Κατάλογος Προσωπικού

Ιωάννης Μπαλάφας

IB
22892215
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Green Park, GP312
Ο Ιωάννης Μπαλάφας είναι γεννημένος στο Βόλο τον Απρίλιο του 1974. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1997). Είναι, επίσης κάτοχος MSc από το University of Sheffield (1999) και PhD από το University of Cambridge (2003). Κατά την διδακτορική του διατριβή μελέτησε την οικονομική χρήση νέων υλικών ως οπλισμό στο σκυρόδεμα.Από το 2003 εργάζεται ως σύμβουλος μηχανικός για τους Tony Gee and Partners (TGP) του Λονδίνου. Κατά την συνεργασία του με την TGP ασχολήθηκε με την σχεδίαση ανέγερσης των: στάδιο Wembley – Λονδίνο (ανέγερση οροφής – νότιο μέρος), πύργος ελέγχου αεροδρομίου Heathrow (ύψους 85m), καλωδιακή γέφυρα Stonecutter’s – Hong Kong (κεντρικό άνοιγμα 1018m). Ασχολήθηκε επίσης και με την ενίσχυση πλήθους γεφυρών με ινοπλισμένα πολυμερή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Ιανουάριο του 2007 και μέχρι τον Μάιο του 2010 εργάστηκε ως επισκέπτης Λέκτορας στα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από τον Μάιο του 2010 εργάζεται ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Σχεδίαση οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος με χάλυβα και ινοπλισμένα πολυμερή - διάβρωση οπλισμών στο σκυρόδεμα - αποτίμηση γεφυρών - κόστη επισκευής γεφυρών - περίσφιξη και κονιορτοποίηση σκυροδέματος
Tastani S.P., Balafas, I., Dervisis A. and Pantazopoulou, S. J. Effect of core compaction on deformation capacity of FRP-jacketed concrete column, Construction and Building Materials, Vol. 47, 1078-1092, 2013.Balafas, I. and Burgoyne, C. J. Economic design of beams with FRP rebar or prestress, Magazine of Concrete Research, Vol. 64, No.10, 885-898, 2012.Balafas, I. and Burgoyne, C. J. Modeling the structural effects of rust in cover concrete, ASCE Journal of Engineering Mechanics, Vol. 137, No.3, 175-185, 2011.Balafas, I. and Burgoyne, C. J. Environmental effects on cover cracking due to corrosion, Cement and Concrete Research, Vol. 40, Issue 9, 1429-1440, 2010.Burgoyne, C. J. and Balafas, I. Why FRP is not a financial success?, Fibre Reinforced Polymers in Reinforced Concrete Structures, 8th International Conference, Patras, Greece, pp 50-51, July 2007.