Κατάλογος Προσωπικού

Ελευθέριος Κληρίδης

KLERIDES ELEFTHERIOS
22892984
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint, 506
Λεωφ. Καλλιπόλεως 40
Ο Ελευθέριος Κληρίδης (PhD Institute of Education, University College London) είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Συγκριτική Παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέλος ΣΕΠ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο παρελθόν, εργάστηκε ως ερευνητής, λέκτορας ή επισκέπτης καθηγητής στο Institute of Education, University of London (Αγγλία), στο Georg Eckert Institute for International Textbook Research (Γερμανία), στο American University of Beirut (Λίβανο), στο Collège de France (Γαλλία), στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (Κύπρος) και στο North-West University (Νότια Αφρική). Επίσης, έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμονας για την Παγκόσμια Τράπεζα και την ΟΥΝΕΣΚΟ και το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδας. Είναι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης για την περίοδο 2022-24 έχοντας διατελέσει γραμματέας της για πολλά χρόνια. 
Παγκόσμια διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκή πολιτική, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, τάσεις στην εκπαίδευση στη Μεσογειακή λεκάνη, διαμόρφωση ταυτοτήτων, έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια,φαινόμενα εκπαιδευτικού δανεισμού, κυπριακή εκπαιδευτική ιστορία την περίοδο της αγγλοκρατίας, οι πολιτικές χρήσεις της σύγκρισης.
Books
 
Klerides, E. & Carney, S. (Editors) (2021). Identities and education: comparative perspectives in times of crisis. London: Bloomsbury. 
 
Kotthoff, H-G. & Klerides, E. (Editors) (2015). Governing educational spaces: knowledge, teaching and learning in transition. Rotterdam: Sense.
 
 
Special issues of journals
 
Klerides, E. & Carney, S. (Guest Editors) (2020). Governance, the nation state and the new global order in education: Comparative perspectives. European Education, Vol. 52, No. 2, 81-183.
 
Klerides, E. & Kotthoff, H-G. (Guest Editors) (2015). Governing educational spaces: historical perspectives. European Education, Vol. 47, No. 3, pp. 191-293.
 
Klerides E., Kotthoff, H-G. & Pereyra, M. (Guest Editors) (2014). Neo-empires of knowledge in education. European Education, Vol. 46, No. 1, pp. 1-103.
 
Κληρίδης, Ε. (Επιμέλεια) (2010). Συγκριτική παιδαγωγική, εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: η περίπτωση της Κύπρου. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, Αρ. 14, σελ. 1-197.
 
Cowen, R. & Klerides, E. (Guest Editors) (2009). Mobilities and educational metamorphoses: patterns, puzzles and possibilities. Comparative Education, Vol. 45, No. 3, pp. 313-455.
 
 
Peer-reviewed book chapters
 
Klerides, E. & Carney, S. (2021). Educated identity, crisis moments and comparative education. In E. Klerides & S. Carney (Eds.), Identities and education: comparative perspectives in times of crisis (pp. 1-26). London: Bloomsbury.
 
Klerides, E. (2019). Cyprus. In L. Cajani, S. Lässig & M. Repoussi (Eds.), The Palgrave handbook of conflict and history education in the post-Cold War era (pp. 205-220). London and New York: Palgrave Macmillan.
 
Klerides, E. (2018) History education, identity formation and international relations. In J. McLeod, N.W. Sobe & T. Seddon (Eds.), World Yearbook of Education 2018. Space-times of education: Historical sociologies of concepts, methods and practices (σελ. 220-239). London and New York: Routledge.
   
Κληρίδης, Ε. & Ρουσσάκης, Ι. (2017). Ισορροπώντας ανάμεσα σε «υποεθνικούς», «εθνικούς» και «υπερεθνικούς» περιορισμούς, προσανατολισμούς και πιέσεις συμφερόντων: Μια ανάλυση της πρότασης του νέου ωρολογίου προγράμματος των γυμνασίων της Κύπρου. Στο Δ. Φωτεινός, Π. Σιμενή & Ν. Παπαδάκης (Επ.), Εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις. Τιμητικός τόμος Σήφη Μπουζάκη. Αθήνα: Gutenberg.
 
Kληρίδης, Ε. (2016). Μια συγκριτική ανά-γνωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κύπρο. Στο Πολιτικές και θεσμοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τα τελευταία 50 χρόνια (σελ. 51-63). Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
  
Kotthoff, H.-G. & Klerides, E. (2015). Researching governance in education: synergies and future research agendas. In Kotthoff, H.-G. & Klerides, E. (Eds.), Governing educational spaces: knowledge, teaching and learning in transition (pp. 1-11). Rotterdam: Sense.
 
Klerides, E. & Philippou, S. (2015). Cyprus: Exploring educational reform 2004-2014. In T. Corner (Ed.), Education in the European Union: post-2003 member states (pp. 51-73). London: Bloomsbury. 
 
