type additif. Scientia Paedagogica Experimentalis, 43, 89-114.

  68.     Panaoura, A., Elia, I., Gagatsis, A., & Giatilis, G.P. (2006). Geometric and algebraic approaches in the concept of complex numbers. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 37(6), 681-706.

  69.     Panaoura, G., & Gagatsis, A. (2006). Confronto di resultati nel problem solving geometrico nel caso di studenti di scuola primaria e di scuola secondaria. La matematica e la sua didattica, 20(3), 425-441.

  70.      Xistouri, X., Pitta-Pantazi, D., & Gagatsis, A. (2006). A dyslexic child’s mental representations and strategies in elementary arithmetic. Curriculum and Teaching, 21(1), 71-94.

  71.       Gagatsis, A., & Elia, I. (2005). Il concetto di funzione e le sue rappresentazioni nell’educazione secondaria. Bollettino dei Docenti di Matematica, 50, 41-54.

  72.       Anastasiadou, S., Gagatsis, A., & Elia, I. (2005). The relation between the perceived math ability and the feelings about mathematics and statistics. Scientia Paedagogica Experimentalis, 42, 351-364.

  73.      Michaelidou, E., & Gagatsis, A. (2005). The geometrical model of number line as a representation of equivalence and addition of fractions. Scientia Paedagogica Experimentalis, 42, 185-204.

  74.      Shiakalli, M., & Gagatsis, A. (2005). The geometrical model of the number line in the teaching of whole number addition and subtraction. Scientia Paedagogica Experimentalis, 42, 167-184.

  75.      Gagatsis, A., Christou, C., & Elia, I. (2004). The nature of multiple representations in developing mathematical relationships. Quaderni di Ricerca in Didattica, 14, 150-159.

  76.      Gagatsis, A., Kyriakides, L., & Panaoura, A. (2004). Assessing the cross-cultural applicability of number line in conducting arithmetic operations using structural equation modeling: A comparative study between Cypriot, Italian and Greek primary pupils. World Studies in Education, 5(1), 85-101.

  77.      Gagatsis, A., & Shiakalli, M. (2004). Translation ability from one representation of the concept of function to another and mathematical problem solving. Educational Psychology, An International Journal of Experimental Educational Psychology, 24(5), 645-657.

  78.      Theodoulou, R., Gagatsis, A., & Theodoulou A. (2004). Un’immagine vale più di mille parole…Ma che tipo di immagine risulta più efficace nelle attività di problem solving matematico degli studenti? La matematica e la sua didattica, 2, 4-32.

  79.      Gagatsis, A., Shiakalli, M., & Panaoura, A. (2003). La droite arithmétique comme modèle géométrique de l’addition et de la soustraction des nombres entiers. Annales de didactique et de sciences cognitives, 8, 95-112.

  80.     Elia, I., & Gagatsis, A. (2003). Young Children΄s Understanding of Geometric Shapes: Τhe Role of Geometric Models. European Early Childhood Education Research Journal, 11(2), 43-65.

  81.       Koutselini, M., & Gagatsis, A. (2003). Curriculum Development for Differentiation in Mathematics. World Studies in Education, 4(1), 45-65.

  82.      Kyriakides, L., & Gagatsis, A. (2003). Assessing Student Problem-Solving Skills. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 10(4), 609-621.

  83.      Markou, Α., & Gagatsis, Α. (2003). Rappresentazioni e apprendimento matematico: applicazioni nel campo delle frazioni. La matematica e la sua didattica, 2, 124-138.

  84.     Gagatsis, A., & Christou, C. (2002). The structure of translations among representations in functions. Scientia Paedagogica Experimentalis, 39(1), 39-58.

  85.      Gagatsis, A., Elia, I., & Mougi, A. (2002). The nature of multiple representations in developing mathematical relations. Scientia Paedagogica Experimentalis, 39(1) 9-24.

  86.     Gagatsis, Α., & Michaelidou, Ε. (2002). Le relazioni tra le diverse rappresentazioni del concetto di funzione e la comprensione del concetto stesso. Una ricerca riferita a gli studenti della scuola secondaria superiore. La matematica e la sua didattica, 4, 411-429.

