Κατάλογος Προσωπικού

ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΝΤΗΣ

FANTI KOSTAS
22-892067
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Β213
Πανεπιστημιούπολη
Ο Δρ. Κώστας Α. Φάντη είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας και Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο University of New Orleans της Αμερικής και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο Georgia State University της Αμερικής. Ο Δρ. Φάντης είναι κύριος ερευνητής σε διάφορα διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στη μελέτη και την κατανόηση της ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και έφηβους. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στo γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας. Πιο συγκεκριμένα, τη μελέτη των προσωπικών, περιβαλλοντικών και βιολογικών αιτιών της αποκλίνουσας συμπεριφοράς και ειδικότερα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα από τη βρεφική ηλικία μέχρι την εφηβεία. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων. Είναι κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και μέλος της συντακτικής ομάδας στο Social Development, Journal of Abnormal Child Psychology, και το Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. Είναι μέλος διάφορων επιστημονικών οργανισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Είναι κάτοχος αρκετών βραβείων που αφορούν την έρευνα, και τελευταίος του απονεμήθηκε το Βραβείο Νέου Ερευνητή ‘Jevon S. Newman Early Career Award’ από την Κοινότητα για την Επιστημονική Μελέτη της Ψυχοπάθειας για τη σημαντική συνεισφορά του στην κατανόηση αυτού του φαινομένου. Στο τμήμα ψυχολογίας διδάσκει μαθήματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, και αντικοινωνική συμπεριφορά.
Φυσιολογική και ψυχοπαθολογική ανάπτυξη
Συντρέχουσα ψυχοπαθολογικά προβλήματα
Σχολική επιθετικότητα
Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και συντελεστικά μοντέλα ανάπτυξης
Μεθοδολογία έρευνας
Ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη
Η συμβολή βιολογικών, γνωστικών, ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξη αντικοινωνικών συμπεριφορών

1. Demetriou, G., Colins, O., Andershed, H. & Fanti, K. A. (2023). Assessing psychopathic traits early in development: Testing potential associations with social, behavioral, and affective factors. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, DOI: 10.1007/s10862-023-10059-3.

2. Fanti, K. A., Mavrommatis, I., Colins, O. & Andershed, H. (2023). Fearlessness as an underlying mechanism leading to conduct problems: Testing the intermediate effects of parenting, anxiety, and callous-unemotional traits. Research on Child and Adolescent Psychopathology, doi: 10.1007/s10802-023-01076-7.

3. Fanti, K. A., Konikkou, K., Georgiou, G., Petridou, M., Demetriou, C., & Kyranides, M. (2023). Physiological reactivity to fear moderates the relation between parenting distress with conduct and prosocial behaviors. Child Development, 94, 363-379. DOI: 10.1111/cdev.13865

4. Stylianou, I., Stavrinides, P., Panayiotou, A., & Fanti, K. (2023). Workplace bullying and victimization: A mixed method approach. International Journal of Criminology and Sociology, 12, 71-80.

5. Georgiou, G., Demetriou, C. A., Colins, O. F., Roetman, P. J., & Fanti, K. A. (2023). Psychopathic Traits and Parental Practices in Greek-Cypriot Community and Dutch Clinical Referred Samples. Research on Child and Adolescent Psychopathology. DOI: 10.1007/s10802-023-01060-1

6. Kwoκ, J., Speyer, L.G., Soursou, G., Murray, A. L., Fanti, K.A., & Auyeung, B. (2023). Maternal metabolic syndrome in pregnancy and child development at age 5: Exploring mediating mechanisms using cord blood markers. BMC Medicine, 21, 124. Doi: 10.1186/s12916-023-02835-5

7. Voulgaridou, I., Kokkinos, K., & Fanti, K.A. (2023).  Patterns of Relational Aggression, Narcissism, and Self-Esteem: Adolescents' Social Goals Unraveled. School Psychology International. Doi: 10.1177/01430343231154738

8. Kimonis, E. R., Le, B., Fleming, G. E., Kyranides, M. N., Demetriou, C. A., Fanti, K. A., Neo, B., Prasad, A., Hawes, D. & Eapen, V. (2023). Facial reactions to emotional films in young children with conduct problems and varying levels of callous-unemotional traits. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 64(3), 357-366. DOI: 10.1111/jcpp.13701

9. Voulgaridou, I., Kokkinos, K., Markos, A., & Fanti, K.A. (2022). Temporal stability of relational aggression profiles in adolescents. Journal of School Psychology, 92, 19-32.

