Κατάλογος Προσωπικού

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

HADJIYIANNI IOANNA
22894596
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B127
Πανεπιστημιούπολη

Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως λέκτορας δημοσίου δικαίου τον Ιανουάριο του 2019 και ανελίχθηκε σε Επίκουρη Καθηγήτρια τον Δεκέμβριο του 2022. H Ιωάννα κατέχει θέση επιμελήτριας της ενότητας 'Review Articles' στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Environmental Law (Oxford University Press). Τον Δεκέμβριο του 2022 έλαβε το βραβείο «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής» στην κατηγορία «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Το επιχορηγημένο έργο του βραβείου αποσκοπεί στην εδραίωση και διεύρυνση της έρευνας στο ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος, εξετάζοντας τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές διαστάσεις.

Πριν το διορισμό της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ήταν μεταδιδακτορική ερευνήτρια Max Weber στο European University Institute. Έχει λάβει το διδακτορικό της από το Dickson Poon School of Law, King’s College London τον Ιούνιο του 2017. Η διατριβή της εξετάζει τις εξωεδαφικές επιπτώσεις του περιβαλλοντικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει δημοσιευθεί ως μονογραφία με τον εκδοτικό οίκο Hart Publishing το 2019. Το βιβλίο ήταν ανάμεσα στα επικρατέστερα για το βραβείο 2020 SLS Peter Birks Book Prize for Outstanding Legal Scholarship.

Η Ιωάννα έχει διδάξει ως επισκέπτης λέκτορας στο King's College London μαθήματα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο δίκαιο περιβάλλοντος. Προηγουμένως, έχει εργαστεί ως Schuman trainee στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Η Ιωάννα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο Δίκαιο και Πολιτική Περιβάλλοντος από το University College London και προπτυχιακού στο Αγγλικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Queen Mary University London. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διδάσκει μαθήματα σχετικά με το περιβαλλοντικό δίκαιο, το δίκαιο κλιματικής αλλαγής, τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της ΕΕ και το διοικητικό δίκαιο της ΕΕ. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην παγκόσμια εμβέλεια του δικαίου της ΕΕ, ιδιαίτερα στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Η Ιωάννα έχει επεκτείνει την έρευνά της σχετικά με την ΕΕ ως παγκόσμια ρυθμιστική αρχή, διερευνώντας τις νέες πηγές και σκοπούς χρηματοδότησης της ΕΕ στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ και του πακέτου ανάκαμψης από την COVID-19. Συγκεκριμένα εστιάζει στα νέα περιβαλλοντικά μέτρα που αποσκοπούν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στην ενίσχυση των ίδιων πόρων της ΕΕ, όπως όπως η εθνική συνεισφορά για απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται και η καθιέρωση ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει πρόσφατα παραδώσει εξειδικευμένο μάθημα με θέμα «Νέοι Σκοποί και Πηγές Χρηματοδότησης της ΕΕ» στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας στο πλαίσιο του θερινού σχολείου της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Ως προς το ευρύτερο κοινωνικό της έργο, η Ιωάννα συμμετείχε στην παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με το περιβαλλοντικό δίκαιο στα ελληνικά σε δικαστές ως μέρος της σειράς σεμιναρίων της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου και σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα σε τοπικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ στην Κύπρο συνεργασία με το WWF-Greece. Έχει επίσης συμμετάσχει σε συμβουλευτικές δραστηριότητες ως εθνικός εμπειρογνώμονας στην Κύπρο για μελέτες που έχουν ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα όπως η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα και ο έλεγχος συμμόρφωσης της κυπριακής νομοθεσίας με τις περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ.

 • Η ΕΕ ως Παγκόσμιος Παράγοντας
 • Δίκαιο περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής 
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 • Διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος
 • Δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
 • Εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Επίβλεψη Φοιτητών/τριών - Ενδιαφέροντα
 
Επίβλεψη φοιτητών/τριών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (LLM και PhD) στο δίκαιο περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, και γενικότερα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα όσον αφορά ζητήματα εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και την αλληλεπίδραση με το διεθνές δίκαιο.

Μονογραφίες

 • Ioanna Hadjiyianni and Kleoniki Pouikli, The Regulatory Landscape of Ship RecyclingThe European Union as a Global Leader, Environmental Principles and Justice(Edward Elgar 2024, open access).
 • Ioanna Hadjiyianni, The EU as a Global Regulator for Environmental Protection: A Legitimacy Perspective (Hart Publishing, 2019) - shortlisted for the '2020 SLS Peter Birks Book Prize for Outstanding Legal Scholarship'.           

