Κατάλογος Προσωπικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

TSALTAS KONSTANTINOS
22893911
...
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΡΙΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Β124
Πανεπιστημιούπολη
Ph.D. (2015), School of Mathematics and Statistics, University of Sheffield, UK
M.Sc. (2010),  Department of Mathematical Sciences, Durham University, UK
B.Sc. (2009), Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών, Αναπαραστάσεις Galois και Αυτομορφικές Αναπαραστάσεις, τοπική αντιστοιχία Langlands
K. Tsaltas, F. Jarvis, Descending congruences of theta lifts on GSp4, Journal of Number Theory 199 (2018), 251-288, https://doi.org/10.1016/j.jnt.2018.11.012