Κατάλογος Προσωπικού

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

PAPADOPOULOS GEORGE
+357-22-892693
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πληροφορικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΘΕΕ 01 118
Πανεπιστημιούπολη