Κατάλογος Προσωπικού

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

LEONIDOU LEONIDAS
22893614
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Γραφείο 113 ΟΕΔ01
Πανεπιστημιούπολη
Προηγούμενη εκπαίδευση
Κατέχει πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική (1981) και πτυχίο στα Οικονομικά (1985) από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών, καθώς επίσης και Μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (1982) και διδακτορικού διπλώματος στο Μάρκετινγκ (1986) από το Πανεπιστήμιο του Μπάθ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Επαγγελματική εμπειρία
Αμέσως μετά την αποφοίτηση του, προσλήφθηκε στο Κέντρο Ερευνών Μέσης Ανατολής, όπου εργάσθηκε για πέντε χρόνια ως αναλυτής/σύμβουλος σε θέματα μάρκετινγκ στην Μέση Ανατολή και Ανατολική Ευρώπη, και αναμείχθηκε σε πολυάριθμες μελέτες που αφορούσαν έρευνα και συμβουλές στο μάρκετινγκ, όπως αξιολογήσεις αγοράς, μελέτες βιωσιμότητας, και στρατηγικά σχέδια μάρκετινγκ. Υπηρέτησε επίσης ως διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Μάρκετινγκ (Ελλάς) ΕΠΕ, όπου ήταν υπεύθυνος για μια ευρεία ποικιλία ερευνητικών μελετών σε θέματα που άπτονται του μάρκετινγκ, των κοινωνικo-οικονομικών, και της πολιτικής στην Ελλάδα.
 
Ακαδημαϊκές θέσεις
Πριν προσληφθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εργάσθηκε ως ειδικός επιστήμονας στο διεθνές μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάσθηκε επίσης ως επισκέπτης ερευνητής στο Cardiff Business School της Ουαλλίας, Leeds University Business School, και University of Vaasa. Διετέλεσε για έξη χρόνια Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, μέλος της Συγκλήτου, και μέλος διαφόρων πανεπιστημιακών επιτροπών. Yπηρέτησε επίσης ως συν-διευθυντής του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου για περίπου πέντε χρόνια. Τώρα είναι Kαθηγητής Mάρκετινγκ και συντονιστής του τομέα μάρκετινγκ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου.  Είναι επίσης τακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων, και Τεχνών.
 
Περιοχές έρευνας
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις ακόλουθες πέντε περιοχές: (α) Διεθνές μάρκετινγκ, π.χ., διεργασία ανάπτυξης εξαγωγών, κίνητρα και εμπόδια εξαγωγών, πληροφορίες εξαγωγών, περιβαλλοντικές, οργανωσιακές, και διοικητικές επιδράσεις πάνω σε εξαγωγική συμπεριφορά, επιδράσεις χώρας προέλευσης, και επιλογή ξένου εταίρου, (β) Σχεσιακό μάρκετινγκ, π.χ, εργασιακή σχέση εξαγωγέα-εισαγωγέα, συμπεριφοριακές πτυχές καναλιών διανομής,σχέσεις βιομηχανικών πελατών-πωλητών, και στρατηγικές επηρροής, (γ) Στρατηγικό μάρκετινγκ, π.χ., διεθνής στρατηγική μάρκετινγκ, διεθνείς κοινοπραξίες, ορίζουσες απόδοσης επιχείρησης, και μέτρηση επιχειρηματικής απόδοσης, (δ) Κοινωνικά υπεύθυνο μάρκετινγκ, π.χ., πράσινη καταναλωτική συμπεριφορά, φιλική προς το περιβάλλον στρατηγική μάρκετινγκ, ηθικά θέματα στην επιχειρηματική στρατηγική, πράσινη διαφήμιση, και εταιρική κοινωνική ευθύνη, και (ε) Μάρκετινγκ σε αναδυόμενες οικονομίες, π.χ., πρακτικές μάρκετινγκ στην Μέση Ανατολή, αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών στην Ανατολική Ευρώπη, εξαγωγικό/εισαγωγικό μάρκετινγκ από επιχειρήσεις της 'Απω Αντατολής, και η εξέλιξη της αντίληψης του μάρκετινγκ σε μικρές αναπτυσσόμενες χώρες.
 
Συντακτικές επιτροπές
Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών Industrial Marketing Management, International Marketing Review, Journal of Business Research, Journal of International Business Studies, Journal of International Marketing, Journal of Management Studies, Journal of Strategic Marketing, και Management International Review.
 
