Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΜΙΖΗΣ

KIRMIZIS ANTONIS
+357 22 892678
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 057
Πανεπιστημιούπολη
 
Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας (από 2010) - Βιολογικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μεταδιδακτορικό (2004-2009) - Επιγενετική στο Πανεπιστήμιο Cambridge, UK
Διδακτορικό (1999-2004) - Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Wisconsin-Madison, USA
Πτυχίο (1995-1999) - Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Lawrence, USA 
 
 
 
Κύριως στόχος του εργαστηρίου μας είναι να κατανοήσουμε πως οι επιγενετικοί μηχανισμοί, όπως οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών και τα μη-κωδικοποιητικά RNAs (ncRNAs), ελέγχουν την μεταγραφή των γονιδίων. Το ενδιαφέρον μας αντλείται από το γεγονός ότι η απορύθμιση αυτών των μηχανισμών μπορεί να πορκαλέσει διάφορες ανθρώπινες ασθένειες όπως ο καρκίνος. Το εργαστήριο μας χρησιμοποιεί μοριακές, βιοχημικές, γενετικές, γενομικές και πρωτεομικές μεθόδους για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου σε κύτταρα θηλαστικών και ζύμης (Saccharomyces cerevisiae).
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου στο http://www.kirmizislab.com
 
 
 
Koufaris, C. & Kirmizis, A.  N-Terminal Acetyltransferases Are Cancer-Essential Genes Prevalently Upregulated in Tumours. Cancers (Basel) 12(9):2631 (2020).
 
Demetriadou, C. et al.  Histone N-alpha terminal modifications: genome regulation at the tip of the tail. Epigenetics & Chromatin, 13(1):29 (2020).
 
Demetriadou, C. et al. NAA40 contributes to colorectal cancer growth by controlling PRMT5 expression. Cell Death Disease, 10(3):236 (2019).
 
Molina-Serrano, D., Kyriakou, D., Kirmizis, A. Histone modifications as an intersection between diet and longevity. Frontiers in Genetics, 10:192 (2019).
 
Demetriadou, C & Kirmizis, A. Histone Acetyltransferases in Cancer: Guardians or Hazards? Critical Reviews in Oncogenesis 22:195-218 (2017).
 
Molina-Serrano, D & Kirmizis, A. Calorie restriction breaks an epigenetic barrier to longevity. Cell Cycle 20:1-2 (2017).
 
 
 
 
 
Molina-Serrano, D. et al.Cross-talk among epigenetic modifications: lessons from histone arginine methylation. Biochem Soc Trans 41(3):751-759 (2013).
 
Kirmizis, A. et al. Distinct transcriptional outputs associated with mono- and dimethylated histone H3 arginine 2. Nature Struct Mol Biol 16, 449-451 (2009).
 
 
Kirmizis, A. et al. Silencing of human polycomb target genes is associated with methylation of histone H3 Lys 27. Genes & Development 18, 1592-1605 (2004).