  87.      Christou, C., Gagatsis, A., & Zachariadis, T. (2002). The Difficulty Level of Representations in Mathematical Relationships. Scientia Paedagogica Experimentalis, 39(1), 25-38.

  88.     Gagatsis, A., & Demetriadou, H. (2001). Classical versus vector geometry in problem solving: An empirical research among Greek secondary students. International Journal of Mathematical Education in Sciences and Technology, 32(1), 105-125.

  89.     Gagatsis, A., & Pitta-Pantazi, D. (2001). Difficoltà di apprendimento in aritmetica: Esame di un caso. La matematica e la sua didattica, 1, 57-74.

  90.     Pitta-Pantazi, D., & Gagatsis, A. (2001). Exploring a high achiever’s and a low achiever’s strategies and images in early number arithmetic. Early Child Development and Care, 166, 63-79.

  91.       Gagatsis, A. (2000). Processi di traduzione ed il concetto di funzione. Quaderni di Ricerca in Didattica, G.R.I.M., 9, 1-24.

  92.      Gagatsis, A., & Christou, C. (2000). Investigating students’ understanding of multiplication and division by analysing their textual Eigne productions. Scientia Paedagogica Experimentalis, 37(2), 219-240.

  93.      Gagatsis, A., & Kyriakides, L. (2000). Teachers’ attitudes towards their pupils’ mathematical errors. Educational Research and Evaluation, 6(1), 24-58.

  94.     Gagatsis, A., & Panaoura, G. (2000). Rappresentazioni semiotiche e appendimento in matematica. Un esempio: la linea aritmetica. Bolletino dei Docenti di Matematica, 41, 25-58.

  95.      Christou, C., Gagatsis, A., & Panaoura, A. (2000). Analisi di una ricerca sulla moltiplicazionee divizione per mezzo del metodo implicativo di Regis Gras.   La matematica e la sua didattica, 3, 292 – 303.

  96.     Kyriakides, L., Campbell, J., & Gagatsis, A. (2000). The significance of the classroom effect in primary schools: An application of Creemer´s comprehensive model of educational effectiveness. School effectiveness and School Improvement, 11(4), 501-529.

  97.      Gagatsis, A. (1999). Communicative interaction situations between children with symptoms of dyslexia constructing geometrical figures. Early Child Development and Care, 151, 29-40.

  98.     Gagatsis, A., Demetriou A., Afantiti, T., Michaelidou, E., Panaoura, R., Shiakalli, M., & Christoforides, M. (1999). L' influenza delle rappresentazioni semiotiche. nella risoluzione de problemi additivi. La matematica e la sua didattica, 3, 382-403.

  99.     Gagatsis, A., Ganchev, I., & Lalchev, Z. (1999). The influence of Greek mathematics teaching on mathematical culture of Bulgarians during 18th-19th century. Pedagogika, 5, 103-110 (in Bulgarian).

  100.    Gagatsis, A., Patronis, T., & Spanos, D. (1999). Readability formulae and semantic width of terms and expressions. Scientia Paedagogica Experimentalis, 36(2), 207-223.

  101.    Gagatsis, A. (1998). Solving methods in problems of proportions by Greek students in secondary education, ages 13-16. Scientia Paedagogica Experimentalis, 35(1), 241-262.

  102.   Gagatsis, A. (1997). Problemi di Intrpretazione Conessi Con il Concetto di Funzione. La matematica e la sua didattica, 4, 400-425.

  103.   Gagatsis A., Anastasiadou S., & Bora-Senta E. (1997). Errori commessi da studenti greci di Matematica in questioni di probabilità. Bolletino dei Docenti di Matematica, 35, 87-102.

  104.   Gagatsis, A., & Christou, C. (1997). Errors in Mathematics: A multidimensional approach. Scientia Paedagogica Experimentalis, 34, 89-116.

  105.   Dimarakis, I., & Gagatsis, A. (1997). Alcune difficolta nella comprensione del concetto di limite. La matematica e la sua didattica, 2, 132-149.