Μέλος σε ινστιτούτα
Είναι μέλος των εξής ινστιτούτων: Academy of International Business, Academy of Marketing Science, American Marketing Association, British Academy of Marketing, Chartered Institute of Marketing, και European Marketing Academy.
Βιβλία
Grewal, D., M. Levy, L.C. Leonidou, and T.A. Fotiadis (2022), Marketing (Greek edition), Athens, Greece: Kritiki Publishing, 735 pp.
 
Leonidou, L.C. (2020), The evolution of illustrated advertising in Cypriot newspapers in the 20th century, Limassol, Cyprus: Afi Publishing, 406 pp.
 
Leonidou, L.C., C.S. Katsikeas, S. Samiee, and C.N. Leonidou (2019), Socially responsible international business: Critical issues and the way forward, United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 576 pp.
 
Leonidou, L.C., C.S. Katsikeas, S. Samiee, and B. Aykol (2018), Advances in global marketing: A research anthology, Germany: Springer International Publishing, 517 pp.
 
Leonidou, L.C. (1990), Marketing in Saudi Arabia: Developing strategies for business success, London: Business International Ltd, 132 pp.
 
 
Κεφάλαια σε βιβλία
 

Leonidou, L.C., B. Aykol, and N. Rossides (2024), “Managing business relationships in the hospitality industry under an exogenous crisis situation”. In Global challenges and uncertainty in tourism and hospitality: Strategies for resilience and adaptation, edited by D. Buhalis, D. Fan, L. Efthymiou, A. Thrasou, and D. Vrontis, USA: Palgrave Macmillan, pp. xxx-xxx. 

Leonidou, L.C. and C.S. Katsikeas (2024), “An integrative review of export development process models: History, impact, and the way forward”. In Key contributions to international marketing, edited by C.S. Katsikeas, P. Riefler, and S. Samiee, USA: Palgrave Macmillan, pp. 121-138.
 
Leonidou, L.C., B. Aykol, P. Eteokleous, and A. Voskou (2020), “Corporate social responsibility response strategies to COVID-19”. In COVID-19 and international business: Change of era, edited by M. Marinov and S. Marinova, London and New York, NY: Routledge, pp. 237-256.
 
Leonidou, L.C., B. Aykol, and P. Eteokleous (2020), “Internal and external drivers of ethical international marketing strategy: Implications on reputational advantage and performance”. In Handbook of marketing ethics, edited by L. Eagle, S. Dahl, P. De Pelsmacker, and R. Taylor, United Kingdom: Sage Publishing, pp. 20-42.
 
Leonidou, L.C., C.S. Katsikeas, S. Samiee, and C.N. Leonidou (2019), “Socially responsible international business: Review, synthesis, and directions“. In Socially-responsible international business: Critical issues and the way forward, edited by L.C. Leonidou, C.S. Katsikeas, S. Samiee, and C.N. Leonidou, United Kingdom: Edward Elgar Publishing, pp. 6-28.
 
Leonidou, L.C., C.S. Katsikeas, S. Samiee, and B. Aykol (2018), “International marketing research: A state-of-the-art review and the way forward". In Advances in global marketing: A research anthology, edited by L.C. Leonidou, C.S. Katsikeas, S. Samiee, and B. Aykol, Germany: Springer International Publishing, pp. 3-33.
 
Leonidou, L.C., S. Samiee, and V. Gendres (2015), “Using national export promotion programs to assist smaller firm’s international entrepreneurial initiatives”. In Handbook of research on International entrepreneurship strategies: Impact on SME performance globally, edited by V. Kirpalani and P. Ghauri, London: Edward Elgar Publishing Company, pp. 233-267.
 
Samiee, S., L.C. Leonidou, and B. Aykol (2014), “Exploring the theoretical foundations of the exporter-importer working relationship”. In Handbook of exporting, edited by C.C. Julian, London: Edward Elgar Publishing Company, pp. 403-430.
 
Ford, I.D. and L.C. Leonidou, (2013), "Research developments in international marketing". In New perspectives on international marketing, edited by S.J. Paliwoda, London: Routledge, pp. 3-32.
 
Leonidou L.C. and S. Samiee (2012), "Born global or simply rapidly internationalizing? Review, critique, and future prospects". In Handbook of research on born globals, edited by M. Gabrielsson and V.H.M. Kirpalani, London: Edward Elgar Publishing Publishing Limited, pp.16-35.
 
Samiee, S. and L.C. Leonidou (2011), "Relevance and rigor in international marketing research: Developments in product and brand origin line of inquiry". In Handbook of Research in International Marketing, edited by S.C. Jain and D.A. Griffith, London: Edward Elgar Publishing Company, pp. 68-87.
 
Katsikeas, C.S. and L.C. Leonidou (2010), "Strategic export marketing: Achieving success in a harsh environment". In Wiley international encyclopedia of marketing, edited by D. Bello and D. Griffith, New York: John Wiley and Sons, pp. xx-xx.
 
