Κατάλογος Προσωπικού

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΣ

CH
22892964
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Λήδρας , 004
Αριάδνης 23Α και Λήδρας 68

O Χρίστος Χατζηχρίστος, PhD., είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2003. Βασικές σπουδές στο University of Texas at Austin, (B.Sc. Architectural Engineering, 1986), μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Texas at Austin, (Master in Architecture, 1991) και στο Bartlett του University College London, Ηνωμένο Βασίλειο (Ph.D. στην Αρχιτεκτονική, 2002). Έχει διδάξει στο University of Texas at Austin (Teaching Assistant, 1986-1991), στο American University of Beirut, Lebanon (Λέκτορας, μερική απασχόληση, 2002-2003), στο Lebanese American University (Επισκέπτης Καθηγητής, Άνοιξη 2003) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λέκτορας, 2003).

CV

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής θεωρίας, γνώσης, εκπαίδευσης και πρακτικής, υφιστάμενα και εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τα συντακτικά χαρακτηριστικά του χώρου και κοινωνική χρήση και την κατοικία ως αρχιτεκτονικό και κοινωνικό προϊόν. Με ερέθισμα αρχικά από την ενασχόληση του με τη ζωγραφική, ερευνά την έννοια της Διαστρωμάτωσης στην αρχιτεκτονική σύνθεση και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Ένας από τους οργανωτές και κύριους ομιλητές του 31ου Συνεδρίου του IAPL (International Association for Philosophy and Literature) με θέμα ‘Layering: textual, visual, spatial, temporal’, που φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιούνιο του 2007. Έχει βραβευθεί σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και συμμετείχε στην Μπιενάλε Βενετίας για την Κύπρο το 2008 και το 2006.

C. Hadjichristos, 'How does one begin? Teaching Architecture to 1st Year students', Journal of Architecture, Department of Architecture, University of Cyprus, Nicosia, 2009, 43-48 C. Hadjichristos, ‘Cyprus: Nicosia and its d-Visions’, AD (Architectural Design), ‘The New Europe’ issue, Vo 76 No 3. Editor: Valentina Croci. Wiley-Academy. London. May/June 2006, 12-19 C. Hadjichristos, ‘Why the architect’s house has one living room and the client’s house has two kitchens, Working Paper Series Vol 176: Dealing with Tradition, Traditional Dwellings and Settlements, Editor: Nezar AlSayyad, University of California Berkeley, USA, 2004-2005, 40-48 C. Hadjichristos, ‘Layering in software, drawing, thinking, designing’, ENHSA-EAAE Architectural Design Teacher’s Network 3-5 May 2007. School of Architecture University Lusiada. Lisbon Portugal C. Hadjichristos, ‘Prostitution Spatialized’, 6th International Space Syntax Symposium, 12-15 June 2007, ITU Faculty of Architecture, Istanbul, Turkey, Proceedings V.2, 113.1-113.6, Ayse Sema Kubat (ed.) C. Hadjichristos, ‘An Epistemological Inquiry into Architecture’, Contemporary Discourses in Architecture, Symposium Proceedings, Lebanese American University, May 2004, 81-91 C. Hadjichristos, ‘The Should, the Would, the Could and the Is: The role of architects and clients in the production of the spatial characteristics of the contemporary Greek-Cypriot House’. 4th International Space Syntax Symposium, London. June 2003, 23.1-23.14