Κατάλογος Προσωπικού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΗΣ

XENIS GEORGIOS
00357-22-893849
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Αποστολίδη,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 
ΣΠΟΥΔΕΣ
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1993—1997
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας (Αριστούχος και Πρωτεύσας μεταξύ τριακοσίων φοιτητών).
Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, 1997—1998
Μεταπτυχιακός τίτλος Master of Studies στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Τιμητική Διάκριση, Distinction).
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1998—2001
Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (τίτλος σπουδών χωρίς διαβάθμιση).
 
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1. Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών:
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 'για την καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική έκδοση έργου κλασσικής γραμματείας η οποία δημοσιεύθηκε κατά την τελευταία πενταετία'. Απενεμήθη στις 29.12.2011 στην κριτική έκδοση G. Xenis, Scholia vetera in Sophoclis Electram, Berlin - New York 2010 (βλ. Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις).
2. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Ελλάδος:
Tετραετής πλήρης υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές.
3. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Ελλάδος:
Tριετής πλήρης υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού.
 
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
1. Λέκτωρ της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, 2002-2006
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2. Επίκουρος Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, 2006-2011
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
3. Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, 2011-31.10.2018
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
4. Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, 1.11.2018-
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
  
Κριτική κειμένου
Εκδοτική κειμένου
Σχολιαστές
Αρχαία λογοτεχνική κριτική
Γραμματικοί
Παπυρολογία
Ιστορία της Κλασσικής Φιλολογίας
Τα Αρχαία Ελληνικά στη Μέση Εκπαίδευση: μεθοδολογία διδασκαλίας (βλ. και κατωτ. στην ενότητα Διδακτικά συγγράμματα)
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 

TA ΑΡΧΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ: ΝΕΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2021–2023)

TA ΑΡΧΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ: ΝΕΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (RESTART 2016–2020, Excellence Hubs με αρ. έργου EXCELLENCE/0421/0057) (2022–2024)

TA ΑΡΧΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΤΥΡΑΝΝΟΝ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ: ΝΕΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (RESTART 2016–2020, Excellence Hubs με αρ. έργου EXCELLENCE/0918/0057) (2019–2022)

TA ΑΡΧΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗΝ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ: ΝΕΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2017–2018)

TA ΑΡΧΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩΙ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ: ΝΕΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη (2011–2014)

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
 

ΙΠΠΩΝΑΞ Ο ΕΦΕΣΙΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΡΙΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (RESTART 2016–2020 – DIDAKTOR με αρ. έργου POST-DOC/0718/0119) (2020–2022)

Εκπονείται από την ερευνήτρια Μαργαρίτα Αλεξάνδρου. Αποσκοπεί στον καταρτισμό της πρώτης ερμηνευτικής έκδοσης, στην αγγλική γλώσσα, ολόκληρου του ποιητικού corpus του Ιππώνακτα του Εφέσιου (6ος αι. π.Χ.), όψιμου εκπροσώπου της αρχαϊκής ιαμβικής ποίησης. Για το έργο έχει υπογραφεί σύμβαση έκδοσης με τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press.

ΜΕΛΑΜΠΟΔΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ. Χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου – Πρόγραμμα «Ονήσιλος» (2020–2022)

Εκπονείται από την ερευνήτρια Ειρήνη Κυριάκου. Αποσκοπεί στον καταρτισμό ερμηνευτικής έκδοσης, στην αγγλική, του ψευδοησιόδειου αποσπασματικού ποιήματος με τίτλο Μελαμποδία.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΜΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ. Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (RESTART 2016–2020 – OPPORTUNITY MSCA με αρ. έργου OPPORTUNITY/0916/MSCA/0009) (2018–2021)
 
Εκπονήθηκε από την ερευνήτρια Μαργαρίτα Αλεξάνδρου. Ευρίσκεται εν εξελίξει η συγκρότηση ερμηνευτικής έκδοσης, στην αγγλική γλώσσα, ενός ειδικού corpus κειμένων ιαμβικής ποίησης (Σημωνίδης ο Αμοργίνος, ελάσσονες ιαμβογράφοι, ιαμβικά αδέσποτα), με παράλληλη διερεύνηση της μεθοδολογίας μελέτης των αρχαίων ποιητικών αποσπασμάτων. 


