Κατάλογος Προσωπικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΝΑΣ

TSINAS KONSTANTINOS
0035722892968
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 012
Πανεπιστημιούπολη
Ο Κωνσταντίνος Τσίνας αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε με άριστα μεταπτυχιακές σπουδές στα αντικείμενα "ποινικό δίκαιο-ποινική δικονομία" και "ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών και της τεχνολογίας", φοιτώντας κατά σειρά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Νομικής, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Δικαίου). Το 2009 αναγορεύθηκε αριστούχος Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την εργασία του "Απαγορευμένη αναλογία & επιτρεπτή ερμηνεία του ποινικού νόμου - Μια συμβολή στην μεθοδολογία του ποινικού δικαίου", η οποία εκδόθηκε ως μονογραφία το 2010 από τις εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (βλ. βιβλιοκρισία Μ. Καράση, Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σ.1221).
 
Τον Δεκέμβριο του 2010 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο "Ιπποκράτους Καραβία", κατόπιν συμμετοχής σε διαγωνισμό, για μεταδιδακτορική εργασία του στη σύγχρονη λογική του δικαίου. Η εργασία κυκλοφόρησε το 2011 από τις εκδόσεις Ευρασία με τίτλο "Δίκαιο & Λογική. Το παράδειγμα της ποινικής δογματικής" (βλ. βιβλιοκριτικές Αντ. Καραμπατζού στην Εφημ. "Καθημερινή" 6-5-2012, Ν. Μπιτζιλέκη σε Νομικό Βήμα 2011, σ. 2263, Αρ. Αραγεώργη σε Ισοπολιτεία 2013-2014, σ.159)
 