Άλλες Δημοσιεύσεις

 • Ioanna Hadjiyianni, ‘The extraterritorial reach of environmental law: Legitimacy concerns and the role of domestic courts in controlling transnational regulatory power’ in Parrish and Ryngaert (eds) Research Handbook on Extraterritoriality in International Law (Edward Elgar, 2023).
 • Ioanna Hadjiyianni and Athena Herodotou, ‘The EU’s Representation in International Organizations: Case C-161/20 Commission v. Council (International Maritime Organization) (2023) 28(1) European Foreign Affairs Review.
 • Ioanna Hadjiyianni, The CJEU as the ‘Gatekeeper’ of International Law in the EU Legal Order: The Case of WTO law and the Aarhus Convention (2021) 70(4) International and Comparative Law Quarterly 895.
 • Ioanna Hadjiyianni, 'Judicial Protection and the Environment in the EU Legal Order: Missing Pieces for a Complete Puzzle of Legal Remedies' (2021) 58 Common Market Law Review 1-36.
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘Pre-WTO GATT Panels’ in Delimatsis and Reins, Encyclopedia on Trade and Environmental Law (Edward Elgar, 2021).
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘Multi-level governance in Action: Access to Justice in Light of the Aarhus Convention and its Implementation in the EU Legal Order’ (2020) 26(4) European Public Law 889-920.
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘The European Union as a Global Regulatory Power’ (2020) Oxford Journal of Legal Studies [review article].
 • Ioanna Hadjiyianni and Anna Kloni, ‘Regulating Shipbreaking as a Global Activity: Issues of Fragmentation and Injustice’ (2021) 33(1) Journal of Environmental Law [review article].
 • Ιωάννα Χατζηγιάννη, 'Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για την προστασία του περιβάλλοντος: Το Έννομο Συμφέρον στην Κύπρο υπό το φως της Σύμβασης του Άαρχους και της Εφαρμογής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση' Περιβάλλον και Δίκαιο 2/2020, 224-241.
 • Ιωάννα Χατζηγιάννη, 'Η Παγκόσμια Εμβέλεια του Περιβαλλοντικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης' (2020) 2(1) Ευρωπαϊκό Δίκαιο 491. 
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘The Global Reach of EU Law in the Digital Age: The Territorial Scope of Data Protection’ in T. Synodinou, Ph. Jougleux, Chr. Markou, Th. Prastitou (eds), EU Internet Law in the Digital Single Market (Springer, forthcoming).
 • Ioanna Hadjiyianni, Andreas Kapardis, Nicos Pavlides, ‘Water Crimes in Cyprus’ in K. Eman, L. Segato, M. Magliorini, G. Meško (eds), Water, Governance and Crime (Springer, 2020).
 • Ioanna Hadjiyianni, 'The Court of Justice of the European Union as a Transnational Actor through Judicial Review of the Territorial Scope of EU Environmental Law' (2019) Cambridge Yearbook of European Legal Studies 128.
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘The Extraterritorial Reach of EU Environmental Law and Access to Justice by Third Country Actors’, Special Issue, M. Cremona and P. Leino (eds), The New Frontiers of EU Administrative Law, Is There an Accountability Gap in EU External Relations? (2017) 2(2) European Papers 519.
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘The UK and the World: Environmental Law’, in A. Biondi and P. Birkinshaw (eds) Britain Alone. The Implications and Consequences of United Kingdom Exit from the EU (Kluwer Law International 2016), 139-158.
 • Ioanna Hadjiyianni, Book Review, ‘Balancing Human Rights, Environmental Protection and International Trade: Lessons from the EU Experience’ by Emily Reid (2015) 27(3) Journal of Environmental Law 562.
Διαδικτυακές Δημοσιεύσεις σε Επίκαιρα Ζητήματα
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘Access to Justice in Environmental Matters: The Combined Effects of Article 9(3) of the Aarhus Convention and Article 47 of the Charter of Fundamental Rights (Deutsche Umwelthilfe, C-873/19)’, EU Law Live, 18 November 2022.
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘How far can the extraterritorial reach of EU law go? A step further by the CJEU as a transnational actor’, European Law Blog, 19 May 2022.
 • Ioanna Hadjiyianni and Alexandros Vryonides, '“An Explicit a Right to the Environment: The Potential of an Environmental Lex Specialis to further ‘green’ the ECHR”, EU Law Live, 11 November 2021.
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘Access to Justice in Environmental Matters in the EU Legal Order – Too little too late?’ European Law Blog, 4 November 2020.
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘The EU as a Global Climate Leader? Initial thoughts on the Introduction of a Carbon Border Adjustment Mechanism’, Blog Droit Européen, 7 October 2020.
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘Case C-535/18 Land Nordrhein-Westfalen: Access of individuals to national courts to challenge infringements of EU environmental law’, EU Law Live, 1 June 2020.
Σε εξέλιξη
 • Ioanna Hadjiyianni, ‘The emergence of new own resources to strengthen the EU budget and achieve green policy objectives: A win-win or a difficult fit?’ in Claire Kilpatrick and Joanne Scott (eds), New Frontiers of EU Funding: Law, Policy Politics (Collected Courses of the Academy of European Law).