Katsikeas, C.S., L.C. Leonidou, and S. Samiee (2008), "Research into exporting: Theoretical, methodological, and empirical issues". In Handbook of international marketing, edited by M. Kotabe and K. Helsen, London: Sage Publications, pp. 165-182.
 
Leonidou, L.C. (1990), "Channels of distribution in foreign markets" (in Greek). In Topics in exports and international business development, edited by C.C. Kanellopoulos, Athens: International Publishing, pp. 292-308.
 
Leonidou, L.C. (1990), "The promotional network in foreign markets" (in Greek). In Topics in exports and international business development, edited by C.C. Kanellopoulos, Athens: International Publishing, pp. 309-325.
 
Ford I.D., et al. (1987), "Managing export development between industrialized and developing countries". In International export entry and expansion, edited by P.J. Rosson and S.D. Reid, New York: Praeger Publishers, pp. 71-90.
 
 
Άρθρα σε περιοδικά 

Tran, T.T.H., H.E. Guojun, and L.C. Leonidou (2024), “It’s here to stay: Lessons, reflections, and visions on digital transformation amid public crisis”, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 206, pp. xxx-xxx. 

Leonidou, L.C., M. Theodosiou, F. Nilssen, P. Eteokleous, and A. Voskou (2024), “Evaluating MNEs’ role in implementing the UN Sustainable Development Goals: The importance of innovative partnerships”, International Business Review, Vol. 33, No. x, pp. xxx-xxx. 

Samiee, S., L.C. Leonidou, C.S. Katsikeas, and B. Aykol (2024), “Research on country-of-origin perceptions: Review, critical assessment, and the path forward”, Journal of International Business Studies, Vol. 55, No. x, pp. xxx-xxx. 

Ngo, V.D., L.C. Leonidou, F. Janssen, and P. Christodoulides (2023), “Export-specific investments, competitive advantage, and performance in Vietnamese SMEs: The moderating role of domestic market conditions”, Journal of Business Research, Vol. 152, No. x, pp. xxx-xxx. 

Leonidou, L.C., B. Aykol, T. Fotiadis, and P. Christodoulides (2023), “Hindrances and outcomes of social bonding in exporter-importer relationships: Formal contracting and ethical climate as moderators”, Industrial Marketing Management, Vol. 82, No. x, pp. xxx-xxx. 

Leonidou, L.C., P. Eteokleous, J.S. Eduardsen, and P. Christodoulides (2023),  “A dynamic capabilities perspective to socially responsible activities of family business firms: Implications on market performance”, Journal of Business Research, Vol. 155, pp. xxx-xxx.

Eduardsen, J.S., S. Marinova, L.C. Leonidou, and P. Christodoulides (2023),  “Organizational influences and performance impact of cross border e-commerce barriers: The moderating role of home country digital infrastructure and foreign market Internet penetration”, Management International Review, Vol. 63, No. 3, pp. 433-467.

Lee, F.F., J. Larimo, and L.C. Leonidou (2023),  “Social media in marketing research: Theoretical bases, methodological aspects, and thematic focus“, Psychology & Marketing, Vol. 40, No. 1, pp. 124-145.

Leonidou, L.C., B. Aykol, S. Samiee, and N. Korfiatis (2022), “A meta-analysis of the antecedents and outcomes of consumer foreign country image perceptions: The moderating role of macro-level country differences”, Management International Review, Vol. 62, No. 5, pp. 741-784.
 
Leonidou, L.C., B. Aykol, T. Fotiadis, S. Marinova, and P. Christodoulides (2022), “Being creative under the Covid-19 pandemic crisis: The role of effective inter-organizational relationship management”, International Marketing Review (Special issue on Covid-19: Advancing International Marketing Theory and Guiding Practice), Vol. 40, No. 5, pp. 981-1011.
 
Leonidou, L.C., P. Eteokleous, A-M. Christofi, and N. Korfiatis (2022), “Drivers, outcomes, and moderators of consumer intentions to buy organic goods: Meta-analysis, implications, and future research agenda”, Journal of Business Research, Vol. 151, pp. 339-354.
 
Gillani, A., S. Kutaula, L.C. Leonidou, and P. Christodoulides (2022), “Integrating fair trade with circular economy: Personality traits, consumer engagement, and ethically-minded behavior”, Journal of Business Research, Vol. 144, pp. 1087-1102.
 

Leonidou, L.C., D. Palihawadana, B. Aykol, and P. Christodoulides (2022), “Effective small and medium-sized firms’ import strategy: Its drivers, moderators, and outcomes”, Journal of International Marketing, Vol. 30, No. 1, pp. 18-39.