10. Fanti, K.A & Lordos, A. (2022). Age patterns in psychopathic traits from age 9 to age 20: Testing unique associations with Conduct Disorder symptoms. Current Psychology41(9), 6452-6463. DOI: 10.1007/s12144-020-01150-z

11. Kemp, E.C., Ray, J.V., Frick, P.J., Robertson, E.L., Fanti, K.A., Essau, C.A., Baroncelli, A., Ciucci, E. & Bijttebier, P. (2022). Inventory of Callous-Unemotional Traits (ICU) factor structure and measurement invariance in an adolescent multinational sample. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. DOI: 10.1080/15374416.2022.2148531 

12. Kyranides, M. N., Petridou, M., Gokani, H. A., Hill, S., & Fanti, K. A. (2022). Reading and reacting to faces, the effect of facial mimicry in improving facial emotion recognition in individuals with antisocial behavior and psychopathic traits. Current Psychology, Doi: 10.1007/s12144-022-02749-0

13. Demetriou, C., & Fanti, K. A. (2022). Are children high on callous-unemotional traits emotionally blind? Testing eye-gaze differences. Child Psychiatry and Human Development, 53(4), 623-634. DOI: 10.1007/s10578-021-01152-3

14. Fanti, K. A., Mavrommatis, I., Georgiou, G., Kyranides, M., Andershed, H., & Colins, O. (2022). Extending the construct of psychopathy to childhood: Testing associations with heart rate, skin conductance, and startle reactivity. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 44(1), 26-38. Special issue: Child Psychopathy and Psychophysiology/ Biology. DOI: 10.1007/s10862-021-09946-4

15. Trakoshis, S., Ioannou, M., & Fanti, K. (2022). The factorial structure of the tower test from the Delis–Kaplan Executive Function System: A confirmatory factor analysis study. Assessment29(2), 317-331.

16. Fanti, K. A., & Lordos, A. (2022). Parental antisocial and psychopathic traits influence adolescent psychopathology. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 66(15), 1550-1574. Special issue on the impact of psychopathy. doi: 10.1177/0306624X211013517

17. López-Romero, L., Colins, O. F., Fanti, K., Salekin, R. T., Romero, E., & Andershed, H. (2022). Testing the predictive and incremental validity of callous-unemotional traits versus the multidimensional psychopathy construct in preschool children. Journal of Criminal Justice, 80, 101744. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2020.101744

18. Colins, O. F., Andershed, H., Hellfeldt, K., & Fanti, K. A. (2022). The incremental usefulness of teacher-rated psychopathic traits in 5-to 7-year olds in predicting teacher-, parent-, and child self-reported antisocial behavior at a six-year follow-up. Journal of Criminal Justice, 80, 101771, doi: 10.1016/j.jcrimjus.2020.101771.

19. Frogner, L., Hellfeldt, Κ., Ångström, Α.Κ., Andershed, Α.Κ., Källström, Α., Fanti, K. A., & Andershed, H. (2022). Stability and change in early social skills development in relation to early school performance: A longitudinal study of a Swedish cohort. Early Education and Development, 33(1), 17-37. DOI: 10.1080/10409289.2020.1857989

20. Georgiou, G. & Fanti, K. A. (2021). Physiological Reactivity in Children with High Callous Unemotional and Autistic Traits: Investigating Unique and Interactive Effects. European Child & Adolescent Psychiatry, 30(11), 1709-1722. doi: 10.1007/s00787-020-01643-z

21. Fanti, K. A., Phylactou, E., & Georgiou, G. (2021). Who is the Hooligan? The role of Psychopathic traits. Deviant Behavior, 42(4), 492-502. doi: 10.1080/01639625.2019.1695466

22. Colins, O. F., Fanti K. A., & Andershed, H. (2021). The DSM-5 Limited Prosocial Emotions Specifier for Conduct Disorder: Comorbid Problems, Prognosis, and Antecedents. Journal of The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 60(8), 1020-1029. doi: 10.1016/j.jaac.2020.09.022

23. Koutsogiorgi, C. C., Lordos, A., Fanti, K. A., & Michaelides, M. P. (2021). Factorial structure and nomological network of the inventory of callous-unemotional traits accounting for item keying variance. Journal of Personality Assessment, 103(3), 312-323 doi: 10.1080/00223891.2020.1769112.

24. Despoti, G., Kokkinos, K., & Fanti, K.A. (2021). Bullying, Victimization, and Psychopathy in Early Adolescents: The Moderating Role of Social Support. European Journal of Developmental Psychology, 18(5), 747-764. DOI: 10.1080/17405629.2020.1858787

25. Barroso, R., Figueiredo, P., Ramião, E., & Fanti, K. (2021). Using psychopathy to identify differences between variants of juveniles who have committed sexual offenses. Journal of Sexual Aggression, 27, 52-63. doi: 10.1080/13552600.2019.1705407.