  106.   Gagatsis, A., Lambis, St., & Ntziachristos, E. (1996). Metodi risolutivi per i problemi di proportzionalità impiegati dagli studenti greci nella scuola secondaria. La matematica e la sua didattica, 3, 270 - 281.

  107.   Gagatsis, A. (1995). Modi di valutazione della leggibilità dei testi matematici. La matematica e la sua didattica 2, 136 - 146.

  108.   Gagatsis, A., & Thomaidis, I. (1995). Eine Studie zur historischen Enwicklung und didaktischen Transposition des Begriffs “absoluter Betrag”. Journal für Mathematik-Didaktik, 16, 3 - 46.

  109.   Demetriadou, H., & Gagatsis, A. (1995). Problemi di insegnamento del concetto di vettore in Grecia. La matematica e la sua didattica, 16-32.

  110.    Gagatsis, A. (1994). Mathematics Textbooks: Tendencies and problems. Matematika et Informatika, 2, 9-15 (in Bulgarian).

  111.      Gagatsis, A. (1994). The theory of additive structures of Gérard Vergnaud. L'Education Primaire 5, 52-61 (in Bulgarian).

  112.     Gagatsis, A. (1994). Histoire dell’enseignement de la géométrie en Grèce : L’influence des géomètres français de 1830 à 1884. Repères IREM, 17, 47-69.

  113.     Patronis, T., Spanos, D., & Gagatsis, A. (1994). A notion of semantic distance between terms and expressions and its application in the case of mathematical terms used in the classroom. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 25(1), 31-43.

  114.    Gagatsis, A. (1993). Su alcuni problemi dell’insegnamento della geometria in Grecia: un esempio: la simmetria ortogonale. La matematica e la sua didattica, 3, 244-260 (in Italian).

  115.     Gagatsis, A., & Patronis, T. (1990). Using geometrical models in a process of reflective thinking in learning and teaching mathematics. Educational Studies in Mathematics, 21(1), 29-54.

  116.    Gagatsis, A., & Patronis, T. (1990). Understanding of mathematical texts: Cloze test - Readability formulae. Scientia Paedagogica Experimentalis XXVII (2), 251-265.

  117.     Duval, R., Gagatsis, A., & Pluvinage, F. (1987). Evaluation multimensionnelle de l’activité de lecture. Scientia Paedagogica Experimentalis, XIV (1).

  118.    Gagatsis, A. (1985). Questions soulevées par le test de closure. Revue Française de Pédagogie, 70, 41-50.

  119.    Gagatsis, A. (1984). Préalables à une mesure de la compréhension. Recherches en Didactique des Mathématiques, 5(1), 43-80.

  1.2           Διεθνή Περιοδικά με Συντακτική Επιτροπή

  120.   Gagatsis, A. (1992). The age of the captain and the errors in Mathematics: on some concepts and methods of Didactics of Mathematics. Matematika, 4, 7-9 (Βουλγαρικά).

  121.     Gagatsis, A., & Kaldrimidou, M. (1991). Résumé des Actes du Symposium en Didactique des Mathématiques. Cahiers de Didactique des Mathématiques, 9, Thessaloniki, 11-101-124.

  122.    Gagatsis, A. (1990). Résumé des Actes de la Première Rencontre Européenne en Didactique des Mathématiques. Cahiers de Didactique des Mathématiques, 5, Thessaloniki, 1-47.

  123.    Gagatsis, A., & Patronis, T. (1990). Utilisation des modèles géométriques dans l’enseignement des Mathématiques. Cahiers de Didactique des Mathématiques, 6, Thessaloniki, 131-149.

  124.    Gagatsis, A. (1988). Enseignement des Mathématiques avec des problèmes ouverts. Cahiers de Didactique des Mathématiques 1, Thessaloniki, 64-67.

  125.    Gagatsis, A., & Chaney, E. (1983). Le test de closure testé en classe. L’Ouvert, 32,

  21-33.

