Κατάλογος Προσωπικού

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ

IERODIAKONOU CHRISTIANA
22893659
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 016
Πανεπιστημιούπολη

Ph.D. Business & Economic Studies (Work & Employment Relations), University of Leeds, UK.

MSc Human Resource Management (Distinction), IDPM, University of Manchester, UK.

BSc Public and Business Administration, Major: Marketing/ Management, University of Cyprus.

 

Ειδικεύομαι στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και διδάσκω σχετικά μαθήματα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία στη Διοίκηση, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Αρχές Διοίκησης, Διοίκηση Διαφορετικότητας, Φύλο και Εργασία. Η έρευνά μου επικεντρώνεται σε θέματα φύλου, εξισορρόπηση εργασιακής και μη εργασιακής ζωής και ευέλικτες πρακτικές απασχόλησης.

Η έρευνά μου είναι διεπιστημονική και επικεντρώνεται σε θέματα εξισορρόπησης εργασιακής και μη εργασιακής ζωής, ευελιξία, καριέρα, φύλο και κοινωνικές ανισότητες. Σε οργανωσιακό επίπεδο, μελετώ πρακτικές ευελιξίας και υποστήριξης των υπαλλήλων και τη σχέση τους με την απόδοση της επιχείρησης. Σε ατομικό επίπεδο, μελετώ τις έννοιες της επιλογής και της προτίμησης στον τρόπο που επηρεάζουν ατομικές αποφάσεις καριέρας και πώς αυτές εμπίπτουν στα ευρύτερα θεσμικά και δομικά πλαίσια του κράτους πρόνοιας και της πατριαρχίας, που δομούν κοινωνικές ανισότητες.

Ενδιαφέρομαι να επιβλέψω φοιτητές και φοιτήτριες στα ακόλουθα θέματα. Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω email:

- Φύλο και εργασία / καριέρα

- Κοινωνική ανισότητα (φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, μόρφωση, κτλ.)

- Μεταβάσεις ανάμεσα σε εργασία και οικογένεια

- Μεταβάσεις νέων στην αγορά εργασίας

- Επαγγελματικός διαχωρισμός με βάση το φύλο

- Ευέλικτες πρακτικές απασχόλησης και εργοδότες επιλογής

- Θεσμικές επιδράσεις στους οργανισμούς και στους υπαλλήλους

- Συστήματα πρόνοιας και ατομικές αποφάσεις

- Ισότητα και Διαφορετικότητα

 

Refereed Journal Articles:

          Stavrou, E., and Ierodiakonou, C. (2018). Expanding the work–life balance discourse to LGBT employees: Proposed research framework and organizational responses. Human Resource Management. online available [https://doi.org/10.1002/hrm.21910].

Ierodiakonou, C., and Stavrou, E. (2017). Flexitime and employee turnover: the polycontextuality of regulation as cross-national institutional contingency. The International Journal of Human Resource Management, online Aug. 4, http://www.tandfonline.com/eprint/qZRUIHZZ4NKAmz7pCZcN/full.

Stavrou, E., and Ierodiakonou, C. (2016). Entitlement to work-life-balance support: Do differences in the perceptions of managers and employees affect outcomes? Human Resource Management, 55 (5): 845-869. DOI: 10.1002/hrm.21745.

Ierodiakonou, C., and Stavrou, E. (2015). Part time work, productivity and institutional policies. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 2 (2): 176-200.

Stavrou, E., Casper, W., and Ierodiakonou, C. (2015). Support for part time work as a channel to female employment: The moderating effects of national gender empowerment and labour market conditions. The International Journal of Human Resource Management, 26 (6): 688-706.

Ierodiakonou, C. (2014). Change and continuity in women’s work-family preferences and choices in Cyprus. EDAMBA Journal: 11th Thesis Competition 2013.

Stavrou, E., and Ierodiakonou, C. (2013). Flexibility for women returners in Cyprus: a competency-based approach. Gender in Management: An International Journal, 28 (1): 6-27.

Stavrou, E., and Ierodiakonou, C. (2011). Flexible work arrangements and intentions of unemployed women in Cyprus: A planned behaviour model. British Journal of Management, 22 (1): 150–172.

 

Book Chapters:

Ierodiakonou, C., Nadoh Bergoč, J., and Kilaniots, C. (2011). Workforce ageing and HRM policies: Common European responses? In I. Svetlik and E. Stavrou (eds). Human Resource Management in the Organizations of the Future. Prague: Aleš Čeněk.

Ierodiakonou, C., and Stavrou, E. (2010). Women’s intentions and flexible work arrangements: Evidence from the far south-eastern corner of the EU. In P. Benson (ed). Emerging Themes in International Management of Human Resources. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

 

Conference Papers:

Ierodiakonou,C. (2016). Whatever happens to employment in southern Europe? Career trajectories of women in Cyprus. Work and Family Researchers Network, 23-25 June, Washington, D.C.

Stavrou, E. and Ierodiakonou, C. (2015). Part time work, productivity and institutional policies. AOM Conference, 7-11 August, Vancouver, Canada.

Stavrou, E. and Ierodiakonou, C. (2014). Perceptual discrepancies of entitlement to life Management support and their effects on outcomes. AOM Conference, 3-8 August, Philadelphia PA.

Stavrou, E., Casper, W. and Ierodiakonou, C. (2014). Support for part time work as a channel to female employment: The moderating effects of national gender empowerment and labour market conditions. HR Division International Conference, 15-16 June, Beijing, China.

Stavrou, E. and Ierodiakonou, C. (2012). Does context matter? Work – life balance policy and practice. Work and Family Researchers Network Inaugural Meeting, 24-26 June, New York, NY.

Stavrou, E. and Ierodiakonou, C. (2008). Flexible work arrangements and intentions of unemployed women: Towards a model development. AOM Conference, 8-13 August, Anaheim CA (Best Paper Award in the Gender and Diversity stream).

Ierodiakonou, C., and Stavrou, E. (2007). A model towards women intentions and flexible work arrangements in the south-eastern EU. AOM Conference, 3-8 August, Philadelphia PA.

Ierodiakonou, C., and Stavrou, E. (2007). Women intentions and flexible work arrangements: Evidence from the far south-eastern corner of the EU. International Human Resource Management Conference, 12-15 June, Tallinn, Estonia.