Kutaula, S., A. Gillani, L.C. Leonidou, and D. Palihawadana (2022), “Exploring frontline employee-customer linkages: A psychological contract perspective”, International Journal of Human Resource Management, Vol. 33, No. 9, pp. 1848-1885.

Leonidou, L.C., B. Aykol, J. Hadjimarcou, and D. Palihawadana (2021), “Unveiling the infidelity problem in exclusive manufacturer-overseas distributor relationships: A dyadic perspective”, Psychology & Marketing, Vol. 38, No. 11, pp. 2122-2141.

Leonidou, L.C., B. Aykol, J. Larimo, L. Kyrgidou, and P. Christodoulides (2021), “Enhancing international buyer-seller relationship quality and long-term orientation using emotional intelligence: The moderating role of foreign culture”, Management International Review, Vol. 61, No. 3, pp. 365-402.

Ioannidis, A., K.J. Chalvatzis, L.C. Leonidou, and Z. Feng (2021), “Applying the reduce, reuse, and recycle principle in the hospitality sector: Its antecedents and performance implications”, Business Strategy and The Environment, Vol. 30, No. 7, pp. 3394-3410.

Gillani, A., S. Kutaula, L.C. Leonidou, and P. Christodoulides (2021), “The impact of proximity on consumer fair trade engagement and purchasing behavior: The moderating role of empathic concern and hypocrisy”, Journal of Business Ethics, Vol. 142, pp. 557-577.

Lee, F.F., J. Larimo, and L.C. Leonidou (2021), “Social media marketing strategies: Definition, conceptualization, taxonomy, validation, and research agenda", Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 49, No. 1, pp. 51-70.

Leonidou L.C., B. Aykol, T. Fotiadis, A. Zeriti, and P. Christodoulides (2019), “The role of exporters' emotional intelligence in building foreign customer relationships”, Journal of International Marketing, Vol. 27, No. 4, pp. 58-80.

Paparoidamis, N., T. Tran, L.C. Leonidou, and A. Zeriti (2019), “Being innovative while being green: An experimental inquiry into how consumers respond to eco-innovative product designs”, Journal of Product Innovation Management (Special issue on Social Innovation), Vol. 36, No. 6, pp. 824-847.

Κatsikeas, C.S., L.C. Leonidou, and A. Zeriti (2019), “Revisiting international marketing strategy in a digital era: Opportunities, challenges, and research directions”, International Marketing Review (Special issue on International marketing strategy in the age of digitalization), Vol. 37, No. 3, pp. 405-424.

Leonidou, L.C., O. Kvasova, P. Christodoulides, and S. Tokar (2019), “Personality traits, consumer animosity, and foreign product avoidance: The moderating role of cultural characteristics”, Journal of International Marketing, Vol. 27, No. 2, pp. 76-96.

Leonidou, L.C., B. Aykol, S. Spyropoulou, and P. Christodoulides (2019), “The power roots and drivers of infidelity in international business relationships”, Industrial Marketing Management (Special issue on Global marketing in business-to-business contexts: Challenges, developments, and research opportunities), Vol. 78, pp. 198-212.

Aykol, B. and L.C. Leonidou (2018), “Exporter-importer business relationships: Review of empirical research and future directions”, International Business Review, Vol. 27, No. 5, pp. 1007-1021.

Leonidou, L.C., B. Aykol, J.S. Hadjimarcou, and D. Palihawadana (2018), “Betrayal in buyer-seller relationships: Exploring its causes, symptoms, forms, effects, and therapies”, Psychology & Marketing, Vol. 35, No. 5, pp. 341-356.

Leonidou, L.C., B. Aykol, T. Fotiadis, and P. Christodoulides (2018), "Betrayal intention in exporter-importer working relationships: Its drivers, outcomes, and moderating effects", International Business Review, Vol. 27, No. 1, pp. 246-258.

Leonidou, L.C., P. Christodoulides, L. Kyrgidou, and D. Palihawadana (2017), “Internal drivers and performance consequences of small firm green business strategy: The moderating role of external factors”, Journal of Business Ethics, Vol. 140, No. 3, pp. 585-606.

Leonidou, L.C., B. Aykol, T.A. Fotiades, and P. Christodoulides (2017), “Antecedents and consequences of infidelity in cross-border business relationships”, Journal of International Marketing, Vol. 25, No. 1, pp. 46-71.

Leonidou, L.C., B. Aykol, T. Fotiades, P. Christodoulides, and A. Zeriti (2017), “Betrayal in international buyer-seller relationships: Its drivers and performance implications”, Journal of World Business, Vol. 52, No. 1, pp. 28-44.