  126.   Gagatsis, A. (1983). Ont-ils compris? L’Ouvert, 30, 17-25.

  1.3           Ελληνικά Περιοδικά με Συντακτική Επιτροπή

  127.    Γαγάτσης, Α., Ηλία, Ι, & Ανδρέου, Σ. (2003). Αναπαραστάσεις και Μάθηση των Μαθηματικών: Συναρτήσεις και Αριθμητική Γραμμή. Ευκλείδης Γ, 59, 5-34

  128.   Γαγάτσης, Α., & Λεμονίδης, Χ. (1994). Προφορική Aρίθμηση: Mια βασική και χρήσιμη γνώση, που η διδασκαλία την αγνοεί. Διάσταση, 4, 30-40.

  129.   Γαγάτσης, Α., Παπαδοπούλου, Π., Σαρίκα, Μ., & Tσαουλίδης, Α. (1994). Mε αφορμή τρεις κλασικές ασκήσεις γεωμετρίας του γαλλικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διάσταση, 3-4, 4-18.

  130.   Γαγάτσης, Α. (1993). Προβλήματα προσθετικών σχέσεων σύμφωνα με τη θεωρία του G. Vergnaud. Διάσταση, 1-2, 85-117.

  131.     Γαγάτσης, Α. (1992). H χρησιμότητα και το ενδιαφέρον της Διδακτικής για έναν καθηγητή Mαθηματικών της Mέσης Eκπαίδευσης. Διάσταση, 3-4, 76-91.

  132.    Γαγάτσης, Α., & Καλδρυμίδου, M. (1991). Περίληψη των Πρακτικών του Συμποσίου Ψυχολογίας και Διδακτικής των Mαθηματικών. Tετράδια Διδακτικής των
  Mαθηματικών
  9, 11-33.

  133.    Γαγάτσης, Α., & Θωμαΐδης, Γ. (1991). Λάθη των υποψηφίων καθηγητών των Μαθηματικών σε ασκήσεις μαθητών στην απόλυτη τιμή. Παιδαγωγική Eπιθεώρηση, 14-15, 87-106.

  134.   Γαγάτσης, Α. (1990). Περίληψη των πρακτικών της Πρώτης Eυρωπαϊκής Συνάντησης Διδακτικής των Mαθηματικών. Tετράδια Διδακτικής των Mαθηματικών, 5, 1-47.

  135.    Γαγάτσης, Α. (1990). H διδασκαλία της Λογικής στην A' Λυκείου. Παιδαγωγική Eπιθεώρηση, 12, 83-117.

  136.   Γαγάτσης, A., & Πατρώνης, Τ. (1990). Xρήση γεωμετρικών μοντέλων στη διδασκαλία των Mαθηματικών. Tετράδια Διδακτικής των Mαθηματικών, 6, 55-71.

  137.    Γαγάτσης, A., & Γάλλη, E. (1989). Aντιλήψεις των μαθητών για την ορθογώνια συμμετρία. Παιδαγωγική Eπιθεώρηση, 11, 173-207.

  138.   Γαγάτσης, Α. (1988). Διδασκαλία των Mαθηματικών με ανοιχτά προβλήματα. Tετράδια Διδακτικής των Mαθηματικών, 1, 26-28.

  139.   Γαγάτσης A. (1988). Nέες τάσεις συγγραφής σχολικών βιβλίων των Μαθηματικών. Διάσταση, 2, 6-35.

  140.   Γαγάτσης, A., Kατσούλου, M., & Mαρκέτος, A. (1988). Tαξινομήσεις διδακτικών στόχων και ασκήσεις Μαθηματικών. Eυκλείδης Γ', 19, 6-38.

  141.    Γαγάτσης, A. (1987). Διάφοροι τρόποι εκτίμησης της αναγνωσιμότητας των μαθηματικών κειμένων. Διάσταση, 2, 33-55.

  142.    Γαγάτσης, Α. (1987). Πειραματική Διδακτική των Μαθηματικών: Μέρος 1ο: Ιστορικές ρίζες της Πειραματικής Διδακτικής. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 35, 43-48.

  143.   Γαγάτσης, Α. (1987). Πειραματική Διδακτική των Μαθηματικών: Μέρος 2ο: Έννοιες και μέθοδοι της Διδακτικής των Μαθηματικών - Σχόλια σε μια εργασία της C. Laborde. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 36, 70-77.

