Κατάλογος Προσωπικού

Κωνσταντίνος Κόμπος

KOMBOS CONSTANTINOS
22892926
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης,
Πανεπιστημιούπολη

 

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κόμπος είναι εκ των ιδρυτικών μελών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο διορίστηκε ως Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου της ΕΕ το 2006, ανελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή τον Ιούλιο του 2011 και σε Αναπληρωτή Καθηγητή το Σεπτέμβριο του 2016. Διετέλεσε Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου της ΕΕ στο University of HULL (UK) από το 2003 έως το 2006.
Έχει πτυχίο Νομικής (University of Hull, LLB, 1999), μεταπτυχιακές σπουδές (LLM in European Law, University of Cambridge, U.K., Corpus Christi College) και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D., University of Hull, U.K. Doctoral Thesis on ‘The Constitutional Jurisprudence of the ECJ: A Micro-Macro Analysis’, awarded with Distinction). Την περίοδο 2001-2003 επιλέγηκε ως Graduate Teaching Assistant (University of Hull) στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Έχει λάβει υποτροφίες και βραβεία από διάφορους οργανισμούς (Research Grant από A.G.Leventis Foundation, Josephine Onoh Memorial Scholarship, Scholarship by the Cambridge Commonwealth Trust, Andrew Marvell Jackson Prize/Lewenstein Price Fund, German Public Law Prize, University of Hull, Scholarship by Cyprus State Scholarship Foundation).
Από το 2014 είναι μέλος της ομάδας νομικών που συμβουλεύουν τον ελληνοκύπριο Διαπραγματευτή και τον Προέδρο της Δημοκρατίας στις συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, διετέλεσε μέλος διαφόρων Ομάδων Εργασίας και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που έγιναν στην Κύπρο, Geneva, Crans Montana. Επιπλέον, ορίστηκε από τον Προέδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων (2015) ως ειδικός εμπειρογνώμονας σε σχέση με την εφαρμογή και την επίδραση της αρχής Fratelli Costanzo στο Κυπριακό Σύνταγμα. Είναι επίσης εκ των συντακτών της μελέτης για την εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για τη σύγκρουση συμφερόντων κατόπιν ανάθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων (2015). Το 2016 ορίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο να διεξάγει στατιστική ανάλυση της νομολογίας ως προς τις εφέσεις. Το 2014 ορίστηκε από το Γενικό Εισαγγελέα ως Agent για την Κυπριακή Δημοκρατία ενώπιων της Ολομέλειας του ΔΕΕ στην Opinion 2/13, Accession of the EU to the ECHR. Ασχολήθηκε με ζητήματα ιδιωτικοποιήσεων, ενώ 4 φορές κλήθηκε ως εμπειρογνώμονας στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη συζήτηση της νομοθετικής ρύθμισης της διαδικασίας προδικαστικής παραπομπής (2007-2009). Την περίοδο 2013-2017 διορίστηκε Προέδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Κυσατς για πτυχία Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών. Την περίοδο 2014-15 διορίστηκε από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Προέδρος της Επιτροπής Διερεύνησης της λειτουργίας του Ωκεανογραφικού Κέντρου. Το 2017 κλήθηκε ως Ειδικός Εμπειρογνώμονας από την EU Scoping Mission για τη Μεταρρύθμιση των Κυπριακών Δικαστηρίων.


Έχει συντονίσει αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και έχει διατελέσει εθνικός ανταποκριτής (reporter) σε πλειάδα ερευνών και δημοσιεύσεων για δίκαιο ΕΕ, συνταγματικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο, εργατικό δίκαιο, δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας whistleblowers, συγκριτικού δίκαιου και τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε σειρά Fide Congresses, Comparative Law Congresses, Constitutional LAw Congresses (Icon), ενώ ήταν national co-reporter για το United Kingdom in 2006 Congress of the International Academy of Comparative Law on the theme of European Constitutionalism.