26. Aghajani, M., Klapwijk, E. T., Andershed, H., Fanti, K. A., van der Wee, N. J., Vermeiren, R. R., & Colins, O. F. (2021). Neural processing of socioemotional content in conduct-disordered offenders with limited prosocial emotions. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 105, doi: 10.1016/j.pnpbp.2020.110045

27. Mouskounti, T., Fanti, K. A., & Diakidoy, Ι. Α. (2021). Examining reactive and proactive aggression through narrative text processing. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 43, 43-57. https://doi.org/10.1007/s10862-020-09845-0

28. Patrick, C. J., Joyner, K. J., Watts, A. L., Lilienfeld, S. O., Somma, A., Fossati, A., Donnellan, M. B., Hopwood, C. J., Sellbom, M., Drislane, L. E., Edens, J. F., Verona, E., Latzman, R. D., Sica, C., Benning, S. D., Morey, L. C., Hicks, B. M., Fanti, K. A., Blonigen, D. M., . . . Krueger, R. F. (2021). Latent variable modeling of item-based factor scales: Comment on Triarchic or septarchic?—Uncovering the Triarchic Psychopathy Measure’s (TriPM) Structure, by Roy et al. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 12(1), 16–23. https://doi.org/10.1037/per0000424

29. Fanti, K.A., Konikou, K., Cohn, M., Popma, A., & Brazil, I. (2020). Amygdala functioning during threat acquisition and extinction differentiates antisocial subtypes. Journal of Neuropsychology, 14, 226-241. doi: 10.11111/jnp.12183.

30. Konikkou, K., Kostantinou, N., & Fanti, K. A. (2020). Transcranial magnetic stimulation over the dorsolateral prefrontal cortex affects emotional processing: accounting for individual differences in antisocial behavior. Journal of Experimental Criminology16(3), 349-366.

31. Kyranides, M. N., Fanti, K. A., Petridou, M., & Kimonis, E. R. (2020). In the eyes of the beholder: Ιnvestigating the effect of visual probing on accuracy and gaze fixations when attending to facial expressions among primary and secondary callous‑unemotional variants. European Child & Adolescent Psychiatry, 29, 1441-1451. doi: 10.1007/s00787-019-01452-z

32. Fanti, K. A. (2019). Heart rate as a biomarker for co-occurring externalizing and internalizing problems. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 58(6), 569-571. doi: 10.1016/j.jaac.2018.11.009

33. Stavrinides, P., Fanti, K. A., Charalampous, K., Demetriou, C., & Hadjicharalambous, M. Z., & Solomontos-Kountouri, O. (2019). Contemporary Perspectives on Aggressive Behavior: Exploring Trends across the Lifespan. International Journal of Developmental Science, 12, 169-171, doi: 10.3233/DEV-189002.

34. Scheithauer, H., Stavrinides, P., & Fanti, K. A. (2019). Thematic section guest editorial: 22nd Workshop on Aggression: Contemporary Perspectives on Aggressive Behavior: Exploring Trends across the Lifespan - Part 1. International Journal of Developmental Science, 12, 143-144, doi: 10.3233/DEV-189003.

35. Georgiou, G., Kimonis, E. R., & Fanti, K. A. (2019). What do others feel? Cognitive empathy deficits explain the association between callous-unemotional traits and conduct problems among preschool children. European Journal of Developmental Psychology16(6), 633-653.

36. Fanti, K.A., Voulgaridou, I., Hadjicharalampous, M. Z., & Kokkinos, K. (2019). Investigating the association between callous-unemotional traits with relational bullying and victimization: A cross-national study. Social Development, 28, 854-872 doi: 10.1111/sode.12381.

37. Georgiou, G., Demetriou, C. A., & Fanti, K. A. (2019). Distinct empathy profiles in callous unemotional and autistic traits: Investigating unique and interactive associations with affective and cognitive empathy. Journal of Abnormal Child Psychology47(11), 1863-1873. doi:10.1007/s10802-019-00562-1

38. Antoniadou, N., Kokkinos, C. M., & Fanti, K. A. (2019). Traditional and cyber bullying/victimization among adolescents: examining their psychosocial profile through latent profile analysis. International Journal of Bullying Prevention1(2), 85-98. doi: 10.1007/s42380-019-00010-0

39. Fanti, K. A., Colins, O., & Andershed, H. (2019). Unraveling the longitudinal reciprocal associations between anxiety, delinquency, and depression from early to middle adolescence. Journal of Criminal Justice. Special Issue: Crime and Mental Health, 62, 29-34. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2018.09.004

40. Fanti, K. A., Eisenbarth, H., Goble, P., Demetriou, C., Kyranides, M.N., Goodwin, D., Zhang, J., Bobak, B., & Cortese, S. (2019). Psychophysiological activity and reactivity in children and adolescents with conduct problems: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral reviews, 100, 98-107. doi: 10.1016/j.neubiorev.2019.02.016