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
 
6. G. Xenis, Scholia vetera in Sophoclis Oedipum Tyrannum, Berlin – Boston: Walter de Gruyter (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 22) 2024.
 
 
Scholia vetera in Sophoclis Oedipum Tyrannum
 
5. G. Xenis, Scholia vetera in Sophoclis Antigonam, Berlin – Boston: Walter de Gruyter (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 20) 2021. 
--Βιβλιοκρισίες:
(i) Tiziano Dorandi, Florentia Iliberritana 31 (2020) 205-208.
(ii) Nigel G. Wilson, Wiener Studien 134 (2021) 97-98.
(iii) Patrick Finglass, Bryn Mawr Classical Review 2022.03.22 https://bmcr.brynmawr.edu/2022/2022.03.22/ 
(iv) Clinton Kinkade, Classical Review 2023.01.09, pp. 1-2 (First View)
 
Scholia vetera in Sophoclis Antigonam
 
 
4. G. Xenis, Scholia vetera in Sophoclis Oedipum Coloneum, Berlin – Boston: Walter de Gruyter (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 18) 2018. 
--Βιβλιοκρισίες:
(i) Patrick Finglass, Bryn Mawr Classical Review 2018.10.14 http://bmcr.brynmawr.edu/2018/2018-10-14.html
(ii) Tiziano Dorandi, Prometheus 45 (2019) 298-300.
 
Scholia vetera in Sophoclis Oedipum Coloneum
 
 
3. G. Xenis, Iohannes Alexandrinus. Praecepta Tonica, Berolini/Monachii/Bostoniae: Walter de Gruyter (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana) 2015.
--Βιβλιοκρισία:
Philomen Probert, Bryn Mawr Classical Review 2015.09.42 http://bmcr.brynmawr.edu/2015/2015-09-42.html#n9
 
Iohannes Alexandrinus Praecepta Tonica
 
 
2. G. Xenis, Scholia vetera in Sophoclis Trachinias, Berlin – New York: Walter de Gruyter (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 13) 2010.
--Βιβλιοκρισίες:
(i) Patrick Finglass, Bryn Mawr Classical Review 2011.07.22 http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-07-22.html.
(ii) Tiziano Dorandi, Prometheus 37.2 (2011) 188-91.
(iii) Pat Easterling, Journal of Hellenic Studies 131 (2011) 201-3.
 
Scholia vetera in Sophoclis Trachinias
 
 
1. G. Xenis, Scholia vetera in Sophoclis Electram, Berlin – New York: Walter de Gruyter (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 12) 2010.
--Βιβλιοκρισίες:
(i) Patrick Finglass, Bryn Mawr Classical Review 2011.07.22 http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-07-22.html.
(ii) Tiziano Dorandi, Prometheus 37.2 (2011) 188-91.
(iii) Pat Easterling, Journal of Hellenic Studies 131 (2011) 201-3.
(iv) Andrea M. Cuomo, Jahrbuch der oesterreichischen Byzantinistik 62 (2012) 338–40.
 
Scholia vetera in Sophoclis Electram
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ
 
1. G. Xenis (ed.), Literature, Scholarship, Philosophy, and History: Classical Studies in Memory of Ioannis Taifacos, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2015.
(Κείμενα από τους: K. Alpers, N. Avgelis, A. Brancacci, C.J. Classen, T. Dorandi, G. Galdi, I. G. Kalogerakos, D. Kaltsas, D. Kapantaïs, E. Magnelli, Th. Mavrojannis, C.N. Michalopoulos, L. Montefusco, H.-G. Nesselrath, D. Z. Nikitas, C. Panayotakis, M. Protopapas–Marneli, M. Pugliarello, Th. Samaras, P. Swiggers, A. Tsakmakis, S. Tzounakas, J. Uría, V. Vaiopoulos, M.L. West, A. Wouters, G. A. Xenis, M. Ypsilanti)
 