Katsikeas, C.S., N. Morgan, L.C. Leonidou, and T. Hult (2016), “Assessing performance outcomes in marketing”, Journal of Marketing, Vol. 80, No. 2, pp. 1-20.

Ngo, V.D., F. Jassen, L.C. Leonidou, and P. Christodoulides (2016), “Domestic institutional attributes as drivers of export performance in an emerging and transition economy”, Journal of Business Research, Vol. 69, No. 8, pp. 2911-2922.

Eteokleous, P., L.C. Leonidou, and C.S. Katsikeas (2016), “Corporate social responsibility in international marketing: Review, assessment, and future research”, International Marketing Review (Special issue on Corporate social responsibility and international marketing), Vol. 33, No. 4, pp. 1-45.

Leonidou, L.C., P. Christodoulides, and D. Thwaites (2016), "External determinants and financial outcomes of an eco-friendly orientation in smaller manufacturing firms", Journal of Small Business Management, Vol. 54, No. 1, pp. 5-25.

Leonidou, L.C., C.N. Leonidou, B. Aykol, and T. Fotiadis (2015), “Dynamic capabilities driving an eco-based competitive advantage and performance in global hotel chains: The moderating effect of international strategy”, Tourism Management, Vol. 37, No. 3, pp. 268-280.

Leonidou, L.C., T.A. Fotiadis, P. Christodoulides, C.S. Katsikeas, and S. Spyropoulou (2015), “Environmentally friendly export business strategy: Its determinants and effects on competitive advantage and performance”, International Business Review, Vol. 24, No. 5, pp. 798-811.

Leonidou, L.C., D. Coudounaris, O. Kvasova, and P. Christodoulides (2015), “Drivers and outcomes of green tourist attitudes and behavior: Socio-demographic moderating effects”, Psychology & Marketing, Vol. 32, No. 6, pp. 635-650.

Aykol, B. and L.C. Leonidou (2015), “Researching the green practices of small service firms: A theoretical, methodological, and empirical assessment”, Journal of Small Business Management, Vol. 53, No. 4, pp. 1264-1288.

Barnes, B., L.C. Leonidou, N.Y.M. Siu, and C.N. Leonidou (2015), “Interpersonal factors as drivers of quality and performance in Western-Hong Kong interorganizational business relationships”, Journal of International Marketing, Vol. 23, No. 1, pp. 23-49.

Leonidou, L.C., S. Samiee, B. Aykol, and M. Talias (2014), “Antecedents and outcomes of exporter-importer relationship quality: Synthesis, meta-analysis, and directions for further research”, Journal of International Marketing, Vol. 22, No. 2, pp. 21-46.

Leonidou, L.C., C.N. Leonidou, J. Hadjimarcou, and I. Lytovchenko (2014), "Assessing the greenness of environmental advertising claims made by multinational industrial firms", Industrial Marketing Management, Vol. 43, No. 4, pp. 671-684.

Leonidou, L.C., C.S. Katsikeas, T.A. Fotiadis, and P. Christodoulides (2013), "Antecedents and consequences of an eco-friendly export marketing strategy: The moderating role of foreign public concern and competitive intensity", Journal of International Marketing, Vol. 21, No. 3, pp. 22-46.

Aykol, B., D. Palihawadana, and L.C. Leonidou (2013),"Research on the import activities of firms 1960-2010: Review, assessment, and future directions", Management International Review, Vol. 52, No. 2, pp. 215-250.

Leonidou, L.C., C.N. Leonidou, T.A. Fotiadis, and A. Zeriti (2013),"Resources and capabilities as drivers of hotel green marketing strategy: Implications on competitive advantage and performance", Tourism Management, Vol. 35, No. 2, pp. 94-110.

Leonidou, L.C., O. Kvasova, C.N. Leonidou, and S. Chari (2013), "Business unethicality as an impediment to consumer trust: The moderating role of demographic and cultural characteristics", Journal of Business Ethics, Vol. 112, No. 3, pp. 397-415.

Leonidou C.N., L.C. Leonidou, D.N. Coudounaris, and M. Hultman (2013), "Value differences as determinants of importers' perceptions on exporters' unethical behavior: The impact on relationship quality and performance", International Business Review, Vol. 22, No. 1, pp. 156-173.

Leonidou L.C., C.N. Leonidou, and O. Kvasova (2013), "Cultural drivers and trust outcomes of consumer perceptions of organizational unethical marketing practices", European Journal of Marketing, Vol. 47, No. 3/4, pp. 525-556.

