Κατάλογος Προσωπικού

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ

KADIANAKI IRINI
22892063
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B212
Πανεπιστημιούπολη

Ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-2005). Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στη Βρετανία ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές μου σπουδές με αντικείμενο την Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΜPhil, 2006; PhD 2010) με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και του Cambridge European Trusts (Vergottis Bursary). Είμαι μέλος της διεθνούς επιτροπής εκδοτών του επιστημονικού περιοδικού Culture & Psychology. Aπό τον Ιανουάριο του 2011, εργάζομαι στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ταυτότητες, κοινωνικές αναπαραστάσεις και πολιτειότητα σε ομάδες που υφίστανται στιγματισμό και κοινωνικό αποκλεισμό, όπως μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ+, άτομα διεγνωσμένα με ψυχική ασθένεια.

Journal Papers

Kadianaki, I., Avraamidou, M., & Andreouli, E. (2020). Dilemmas of sexual citizenship: A critical social psychological analysis of Civil Union law representations in Greek Cypriot newspapers. Feminism & Psychology, 30(2), 165–184.

Orphanidou, M., & Kadianaki, I. (2020). Between medicalisation and normalisation: Antithetical representations of depression in the Greek-Cypriot press in times of financial crisis. Health, 24(4), 403-420.

Orphanidou, M., & Kadianaki, I. (2020). A guide for developing and applying a coding scheme in qualitative media analysis: Representations of depression in the press. SAGE Research Methods Cases. doi:10.4135/9781529715217.

O'Connor, C., Maher, P., & Kadianaki, I. (2019). Exploring the relationship between gender essentialism and attitudes to abortion in the context of a national referendum on abortion policy. PLOS ONE, 14(6): e0218333.

Panagiotou E., & Kadianaki I. (2019). From cognitive dissonance to cognitive polyphasia: a sociocultural approach to understanding meat‐paradox. Journal for the Theory of Social Behavior, 49(2), 235-253.

Andreouli, E., & Kadianaki, I. (2018). Psychology and human mobility: Introduction to the special issue and ways forward. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(4), 383-388.

O’ Connor, C., Kadianaki, I., Maunder, K., & McNicholas, F. (2018). How does psychiatric diagnosis affect young people s self-concept and social identity? A systematic review and synthesis of the qualitative literature. Social Science and Medicine, 212, 94-119.

Salvatore, S., Mannarini, T., Avdi, E., Battaglia, F., Cremaschi, M., Fini, V., Forges Davanzati, G., Kadianaki, I., Krasteva, A.. Kullasepp, K., Matsopoulos, A., Mølholm, M., Redd, R., Rochira, A., Russo, F., Santarpia, A., Sammut, G., Valmorbida, A., & Veltri, G.A. (2018). Globalization, demand of sense and enemization of the other: A psychocultural analysis of European societies’ sociopolitical crisis. Culture & Psychology, 25(3), 345–374.

Salvatore S., Fini V., Mannarini T., Veltri G., Avdi E., Battaglia F, Castro-Tejerina, J., Ciavolino, E., Cremaschi, M., Kadianaki, I., Kharlamov, N., Krasteva, A.. Kullasepp, K., Matsopoulos, A., Meschiari, C., Mossi, P., Psinas, P., Redd, R., Rochira, A., Santarpia, A., Sammut, G., Valsiner, J., & Valmorbida, A. (2018). Symbolic universes between present and future of Europe. First results of the map of European societies' cultural milieu. PLOS ONE 13(6): e0200223.

Αvraamidou, M., Kadianaki, I., Ioannou, M., & Panagiotou, E. (2018). Representations of Europe at times of massive migration movements: A qualitative analysis of Greek-Cypriot newspapers during the 2015 refugee crisis.  Javnost- The Public, 26(1), 105-119.

Kadianaki, I., Avraamidou, M., Ioannou, M., & Panagiotou, E. (2018). Understanding media debate around migration: The relation between favorable and unfavorable representations of migration in the Greek Cypriot press. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(4), 407-415.

Kadianaki, I., Andreouli, E., & Carretero, M. (2018). Using national history to construct the boundaries of citizenship: An analysis of Greek citizens’ discourse about immigrants’ rights. Qualitative Psychology, 5(1), 172-187.

Kadianaki, I., & Andreouli, E. (2017). Essentialism in Social Representations of Citizenship: An Analysis of Greeks' and Migrants' Discourse. Political Psychology, 38 (5), 833-848.

Ciavolino, E., Redd, R., Avdi, E., Falcone, M., Fini, V., Kadianaki, I., Kulasepp, K., Mannarini, T., Matsopoulos, A., Mossi, P., Rochira, A., Santarpia, A., Sammut, G., Valsiner, J., Veltri, G., & Salvatore, S. (2017).  Views of Context. An instrument for the analysis of the cultural milieu. A first validation study. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. Available at: http://siba-ese.unisalento.it/index.php/ejasa/article/view/18160.

Andreouli, E., Kadianaki, I., Sapountzis, A., Figgou, L., & Xenitidou, M. (2017). ‘Europe’ in Greece: Lay constructions of Europe in the context of Greek immigration debates. Journal of Community and Applied Social Psychology, 27(2), 158–168.

Kadianaki, I., & Gillespie, A. (2015). Alterity and the Transformation of Social Representations: A Sociocultural Account. Integrative Psychological and Behavioral Science, 49(1), 73-8.

Kadianaki, I. (2014a). Conceptualizing the mediating role of power asymmetries in research communication: A Social Representations approach.  Culture & Psychology, 20(3), 358-374.

