Κατάλογος Προσωπικού

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

PAPASAVVAS GEORGE
+357 22893566
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας,
Γλάδστωνος 12

Πτυχιακές σπουδές Προϊστορικής και Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Wurzburg της Γερμανίας και διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Aθηνών για την αρχαία κυπριακή και κρητική μεταλλοτεχνία. Ανασκαφές στο Iερό του Δία στη Δωδώνη, τον οικισμό και το νεκροταφείο του Ξώμπουργου στη Τήνο, στο Ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου της Κρήτης. Κατά την περίοδο 1998-2000 εργάστηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (Ελλάδα), στην Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών. 

Από το 2000 μέχρι σήμερα διδάσκει Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (από το 2005 ως Αναπληρωτής καθηγητής). Έχει διδάξει ποικίλα μαθήματα που καλύπτουν εισαγωγικά μαθήματα αρχαιολογίας, όπως επίσης και ζητήματα γλυπτικής, κεραμεικής, αρχιτεκτονικής, εικονογραφίας, μεταλλοτεχνίας, όπως και θέματα που σχετίζονται με τα αρχαία ελληνικά ιερά και τις πρακτικές λατρείας. Έχει συντονίσει, ή συντονίζει, ή ήταν μέλος συντονιστικών ομάδων, σε πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα για την μελέτη της αρχαιας μεταλλοτεχνίας και για την αρχαιολογία της Κύπρου, με χρηματοδότητηση από την Ευρωπαική Ένωση και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κατά την περίοδο 2010-2013, υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και από το 2013-2018 είχε αναλάβει καθήκοντα προέδρου του τμήματος. Από το 2009-2018 αντιπροσώπευσε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Μάιο του 2015 ήταν αναπληρωτής διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες Συγκλητικές Επιτροπές, και είναι συντονιστής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακή Αρχαιολογία: Από την Προϊστορία έως του Βυζαντινούς Χρόνους», όπως επίσης και μέλος της συντονιστής ομάδας για το διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών μνημείων και συνόλων». Από το 2005 μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνος για την διοργάνωση της διδασκαλίας μαθημάτων αρχαιολογίας στην Σχολή Ξεναγών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Μεταλλοτεχνία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Ελληνικά Ιερά και λατρείες. Πρακτικές ανάθεσης σε ελληνικά και κυπριακά ιερά. Oι σχέσεις του Αιγαίου με την Ανατολική Μεσόγειο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Οικονομία και ανταλλακτικό εμπόριο. Η Κύπρος κατά την ύστερη Εποχή του Χαλκού και την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Πλαστική σε πηλό, λίθο και χαλκό της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου. Ιστοριογραφία των ανασκαφών στην Κύπρο. Η Έγκωμη και η θέση της στο πλαίσιο της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου.

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΠΕΔΊΟΥ 

Excavation of the Sanctuary of Hermes and Aphrodite at Syme Viannou, Crete (Archaeological Society at Athens), 1992-present:

Co-excavator and responsible for the publication of the metal artifacts from the site, that date from the Minoan down to the Roman periods.

Excavation at Xombourgo, island of Tenos (University of Athens), 1995-present:

Area supervisor at the excavation and responsible for the publication of various finds from the site.

Geophysical survey in the area of Palaipaphos, 2002 and 2003, under the direction of M. Iacovou, with V. kassianidou, and A. Sarris, in co-operation with the Institute of Mediterranean Studies of the University of Crete.

Pottery analyst (Stratigraphic Museum of Knossos, Heraklion, Crete), 1992, 1994, 1997: Analysis of pottery from the excavations of the Palace at Zakros, Crete.

Excavations at the sanctuary of Zeus at Dodona (Epirus, Greece), 1989: Fieldwork with the University of Ioannina and the Archaeological Society at Athens.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΑΤΑ

Enkomi: a site at the forefront of technological innovation in metallurgy and artistic excellence in metalwork. Project funded by the Research Committee of the University of Cyprus for 2017-2018.

This is an interdisciplinary attempt to approach Late Bronze Age metallurgy and metalwork in Cyprus, focusing on archaeometallurgical material and metal artefacts from Enkomi, one of the most important Cypriot sites, and perhaps the main port of export of Cypriot copper. The site has delivered many finds associated with metallurgy, such as metallurgical installations, slag, tools, crucibles, moulds, etc, as well as a large number of bronze artefacts. The typology and sources of inspiration of these artefacts, their technology, as well as the patterns of their deposition in various contexts and their distribution within and beyond the island, will be extensively studied, using a combination of archaeological and interdisciplinary methods (such as GIS analysis and p-XRF for the chemical characterisation of metal objects). This project will provide access to the history of an inaccessible site, as Enkomi lies, since 1974, in the occupied territory of the island.