41. Fanti, K. A., Hellfeldt, K., Colins, O., Meehan, A., Andershed, A.K., & Andershed, H. (2019). Worried, sad, and breaking rules? Understanding the developmental interrelations among symptoms of anxiety, depression, and conduct problems during early childhood. Journal of Criminal Justice. Special Issue: Crime and Mental Health, 62, 23-28. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2018.09.006

42. Thomson, N.D., Aboutanos, M., Kiehl, K. A., Neumann, C., Galusha, C., & Fanti, K. A. (2019). Physiological reactivity in response to a fear induced virtual reality experience: Associations with psychopathic traits. Psychophysiology, 56, e13276.

43. Icenogle, G., Duell, N., Silva, C., Chein, J., Steinberg, L., Banich, M. T., Di Giunta, L, Dodge, K.A., Fanti, K.A., Lansford, J. E., Oburu, P., Pastorelli, C., Skinner, A. T., Sorbring, E., Tapanya, S., Tirado, L., Alampay, L.P., Al-Hassan, S.M., Takash, H., Bacchini, D., Chang, L., & Chaudhary, N. (2019). Adolescents’ Cognitive Capacity Reaches Adult Levels Prior to Their Psychosocial Maturity: Evidence for a “Maturity Gap” in a Multinational, Cross-Sectional Sample. Law and Human Behavior43, 69-85.

44. Fanti, K. A. (2018). Understanding heterogeneity in conduct disorder: A review of psychophysiological studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 91, 4-20. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2016.09.022

45. Colins, O.F., Fanti, K.A., Salekin, R. T., Mulder, E., & Andershed, H. (2018). Psychopathy in detained boys: The search for primary and secondary variants in a clinical setting. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 9(5), 408-419. DOI: 10.1037/per0000277

46. Driessen, J. M.A., Fanti, K. A., Glennon, J.C., Neumann, C. S., Baskin-Sommers, A. R., & Brazil, I. A. (2018). A comparison of latent profiles in antisocial male offenders. Journal of Criminal Justice, 57, 47-55.

47. Fanti, K. A., Kyranides, M. N., Petridou, M., Demetriou, C., & Georgiou, G. (2018). Neurophysiological markers associated with heterogeneity in Conduct Problems, Callous Unemotional Traits and Anxiety: Comparing children to young adults. Developmental Psychology, 54(9), 1634-1649. Special Section: Impact of Psychophysiological Stress Response Systems on Psychological Development: Moving Beyond the Single Biomarker Approach in Developmental Psychology. DOI: 10.1037/dev0000505 

48. Duell, N., Icenogle, G., Silva, C., Chein, J., Steinberg, L., Banich, M. T., Di Giunta, L, Dodge, K.A., Fanti, K.A., Lansford, J. E., Oburu, P., Pastorelli, C., Skinner, A. T., Sorbring, E., Tapanya, S., Tirado, L., Alampay, L.P., Al-Hassan, S.M., Takash, H., Bacchini, D., Chang, L., & Chaudhary, N. (2018). A cross-sectional Examination of Response Inhibition and Working Memory on the Stroop Task. Cognitive Development, 47, 19-31. doi: 10.1016/j.cogdev.2018.02.003

49. Fanti, K. A., Kyranides, M. N., Lordos, A., Colins, O.F., & Andershed, H. (2018). Unique and interactive associations of callous-unemotional traits, impulsivity and grandiosity with child and adolescent Conduct Disorder symptoms. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 40(1), 40-49. DOI: 10.1007/s10862-018-9655-9

50. Kyranides, M.N., Fanti, K.A., Katsimicha, E., & Georgiou, G. (2018). Preventing conduct disorder and callous unemotional traits: Preliminary results of a school based pilot training program. Journal of Abnormal Child Psychology, 46(2), 291-303. doi: 10.1007/s10802-017-0273-x

51. Andershed, H., Colins, O. F., Salekin, R. T., Lordos, A., Kyranides, M. N., & Fanti, K. A. (2018). Callous-unemotional traits only versus the multidimensional psychopathy construct as predictors of various antisocial outcomes during early adolescence. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 40(1), 16-25. DOI: 10.1007/s10862-018-9659-5

52. Colins, O. F., Andershed, H., Salekin, R. T., & Fanti, K. A. (2018). Comparing different approaches for subtyping children with conduct problems: Callous-unemotional traits only versus the multidimensional psychopathy construct. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 40(1), 6-15. DOI: 10.1007/s10862-018-9653-y