Aykol, B., L.C. Leonidou, and A. Zeriti (2012), "Setting the theoretical foundations of importing research: Past evaluation and future perspectives", Journal of International Marketing, Vol. 20, No. 2, pp. 1-24.

Leonidou, L.C., D. Palihawadana, S. Chari, and C.N. Leonidou (2011), "Drivers and outcomes of importer adaptation in international buyer-seller relationships", Journal of World Business, Vol. 46, No. 4, pp. 527-543.

Leonidou, L.C., D. Palihawadana, and M. Theodosiou (2011),"National export promotion programs as drivers of organizational resources and capabilities: Effects on strategy, competitive advantage, and performance", Journal of International Marketing, Vol. 19, No. 2, pp. 1-29.

Leonidou, L.C., C.N. Leonidou, D. Palihawadana, and M. Hultman (2011), "Evaluating the green advertising practices of international firms: A trend analysis", International Marketing Review, Vol. 28, No. 1, pp. 6-33.

Leonidou, C.N. and L.C. Leonidou (2011),"Research into environmental marketing/management: A bibliographic analysis", European Journal of Marketing, Vol. 45, No. 1/2, pp. 68-103.

Leonidou, L.C., C.N. Leonidou, and O. Kvasova (2010), "Antecedents and outcomes of consumer eco-friendly attitudes and behavior", Journal of Marketing Management, Vol. 26, No. 13-14, pp. 1319-1344.

Leonidou, L.C., B.R. Barnes, S.A. Spyropoulou, and C.S. Katsikeas (2010), "Assessing the contribution of leading mainstream marketing journals to the international marketing discipline", International Marketing Review, Vol. 27, No. 5, pp. 491-518.

Barnes, B.R., L.C. Leonidou, N.Y.M. Siu, and C.N. Leonidou (2010),"Opportunism as the inhibiting trigger for developing long-term oriented Western exporter-Hong Kong importer relationships", Journal of International Marketing, Vol. 18, No. 2, pp. 35-63.

Leonidou, L.C. and C.S. Katsikeas (2010), "Integrative assessment of exporting research published in business journals during the period 1960-2007", Journal of Business Research, Vol. 63, No. 8, pp. 879-887.

Leonidou, L.C., C.S. Katsikeas, and D.N. Coudounaris (2010), "Five decades of business research into exporting: A bibliographic analysis", Journal of International Management (Special issue on 50 years of international business research), Vol. 16, No. 1, pp. 78-91.

Coudounaris, D.N., O. Kvasova, L.C. Leonidou, L. Pitt, and D. Nel (2009), "Fifteen good years: An analysis of publications in Management International Review", Management International Review, Vol. 49, No. 5, pp. 671-684.

Leonidou L.C. and C.N. Leonidou (2009), "Rational versus emotional appeals in newspaper advertising: Copy, art, and layout differences", Journal of Promotion Management, Vol. 15, No. 3-4, pp. 522-546.

Leonidou, L.C., M.A. Talias, and C.N. Leonidou (2008), "Exercised power as a driver of trust and commitment in cross-border industrial buyer-seller relationships", Industrial Marketing Management (Special issue on Global relationships, partnerships, and alliances for improved distribution effectiveness in industrial markets), Vol. 37, No. 1, pp. 92-103.

Leonidou L.C., D. Palihawadana, and M.A. Talias (2007), "British consumers´ evaluations of U.S. versus Chinese goods: A multi-level and a multi-cue comparison", European Journal of Marketing, Vol. 41, No. 7-8, pp. 786-820.

Leonidou, L.C., C.S. Katsikeas, D. Palihawadana, and S.A. Spyropoulou (2007), "An analytical review of the factors stimulating smaller firms to export: Implications for policy-makers", International Marketing Review, Vol. 24, No. 6, pp. 735-770.

Leonidou L.C., J.S. Kaminarides, and P. Panayides (2007), "The international marketing environment: Textbook content versus educators’ views", Journal of Teaching in International Business, Vol. 18, No. 2-3, pp. 101-131.

Leonidou L.C., S.A. Spryropoulou, C.N. Leonidou, and J. Reast (2006), "An integrated framework of newspaper advertising: A longitudinal analysis", Journal of Marketing Management, Vol. 22, No. 7-8, pp. 759-797.

Leonidou L.C., B.R. Barnes and M.A. Talias (2006), "Exporter-importer relationship quality: The inhibiting role of uncertainty, distance, and conflict", Industrial Marketing Management (Special issue on Global marketing of industrial products), Vol. 35, No. 5, pp. 576-588.

Leonidou L.C., D. Palihawadana, and M. Theodosiou (2006), "An integrated model of the behavioral dimensions of industrial buyer-seller relationships", European Journal of Marketing, Vol. 40, No. 1/2, pp. 145-173.