Bringing Life to Old Museum Collections: The Interdisciplinary Study of Pottery from the Cypriot Iron Age Polities of Salamis, Soloi, Lapithos and Chytroi

Funded by the Research Promotion Foundation of Cyprus within the framework of the project “Excellence Hubs/Restart 2016-2020’ of the European Union.

Corpus Vasorum Antiquorum, Cyprus Museums:

Preparing the publication of the Greek Geometric pottery found on Cyprus as a fascicule of CVA. The project Corpus Vasorum Antiquorum (CVA), the oldest project under the patronage of the Union Académique International, has as its aim to publish, in the form of fascicules of texts and of plates, ceramic vessels surviving from Classical Antiquity, and preserved in the different national collections of the countries involved in the project. Directed by the Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (J. de La Genière, since 2002).

Multi-disciplinary Project for the analysis of metal artefacts from Cyprus from the Chalcolithic to the Roman era (2006-Present):

Study of metal alloys and manufacture methods of metallic artefacts, with the use of a portable XRF machine (in association with V. Kassianidou, University of Cyprus and Α. Giumlia Mair/AGM Archeoanalisi).

European Programme “PEOPLE” (Call identifier: FP7-PEOPLE-2010-ITN): NARNIA: New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to ancient material studies (2010-):

Member of the team representing Cyprus. Co-ordinated by the University of Cyprus, Archaeological research Unit. This project encourages the collaboration between the private and academic sectors for the training of young researchers in the integration of traditional archaeological approaches and newly developed scientific techniques to the study of ancient materials. For this purpose, a well- structured research network consisting of six universities, two private companies and a research institute has been developed, which aims to improve the career prospects of employment for young researchers, developing their lab-based skills in the study of ancient materials, while contributing to the history and archaeology of the Eastern Mediterranean basin, a region of great historical, cultural and geo-political significance.

European Programme Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Unit Culture, Αction 2007: "Witness the past: education programs for the public and CH professionals on illicit trafficking of antiquities" (2009-present):

Member of the team representing Cyprus. Co-ordinated by the Technological Educational Foundation of Athens. The aim of this project is the development of an educational program for museums, intended especially for children, which will bring them inform them on the importance of scientific excavations for the protection and preservation of cultural heritage, as well as inform them on the losses effected by illicit excavations.

Programme INTERREG IIIA, GREECE-CYPRUS 2000-2006: Educational Programs for Greece and Cyprus in the History and Archaeology of Medicine, Paleopathology and Paleoradiology (2007-present):

Member of the team representing Cyprus. Organized by theUniversity of Cyprus and the University of Crete.

European Research Association (GDRE): “Le Monde Insulaire en Méditerranée: Approche archéologique des espaces et des sociétés” (2007-present):

Member of the team representing Cyprus in the programme co-organized by The Centre National de la Recherche Scientifique (France), Universita di Corsica Pasquale Paoli (Italy), Universite de Toulouse-Le Mirail (France), Universite Louis Lumiere (France), Universite de Provence (France), Università degli Studi di Catania (Italy), Università degli Studi di Sassari (Italy), Universiteit Gent (Belgium), Universidad Autonoma de Madrid (Spain), Università degli Studi di Pisa (Italy), Università degli Studi di Firenze (Italy), University of Cyprus, Università degli Studi di Cagliari (Italy), Università degli Studi di Siena (Italy), Università degli Studi di Cassino (Italy).

COST-ACTION A27 (2004 –2007):

Member of the team representing Cyprus in Action A27, in the Program “Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes”, initiated and funded by the European Union. This project aimed at the creation of a European Database of testimonies related to pre-industrial structures in rural and mining landscapes, in order to record the losses of cultural heritage and to preserve its remaining part.

Project “Digital map of Palaepaphos” (2002-2005):

The aim of this research project is to create a digital map of the area of the ancient kingdom of Palaepaphos with the help of GIS, by determining the exact location of the ancient monuments of the area using a high precision GPS. At the same time we are creating a database of all the archaeological sites in the area, which will be linked with all the geographical data. Project Members: M. Iacovou, V. Kassianidou, G. Papasavvas (Department of History and Archaeology, University of Cyprus), A. Sarris (Institute of Mediterranean Studies, FORTH, Crete), Ch. Zenonos, M. Savvides, A. Hadjiraftis (Department of Lands and Surveys), A. Andreou (Department of Computer Science), and Stratos Stylianidis).