53. Brislin, S. J., Yancey, J. R., Perkins, E. R., Palumbo, I. M., Drislane, L. E., Salekin, R. T., Fanti, K. A., Kimonis, E. R, Frick, P. J., Brail, J. R., & Patrick, C. J. (2018). Callousness and Affective Face Processing in Adults: Behavioral and Brain-Potential Indicators. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 9(2), 122-132. doi: 10.1037/per0000235

54. Hadjicharalambous, M.Z., & Fanti, K. A. (2018). Self regulation, cognitive capacity and risk taking: Investigating heterogeneity among adolescents with callous-unemotional traits. Child Psychiatry and Human Development, 49, 331-340. doi: 10.1007/s10578-017-0753-9

55. Fanti, K. A. (2018). Incorporating physiological reactions to understand heterogeneity in antisocial behavior. Sage Research Methods Cases part 2, 1-13. doi: 10.4135/9781526444882

56. Duell, N., Steinberg, L., Icenogle, G., Chein, J., Chaudhary, N., Di Giunta, L., Dodge, K. A., Fanti, K. A., Lansford, J. E., Oburu, P., Pastorelli, C., Skinner, A. T., Sorbring, E., Tapanya, S., Uribe Tirado, L. M., Alampay, L. P., Al-Hassan, S. M., Takash, H. M. S., Bacchini, D., & Chang, L. (2018)Age patterns in risk taking across the world. Journal of Youth and Adolescence, 47(5), 1052-1072. DOI 10.1007/s10964-017-0752-y

57. Steinberg, L., Icenogle, G., Shulman, E.P., Breiner, K., Chein, J., Al-Hassan, S.M., Bacchini, D., Chang, L., Chaudhary, N., Di Giunta, L, Dodge, K.A., Fanti, K.A., Lansford, J. E., Malone, P. S., Oburu, P., Pastorelli, C., Skinner, A. T., Sorbring, E., Tapanya, S., Tirado, L. (2018). Around the World, adolescence is a time of heightened sensation seeking and immature self-regulation. Developmental Science, 21(2), e12532. doi: 10.1111/desc.12532

58. Zwaanswijk, W., Geel, M. V., Andershed, H., Fanti, K. A., & Vedder, P. (2018). Variants of psychopathy and the dependence on gender, age, and ethnic background. Journal of Personality Disorders32(6), 721-737.

59. Fanti, K. A., & Kimonis, E. (2017). Heterogeneity in externalizing problems at age 3: Association with age 15 biological and environmental outcomes. Developmental Psychology, 53(7), 1230-1241. doi: 10.1037/dev0000317

60. Fanti, K. A., Kyranides, M., & Panayiotou, G. (2017). Facial reactions to violent and comedy films: Association with callous–unemotional traits and impulsive aggression. Cognition and Emotion, 31(2), 209-224. DOI: 10.1080/02699931.2015.1090958

61. Fanti, K. A., Evaghorou, E. L., & Andreou, A. P. (2017). Political trust, participation, and social behavior: Cases of Northern Ireland and Cyprus. International Journal on World Peace34(3), 53-85.

62. Colins, O.F., Fanti, K.A., Andershed, H., Mulder, E., Salekin, R. T., Blokland, A., & Vermeiren, R. J. M. (2017). Psychometric properties and prognostic usefulness of the Youth Psychopathic traits Inventory (YPI) as a component of a clinical protocol for detained youth: A multiethnic examination. Psychological Assessment, 29(6), 740-753.

63. Kimonis, E. R., Fanti, K. A., Goulter, N., & Hall, J. (2017). Affective startle potentiation differentiates primary and secondary variants of juvenile psychopathy. Development & Psychopathology, 29(4), 1149-1160. DOI:  10.1017/S0954579416001206

64. Icenogle, G., Steinberg, L., Olino, T. M., Shulman, E.P., Chein, J., Alampay, L.P., Al-Hassan, S.M., Takash, H., Bacchini, D., Chang, L., Chaudhary, N., Di Giunta, L, Dodge, K.A., Fanti, K.A., Lansford, J. E., Malone, P. S., Oburu, P., Pastorelli, C., Skinner, A. T., Sorbring, E., Tapanya, S., & Tirado, L. (2017). Puberty predicts approach but not avoidance on the Iowa Gambling Task in a multinational sample. Child Development, 88(5), 1598-1614. DOI: 10.1111/cdev.12655

65. Colins, O.F., Fanti, K.A., Larson, H., & Andershed, H. (2017). Psychopathic traits in early childhood: Further validation of the child problematic traits inventory. Assessment, 24(5), 602-614. DOI: 10.1177/1073191115624544

66. Fanti, K. A., Karayianni, Ε., Diakidoy, Ι. Α., Hadjicharalambous, Μ.Ζ., & Katsimicha, E. (2017). Prevalence, contexts, and correlates of child sexual abuse in Cyprus. Child Abuse & Neglect, 55, 41-52. doi: 10.1016/j.chiabu.2017.02.016