  144.   Γαγάτσης, Α. (1987). Πειραματική Διδακτική των Μαθηματικών: Μέρος 3ο: Μια έρευνα Διδακτικής των Μαθηματικών - Η κατανόηση πιθανολογικών καταστάσεων από μαθητές Γυμνασίου (12 - 14 ετών). Σύγχρονη Εκπαίδευση, 37, 44-52.

  145.   Γαγάτσης, A. (1985). H αναγνωσιμότητα των σχολικών βιβλίων των Mαθηματικών. Σύγχρονη Eκπαίδευση, 2, 40-48.

  146.   Γαγάτσης, A. (1985). Mια γλώσσα εκφώνησης των μαθηματικών τύπων. Παιδαγωγική Eπιθεώρηση, 3, 21-46.

  147.   Γαγάτσης, A. (1985). Tύποι αναγνωσιμότητας των λογοτεχνικών κειμένων. Παιδαγωγική Eπιθεώρηση, 2, 95-121.

  1.4           ΒΙΒΛΙΑ

  1.4.1  Συγραφική Δραστηριότητα (Γαλλικά και Ιταλικά)

  148.   Gagatsis, A. (2003). Comprensione e appredimento in Matematica - Un approccio multidimensionale. Bologna: Pitagora Editrice Bologna.

  149.   Gagatsis, A. (1999). Come misurare la leggibilità dei testi matematici. Bologna: Pitagora Editrice - Grupo Editorial Iberoamerica.

  150.   Duval, R., Gagatsis, A., & Pluvinage, F. (1984). Evaluation multimensionelle de l’activité de lecture. Strasbourg: IREM - Université Louis Pasteur (University publication).

  151.     Gagatsis, A. (1982). Discrimination des scores au test de closure et évaluation de la compréhension des textes mathématiques. (Thèse de Doctorat). Strasbourg: IREM - Université Louis Pasteur (University publication).

  152.    Gagatsis, A. (1980). Le test de closure et mesure de la compréhension de textes mathématiques. Strasbourg: IREM - Université Louis Pasteur (University publication).

  1.4.2  Συγραφική Δραστηριότητα (Ελληνικά)

  153.    Γαγάτσης, Α. & Παπαδάκη, Ε. (2018). Η τέχνη των λογαριασμών στην Κύπρο κατά τον 17ο αιώνα - Η πρακτική αριθμητική του Πέτρου Ρούσου (Κατά το χειρόγραφο 42 της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. ISBN 978-9963-9650-4-5

  154.   Γαγάτσης, Α. & Καλογήρου, Π. (2013). Ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας και της αντίληψης γεωμετρικού σχήματος. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  155.    Γαγάτσης, Α. (2011). Στοιχεία ιστορίας της μαθηματικής εκπαίδευσης της Κύπρου την περίοδο 1878 – 1960. Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

  156.   Γαγάτσης, Α., Μιχαήλ, Π., Δεληγιάννη, Ε., Μονογυιού, Α., Καλογήρου, Π., & Φιλίππου, Α. (2011). Ικανότητα Χρήσης Πολλαπλών Αναπαραστάσεων Συναρτήσεων και Γεωμετρίας: η Μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

  157.    Γαγάτσης, Α. (2010). Ικανότητα Χρήσης Πολλαπλών Αναπαραστάσεων Συναρτήσεων και Γεωμετρίας: η Μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

  158.   Γαγάτσης, Α., Δεληγιάννη, Ε., Ηλία, Ι., Μονογυιού, Α., & Παναούρα, Α. (2009). Πειραματική Διδακτική των Μαθηματικών: Έννοιες-Μέθοδοι-Έρευνες. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών τη Αγωγής.

  159.   Γαγάτσης, Α., Δεληγιάννη, Ε., Ηλία, Ι., Μονογυιού, Α., & Παναούρα, Α. (2008). Προβλήματα μάθησης στα μαθηματικά κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Κλάσματα-Δεκαδικοί-Γεωμετρία. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών τη Αγωγής.

