Κατάλογος Προσωπικού

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

GEORGIOU MICHALIS
22893973
...
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 020 ΘΕΕ01
Πανεπιστημιούπολη

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μιχάλης Γεωργίου

Τηλ.: 22893973

Εmail: [email protected]

Αρμοδιότητες: 

 •          Παροχή αναγκαίας λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης σε Ακαδημαϊκό, Διοικητικό, άλλο Διδακτικό Προσωπικό καθώς και στους φοιτητές.
 •          Διαχείριση Ιστοσελίδων ΣΘΕΕ και Τμήματος Βιολογικών Επιστημών
 •          Καθοδήγηση και εκπαίδευση των χρηστών στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
 •          Ρύθμιση των πολυμηχανημάτων του τμήματος και ένταξη χρηστών όπου επιτρέπεται (σαρωτές, εκτυπωτές). 
 •          Διαχείριση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού τμήματος
 •          Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και αναλωσίμων
 •          Επιδιορθώσεις Μηχανογραφικού Εξοπλισμού τμήματος
 •          Διαγραφή/Ανακύκλωση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού
 •          Υπηρεσία Πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
 •          Υπηρεσίες Πρόσβασης Διαδικτύου (ενσύρματα, ασύρματα-WiFi)
 •          Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων (VPN)
 •          Υπηρεσίες Τηλεφωνίας
 •          Υπηρεσία Τηλεομοιότυπου (Fax)
 •          Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης και Πολυμέσων (Teleconference)
 •          Προώθηση και επίβλεψη τεχνικών αιτημάτων απο τοπικούς χρήστες σε άλλες υπηρεσίες.