Leonidou L.C. (2005), "Industrial buyers' influence strategies: Buying situation differences", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 20, No. 1, pp. 33-42.

Leonidou L.C., J.S. Kaminarides, and J.S. Hadjimarcou (2004), "An analysis of U.S. small and medium-sized manufacturer's international business relationships", Thunderbird International Business Review, Vol. 46, No. 5, pp. 545-573.

Leonidou L.C. (2004), "Industrial manufacturer-customer relationships: The discriminating role of the buying situation", Industrial Marketing Management, Vol. 33, No. 8, pp. 731-742.

Leonidou L.C. (2004), "An analysis of the barriers hindering small business export development", Journal of Small Business Management, Vol. 42, No. 3, pp. 279-302.

Leonidou L.C. and M. Theodosiou (2004), "The export marketing information system: An integration of the extant knowledge", Journal of World Business, Vol. 39, No. 1, pp.12-36.

Leonidou L.C. and C.S. Katsikeas (2003), "The role of foreign customer influences in building relationships with U.S. exporting SMEs", Long Range Planning, Vol. 36, No. 3, pp. 227-252.

Leonidou L.C. (2003), "Overcoming the limits of exporting research using the relational paradigm", International Marketing Review, Vol. 20, No. 2, pp. 129-141.

Theodosiou M. and L.C. Leonidou (2003), "Standardization versus adaptation of international marketing: An integrative assessment of the empirical research", International Business Review (Special issue on Advances in international marketing theory and practice), Vol. 12, No. 2, pp. 141-171. (Reprinted in 2007 in International marketing, edited by S. Paliwoda and J.K. Ryans, Jr, Edward Elgar Publishing Ltd)

Robson M.J., L.C. Leonidou, and C.S. Katsikeas (2002), "Factors influencing international joint venture performance: Theoretical perspectives, assessment, and future directions", Management International Review, Vol. 42, No. 4, pp. 385-418. (Reprinted in 2006 in International marketing, edited by M. Kotabe, Sage Publications)

Leonidou L.C., J.S. Kaminarides, and J.S. Hadjimarcou (2002), "Doing business with major U.S. trading partners: Background, influence strategies, and performance", Journal of Global Business, Vol. 13, No. 24, pp. 5-14.

Leonidou L.C., C.S. Katsikeas, and J.S. Hadjimarcou (2002), "Building successful export business relationships: A behavioral perspective", Journal of International Marketing, Vol. 10, No. 3, pp. 96-115.

Leonidou L.C., C.S. Katsikeas, and S. Samiee (2002), "Marketing strategy determinants of export performance: A meta-analysis", Journal of Business Research, Vol. 55, No. 1, pp. 51-67. (Reprinted in 2006 in International marketing, edited by M. Kotabe, Sage Publications)

Katsikeas C.S., L.C. Leonidou, and N. Morgan (2000), "Firm-level export performance assessment: Review, evaluation, and development", Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 28, No. 4, pp. 493-511.

Leonidou L.C. (2000), "Barriers to export management: An organizational and internationalization analysis", Journal of International Management, Vol. 6, No. 2, pp. 121-148.

Leonidou L.C. (1999), "Barriers to international purchasing: The relevance of firm characteristics", International Business Review, Vol. 8, No. 4, pp. 487-512. (Reprinted in 2005 in Global supply chain management, edited by M. Kotabe and M.J. Mol, Edward Elgar Publishing Ltd)

Leonidou L.C. and A.S. Florou-Adams (1999), "Types and sources of export information: Insights from small business", International Small Business Journal, Vol. 17, No. 3, pp. 30-48.

Leonidou L.C., J.S. Hadjimarcou, A.A. Kaleka, and G.T. Stamenova (1999), "Bulgarian consumers' perceptions of products made in Asia Pacific", International Marketing Review, Vol. 16, No. 2, pp. 126-142.

Leonidou L.C. and A.A. Kaleka (1998), "Behavioral aspects of international buyer-seller relationships: Their association with export involvement", International Marketing Review (Special issue on Advances in export marketing theory and practice), Vol. 15, No. 5, pp. 373-397.

Leonidou L.C. (1998), "Exploring import stimulation behavior: The case of Cypriot importers", Journal of Supply Chain Management (formerly International Journal of Purchasing and Materials Management), Vol. 34, No. 2, pp. 37-49.

Leonidou L.C., C.S. Katsikeas, and N.F. Piercy (1998), "Identifying managerial influences on exporting: Past research and future directions", Journal of International Marketing, Vol. 6, No. 2, pp. 74-102.

