Κατάλογος Προσωπικού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΠΑΡΗΣ

KASPARIS IOANNIS
22893717
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 011
Πανεπιστημιούπολη
 
Σπούδασε: Οικονομικά (University of Reading, 1998). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε Οικονομετρία και Μαθηματικά Οικονομικά (London School of Economics, 2000). Ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του στην Οικονομετρία (University of Southampton, 2004).
Εργάστηκε: ως εκπαιδευτικός συνεργάτης (University of Southampton, 2003-2004) και ως λέκτορας (University of Nottingham, 2004-2006). Το 2006 διορίστηκε λέκτορας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Τρέχουσα Διδασκαλία:
Οικονομετρία - ΟΙΚ 303: Οικονομικά  (BSc) 
Οικονομετρία - ΟΙΚ 263: Οικονομικά  (BSc)
Στατιστική & Οικονομετρία - ΟΙΚ 603: Οικονμική Ανάλυση (MSc/PhD program) 
Οικονομετρία -  OIK 663  (MSc)
 
Οικονομετρία Χρονοσειρών,  Ασυμπτωτική Στατιστική Θεωρία, Στατιστικός Έλεγχος 
 
Kasparis, I. (2008) 'Detection of Functional Form Misspecification in Cointegrating Relations', Econometric Theory, 24, p.1373-1403.
 
Kasparis, I. (2010) 'The Bierens Test for Certain Nonstationary Models', Journal of Econometrics, 158, p. 221-230. (working paper version)
 
Kasparis, I. (2011) 'Functional Form Misspecification in Regressions with a Unit Root', Econometric Theory, 27, p. 285-311. (working paper version)
 
Kasparis, I. and P.C.B. Phillips (2012) 'Dynamic Misspecification in Nonparametric Cointegrating Regression', Journal of Econometrics, 168, p. 270-284. (working paper version)
 
Kasparis, I., Phillips, P.C.B. & T. Magdalinos (2014) 'Non-linearity Induced Weak Instrumentation', Econometric Reviews, 33, p. 676-712.
 
Kasparis, I., E. Andreou & P.C.B. Phillips (2015) 'Nonparametric Predictive Regression', Journal of Econometrics, 185 p. 468-494. (new working paper version with corrections)
 
 
Wang, Q., Phillips P.C.B. and I. Kasparis (2020) 'Latent Variable Nonparametric Cointegrating Regression', Econometric Theory (accepted)
 
Duffy, J.A. and I. Kasparis (2020) 'Estimation and Inference in the Presence of Fractional d=1/2 and Weakly Nonstationary Processes', Annals of Statistics (accepted)