Κατάλογος Προσωπικού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

GK
+(357) 22892642
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 065,
Πανεπιστημιούπολη

Πτυχίο (B.Sc.) στα Μαθηματικά (1986), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΕλλάδαΔιδακτορικο (Ph.D.) στα Μαθηματικά (1992), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ν. Καρολίνας, ΗΠΑ

Θεωρία Προσεγγίσεως, Αρμονική Ανάλυση

G. Kyriazis and P. Petrushev, (2009). On the construction of frames for Banach spaces, J. Funct. Anal., Vol. 257 (7), 2159--2187.G. Kyriazis, P. Petrushev and Y. Xu, (2008). Decomposition of Triebel-Lizorkin and Besov spaces on the ball, Proc. London Math. Soc., Vol. 97, (2008), 477--513.G. Kyriazis, P. Petrushev and Y. Xu, (2008). Jacobi decomposition of weighted Triebel-Lizorkin and Besov spaces, Studia Math., Vol. 186, (2008), 161--202.G. Kyriazis, (2004). Multilevel characterizations of Anisotropic function spaces, SIAM J. Math. Anal., Vol. 36, (2004), 441--462.G. Kyriazis and P. Petrushev, (2002). New bases for Triebel-Lizorkin and Besov Spaces, Trans. Amer. Math. Soc., Vol. 354, 749--776.