Κατάλογος Προσωπικού

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

PETRIDES GEORGE
3915
...
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΡΙΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B137
 
Κρυπτολογία, συμπεριλαμβανομένων:
  • Binary Sequences & Nonlinear Complexity - Nonlinear Shift Registers 
  • Threshold Implementations & Hardware security
  • Code-Based & Post-Quantum Cryptography

Data Science & Machine Learning, συμπεριλαμβανομένων:

  • Cost-sensitive Learning & Real World applications