Κατάλογος Προσωπικού

EKATERINA KHONINA-STAVROPOULOU

EK
22894439
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Κέντρο Γλωσσών
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ),
 

Η Κατερίνα Σταυροπούλου Χόνινα είναι Ειδικός Επιστήμονας στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Απέκτησε πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην γλωσσολογία και στην διαπολιτισμική επικοινωνία στο Krasnoyarsk State University – τμήμα του Siberian Federal University.

Έχει εμπειρία στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης σε ενήλικες καθώς και στην προετοιμασία των σπουδαστών για τις εξετάσεις TORFL όλων των επιπέδων.

 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή της επιστήμης της μάθησης στις μεθόδους διδασκαλίας και της διγλωσσίας.