Classical Studies in Memory of Ioannis Taifacos
 
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΕΩΣ
 
15. G. Xenis, 'An Emendation in Hesychius π 196', Classical Quarterly, δημοσιεύθηκε την 26η Μαρτίου 2021 στον σύνδεσμο
14. G. Xenis, 'Nothing to do with Eupolis’ Demoi: testimonium *vi K.–A', Classical Philology 115.1 (2020) 95-99.
13. G. Xenis, 'An Emendation in Philochorus FGrHist 328 F 194', Greek, Roman, and Byzantine Studies 58.1 (2018) 42–46.
12. G. Xenis, 'An emendation in Nymphodorus', Rheinisches Museum 161.3–4 (2018) 436–438.
11. G. Xenis, 'Michael Syncellus: A neglected source for Aelius Herodian's Περὶ καθολικῆς προσῳδίας', Classical Quarterly 65.2 (2015) 868-880.
10. G. Xenis, 'Two old hypercorrections in contemporary editions of Euripides' Medea 497 and Strattis' fr. 9 K.-A.', Classical Quarterly 64.2 (2014) 837-40.
9. G. Xenis, ‘Herodian and Strattis: a further link?’, Rheinisches Museum 156.1 (2013) 106-11.
8. G. Xenis, ‘An unnoticed fragment of Orus' treatises De Orthographia and Vocum Atticarum collectio, and Phrynichus' Praeparatio sophistica?’, Mnemosyne 66.1 (2013) 122-8.
7. G. Xenis and E. Dickey, ‘Philemon fr. 193 K.-A.', Hermes 140.3 (2012) 386-9 .
6. G. Xenis, ‘Problematical conflations in schol. vet. Soph. El. 87’, Classical Quarterly 62.1 (2012) 184-8.
5. G. Xenis, ‘Plato Politicus 305d1 – 306b5’, The Oxyrhynchus Papyri vol. LXXVI (2012) 80-3.
4. G. Xenis, ‘Corrupt passages in the scholia vetera to Sophocles’ Trachiniae’, Philologus 154.2 (2010) 209-22.
3. G. Xenis, ‘Commentary on Odyssey xv’, The Oxyrhynchus Papyri vol. LXXI (2007), no. 4821, 104-10.
2. G. Xenis, ‘A new witness to the text of Simonides, PMG 605’, Hermes 133 (2005) 382.
1. G. Xenis, ‘A Fragment with Mention of a Loan upon Mortgage’, Tyche 16 (2001) 217-9.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
 
2. G. A. Xenis, ‘The Scholia Vetera on Sophocles’ Oedipus Coloneus: Some More Discussion’, στο Α. Γ. Μαρκαντωνάτος και Β. Λιοτσάκης (επιμ.), Ἀγαθός τε καὶ σοφός: Τιμητικός τόμος εις μνήμην του Φάνη Ι. Κακριδή, Ιωάννινα: Carpe Diem 2022, σελ. 233–244.
1. Γεωργίου Ξενῆ, 'Ἰωάννου Ἀλεξανδρέως Τονικὰ παραγγέλματα: διορθωτικὰ καὶ μεθοδολογικά', στο G. Xenis (ed.), Literature, Scholarship, Philosophy, and History: Classical Studies in Memory of Ioannis Taifacos, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2015, σελ. 277-92.
 
 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
 
2. D.J. Mastronarde, Preliminary Studies on the Scholia to Euripides, Berkeley 2017. Classical Review 69.1 (2019), υπό δημοσίευση.
1. X. Π. Συμεωνίδη, Ετυμολογικό λεξικό των νεοελληνικών οικωνυμίων. τόμ. I-II. Λευκωσία–Θεσσαλονίκη: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 2010. Σελ. (τόμ. I-II) 1952. ISBN 978-960-92762-0-7, Zeitschrift fuer Balkanologie 48.1 (2012) 144-7.
 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Χ. Συμεωνίδης – Γ. Ξενής – Α. Φλιάτουρας, Λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Αθήνα (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων) 2007.
       Το λεξικό συντάχθηκε σε συνεργασία με τον Ομότ. Καθηγητή της Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χαράλαμπο Συμεωνίδη και τον διδάκτορα Γλωσσολογίας Ασημάκη Φλιάτουρα προς χρήσιν του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος. Η ανάθεση της σύνταξης του λεξικού στη συγγραφική ομάδα ήταν αποτέλεσμα επιτυχίας σε δημόσιο πανελλήνιο διαγωνισμό τον οποίο προκήρυξε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 
 
Lexiko arxaias ellinikis glossas