67. Fanti, K.A., Kyranides, M.N., Georgiou, G., Colins, O.F., Tuvblad, C., & Andershed, H. (2017). Callous-unemotional, impulsive-irresponsible, and grandiose-manipulative traits: Distinct associations with heart rate, skin conductance, and startle responses to violent and erotic scenes, Psychophysiology, 54(5), 663-672. doi: 10.1111/psyp.12837

68. Fanti, K. A., Colins, O.F., Andershed, H., & Sikki, M. (2017). Stability and change in callous-unemotional traits: Longitudinal associations with potential individual and contextual risk and protective factors. American Journal of Orthopsychiatry, 87(1), 62-75. Doi: 10.1037/ort0000143

69. Fanti, K. A., Kyranides, M., Sikki, M., & Patrick, C. (2017). Triarchic Dimensions of Psychopathy in young adulthood: Associations with Clinical and Physiological Measures after accounting for Adolescent Psychopathic Traits. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 8(2), 140-149.

70. Ezpeleta, L., Pérez, R., Fanti, K.A., Karveli, V., Katsimicha, E., Nikolaidis, G., Hadjicharambous, M.Z., Hatzinikolaou, K. (2017). Development of a screening tool enabling identification of infants and toddlers at risk for family abuse and neglect: A feasibility study from three South European countries. Child: Care, Health and Development, 43(1), 75-80. DOI: 10.1111/cch.12416

71. Colins, O.F., Van Damme, L., Andershed, H., Fanti, K.A., & Delisi, M. (2017). Self-reported psychopathic traits and negative outcomes in detained girls: A prospective study. Youth Violence and Juvenile Justice, 15(2), 138-153. DOI: 10.1177/1541204015619659

72. Tuvblad, C., Fanti, K.A., Andershed, H., Colins, O.F., & Larsson, H. (2017). Psychopathic Personality Traits in 5-Year Old Twins: The importance of Genetic and shared Environmental influences. European Child & Adolescent Psychiatry, 26(4), 469-479. DOI: 10.1007/s00787-016-0899-1

73. Colins, O.F., Fanti, K.A., Salekin, R., & Andershed, H. (2017). Psychopathic personality in the general population: Differences and similarities across gender. Journal of Personality Disorders, 31(1), 49-74. doi: 10.1521/pedi_2016_30_237

74. Colins, O.F., van Damme, L., Fanti, K.A., & Andershed, H. (2017). The prospective usefulness of callous-unemotional traits and conduct disorder in predicting treatment engagement among detained girls. European Child & Adolescent Psychiatry, 26(1), 123-136. DOI 10.1007/s00787-016-0869-7

75. Duell*, N., Steinberg, L., Chein, J., Al-Hassan, S.M., Takash, H., Bacchini, D., Chang, L., Chaudhary, N., Di Giunta, L, Dodge, K.A., Fanti, K.A., Lansford, J. E., Malone, P. S., Oburu, P., Pastorelli, C., Skinner, A. T., Sorbring, E., Tapanya, S., Tirado, L., Alampay, L.P. (2016). Interaction of Reward Seeking and Self-Regulation in the Prediction of Risk Taking: A Cross-National Test of the Dual Systems Model. Developmental Psychology52(10), 1593-1605.

76. Hatzinikolaou, K., Karveli, V., Skoubourdi, A., Zarokosta, F., Antonucci, G., Visci, G., Calheiros, M., Magalhães, E., Essau, C., Allan, S., Pithia, J., Walji, F., Ezpeleta, L., Perez-Robles, R., Fanti, K.A., Katsimicha, E., Hadjicharambous, M.Z., Nikolaidis, G. & Reddy, V. (2016). Using the parent–infant relationship global assessment scale to identify caregiver–infant/toddler dyads with abusive relationship patterns in six European countries. Infant Mental Health Journal, 37(4), 335-355. DOI: 10.1002/imhj.21577

77. Eisenbarth, H., Demetriou, C. A., Kyranide, M. N., & Fanti, K. A. (2016). Stability subtypes of callous unemotional traits and conduct disorder symptoms and their correlates. Journal of Youth and Adolescence, 45, 1889-1901. DOI: 10.1007/s10964-016-0520-4

78. Fanti, K. A., Kyranides, M., & Panayiotou, G. (2016). The disruptive adolescent as a grown-up: Predicting adult startle responses to violent and erotic films from adolescent conduct problems and callous-unemotional traits. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 38, 183-194. DOI 10.1007/s10862-015-9520-z

79. Wall, T.D., Frick, P.J., Fanti, K. A., Kimonis, E. R., & Lordos, A. (2016). Factors differentiating callous-unemotional children with and without conduct problems. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(8), 976-983. doi:10.1111/jcpp.12569

80. Fanti, K. A., Kimonis, E., Hadjicharalambous, M.Z., & Steinberg, L. (2016). Do neurocognitive deficits in decision making differentiate conduct disorder subtypes? European Child and Adolescent Psychiatry, 25, 989-996. DOI 10.1007/s00787-016-0822-9

81. Tuvblad, C., Narusyte, J., Comaso, E., Andershed, H., Andershed, A.K., Colins, O.F., Fanti, K.A., & Nilsson, K.W. (2016). Physical and Verbal Aggressive Behavior and COMT genotype: Sensitivity to the Environment. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, 171B, 708–718.

