Κατάλογος Προσωπικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΗΣ

KRITSIS KONSTANTINOS
+35722894424‬
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Ηλιάδης, 221
Κλήμεντος 9
Ο Κωνσταντίνος Κρίτσης είναι Επίκουρος Καθηγητής στις Μεταφραστικές Σπουδές και τις Σπουδές Διερμηνείας. Η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στη μετάφραση και τη διερμηνεία συμπορεύονταν πάντοτε με την επαγγελματική́ του δραστηριότητα ως μεταφραστής και διερμηνέας μεταξύ Ελληνικών, Αγγλικών και Γερμανικών. Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την παράδοση προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων σε αμφότερα γνωστικά αντικείμενα σε πανεπιστήμια της Ευρώπης (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο) και της Μέσης Ανατολής (Ομάν). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις διεπαφές μεταξύ θεάτρου/υποκριτικής και μετάφρασης/διερμηνείας καθώς επίσης και σε θεματικές σχετικές με τη διαγλωσσική/-πολιτισμική ανάλυση του λόγου.
 
 
Για πλήρες βιογραφικό σημείωμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Δραματική/Θεατρική Μετάφραση
Διερμηνεία για Κοινοτικούς Σκοπούς/Δημόσιες Υπηρεσίες
Εκπαίδευση Διερμηνέων
Θεωρία και Ιστορία Μετάφρασης και Διερμηνείας
Ανάλυση Λόγου
REFEREED BOOK CHAPTERS
 

Kritsis, K., & Floros, G. (2015). Εικονικά Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης Διερμηνέων: IVY – Interpreting in Virtual Reality [Virtual Learning Environments for Interpreter Training: IVY – Interpreting in Virtual Reality]. Στο/In V. Kourdis, & E. Loupaki E. ( Επ./Eds.), Όψεις της ελληνόφωνης μεταφρασεολογίαςΜελέτες για τη μετάφραση αφιερωμένες στην Τώνια Νενοπούλου-Δρόσου [Facets of Greek Translation Studies: Festschrift for Tonia Nenopoulou-Drosou] (pp. 87-100). Thessaloniki: CopyCity.

 

REFEREED JOURNAL ARTICLES

Khedri, M., Hasan E. K., & Kritsis, K. (2022). Rhetorical structure and persuasive features of advertising: An intercultural analysis of English and Arabic online advertisements. Russian Journal of Linguistics 26(3), pp. 596-624. DOI: 10.22363/2687-0088-24591. Available online: https://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/32087/21140

Kritsis, K. (2021). The Interpreter as Actor: Towards a theatre-informed interpreting pedagogy. Sendebar, 32, 146-161. DOI: 10.30827/sendebar.v32.17743. Available online: https://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/article/view/17743

Khedri, M., & Kritsis, K. (2020). How do we make ourselves heard in the writing of a research article? A study of authorial references in four disciplines. Australian Journal of Linguistics 40(2), pp. 194-217. DOI: 10.1080/07268602.2020.1753011. Available online: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07268602.2020.1753011

Jamoussi, R., & Kritsis, K. (2019). Another scattered pearl: I. A. I Barsoum’s risālah fī usūl al ta‘rīb ‘an al siriānīah. Translation & Interpreting 11(2), pp. 5-17. DOI: 10.12807/ti.111202.2019.a02. Available online: http://trans-int.org/index.php/transint/article/view/976

Khedri, M., & Kritsis, K. (2018). Metadiscourse in Applied Linguistics and Chemistry research article introductions. Journal of Research in Applied Linguistics 9(2), pp. 47-73. DOI:10.22055/RALS.2018.13793. Available online: http://rals.scu.ac.ir/article_13793.html

 

CONFERENCE PROCEEDINGS

Kritsis, K. (2006). Θεατρική Μετάφραση: Διδασκαλία, Εφαρμογή και Αξιολόγηση [Drama Translation: Teaching, Applying and Evaluating]. Στο/In Πρακτικά 1ης Συνάντησης Νέων Μεταφρασεολόγων [Proceedings of the 1st Meeting of Young Researchers in Translation Studies], Thessaloniki 1-3 November. Available online: http://www.frl.auth.gr/sites/trad_congress/PDF/Kritsis.pdf

 

TECHNICAL REPORTS

Braun, S. et al. (2014). Best Practice Guide. Project EVIVA - Evaluating the Education of Interpreters and their Clients through Virtual Learning Activities, Deliverable 8.2.(55pp.) Available online: https://www.academia.edu/19592890/2014_EVIVA_Best_Practice_Guide

Braun, S. et al. (2014). Evaluation Studies. Project EVIVA - Evaluating the Education of Interpreters and their Clients through Virtual Learning Activities, Deliverable 6.1.(142pp.) Available online: https://www.academia.edu/19592917/2014_EVIVA_Evaluation_Report

Hoffstaedter, P. et al. (2012). Video Corpora. Project IVY - Interpreting in Virtual Reality, Deliverable 5.2.(13pp.) Available online: http://virtual-interpreting.net/wp-content/uploads/2015/08/P15-IVY-D5.2-Video-Corpora.pdf

 

TRANSLATIONS (selected)

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=results&person=x&person_id=43274

https://www.unstage.gr/sintelestes/Konstantinos-Kritsis

https://www.ishow.gr/person.asp?guid=EE4219A6-D6D0-4E84-B60D-5E82832590E6