Κατάλογος Προσωπικού

ΙΑΣΟΝΑΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ

IL
22894592
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης,
Πανεπιστημιούπολη

Ph.D. Univ. of Manchester (U.K.), Thesis Title: “Optimal Appropriateness Measurement in the context of the One Parameter Logistic Model”

M.Ed., Univ. of Manchester (U.K.), Dissertation Title: “The comparative use of Classical Test Theory and Rasch analysis in test equation”

M.Sc. in Information Systems, Open University (U.K.)

B.Ed., University of Athens (Greece)

Quantitative Methods, Psychometrics, Sociology of Education

 

Memberships:

International Sociological Association (RC04: Sociology of Education and RC33: Logic and Methodology)

European Sociological Association (RN21: Quantitative Methods and RN10: Sociology of Education)

Association of Educational Assessment - Europe (Council Member)