82. Kimonis, E. R., Fanti, K. A., Hadjicharalambous, X., Mertan, B., Goulter, N. & Katsimicha, E. (2016). Can callous-unemotional traits be reliably measured in preschoolers? Journal of Abnormal Child Psychology, 44, 625-638. DOI 10.1007/s10802-015-0075-y

83. Fanti, K. A., Panayiotou, G., Lombardo, M. V. & Kyranides, M. N. (2016). Unemotional on all counts: Evidence of reduced affective responses in individuals with high callous-unemotional traits across emotion systems and valences. Social Neuroscience, 11, 72-87. doi:10.1080/17470919.2015.1034378

84. Fanti, K. A., Panayiotou, G., Lazarou, C., Michael, R. & Georgiou, G. (2016). The better of two evils? Evidence that children exhibiting continuous conduct problems high or low on callous-unemotional traits score on opposite directions on physiological and behavioral measures of fear. Development and Psychopathology, 28, 185-198. doi:10.1017/S0954579415000371

85. Fanti, K. A., Panayiotou, G., Kyranides, M., & Avraamides, M. (2016). Startle modulation during violent films: Association with callous-unemotional traits and aggressive behavior. Motivation and Emotion, 40, 321-333. DOI: 10.1007/s11031-015-9517-7

86. Fanti, K. A., Kyranides, M., Drislane, L.E., Colins, O.F., & Andershed, H. (2016). Validation of the Greek Cypriot Translation of the Triarchic Psychopathy Measure. Journal of Personality Assessment, 98, 146-154. DOI:10.1080/00223891.2015.1077452

87. Klingzell, I., Fanti, K.A., Colins, O.F., Frogner, L., Andershed, A.K. & Andershed, H. (2016). Early childhood trajectories of conduct problems and callous-unemotional traits: The role of fearlessness and psychopathic personality dimensions. Child Psychiatry & Human Development, 47, 236-247. doi:10.1007/s10578-015-0560-0

88. Centifanti, L. C., Fanti, K. A., Thomson, N. D., Demetriou, V., & Anastassiou-Hadjicharalambous, X. (2015). Types of relational aggression in girls are differentiated by callous-unemotional traits, peers, and parental overcontrol. Behavioral Sciences, 5, 518-536. [Special Issue on “Youth Aggression and Violence”]

89. Panayiotou, G., Fanti, K. A., & Lazarou, C. (2015). Fearful victims and fearless bullies? Subjective reactions to emotional imagery scenes of children involved in school aggression. Personality and Individual Differences, 78, 29-33.

90. Fanti, K. A. & Henrich, C. C. (2015). Effects of self-esteem and narcissism on bullying and victimization during early adolescence. Journal of Early Adolescence, 35, 5-29.

91. Kimonis, E. R., Fanti, K. A., Frick, P. J., Moffitt, T., Essau, C., Bijttebier, P., & Marsee, M. A. (2015). Using self-reported callous-unemotional traits to cross-nationally assess the DSM-5 “With Limited Prosocial Emotions” specifier. Journal of Child Psychology and Psychiatry56(11), 1249-1261. DOI: 10.1111/jcpp.12357

92. Fanti, K. A. (2014). Using a person-centered methodology to investigate the co-occurrence between psychopathological problems. Annals of Depression and Anxiety, 1(8), 1-5.

93. Kimonis, E. R., Fanti, K. A., & Singh, J. P. (2014). Establishing cut-off scores for the parent-reported inventory of callous-unemotional traits. Archives of Forensic Psychology, 1, 27-48.

