Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

KYPRIANOU MARIANNA
22 895164
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ), 018
Πανεπιστημιούπολη
Η Μαριάννα Κυπριανού (ΒΑ, ΜΑ, ΜΑ, Ph.D.) ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διδάσκει Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς προχωρημένου επιπέδου καθώς και Αγγλικά για Ειδικά Θέματα (Αγγλικά για Μηχανολόγους και Αγγλικά για Νομικούς προχωρημένου επιπέδου). Κατά το Εαρινό και Θερινό Εξάμηνο 2012 είχε την εποπτεία διδασκαλίας των μαθημάτων ΓΛΩ 100 και ΓΛΩ 101 και αργότερα ανέλαβε την εποπτεία μαθημάτων για Ειδικά Θέματα. Απο το 2014 μέχρι και το 2016 ήταν υπεύθυνη συντονίστρια του Αγγλικού Τομέα του Κέντρου Γλωσσών.
Applied Linguistics, Second Language Acquisition, Teaching English as a Foreign Language, Instructional Technology, Pronunciation Teaching, Curriculum development and evaluation, English for Specific Purposes (ESP).