Project “Advanced technologies for the management and the promotion of the cultural heritage” (2000-2002):

Program initiated within the framework of the Protocol of Scientific and Technological Cooperation between Cyprus and Greece for 2000-2002.  The Greek members of the program were the Institute of Mediterranean Studies, FORTH, the Greek Archaeometry Society and the company Thetis Authentics. The Cypriot team comprised: V. Kassianidou, M. Iakovou and G. Papasavvas (Department of History and Archaeology, University of Cyprus).

European Teaming Project “Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage” (acronym MedSTACH).

This project aims to establish Cyprus as an excellence hub in archaeology and cultural heritage in the Eastern Mediterranean region, based on multidisciplinary research and technological innovation. To this end, key Cypriot public academic institutions and national policy makers and stakeholders are teaming up with leading international research and academic institutions to lay the groundwork towards creating this Centre of Excellence, which, if successful, will be funded by the EU and the Republic of Cyprus.

Books:

G. Papasavvas 2001, Bronze Stands from Cyprus and Crete - Rod tripods and four-sided stands from the Late Bronze Age to the Early Iron Age (in Greek). The A. G. Leventis Foundation, Nicosia 2001.

[This monograph has been reviewed as follows:

  • Rolley, Revue Archéologique 2002:2, 275-277.
  • Hermary, Revue Archéologique 2003:2, 378-379.
  • M, Tsipopoulou, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 330, 2003, 85-87.
  • Xagorari-Gleissner, Gnomon 76, 2004:1, 85-87.
  • Cassimatis, Syria 82, 2005, 363-366.
  • H. Matthäus, Topoi 12-13, 2005, 497-512.
V. Kassianidou and G. Papasavvas (eds) 2012, Eastern Mediterranean Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC. Proceedings of the International Conference in honour of James D. Muhly. Oxbow books, Oxford.
 
In preparation
 
G. Papasavvas, Syme V. The Sanctuary of Hermes and Aphrodite at Syme Viannou, Crete: The Metal Finds. Monograph to appear in the series on the Hermes and Aphrodite Sanctuary at Syme Viannou, published by the Archaeological Society at Athens.

 V. Kassianidou and G. Papasavvas (eds), Metalworking in Cyprus, to be published in the series of Studies in Mediterranean Archaeology.

Contributions in books:

G. Papasavvas, P. Muhly and A. Lebessi, “Weapons for Men and Gods: Three Minoan Bronze Swords from the Syme Sanctuary”. In Ph. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur and W.-D. Niemeier (eds), Meletemata. Studies in Aegean Archaeology presented to Malcom Wiener, Vol. III (AEGEAUM 20). Eupen 1999, 641-649.

G. Papasavvas , “The Iconography of the oxhide ingots”. In F. Lo Schiavo, J. D. Muhly, R. Maddin and A. Giumlia-Mair (eds), Oxhide ingots in the central Mediterranean. Published by the A. G. Leventis Foundation, Cyprus, the Institute for Aegean Prehistory and Istituto di studi sulle civiltā dell’Egeo e del Vicino Orienti. Roma 2009, 83-132.

G. Papasavvas , “Der Gott der zypriotischen Metallurgen”. In M. Xagorari-Gleissner (ed.), Catalogue of the Exhibition “Stein, Ton und Feuer - Töpferei im antiken Griechenland” organized by the Handwerkskammer für Mittelfranken in Germany. Εckental 2009, 9-11.

G. Papasavvas, “From Smiting to Smithing: the Transformation of a Cypriot God”. In P. Betancourt and S. Ferrence (eds), Metallurgy: Understanding How, Learning Why. Studies in Honor of James D. Muhly. INSTAP PRESS, Prehistory Monographs 29. Philadelphia 2011, 59-66.

Α. Giumlia Mair, V. Kassianidou and G. Papasavvas, “Miniature Ingots from Cyprus”. In P. Betancourt and S. Ferrence (eds), Metallurgy: Understanding How, Learning Why. Studies in Honour of James D. Muhly. INSTAP PRESS, Prehistory Monographs 29. Philadelphia 2011, 11-19.

G. Papasavvas, “Bronze stands of Cypriot types from Crete: rod tripods and four-sided stands”. In V. Karageorghis and A. Kanta (eds), Kypriaka on Crete. From the Bronze Age to the end of the Archaic period, Nicosia 2014, 312-324.

G. Papasavvas, "Feasting, deposition and abandonment in the Sanctuary of the Horned God at Enkomi". In J. M. Webb (ed.), Structure, Measurement and Meaning. Studies on Prehistoric Cyprus in Honour of David Frankel, SIMA CXLIII, Uppsala 2014, 245-260.