94. Kimonis, E. R., Fanti, K. A., Goldweber, A., Marsee, M. A., Frick, P. J., & Cauffman, E. (2014). Callous-Unemotional Traits in Incarcerated Adolescents. Psychological Assessment, 26(1), 227-237. doi:10.1037/a0034585

95. Fanti, K. A., & Centifanti, L. C. (2014). Childhood callous-unemotional traits moderate the relation between parenting distress and conduct problems over time. Child Psychiatry & Human Development, 45, 173-184. doi:10.1007/s10578-013-0389-3

96. Georgiou, S. N., & Fanti, K. A. (2014). Transactional associations between mother-child conflict and child externalising and internalising problems. Educational Psychology, 34(2), 133-153. doi:10.1080/01443410.2013.785055

97. Fanti, K. A., & Kimonis, E. R. (2013). Dimensions of Juvenile Psychopathy Distinguish “Bullies,” “Bully-Victims,” and “Victims”. Psychology of Violence, 3(4), 396-409. doi:10.1037/a0033951 [Special Issue on “Violence in Adolescence”]

98. Fanti, K. A., Hadjicharambous, M. Z., & Katsimicha, E. (2013). Adolescent callous-unemotional traits mediates the association between conduct problems and media violence exposure. Societies, 3, 298-315. [Special Issue on “Understanding Media Violence Effects”].

99. Fanti, K. A., & Georgiou, S. N. (2013). Bullying, victimization, school performance, and mother-child relationship quality: Direct and transactional associations. Journal of Criminology. doi:10.1155/2013/289689 [Special Issue on “Bullying and Victimization”].

100. Fanti, K. A., Demetriou, C. A., & Kimonis, E. R. (2013). Variants of callous-unemotional conduct problems in a community sample of adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 42(7), 964-979.

101. Kimonis, E. R., Fanti, K. A., Isoma, Z., & Donoghue, K. (2013). Maltreatment profiles among incarcerated boys with callous-unemotional traits. Child Maltreatment, 18(2), 108-121. doi:10.1177/1077559513483002

102. Fanti, K. A. (2013). Individual, social, and behavioral factors associated with co-occurring conduct problems and callous-unemotional traits. Journal of Abnormal Child Psychology, 41, 811-824.

103. Fanti, K. A., Panayiotou, G., & Fanti, S. (2013). Associating parental to child psychological symptoms: Investigating a transactional model of development. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 21(3), 193-210. doi: 10.1177/1063426611432171

104. Fanti, K. A., & Georgiou, S. (2012). Bullies and their mothers: who influence whom? International Journal of Psychological and Behavioral Sciences6(6), 1215-1221.

105. Fanti, K. A., & Kimonis, E. R. (2012). Bullying and victimization: The role of conduct problems and psychopathic traits. Journal of Research on Adolescence, 22(4), 617-631.

106. Fanti, K. A., Demetriou, A. G., & Hawa, V. (2012). A longitudinal study of cyber-bullying: Examining risk and protective factors. European Journal of Developmental Psychology, 9(2), 168-181. [Special Issue on “Cyber-Bullying”].

107. Fanti, K. A., & Henrich, C. C. (2010). Trajectories of pure and co-occurring internalizing and externalizing problems from age 2 to age 12: Findings from the National Institute of Child Health and Human Development Study of Early Child Care. Developmental Psychology, 46(5), 1159-1175.

108. Georgiou, St. & Fanti, K. A. (2010). A transactional model of bullying and victimization. Social Psychology of Education: An International Journal, 13, 295-311.

109. Fanti, K. A., Brookmeyer, K. A., Henrich, C. C., & Kuperminc, G. (2009). Aggressive behavior and quality of friendships: Linear and curvilinear associations. Journal of Early Adolescence, 29(6), 826-838.

110. Fanti, K. A., Frick, P. J., & Georgiou, St. (2009). Linking callous-unemotional traits to instrumental and non-instrumental forms of aggression. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 31, 285-298.

111. Fanti, K. A., Vanman, E., Henrich, C. C., & Avraamides, M. N. (2009). Desensitization to media violence over a short period of time. Aggressive Behavior, 35(2), 179-187.

112. Fanti, K. A., Henrich, C. C., Brookmeyer, K. A., & Kuperminc, G. P. (2008). Toward a transactional model of parent-adolescent relationship quality and adolescent psychological adjustment. Journal of Early Adolescence, 28(2), 252-276.

113. Fanti, K. A., & Henrich, C. C. (2007). The relation of home and childcare/school environment to differential trajectories of externalizing problems. International Journal about Parents in Education, 1, 117-123.

114. Brookmeyer, K. A., Fanti, K. A., & Henrich, C. C. (2006). Schools, parents, and youth violence: A multilevel, ecological analysis. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35(4), 504-514.

115. Henrich, C. C., Schwab-Stone, M., Fanti, K. A., Jones, S. M., & Ruchkin, V. (2004). The association of community violence exposure with middle school achievement: A prospective study. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 327-348.

116. Soignier, R. D., Vaccarino, A. L., Fanti, K. A., Wilson. A. M., & Zadina, J. E. (2004). Analgesic tolerance and cross-tolerance to icv endomorphin-1, endomorphin-2, and morphine in mice. Neuroscience Letters, 366(2), 211-214.