Kadianaki, I. (2014b). The transformative effects of stigma: coping strategies as meaning-making efforts for immigrants living in Greece. Journal of Community and Applied Social Psychology, 24(2), 125–138.

Kadianaki, I. (2010). Making Sense of Immigrant Identity Dialogues. Culture & Psychology, 16(3), 437-448.

Wagoner, B. & Kadianaki, I. (2007). Review Essay: Selves on the Move. Culture & Psychology, 13(4), 488-499.

Chapters in Books

Pop, A., Avdi E., Kadianaki, I. Koutri, I., Mylona, A., Rochira, A., Sammut, G., & Redd, R. (2020). LGBT. In T. Mannarini, G. Veltri & Salvatore S. (Eds.), Media and Social Representations of Otherness: Psycho-Social-Cultural Implications (pp. 83-102). New York: Springer.

Rochira, A., Avdi, E., Kadianaki, I., Pop A., Redd, R., Sammut, G., & Suerdem, A. (2020). Immigration Within and Towards Europe: A Long-Standing Variable Phenomenon. In T. Mannarini, G. Veltri & Salvatore S. (Eds.), Media and Social Representations of Otherness: Psycho-Social-Cultural Implications (pp. 39-59). New York: Springer.

Salvatore, S., Avdi, E., Battaglia, F., Bernal, M., Buhagiar, L.J., Ciavolino, E., Fini, V., Kadianaki, I., Kullasepp, K., F Mannarini, T., Matsopoulos, A., Mossi, P., Rochira, A., Sammut, G., Santarpia, A., Veltri, G., & Valmorbida, A.  (2019). The Cultural Milieu and the Symbolic Universes of European Societies. In S. Salvatore, V. Fini, T. Mannarini, J. Valsiner & G. Veltri. (Eds). Symbolic Universes in Times of (Post)Crisis: The Future of European Societies (pp. 53-134). New York: Springer.

Salvatore, S., Avdi, E., Battaglia, F., Bernal, M., Buhagiar, L.J., Ciavolino, E., Fini, V., Kadianaki, I., Kullasepp, K., Mannarini, T., Matsopoulos, A., Mossi, P., Rochira, A., Sammut, G., Santarpia, A., & Veltri, G. (2019).  Distribution and Characteristics of Symbolic Universes over the European Societies. In S. Salvatore, V. Fini, T. Mannarini, J. Valsiner & G. Veltri. (Eds). Symbolic Universes in Times of (Post)Crisis: The Future of European Societies (pp. 135-172). New York: Springer.

Salvatore, S., Mannarini, T., Avdi, E., Battaglia, F., Cremaschi, M., Davanzati, G.F., Fini, V., Kadianaki, I., Krasteva, A., Kullasepp, K., Matsopoulos, A., Mølholm, M., Redd, R., Rochira, A., Russo, F., Sammut, G., Santarpia, A., Valmorbida, A., & Veltri, G. (2019). Symbolic Universes and (Post)crisis Scenarios. In S. Salvatore, V. Fini, T. Mannarini, J. Valsiner & G. Veltri. (Eds). Symbolic Universes in Times of (Post)Crisis: The Future of European Societies (pp. 257-270). New York: Springer.

Andreouli, E., Kadianaki, I., & Xenitidou, M. (2016). Citizenship and social psychology: an analysis of constructions of Greek citizenship. In C. Howarth & E. Andreouli (Eds.), The Social Psychology of Everyday Politics (pp. 87–101). London: Routledge.

Kadianaki, I., O’Sullivan-Lago, R., & Gillespie, A. (2015). Identity transformations in intercultural encounters: A dialogical analysis. In F. Dervin & K. Risager (Eds.), Identity and Interculturality (pp. 29-45). London: Routledge.

Kadianaki, I. (2014c).  Sustaining identity change through the use of symbolic resources: the case of an immigrant living in Greece. In S. Salvatore, J. Valsiner, & A. Gennaro (Eds.), Multicentric identities in globalizing world (pp. 195-218). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Kadianaki, I. & Zittoun, T. (2014). Catalysts and regulators of psychological change in the context of immigration ruptures. In K. Cabell & J. Valsiner (Eds.), The Catalyzing Mind: Beyond models of causality. Annals of Theoretical Psychology, Vol. 11 (pp. 191-207). New York: Springer.

Gillespie, A., Kadianaki, I., & O’ Sullivan-Lago, R. (2012). Encountering alterity: geographic and semantic movements. In J. Valsiner (Ed.), The Oxford Handbook of Culture and Psychology (pp. 695-709). Oxford University Press. 

Märtsin, M. Wagoner, B. Aveling, E-L, Kadianaki, I., & Whittaker (2011). Introduction: Opening the dialogue (Editorial). Dialogicality in Focus: Challenges to Theory, Method and Application (pp. xii-xxi). New York: Nova Science Publishers.

 Märtsin, M. Wagoner, B. Aveling, E-L, Kadianaki, I., & Whittaker (2011). In place of a conclusion (Editorial). Dialogicality in Focus: Challenges to Theory, Method and Application (pp. 249-254). New York: Nova Science Publishers.

Kadianaki, I. (2009). Dramatic life courses:Migrants in the making. In J. Valsiner, P. C. Molenaar, M. C. Lyra, & N. Chaudhary (Eds.), Dynamic process methodology in the social and developmental sciences (pp. 477-492). New York: Springer.

Kadianaki, I. & Mahmoud, H. W. (2009). Commentary on Part IV. Identity and Social Reality: Formations and Transformations. In B. Wagoner (Ed.), Symbolic Transformation: The Mind in Movement through Culture and Society (pp. 323-329). London: Routledge.