G. Papasavvas, V. Kassianidou, “The new status of copper and bronze on Cyprus at the end of the Late Bronze Age”. In C. F. Macdonald, E. Hatzaki and S. Andreou (eds), The Great Islands: Studies of Crete and Cyprus presented to Gerald Cadogan. Athens 2015, 230-236.

G. Papasavvas, “Out of place, out of time? The case of a Cypriot bronze crater, in R. and S. Nawracala (eds), ΠΟΛΥΜΑΘΕΙΑ. Festschrift für Hartmut Matthäus anläßlich seines 65. Geburtstages, Aachen 2015, 389-414.

G. Papasavvas, “Cypriot bronzework in the Mediterranean world during the Late Bronze Age”, in N. Papademetriou and M. Toli (eds), Αρχαία Κύπρος. Πρόσφατες εξελίξεις στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου. Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 2017, 135-158.

G. Papasavvas, “Oriental luxuries and elite women in Archaic Cyprus”. In G. Bourogiannis and C. Mühlenbock (eds), Ancient Cyprus Today. Museum Collections and New Research (SIMA PB 184), Uppsala 2016, 285-297.

G. Papasavvas, “Breaking and burning the Sphinx”, in V. Vlachou and A. Gadolou (eds), ΤΕΡΨΙΣ. Studies in Mediterranean Archaeology in Honour of Nota Kourou (CReA-Patrimoine, Études d'archéologie 10), Brussels 2017, 481-500.

G. Papasavvas, “A cast-off Egyptian royal from Amarna at Enkomi”, in L. Hulin, L. Crewe and J. Webb (eds), Structures of Inequality on Bronze Age Cyprus. Studies in Honour of Alison K. South. Astrom Editions, Nicosia 2018, 227-244.

G. Papasavvas, Values, weights and equivalences of metals in the Late Bronze Age Eastern Mediterranean, or What could a copper oxhide ingot “buy”?, in A. Giumlia-Mair and F. Lo Schiavo (eds), Bronze Age Metallurgy on Mediterranean Islands. Volume in Honour of Robert Maddin and Vassos Karageorghis (Monographies Instrumentum 56), Drémil-Lafage 2018, 600-629.

G. Papasavvas, “Metal vessels”, in L A. Hitchcock and B. Davies (eds), A Companion to Aegean Art and Architecture (Wiley-Blackwell) (forthcoming).

Articles in international journals:

V. Karageorghis and G. Papasavvas,A bronze Ingot-bearer from Cyprus”. Oxford Journal of Archaeology 20:4, 2001, 339-354.

G. Papasavvas, “Cypriot casting technology I: the stands”. Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 2003, 23-52.

G. Papasavvas, “A wooden writing-tablet from Crete”. Athenische Mitteilungen 118, 2003, 67-89.

G. Papasavvas, “Writing on Cyprus: Some silent witnesses”. Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 2003 79-94.

A. Lebessi, P. Muhly and G. Papasavvas, “The Runner's Ring, a Minoan Athlete's Dedication at the Syme Sanctuary, Crete”. Athenische Mitteilungen 119, 2004, 1-29.

G. Papasavvas , “Cypriot bronze stands and their Mediterranean perspective”. Revista d´Arqueologia di Ponent 14, 2004, 31-59.

G. Papasavvas, “Pictorial narrative on Cypriot metalwork”. Cyprus Numismatic Society, Numismatic Report XXXIX-XLII, 2008-2011, 55-84.

G. Papasavvas, “Cypriot metalwork of the Late Bronze Age”. PASIPHAE. Rivista de Filologia a Antichità Egee VII, 2013, 169-178.

G. Papasavvas, “Warfare and the Cypriot kingdoms: military ideology and the Cypriot monarch”. Cahier du Centre d’ Études Chypriotes 44, 2014, 153-190.

A. Charalambous, V. Kassianidou and G. Papasavvas, “A compositional study of Cypriot bronzes dating to the Early Iron Age using portable X-ray fluorescence spectrometry (pXRF)”. Journal of Archaeological Science, 2014, 205-216.

V. Lysandrou, A. Agapiou, D. Michaelides, and George Papasavvas, "The Eastern necropolis of Nea Paphos: overcoming challenges in a lost landscape", Journal of Archaoiloical Science: Reports 19, 2018, 552-561.

