Κατάλογος Προσωπικού

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

CHRISTOFOROU CLEOPATRA
22892648
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 060
Πανεπιστημιούπολη
Διδακτορικό (Ph. D.) το 2004 στο Τμήμα Μαθηματικών, Brown University, Providence, στην Αμερική.
 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως (M.Sc.) το 2002 στο Τμήμα Μαθηματικών, Brown University, Providence, στην Αμερική.
 
Πτυχίο στα Μαθηματικά (B.Sc.) το 2000 στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
 
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Εφαρμοσμένη Ανάλυση.
Φυσική του Συνεχούς Μέσου και Υπερβολικα Συστήματα Νόμων Διατήρησης και Ισορροπίας.
Μέθοδος του Μηδενικού Ιξώδους και Κύματα Κρούσεως.
 
 • C. Christoforou, M. Galanopoulou and A. Tzavaras, A discrete variational scheme for isentropic processes in polyconvex thermoelasticity, submitted 2019.
 • C. Christoforou, M. Galanopoulou and A. Tzavaras, Measure-valued solutions for the equations of polyconvex adiabatic thermoelasticity, Disc. Cont. Dyn. Sys - Series A 39 (2019) (11), 6175--6206.
 • C. Christoforou, M. Galanopoulou and A. Tzavaras, A symmetrizable extension of polyconvex thermoelasticity and applications to zero-viscosity limits and weak-strong uniqueness, Comm. in Part. Diff. Eqs., 43 (2018) (7), 1019--1050.
 • C.Christoforou and A. Tzavaras, Relative entropy for hyperbolic-parabolic systems and application to the constitutive theory of thermoviscoelasticity, Archive for Rational Mechanics and Analysis 229 (2018) (1) 1--52.
 • C. Christoforou and M. Slemrod,  On the decay rate of the Gauss curvature for isometric immersions,  Bulletin of the Braz. Math. Soc., (N.S.), 47 (2016) (1), 255--265.
 • C. Christoforou and Laura V. Spinolo. Boundary layers for self-similar viscous approximations of nonlinear hyperbolic systems, Quarterly of Applied Mathematics  71 (2013), (3) 433--453.
 • J. Chen, C. Christoforou and K. Jegdic, Existence and uniqueness analysis of a detached shock for the potential flow, Nonlinear Analysis, Vol 74, Issue 3 (2011) 705-1004.
 • C. Christoforou and K. Trivisa, Sharp decay estimates for hyperbolic balance laws, Journal of Differential Equations, 247 (2009), 401-423.
 • G.Q. Chen Yongqian Zhang and C. Christoforou,  Continuous dependence of entropy solutions to the Euler equations on the adiabatic exponent and Mach number.  Archive for Rational Mechanics and Analysis 189 (2008) (1), 97--130.
 • C. Christoforou, Systems of conservation laws with fading memory, Journal of Hyperbolic Differential Equations, 4, (2007), (3) 435--478.
 • G.-Q. Chen, C. Christoforou and Y. Zhang, Dependence of entropy solutions in the large for the Euler equations on nonlinear flux functions, Indiana University Mathematics Journal, 56 (2007), (5) 2535--2568.
 • G.-Q. Chen and C. Christoforou, Solutions for a nonlocal conservation law with fading memory, Proceedings of the AMS, 135 (2007), 3905--3915.
 • C. Christoforou, Uniqueness and sharp estimates on solutions to hyperbolic systems with dissipative source, Communication in Partial Differential Equations, 31 (2006), (12), 1825--1839.
 • C. Christoforou, Hyperbolic systems of balance laws via vanishing viscosity, Journal of Differential Equations, 221 (2006), (2), 470--541.