Κατάλογος Προσωπικού

Εύης Ιερωνύμου

IERONYMOU EVIS
22 8926 37
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 055
Πανεπιστημιούπολη
Εκπαίδευση:
 
B.Sc Μαθηματικά (2003), Imperial College London.
 
Certificate of Advanced Study in Mathematics (Part III) (2004), Cambridge.
 
Ph.D Μαθηματικά (2008), Imperial College London.
 
Ακαδημαϊκές Θέσεις:
 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) (2008-2011)
Αλγεβρική Γεωμετρία, Θεωρία Αριθμών.
1) Diagonal quartic surfaces and transcendental elements of the Brauer group. J. Inst. Math. of Jussieu 9 (2010), no. 4, 769-798.
 
2) On the Brauer group of diagonal quartic surfaces. With an appendix by Peter Swinnerton-Dyer, (with A.N. Skorobogatov and Y. Zarhin). J. Lond. Math. Soc. (2) 83 (2011), no. 3, 659-672.
 
3) Odd order Brauer-Manin obstruction on diagonal quartic surfaces. (with A.N. Skorobogatov). Adv. Math. 270 (2015), 181-205.
 
4) Evaluation of Brauer elements over local fields. Math. Ann. 382 (2022), no. 1-2, 239-254.
 
5) Odd torsion Brauer elements and arithmetic of diagonal quartic surfaces over number fields. To appear in Transactions of AMS.