In Conference Proceedings:

G. Papasavvas, “Handel, Einwanderung oder Technologieexport? Der Fall der zyprischen Metallindustrie”. In Proceedings of the International Symposium Kreta und Zypern: Religion und Schrift. Von der Frühgeschichte bis zum Ende der archaischen Zeit in Ohlstadt (Germany), 26-28.2.1999, organized by the Society for the Study of Hellenic History. Weilheim 2001, 297-318.

G. Papasavvas, “Greek bronze statuary”. In D. Martidou (ed.), Proceedings of the 7th Seminar Teaching of Ancient Greek Language and Culture: Ancient Greek Technology, organized by the Ministry of Education and Culture of Cyprus, the Paedagogical Institute of Cyprus and the Council of Europe (2001). Nicosia 2003, 168-186.

G. Stamatis, A. Sarris, N. Papadopoulos, E. Kokkinou, S. Topouzi, E. Kokkinaki, E. Moissi, M. Iacovou, V. Kassianidou, G. Papasavvas, G. Papantoniou, M. Dikomitou, St. Stylianidis, “Palaepaphos, Cyprus: the contribution of Geographical Information Systems and Geophysical Prospection in the study of the archaeological topography and settlement patterns”, in Acts of the International Conference “Computer Applications in Archaeology – The World in your Eyes”. Tomar, Portugal, 2005.

G. Papasavvas, “A closer look on some Minoan gold rings”. In I. Tzachili (ed.), “Aegean Metallurgy in the Bronze Age. Recent developments”, Proceedings of an International Symposium held at the University of Crete, Rethymnon, 19-21 November, 2004. Athens 2008, 169-181.

G. Papasavvas, “A missing Ingot deity”. In A. Demetriou (ed.), Acts of the Fourth International Cyprological Conference (Society of Cypriot Studies). Nicosia 2011, 667-679.

G. Papasavvas, “Intimate prayers: Concealed inscriptions in diptychs offered in Cypriot and Aegean sanctuaries”. In D. Michaelides (ed.), Acts of the International Conference in honour of Dr. Ino Nikolaou “Epigraphy, Numismatic, Prosopography and History of Cyprus”. Nicosia, 24-25 Nov. 2007. Studies in Mediterranean Archaeology and Literature, PB 179. Uppsala 2013, 171-202.

G. Papasavvas, “Votives from Cretan sanctuaries: regional versus an island-wide radiance”. In G. Cadogan, M. Iacovou, K. Kopaka and J. Whitley (eds), Αcts of the International Conference “Parallel lives. Ancient island societies in Crete and Cyprus”. British School at Athens Studies 20. London 2012, 289-297, 302-305.

G. Papasavvas, “Profusion of Cypriot copper abroad and dearth of bronzes at home: reflections on a paradox in Late Bronze Age Cyprus”. Proceedings of the International Conference “Eastern Mediterranean Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC”- A Conference in honour of James D. Muhly, 2009”. Oxbow books. Oxford 2012, 117-128.

G. Papasavvas, “Cretan bronze stands of Cypriot types from sanctuaries and cemeteries: Cretan society in the Early Iron Age”. In M. Iacovou (ed.), Proceedings of the Archaeological Conference in memory of Professor J. N. Coldstream, “Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age: The legacy of Nicolas Coldstream”, 13th December 2010, Archaeological Research Unit, University of Cyprus. Nicosia 2012, 139-163.

G. Papasavvas, "The Eastern and Western correlations of a Cypriote stand in Berlin", in V. Karageorghis, E. Poyiadji-Richter and S. Rogge (eds), Cypriote Antiquities in Berlin in the focus of new research. Conference in Berlin, 8 May 2013, Münster/New York 2014, 53-85.

A. Charalambous, V. Kassianidou, and G..Papasavvas, “A comparative study of Cypriot bronzes dated to the Late Bronze and the Early Iron Age”, in E. Photos-Jones, Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou and E. Kouloumpi (eds), Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, BAR International Series 2780, Oxford 2016, 95-99.

G. Papasavvas, “Sacred spaces from sanctuaries to settlements in Early Iron Age Crete: the case of Syme Viannou”, in Chr. Morris, G. Papantoniou, and A. Vionis (eds), “Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean. Studies in Mediterranean Archaeology CLI, Nicosia 2019, 237-256.

R. Illampas, D. Myrianthefs, D. Nicolaou, V. Lysandrou, M. Philokyprou, G. Papasavvas and I. Ioannou, Documentation and structural appraisal of the Medieval Manor of Potamia, Cyprus: an interdisciplinary approach, in P. Roca, L. Pelà and C. Molins (Eds.), 112th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions SAHC 2020 (online publication).