Κληρίδης, Ε. (2013). Η συγκριτική έρευνα στην εκπαίδευση την εποχή της παγκοσμιοποίησης: παραδοχές, προβλήματα, προτεραιότητες, στο Χ. Θεοφιλίδης & Ι. Πυργιωτάκης (Επιμ.), Εκπαιδευτική έρευνα: Θεωρητικοί προβληματισμοί και προσανατολισμός στην ερευνητική πράξη (σελ. 148-182). Λευκωσία: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
 
Klerides, E. (2012). Comparing identities in dissimilar spaces and times: hybridity, border-crossing, indeterminacies, pluralism. In L. Wikander., C. Gustafsson & U. Riis (Eds.), Enlightenment, creativity and education (pp. 199-241). Rotterdam: Sense.
 
Klerides, E. (2011). "Cypriots first": Identity, education and conflict regulation on a divided island. In T. Hanf (Ed.), The political function of education in deeply divided countries (pp. 37-60). Baden-Baden: Nomos.
 
Klerides, E. (2009). National cultural identity, discourse analysis and comparative education. In R. Cowen & A.M. Kazamias (Eds.), International handbook of comparative education (pp. 1225-1247). Dordrecht: Springer.
 
 
Peer-reviewed journal articles
  
Klerides, E. (2023). Comparative education and international relations. Comparative Education, Vol. 59, No. 3, pp. 416-435.
 
Klerides, E. (2022). Comparisons, numbers and nations: exploring national policy responses to international data via a postfoundational imagining of the policymaker. Journal of Education Policy, Vol. 37, No. 5, pp. 762-780. 
 
Klerides, E. (2021). Multi-ethnic societies in transition to independence: the uneven development of colonial schooling in Cyprus and Singapore. Comparative Education, Vol. 57, No. 4, pp. 496-518.
 
Klerides, E. (2021). The notions of power and change in the historiography of education in Cyprus: simplifications and possibilities for new directions. Bildung und Erziehung, Vol. 74, No. 1, pp. 84-104.
 
Carney, S. & Klerides, E. (2020). Governance and the evolving global education order. European Education, Vol. 52, No. 2, pp. 81-86.
 
Klerides, E. (2019). Problematizing the location of comparative numbered data in national policy-making in education: The securitization of school timetables in Cyprus. Tertium Comparationis, Vol. 25, No. 2, pp. 150-167.
 
Κληρίδης, Ε. & Ρουσσάκης, Ι. (2019). Ο εκπαιδευτικός δανεισμός ως πολιτική πράξη: Μια γενεαλογία των διεθνών σχέσεων στην εκπαίδευση. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τεύχος 23, σελ. 23-46.
 
Klerides, E. (2018). "Democratic and humanistic/humane paideia in the Euro-Cypriot polity - Prospects for reconstruction and modernization": A biographical sociological analysis of a reform initiative in a (de-)globalizing world. European Education, Vol. 50, No. 2, pp. 154-170.
 
Klerides, E. & Zembylas, M. (2017). Identity as immunology: history teaching in two ethnic borders of Europe. Compare, Vol. 47, No. 3, pp. 416-433.
 
Klerides, E. (2016). (Re)reading national identities in school historiographies: Pedagogical implications from the case of Cyprus. Pedagogy, Culture and Society, Vol. 24, No. 2, pp. 269-283.
 
Klerides, E. & Kotthoff, H-G. (2015). Global governance in education: A plea for an agenda of shape-shifts. European Education, Vol. 47, No. 3, pp. 191-198.
 
Klerides, E. (2015). (De)constructing modalities of thinking about comparative education through video-use. Research in Comparative and International Education, Vol. 10, No 3, pp. 337-353.
 
Klerides, E. (2014). Εducational transfer as a strategy for remaking subjectivities: national and transnational articulations of 'new history' in Europe. European Education, Vol. 46, No. 1, pp. 12-33.
  
Klerides E., Kotthoff, H.-G. & Pereyra, M. (2014). (Re)reading Europe and the world: an intitial note on neo-empires of knowledge in education, European Education, Vol. 46, No. 1, pp. 3-11.
 
Klerides, E. (2011). Thinking comparatively about the textbook: oscillating between the national, the international and the global. Journal of International Cooperation in Education, Vol. 14, No. 2, pp. 51-65.
  
Klerides, E. (2010). Imagining the textbook: textbooks as discourse and genre. Journal of Educational Media, Memory, and Society, Vol. 2, No. 1, pp. 31-54.
 
Κληρίδης, Ε. (2010). Μεταφορά λόγου και δημιουργία προϋποθέσεων για μεταρρύθμιση: η περίπτωση της σχολικής ιστορίας. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, Αρ. 14, σελ. 121-144.
  
Klerides, E. (2009). National identities on the move: examples from the historical worlds of Greater Britain and Hellenism. Comparative Education, Vol. 45, No. 3, pp. 435-452.
 
 
Book reviews
 
Klerides, E. (2022). “British scholars of comparative education: Examining the influence of notable 19th and 20th century comparativists” (Routledge’s Oxford Studies in Comparative Education, 2020, ed. by D. Phillips), Comparative Education, Vol. 58, No. 2, pp. 277-279.
 
Klerides, E. (2013). “Educators of the Mediterranean… up close and personal: critical voices from South Europe and the MENA region” (Rotterdam, Sense Publishers, 2012, by R. Sultana). Comparative Education, Vol. 49, No. 2, pp. 264-266.
 
Klerides, E. (2010). “Globalisation and Europeanisation in education” (Oxford, Symposium, 2009, by R. Dale and S. Robertson). Comparative Education, Vol. 46, No. 4, pp. 554-556.