Κατάλογος Προσωπικού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

FLOROS GEORGIOS
+357 22 89 21 24
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Ηλιάδης, 213
Κλήμεντος 9
 Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας με ειδίκευση στη Μετάφραση το 1995). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Saarland, Τμήμα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Διδακτορικό στη Θεωρία της Μετάφρασης και ειδίκευση στη Μηχανική Μετάφραση και στα Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα (DaF) το 2001). Εργάστηκε ως free-lance μεταφραστής, διερμηνέας και καθηγητής ξένων γλωσσών για τις γλώσσες Ελληνικά, Γερμανικά και Αγγλικά στην Αθήνα και το Saarbruecken από το 1992 ως το 2002. Δίδαξε ως βοηθός στο Πανεπιστήμιο του Saarland (2000 – 2001), ενώ από το 2003 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διατέλεσε υπότροφος της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) από το 1998 ως το 2000, και ακαδημαϊκός συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ στη Διερμηνεία Συνεδρίων από το 2004 ως το 2007. Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά, ενώ έχει βασικές γνώσεις Ισπανικών, Ιταλικών και Τουρκικών.
Έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε τοπικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, με πιο πρόσφατο τη συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης του COST Action CA 19102 LITHME (Language in the Human-Machine Era) www.lithme.eu . 
  • Θεωρία και μεθοδολογία της Μετάφρασης
  • Διδακτική της Μετάφρασης
  • Μεταφραστική ηθική
  • Παιδαγωγική μετάφραση & Μετάφραση σε άλλα επαγγελματικά περιβάλλοντα (TOPC)
  • Θεωρία της Διερμηνείας
  • Κειμενογλωσσολογία
ΒΙΒΛΙΑ:
 
Floros, G. (2002) Kulturelle Konstellationen in Texten: Zur Beschreibung und Ubersetzung von Kultur in Texten. Tubingen: Narr.
 
FlorosG. (2008) Ορολογία της Μετάφρασης.Greek adaptation of Delisle, J., Lee-Jahnke, H. & Cormier, M. C. (eds) Translation Terminology. Athens: Mesogeios (Ellinika Grammata). Available online at: https://www.ucy.ac.cy/pek/ebooks/19-gr-articles/top-menu/mediterranean-publications-gr/87-orologia-tis-metafrasis
 
Lamprou, E. & Floros, G. (eds) (2009) Η Διδακτική της Μετάφρασης στον Ελληνόφωνο Χώρο: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές [Translation Didactics in the Greek-speaking Area: Tendencies and Perspectives]. Athens: Ellinika Grammata.
 
Tsagari, D. & Floros, G. (eds) (2013) Translation in Language Teaching and Assessment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press. 
 
Grammenidis, S., Dimitroulia, T., Loupaki, E., Kourdis, E. & Floros, G. (2015) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της Μετάφρασης [Interdisciplinary Approaches to Translation]. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα [Greek Academic E-textbooks]. Athens: ΣΕΑΒ (Hellenic Academic Libraries Link). Available online at: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3901[e-book]