  160.   Παναούρα, Ρ., Δημητρίου, Α., & Γαγάτσης, Α. (2007). Η ανάπτυξη της ικανότητας λύσης προβλήματος και αυτο-ρύθμισης της γνωστικής συμπεριφοράς. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΙΠΕ.

  161.    Ηλία, Ι., & Γαγάτσης, Α. (2004). Η εικόνα στην επίλυση προβλήματος: Αρωγός ή εμπόδιο; Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

  162.   Γαγάτσης, Α., Μιχαηλίδου, Ε., & Σιακαλλή, Μ. (2001). Θεωρίες αναπαράστασης και μάθηση των Μαθηματικών. Λευκωσία: ERASMUS IP1.

  163.   Γαγάτσης, Α., Μιχαηλίδου, Ε., & Σιακαλλή, Μ. (2000). Συναρτήσεις: Ένα παιγνίδι αλλαγών πεδίου αναπαράστασης. Λευκωσία: ERASMUS IP1.

  164.   Γαγάτσης, Α., Μιχαηλίδου, Ε., & Σιακαλλή, Μ. (2000). Συναρτήσεις: Ένα παιγνίδι αλλαγών πεδίου αναπαράστασης. Λευκωσία: ERASMUS IP1.

  165.   Γαγάτσης, Α. (1997). Διδακτική των Μαθηματικών και Δυσλεξία. Λευκωσία: Οφέλτης.

  166.   Γαγάτσης, Α. (1994). Διδακτική των Mαθηματικών-Θεωρία και΄Ερευνα. Θεσσαλονίκη: Art of text.

  167.   Γαγάτσης, Α. (1993). Στοιχεία Iστορίας της Mαθηματικής Eκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

  168.   Γαγάτσης, Α. (1991). Θέματα Διδακτικής των Mαθηματικών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

  169.   Γαγάτσης, Α. (1985). Προσέγγιση των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

  170.   Γαγάτσης, Α. (1985). H εκτίμηση της κατανόησης της ανάγνωσης των μαθηματικών κειμένων. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

  1.4.3  Επιμέλεια έκδοσης Βιβλίων και Πρακτικών Συνεδρίων
  (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά)

  171.     Michael, P. & Gagatsis, A. (Eds.) (2012). Proceedings of the 7th Mediterenean Conference on Mathematics Education. Lefkosia: Cyprus.

  172.    Avgerinos, E. & Gagatsis, A. (Eds) (2012). Research on Mathematical Education and Mathematics Applications. Rhodes: University of the Aegean.

  173.    Gagatsis, A., Rowland, T., Panaoura, A., & Stylianides, A. (2010). Mathematics Education Research at the University of Cyprus and the University of Cambridge: A Symposium. Lefkosia: University of Cyprus.

  174.   Gagatsis, A., Kuzniak, A., Deliyianni, E., & Vivier, L. (2009). Cyprus and France Research in Mathematics Education. Lefkosia: University of Cyprus.

  175.    Gagatsis, A., & Grozdev, S. (2009). Proceedings of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education. Plovdiv, Bulgaria: Cyprus Mathematical Society, University of Plovdiv.

  176.   Gagatsis A. (Ed.) (2008). Research in Mathematics Education. Nicosia: University of Cyprus.

  177.    Avgerinos, E., & Gagatsis, A. (2007). Proceedings of the 5th Mediterranean Conference on Mathematics Education. Rhodes: Aegean University.

  178.   Gagatsis, A., Spagnolo, F., Makrides, Gr., & Farmaki, V. (Eds.) (2005). Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Mathematics Education. Palermo, Italy: University of Palermo, Cyprus Mathematical Society, MATHEU Project.

  179.   De Bock, D., Isoda, M., Garcia Cruz, J. A., Gagatsis, A., & Simmt, E. (Eds.) (2004). Proceedings of 10th International Congress on Mathematical Education-Topic Study Group 2: New Developments and Trends in Secondary Mathematics Education. Copenhagen: ICME-10.