Δίδαξε ποινικό δίκαιο, ποινική δικονομία, ιστορία και φιλοσοφία του δικαίου, βασικές αρχές Δικαίου και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο ποινικό δίκαιο. Έχει επίσης συμβάλει στην κατάστρωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΜΣ "Ψυχιατροδικαστική"), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΜΣ "Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη") και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών στο "Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο") ενώ δημιούργησε και δίδαξε πρωτότυπα μαθήματα σε ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης ("Γενική Παιδεία" σε υποψηφίους για το Δικαστικό Σώμα νομικούς, κέντρο δια βίου μάθησης "Νομική Βιβλιοθήκη"). Εργάστηκε επί έτη ως Δικηγόρος Αθηνών σε ποινικές υποθέσεις και είναι, μεταξύ άλλων, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και της Εταιρείας Ελληνικού Ποινικού Δικαίου.
Ποινική Δικονομία, Δίκαιο Απόδειξης, Ποινικό Δίκαιο, Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Μεθοδολογία του Δικαίου, Ερμηνεία νόμων - κοινοδικαίου, Λογική του Δικαίου, Αιτιολόγηση δικαστικών αποφάσεων, Θεωρία νομικού επιχειρήματος
ΒΙΒΛΙΑ
 •  Απαγορευμένη αναλογία & επιτρεπτή ερμηνεία του ποινικού νόμου. Μια συμβολή στην μεθοδολογία του ποινικού δικαίου (σελίδες ΧΧΙΙ + 606) εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2010
 • Δίκαιο & Λογική. Το παράδειγμα της ποινικής δογματικής (σελίδες 190, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2010), εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2011
ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
 • Η Αιτιολόγηση των νομικών κρίσεων. Θεωρία και πράξη σε Ελλάδα και Κύπρο (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2023)
 ΜΕΛΕΤΕΣ
 • «Γλωσσικές πράξεις και δεοντική πραγματολογία. Προς μια ανανέωση της ποινικής ερμηνευτικής» (Ελληνική Δικαιοσύνη 5/2023, σ. 1317-1332)
 • «Περί της θεσπίσεως του αδικήματος της 'γυναικοκτονίας' στην κυπριακή έννομη τάξη», Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 3/2023, σ. 31-39
 • «Η ποινική αιτιολόγηση ως αντιμετώπιση προκλήσεων: Ζητήματα ουσιαστικής ορθολογικότητας της θεμελίωσης των νομικών κρίσεων», Ποινική Δικαιοσύνη, Τεύχος 05/2023, σ. 528-545
 • «Περί της διακρίσεως του ενδεχομένου δόλου από την ενσυνείδητη αμέλεια. Προς μια θεωρία δεοντικής αδιαφορίας», Ποινικά Χρονικά ΟΒ΄/2022, σ. 311-333
 • “Prosecuting ‘asymmetrically’. On Some ‘Preconditions’ of Criminal Liability of aged Defendants for Atrocities”, International Criminal Law Review 22 (2022), pp. 43-62
 • «Έφεση κατά καταδίκης, Δικαιώματα υπόπτων, βάρος αποδείξεως. Σκέψεις με αφορμή την F.H.L. v. Αστυνομίας 4/2020 Ποιν. Εφ. 31.1.22», Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 3/2021, σ. 371-377
 • «Περί του ορισμού του εγκλήματος» εις: Βαθιώτη κ.ά. (επιμέλεια), Το Ποινικό Δίκαιο σε κρίση και υπό κρίση. Liber Discipulorum για τα εβδομηκοστά γενέθλια του Καθηγητή Ιωάννη Γιαννίδη, Αθήνα: Π.Ν. Σάκκουλας, σ. 339-368 (επίσης εις: Ποινική Δικαιοσύνη 7/2020, σ. 667-680)
 • «Πότε η προανάκριση είναι αναγκαία (244 ΚΠΔ); Ανατομία ενός εισαγγελικού ’δικαιώματος’», Ποινική Δικαιοσύνη, Τόμος 19/2016, Τεύχος 12, σ. 1120-1134.
 • «Ποινική αιτιολόγηση και επιστημονική εξήγηση: Ζητήματα τυπικής ορθολογικότητας της θεμελίωσης των νομικών κρίσεων», εις: Στράγγα Ιωαν./Χάνου Αντ./Παπαχαραλάμπους Χ./Πυργάκη Δ./Τσαπόγα Μιχ., Αιτιολόγηση, Νομιμοποίηση και Δίκαιο, 6ος Τόμος Πεπραγμένων της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, εκδόσεις Σάκκουλα/L’Harmattan/Nomos 2014, Ημίτομος 6Α, σ. 389-425.
 • «Η αρχή ‘nullum crimen nulla poena sine lege’ ως συνταγματικός κανόνας δικαίου (αρ. 7 παρ. 1 εδ. ά Συντ.). Τυπική παραγωγή και δογματική ανάλυση στο πλαίσιο ενός θεωρητικού μοντέλου» εις: Τιμητικός Τόμος εις μνήμην Καθ. Χρίστου Δέδε, Επιμέλεια Ν. Κουράκη, 2013, σ. 577-606 [επίσης σε Δικαιώματα του Ανθρώπου 53/2012, σ. 81-116].
 • «Lex posterior generalis non derogat priori speciali! Το άρ. 24 παρ. 2 Ν. 2523/1997 και η υπ’ αριθμ. 4/2015 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέως ΑΠ – Μεθοδολογικές παρατηρήσεις», Ποινικά Χρονικά, Τόμος ΞΕ΄/2015, τεύχος 10, σ. 746-750.
 • «Η κατάργηση του αξιοποίνου της άνευ αδείας οδηγήσεως φορτηγών οχημάτων (άρ. 94 παρ. 5 Ν. 2696/1999 – Ένα παράδειγμα μεθοδολογικής ανάλυσης και ερμηνείας στο ποινικό δίκαιο», Ποινική Δικαιοσύνη Τόμος 14/2011, Τεύχος 12, σ. 1321-1333.
 • «Συμβούλια πρόληψης της εγκληματικότητας και τοπικές κοινωνίες. Μια μορφή αποκεντρωμένης πρόληψης», σε συνεργασία με την Κ.Δ. Σπινέλλη, Ποινικός Λόγος Ι/2002, σ. 363-379.
 •  «Νομικός Συλλογισμός και Παραγωγική Λογική: Μια υπεράσπιση της σχέσης τους από αντιρρήσεις στην σύγχρονη θεωρία δικαίου», εις: Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου, Τιμητικός Τόμος Μαριάνου Δ. Καράση, 2014, 311-333.
 • «Η κυριαρχία στην ερμηνεία των δικαιωμάτων και το δικαίωμα κυριαρχίας στην ερμηνεία: Σκέψεις περί της ρητής θεσπίσεως της αρχής της αναλογικότητας στο άρθρο 25 § 1 εδ. δ΄ Συντάγματος» εις: Παπαχαραλάμπους Χ./Παπαστυλιανού Χ., Κυριαρχία, Ετερότητα, Δικαιώματα, εκδ. Ευρασία 2013, σ. 303-350 [επίσης σε Νομικό Βήμα 61/2013, σ. 45-73].
 • “Can Legal Syllogism Still be Considered as a Deductive Argument?”, in: Rainhard Bengez/Lothar Philipps (Hrsg.), Beweis und Metrik; Festschrift für Roland Wittmann - Liber Amicorum, Editions Weblaw, Bern 2016, pp. 139-155.
ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • «Παρατηρήσεις στο υπ’ αριθμόν 3268/2014 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών: Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών – Ερμηνευτικά ζητήματα μετά από την εισαγωγή της § 4 στο άρθρο 291 ΠΚ με τον Ν. 4199/2013», Νομικό Βήμα Τόμος 62/2014, τεύχος 10, σ. 2351-2357.
 • «Σημείωμα στην υπ’ αρ. 25095/2017 Εγκύκλιο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (Συστάσεις για παράπονα ιδιώτη)», Nova Criminalia, Τεύχος 4/2018, σ. 5-6)
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
 • C. Dahlman, Al. Stein, G. Tuzet. Philosophical Foundations of Evidence Law, Oxford UP 2021, ηλεκτρονικό περιοδικό The Art of Crime 5/2023
 • J. Joerden. Logik im Recht. Grundlagen und Anwendungsbeispiele, Springer 2005, Ποινικά Χρονικά, Τόμος ΝΕ΄/2005, σ. 668-672.