Είναι Πρόεδρος του Cypriot Society for Comparative Law. Διετέλεσε επίσης επισκέπτης ερευνητής στο Waseda University Tokyo (2017), στο Boston College of Law (2018) και στο National University of Singapore (2016) και δίδαξε στην Academy of European Public Law/European Public Law Organisation (2016). Διετέλεσε Αντιπροεδρος του Τμηματος Νομικης.


Διδάσκει τα μαθήματα: Κυπριακό Συνταγματικό Δίκαιο Δίκαιο της ΕΕ 1 &2, Κυπριακό Δημόσιο Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο, Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο Έχει συγγράψει 5 βιβλία.

EU Law: Constitutional, Procedural, Institutional, Substantive
Cypriot Constitutional Law 
Comparative Constitutiional Law
European Public Law
Constitutional Theory
Employment Law
Human rights

 

Selected publications and research works

Books
• Kombos, C., The European Court of Justice and Judicial Activism: Myth or Reality? (Athens, Thessaloniki: Sakkoulas, 2010)
• Kombos, C. (ed), Studies in European Public Law: Thematic and Post-National Perspectives (Athens, Thessaloniki: Sakkoulas, 2010)
• Kombos, C., The Doctrine of Necessity in Constitutional Law (Athens, Thessaloniki: Sakkoulas, 2015)
• Kombos, C., The Impact of EU law on Cypriot Public Law (Athens, Thessaloniki: Sakkoulas, 2015)
• Kombos, C. and Constantinides, A., KritonTornaritis: A Selection of Writings with Contemporary Comments, (Nomiki Vivliothiki, 2018)
• Kombos, C., Cypriot Constitutional Law: Theory, Organization and Praxis (Nomiki Vivliothiki, 2021)
 
Books Under Contract (confirmation by publisher provided)

• Kombos, C., The Primacy of EU Law: Contending Constitutional Narratives (Berlin: Springer Publishing, forthcoming, under contract)
• Kombos, C., Action for Annulment and Locus Standi in EU administrative law (Berlin: LIT-Verlag Publishing, forthcoming, under contract)
 