  180.   Makrides, Gr., Gagatsis, A., & Nicolaou, K. (Eds.) (2004). Proceedings of the CASTME International and CASTME Europe Conference: Linking Science, Mathematics and Technology Education and their social relevance. Nicosia: Cyprus Mathematical Society.

  181.    Gagatsis, A., & Papastavrides, S. (Eds.) (2003). Proceedings of the Third Mediterranean Conference on Mathematics Education. Athens: Greek Mathematical Society.

  182.   Gagatsis, A. (Guest Editor) (2002). Scientia Paedagogica Experimentalis: The role of representations in the learning of Mathematics, 39(1).

  183.   Gagatsis, A. (Ed.) (2001). Learning in Mathematics and Science and Educational Technology. Nicosia: Intercollege Press.

  184.   Gagatsis, A., Constantinou, C., & Kyriakides, L. (Eds.) (2000). Learning and Assessment in Mathematics and Science. Nicosia: ERASMUS IP1.

  185.   Gagatsis, A., & Makrides, G. (Eds.) (2000). Proceedings of the Second Mediterranean Conference on Mathematics Education. Nicosia: Cyprus Mathematical Society.

  186.   Gagatsis, A. (Ed.) (1999). A multidimensional approach to learning in Mathematics and Sciences. Nicosia: Intercollege Press.

  187.   Gagatsis, A. (Guest Editor) (1998). Scientia Paedagogica Experimentalis: Mathematics Education, 35(1).

  188.   D’Amore, Β. & Gagatsis, A. (Eds.) (1997). Didactics of Mathematics - Technology in Education. Thessaloniki: Art of text.

  189.   Gagatsis Α., & Rogers, L. (Eds.) (1996). Didactics and History of Mathematics. Thessaloniki: Art of text.

  190.   Gagatsis, Α., & Maier, Η. (Eds.) (1996). Texte zur Didaktik der Mathematik. Regensburg: ERASMUS.

  191.    Gagatsis, A. (Ed.) (1995). Didactics and History of Mathematics. Thessaloniki: Art of text.

  192.   Gagatsis, A. (Ed.) (1994). Histoire et enseignement des Mathématiques. Thessaloniki: Institut Français de Thessalonique.

  193.   Gagatsis, A. (Ed.) (1994). Didactics of Mathematics. Thessaloniki: Art of text.

  194.   Gagatsis, A. (Ed.) (1993). Didactics of Mathematics. Thessaloniki: Art of text.

  195.   Gagatsis, Α. (Εd.) (1992). Topics on Didactics of Mathematics. Thessaloniki: Art of text.

  1.4.4 Επιμέλεια έκδοσης Βιβλίων και Πρακτικών Συνεδρίων
  (Ελληνικά)

  196.   Γαγάτσης, A., Φιλίππου, Α., Παραγυιού, Θ. Καραντάνος, Δ. (Εκδ.) (2014). Πρακτικά 16ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

  197.   Γαγάτσης, A., Φιλίππου, Α., Δαμιανού, Π., Αυγερινός, Ε. (Εκδ.) (2013). Πρακτικά 15ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

  198.   Γαγάτσης, A., Φιλίππου, Α., Δαμιανού, Π., Αυγερινός, Ε. (Εκδ.) (2012). Πρακτικά 14ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

  199.   Γαγάτσης, Α & Χαραλάμπους, Χ. (επιμ.) (2011). Ερευνητικά Θέματα Μαθηματικής Παιδείας. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

  200.  Γαγάτσης, A., Φιλίππου, Α., Δαμιανού, Π., (Εκδ.) (2011). Πρακτικά 13ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

  201.   Γαγάτσης, A., Φιλίππου, Α., Δαμιανού, Π., (Εκδ.) (2010). Πρακτικά 12ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

  202.   Γαγάτσης, Α., Μιχαηλίδου, Α. & Χαραλάμπους, Α. (Εκδ.) (2009). Εκπαιδευτική Έρευνα και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Κύπρο. Πρακτικά Συνεδρίου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης.

