Κατάλογος Προσωπικού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΝΗΣ

KASSINIS GEORGE
+357 22893609
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 015 - FEB01
Πανεπιστημιούπολη
Princeton University (PhD - 1997; MA - 1995)
 
Massachusetts Institute of Technology (MCP - Master in City Planning - 1992)
 
Cornell University (AB in Economics - 1990; BS in Urban and Regional Studies - 1990)
Στρατηγική, Αειφορία - Επιχειρήσεις και Φυσικό Περιβάλλον, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ενέργεια, Εξορυκτικές Επιχειρήσεις, Βιομηχανική Οικολογία/Κυκλική Οικονομία,  Κοινωνικά Δίκτυα 

Symeou, P. and G. Kassinis (2023) "Corporate Social Performance, Legitimacy, and the Choice of Foreign Partners by State-Controlled Entities in the Global Extractive Industries." Journal of Management Studies, http://doi.org/10.1111/joms.12958  

Ioannou, I., G. Kassinis, and G. Papagiannakis (2023) "The Impact of Perceived Greenwashing on Customer Satisfaction and the Contingent Role of Capability Reputation." Journal of Business Ethics, 185: 333-347, https://doi.org/10.1007/s10551-022-05151-9

Kassinis, G., A. Kay, P. Vlachos, and G. Papagiannakis (2022) “Stigma as Moral Insurance: How Stigma Buffers Firms from the Market Consequences of Greenwashing.” Journal of Management Studies, 59(8): 2155-2190, http://dx.doi.org/10.1111/joms.12873  

Ioannou, I., G. Kassinis, and G. Papagiannakis (2022) “How Greenwashing Affects the Bottom Line.” Harvard Business Review, available at: https://hbr.org/2022/07/how-greenwashing-affects-the-bottom-line?autocomplete=true   

Papagiannakis, G., I. Voudouris, S. Lioukas, and G. Kassinis (2019) "Environmental Management Systems and Environmental Product Innovation: the Role of Stakeholder Engagement." Business Strategy and the Environment,  https://doi.org/10.1002/bse.2293

Panayiotou, A., L. Putnam, and G. Kassinis (2019) "Generating Tensions: A Multilevel, Process Analysis of Organizational Change." Strategic Organization, 17(1): 8-37, DOI: 10.1177/1476127017734446.

Kassinis, G. and A. Panayiotou (2018) "Visuality as Greenwashing: The Case of BP and Deepwater Horizon." Organization & Environment, 31(1): 25-47, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1086026616687014.

Kassinis, G. and A. Panayiotou (2017) "Website Stories in Times of Distress." Management Learning, 48(4): 397–415, https://doi.org/10.1177/1350507617690684.

Kassinis, G. and A. Panayiotou (2017) "The Helix of Change: A Visual Metaphor." European Management Review, 14: 143–163, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/emre.12096/full.

Kassinis, G. and A. Panayiotou (2016) "Paradoxes of Change." Winner of the ODC Division Best Paper Award, Carolyn Dexter Award Nominee, Academy of Management Best Papers Proceedings of the 2016 annual conference in Anaheim, CA, USA. 

Kassinis, G. and A. Soteriou (2016) "Cocreation in Healthcare: The Relationship with Patient Satisfaction and Physician Productivity." Academy of Management Best Papers Proceedings of the 2016 annual conference in Anaheim, CA, USA.

Kassinis, G., A. Panayiotou, A. Dimou, and G. Katsifaraki (2016) "Gender and Sustainability: A Longitudinal Analysis." Corporate Social Responsibility and Environmental Management, DOI: 10.1002/csr.1386.

Kassinis, G. and A. Soteriou (2015) "Environmental and Quality Practices: Using a Video Method to Explore their Relationship with Customer Satisfaction in the Hotel Industry.” Operations Management Research, DOI 10.1007/s12063-015-0105-5.

Kassinis, G. and E. Stavrou (2013) “Non-Standard Work Arrangements and National Context.” European Management Journal, 31(5): 464-477.

Kassinis, G. (2012) “The Value of Managing Stakeholders.”  In The Oxford Handbook of Business and the Natural Environment, edited by P. Bansal and A. J. Hoffman. Oxford University Press: 83-100.

Kassinis, G. and A. Soteriou (2012) “Environmental Management Issues in Services.” In Handbook of Sustainability Management, edited by C. Madu and C. Kuei. Imperial College Press (ICP)-World Scientific Publishing: 747-763.

Kassinis, G. and S. Clerides (2009) “The Adoption of an Exporting Strategy as a Diffusion Process.” Industrial and Corporate Change, 18 (3): 415-434.

Kassinis, G. and N. Vafeas (2009) “Environmental Performance and Plant Closure.” Journal of Business Research, 62 (4): 484-494.

Kassinis, G. and A. Soteriou (2008) “Quality, environmental practices and customer satisfaction in services.” In Sustainable Innovation and Entrepreneurship, edited by R. Wüstenhagen and J. Hamschmidt. Edward Elgar: 227-247.

Kassinis, G., E. Stavrou and A. Filotheou (2007) “Downsizing and Stakeholder Orientation among the Fortune 500: Does Family Ownership Matter?” Journal of Business Ethics, 72: 149-162.

Kassinis, George and Nicos Vafeas (2006), "Stakeholder Pressures and Environmental Performance", Academy of Management Journal, 49 (1): 145-159.
 
Kassinis, George and Andreas Soteriou (2003), "Greening the Service Profit Chain: The Impact of Environmental Management Practices", Production and Operations Management, 12 (3): 386-403.
 
Kassinis, George and Nicos Vafeas (2002), "Corporate boards and outside stakeholders as determinants of environmental litigation", Strategic Management Journal, 23 (5): 399-415.
 
Kassinis, G. (2001) “Location, Networks, and Firm Environmental Management Practices.” Journal of Environmental Planning and Management, 44 (6): 815-832.
 
Kassinis, G. (1998) “Filling the Information Gap: A Model for Estimating Pollution Emissions for Individual Economic Activities.” Environmental Impact Assessment Review, 18 (5): 417-438.