Chapters in Books and Articles in Refereed Journals (selection)
• Kombos, C., “The Recent Case Law on Locus Standi of Private Applicants under Art. 230 (4) EC: A Missed Opportunity or A Velvet Revolution?”, European Integration online Papers (EIoP) Vol. 9 (2005) N° 17, pp. 1-22
• Kombos, C., “Fundamental Rights and Fundamental Freedoms: A Symbiosis on the Basis of Subsidiarity”, (2006) 12 (3) European Public Law 433-460
• Kombos, C., “Locus Standi of Representative Groups in the Shadow of Plaumann: Limitations and Possible Solutions”, (2006) 47 (4) Acta Juridical
Hungarica 373-404
• Kombos, C., “A Paradox in the Making: Detecting Something Positive in UPA Under the Ten Kate Effect”, (2009) 15 (4) European Law Journal 506-535
• Birkinshaw, P. and Kombos, C., “The UK Approach to the Emergence of European Constitutionalism - Repositioning the Debate: Departure from Constitutional Ontology and the Introduction of the Typological Discussion”, in Arnold, R., The Emergence of European Constitutional Law, (Athens: Sakkoulas and Brussels: Bruylant, 2009), p. 35-75
• Kombos, C., “The Esoteric Dimension of Constitutional Pluralism”, in Birkinshaw, P. and Varney, M. (ed), The End of the 1992 Legal Order, (Kluwer, 2010), pp. 291-323
• Kombos, C., “The Supreme Court’s of Cyprus and the CJEU’s Approach to Standing for Judicial Review and to the Preliminary Reference Procedure” (2010) 16 (3) European Public Law 327-355
• Kombos, C., “The Judiciary in Federal Systems”, in Krispi, A. and Constantinides, A., Cyprus Problem in Evolution – International Dimension, Issues of Governance, Human Rights (Athens: Sakkoulas: 2010), pp. 81-113
• Kombos, C., “Le Droit de la Nècessitè à Chypre”, in Agapiou, K. and Rossetto, J., La singularité de Chypre dansl'Unioneuropéenne (Paris: Mare and Martin, 2012), pp. 371-405
• Kombos, C., and Pantazi, A., “Human Rights post Lisbon-Cypriot Report”, in Laffranque.J., The protection of fundamental rights post-Lisbon: the interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human Rights and national constitutions: FIDE 2012 Congress, Human Rights Thematic Unit (Tallinn: TUP, 2012), pp. 302-354
• Kombos, C., “Trade Union Representation in Cyprus: the right of association”, in La Mechia, C., Representing Employee Interests: Trade Union systems within the EU, (CGIL, funded by the EU Commission) (Albacete: Editorial Bomarzo, 2013),pp. 101-135 (in English and Italian)
• Kombos, C., “Legitimacy and Judicial Activism: CJEU and Supreme Court of Cyprus”, in Stragkas, I. et al., Justification, Legitimacy and Law, Legal theory Series, Volume 6, (Sakkoulas, Nomos, L’ Harmattan, 2014), pp. 1421-1455 (in Greek)
• Kombos, C., “A Constitutional Shadow over Europe: the Economic Crisis”, Stragkas, I. et al., Jus, Ars, Philosophia et Historia, (Sakkoulas, Nomos, 2017), pp. 591-613
• Kombos, C., Arestis, G., Kyriakou, N., “Human Rights in Cyprus: An Overview”, in Merten, D. und Papier, H-J., Handbook of fundamental rights in Germany and Europe, (Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2016), pp. 855-96 (in German)
• Kombos, C., “National Report for Cyprus”, in Jacqueson, C. et al., FIDE Congress 2014: Union Citizenship, Volume 2 (Copenhagen: Djøf Publishing, 2014), pp. 385-439
• Kombos, C., and Shaelou, S., “The Cypriot Constitution under the Impact of EU law: An Asymmetrical Formation”, in Albi, A. and Bardutzky, S. (eds.) The Role of National Constitutions in European and Global Governance (T.M.C. Asser Press/Springer Open, 2019), pp. 1373-1432.
• Kombos, C., and Arestis, G.,“Social Rights in Cyprus”, in Iliopoulos-Strangas, J.(ed.), Soziale Grundrechte in den “neuen” Mitgliedstaaten der EU (Nomos, 2019), pp. 921-1001 (in German)
• Kombos, C., “Data Retention and Protection of Human Rights: Beyond the Call of Duty” (2015) 21 (2) European Public Law 411-429
• Kombos, C., “Protection and support for Whistleblowers: The Cypriot Experience”, in Thuesing, G. and Forst, G. (eds), Whistleblowing-A Comparative Study. Ius Comparatum-Global Studies in Comparative Law, Volume 16 (Springer International Publishing, 2016), pp. 101-115
• Kombos, C., “Social Rights in the Republic of Cyprus”, Wojtyczek, K. (ed), Social and Economic Rights as Fundamental Rights, (Den Haag: Eleven International Publishing, 2016), pp. 57-86
• Kombos, C., “Commentary on Articles 158-161 TFEU”, in Blanke, H-J. and Mangiamelli, S. (eds), TFEU: a Commentary, (Springer, forthcoming, approved March 2016; still pending)
• Kombos, C.and Theodosiou, A., “Freedom of Expression and Religion: the Coexistence in the Cypriot Constitutional Order”, in Synodinou, T. et al., Freedom of Expression of Journalists and Caricaturists (Athens: Sakkoulas, 2016), pp. 3-35 (in Greek)