  203.  Γαγάτσης, A., Φιλίππου, Α., Δαμιανού, Π., Αυγερινός, Ε. (Εκδ.) (2009). Πρακτικά 11ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

  204.  Γαγάτσης, Α. (Εκδ.) (2008). Η ψυχολογία σήμερα: Σύγχρονη έρευνα και προοπτικές. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής.

  205.  Γαγάτσης, A., Δαμιανού, Π., Φιλίππου, Α. (Εκδ.) (2008). Πρακτικά 10ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

  206.  Γαγάτσης, Α. (Εκδ.) (2007). Προβλήματα μάθησης των Μαθηματικών κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  207.   Γαγάτσης, A., Ηλία, Ι., Λεμονίδης, Χ. (Εκδ.) (2007). Πρακτικά 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

  208.  Γαγάτσης, Α., Ηλία, Ι., Κουσιάππας, Α., Μοδέστου, Μ., Μουσουλίδης, Ν., & Πιττάλης, Μ. (Εκδ.) (2006). Σύγχρονη Έρευνα στη Μαθηματική Παιδεία. Λευκωσία: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  209.  Φτιάκα, Ε., Γαγάτσης, Α., Ηλία, Ι., & Μοδέστου, Μ. (Εκδ.) (2006). Πρακτικά ΙΧ Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου & Κ.Ο.Ε.Ε. (CD-ROM). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  210.   Γαγάτσης, Α., Παναούρα, Α., & Δαμιανού, Π. (Εκδ.) (2006). Πρακτικά 8ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και 5ου Συμποσίου Αστροναυτικής και διαστήματος. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

  211.     Γαγάτσης, Α. (Εκδ.) (2004). Σύγχρονες Τάσεις της Διδακτικής των Μαθηματικών. Λευκωσία: UNESCO, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  212.    Μακρίδης, Γρ., Γαγάτσης, Α., Δαμιανού, Π., Χρίστου, Κ., Πέτρου, Π., & Φιλίππου, Α. (2004). Πρακτικά 7ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης και 4ου Συμποσίου Αστροναυτικής και Διαστήματος. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

  213.    Γαγάτσης, Α., Ευαγγελίδου, Α., Ηλία, Ι., & Σπύρου, Π. (Εκδ.) (2004). Αναπαραστάσεις και μάθηση των μαθηματικών (Τόμοι 1-2). Λευκωσία: Intercollege Press.

  214.    Γαγάτσης, Α., Ευαγγελίδου, Α., Φτιάκα, Ε., Κυριακίδης, Λ., Τσαγγαρίδου, Ν., & Κουτσούλης, Μ. (Εκδ.) (2004). Σύγχρονες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Πρακτική, Πρακτικά VII Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. Λευκωσία: Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου.

  215.    Γαγάτσης, Α., Φιλίππου, Α., Πίττα, Δ., & Σπύρου, Π. (Εκδ.) (2004). Πρακτικά Στ’ Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Επιστήμης και Παιδείας και Γ’ Συμποσίου Αστροναυτικής και Διαστήματος. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Πανεπιστήμιο Κύπρου).

  216.   Γαγάτσης, Α., & Ηλία. Ι. (Εκδ.) (2003). Οι αναπαραστάσεις και τα γεωμετρικά μοντέλα στη μάθηση των μαθηματικών (Τομ.1-2). Λευκωσία: Intercollege Press.

  217.    Γαγάτσης, Α., Κυριακίδης, Λ., Τσαγγαρίδου, Ν., Φτιάκα, Ε., & Κουτσούλης, Μ. (Εκδ.) (2002). Πρακτικά του Εβδόμου Παγκύπριου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου: Η Εκπαιδευτική Έρευνα στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Λευκωσία: Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου.

  218.   Γαγάτσης, Α., & Μακρίδης, Γ. (Εκδ.) (2002). Πρακτικά του Πέμπτου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Συμποσίου Αστροναυτικής και Διαστήματος. Λευκωσία: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

  219.   Γαγάτσης, Α., & Μακρίδης, Γ. (Εκδ.) (2001). Πρακτικά του Τέταρτου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Συμποσίου Αστροναυτικής και Διαστήματος. Λάρνακα: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.