Leonidou L.C. (1998), "Factors stimulating export business: An empirical investigation", Journal of Applied Business Research, Vol. 14, No. 2, pp. 43-68.

Leonidou L.C. (1998), "Organizational determinants of exporting: Conceptual, methodological, and empirical insights", Management International Review (Special issue on Challenges and solutions for international marketing management), Vol. 38, No. 1, pp. 7-52.

Leonidou L.C. (1997), "Stimuli and barriers to global business: Exporters versus importers", Journal of Global Business, Vol. 8, No. 15, pp. 15-32.

Leonidou L.C. (1997), "Finding the right information mix for the export manager", Long Range Planning, Vol. 30, No. 4, pp. 572-584.

Leonidou L.C. and C.S. Katsikeas (1997), "Export information sources: The role of organizational and internationalization influences", Journal of Strategic Marketing, Vol. 5, No. 2, pp. 65-87.

Leonidou L.C. (1996), "Product standardization or adaptation: The Japanese approach", Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, Vol. 2, No. 4, pp. 53-73.

Leonidou L.C. and C.S. Katsikeas (1996), "Exploring the consumer in former Soviet republics: Purchasing characteristics and patterns", Journal of East-West Business, Vol. 2, No. 3-4, pp. 79-101.

Leonidou L.C. and C.S. Katsikeas (1996), "The export development process: An integrative review of empirical models", Journal of International Business Studies, Vol. 27, No. 3, pp. 517-551. (Reprinted in 2006 in International marketing, edited by M. Kotabe, Sage Publications)

Leonidou L.C. (1996), "Unveiling the marketing scene in Saudi Arabia: From sellers' to buyers' conditions", Journal of International Marketing and Marketing Research, Vol. 21, No. 3, pp. 123-144.

Katsikeas C.S. and L.C. Leonidou (1996), "International supplier selection: The relevance of import dependence", Journal of Global Marketing, Vol. 9, No. 3, pp. 23-45.

Katsikeas C.S. and L.C. Leonidou (1996), "Export marketing expansion strategy: Differences between market concentration and market spreading", Journal of Marketing Management (Special issue on Export marketing planning), Vol. 12, No. 1-3, pp. 113-134. (Reprinted in 1997 in International Marketing Strategy: Contemporary Readings, edited by I. Doole and R. Lowe, Thomson)

Leonidou L.C. (1995), "The Saudi distribution system: Structure, operation, and behavior", Marketing Intelligence and Planning, Vol. 13, No. 11, pp. 27-35.

Leonidou L.C. (1995), "Export stimulation: A non-exporter's perspective", European Journal of Marketing (Special issue on Export marketing), Vol. 29, No. 8, pp. 18-35.

Leonidou L.C. and N.J. Rossides (1995), "Marketing research in the Gulf states: A practical appraisal", International Journal of Market Research (formerly Journal of the Market Research Society), Vol. 37, No. 4, pp. 455-467.

Leonidou L.C. (1995), "Export stimulation research: Review, evaluation, and integration", International Business Review, Vol. 4, No. 2, pp. 133-156.

Leonidou L.C. (1995), "Empirical research on export barriers: Review, assessment, and synthesis", Journal of International Marketing, Vol. 3, No. 1, pp. 29-43.

Leonidou L.C. (1995), "Export barriers: Non-exporters' perceptions", International Marketing Review, Vol. 12, No. 1, pp. 4-25.

Leonidou L.C. (1992), "Understanding the Russian consumer", Marketing and Research Today, Vol. 20, No. 1, pp. 75-83.

Leonidou L.C. (1991), "Marketing in the Gulf States", Management Decision, Vol. 39, No. 8, pp. 20-35.

Leonidou L.C. (1989), "Behavioral aspects of the exporter-importer relationship: The case of Cypriot exporters and British importers", European Journal of Marketing, Vol. 23, No. 7, pp. 17-33.

Leonidou L.C. (1989), "The exporter-importer dyad: An investigation", Journal of Managerial Psychology, Vol. 4, No. 2, pp. 17-23.

Leonidou L.C. (1988), "Factors affecting the decision to purchase from Third World manufacturers: The British experience", European Management Journal, Vol. 6, No. 3, pp. 262-268.

Leonidou L.C. (1988), "Export initiation by indigenous manufacturers in a small developing economy: The case of Cyprus", Spoudai, Vol. 38, No. 1-2, pp. 63-78.

Βιβλιοκρισίες

Leonidou, L.C. (1998), The nature of the international firm, edited by I. Björkman and M. Forsgren, Copenhagen: Handelshøjkolens Forlag, 1997, 500 pp., International Marketing Review, Vol. 15, No. 5, pp. 427-432.