• Kombos, C., “Local Administration in the Republic of Cyprus,” National Report for Observatory of Local Government (OLA), University of Lille (online publication, 81 pages, approved February 2016, available at http://www.ola-europe.com/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/ressources/monographie/mono_en/mono_chypre_en_2015.pdf&t=1478420187&hash=12e6dff06fef34df7ffa6ded61294708)
• Kombos, C., “The Impact of the Economic Crisis on the Functioning of Institutions: the Cypriot Experience”, in Tarchi, R. (ed.), Crisi economica ed impatto sulle istituzioni nazionali (www.Federalismi.it, numero especialle 26/2016, 2016), 30 pages.
• Kombos, C., “Division of Competences-The Cyprus Report”, in Ziller, J. et al, Division of Competences and Regulatory Powers Between the EU and the Member States, Topic III, (Wolters Kluwer, 2016), pp. 89-114
• Kombos, C., “Developments in Cypriot Constitutional Law: the Year 2016 in Review”, in Albert, Richard and Landau, David and Faraguna, Pietro and Drugda, Šimon, The I·CONnect-Clough Center 2016 Global Review of Constitutional Law (August 3, 2017). The I·CONnect-Clough Center 2016 Global Review of Constitutional Law. ISBN: 9780692925164. Published by the Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3014378, pp. 52-57
• Kombos, C., “Developments in Cypriot Constitutional Law: the Year 2017 in Review”, in Albert, Richard and Landau, David and Faraguna, Pietro and Drugda, Šimon, The I·CONnect-Clough Center 2017 Global Review of Constitutional Law (July 19, 2018). The I·CONnect-Clough Center 2017 Global Review of Constitutional Law. ISBN: 978-0-692-15916-3. Published by the Clough Center for the Study of Constitutional Democracy; FSU College of Law, Public Law Research Paper No. 888; U of Texas Law, Public Law Research Paper. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3215613, pp. 68-72
• Kombos, C., “Developments in Cypriot Constitutional Law: the Year 2018 in Review”, in Albert, Richard and Landau, David and Faraguna, Pietro and Drugda, Šimon, I·CONnect-Clough Center 2018 Global Review of Constitutional Law (October 18, 2019). The I·CONnect-Clough Center 2018 Global Review of Constitutional Law. ISBN: 978-0-692-15916-3. Published by the Clough Center for the Study of Constitutional Democracy (2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3471638 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3471638, pp. 74-9
• Kombos, C., “Constitutional review and the Economic Crisis: in the Courts we trust?” (2019) 52 (3) Comparative Law Review 1 (Waseda University), pp. 1-56 (in Japanese)
• Kombos, C., “Constitutional review and the Economic Crisis: in the Courts we trust?”, Part I, (2019) 25 (1) European Public Law 105, pp. 105-34
• Kombos, C., “Constitutional review and the Economic Crisis: in the Courts we trust?”, Part II, (2019) 25 (2) European Public Law 229, pp. 229-48
• Kombos, C. and Erodotou, A., “(Un-)Constitutional Amendments: The Cypriot Paradigm” (2019) 25 (3) European Public Law 305, pp. 305-324
Forthcoming (reviewed, accepted and confirmed)
• Kombos, C., “Legal Pluralism and Constitutionalism in the Cypriot Example”, in Tusseau, G. (ed.), Debating Legal Pluralism and Constitutionalism (Springer, confirmed publication date: February 2020), 52 pages
• Kombos, C. and Erodotou, A., “A ‘bail-in’ of social rights? The Cypriot experience of the financial crisis”, in Becker, U. and Poulou, A. (ed.), Social Rights after the European Financial Crisis: The Constitution of the Welfare State under Pressure, (Oxford University Press, confirmed publication date: 2020), 31 pages
• Kombos, C. and Erodotou, A., “Economic, Social and Cultural Rights During the Crisis in Cyprus: The Interplay Between Domestic and External Normative Systems” (2020) Constitutional Review (confirmed publication date: December 2020), 25 pages
• Kombos, C., “The Rule of Law and the CJEU: Filling in the Political Gap?”, European Politeia (accepted 1st May 2019, confirmed publication date: 2020), 17 pages (in English)
• Kombos, C., “Developments in Cypriot Constitutional Law: the Year 2019 in Review”, in Albert, Richard and Landau, David and Faraguna, Pietro and Drugda, Šimon, I·CONnect-Clough Center 2019 Global Review of Constitutional Law (2020). The I·CONnect-Clough Center 2018 Global Review of Constitutional Law
 
Book Reviews
• Barrows, N. and Greaves, R., The Advocate General and EC Law (Oxford University Press, 2007), in (2009) 15 European Public Law 139
• Countouris, N., The Changing Law of the Employment Relationship (Ashgate, 2007), in (2009) 13 (4) Electronic Journal of Comparative Law
• Piris, J-C., The Constitution of Europe: A Legal Analysis, (Cambridge University Press, 2006), in (2007) 44 Common Market Law Review 205