Κατάλογος Προσωπικού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ

DL
+357 22892192
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Green Park, 105
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
Ο Δημήτρης Λουκίδης αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) με δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού τον Ιούλιο του 1999. Έπειτα συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές πάνω σε γεωτεχνικά στο Purdue University, από όπου έλαβε πτυχίο MSCE (Δεκέμβριος 2000) και PhD (Μάιος 2006). Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε στη καταστατική προσομοίωση άμμων και την εφαρμογή της στη μηχανική των θεμελιώσεων. Μετά την περάτωση των μεταπτυχιακών του σπουδών, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Purdue University (2006-2008). Τον Ιανουάριο 2009, έγινε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
 
θεμελιώσεις, διογκώσιμα εδάφη, ευστάθεια πρανών, κατολισθήσεις, υπεράκτια γεωτεχνική μηχανική, υπολογιστική γεωμηχανική, καταστατική προσομοίωση, σεισμική γεωτεχνική μηχανική
 
Loukidis, D. & Salgado, R. (2008). “Analysis of the shaft resistance of non-displacement piles in sand.” Geotechnique, Vol. 58, No. 4, pp. 283-296.
 
Loukidis, D., Chakraborty, T. & Salgado, R. (2008). “Bearing capacity of strip footings on purely frictional soil under eccentric and inclined loads.” Canadian Geotechnical Journal, Vol. 45, No. 6, pp. 768-787.
 
Loukidis, D., Bouckovalas, G. D., Papadimitriou, A. (2009). “Analysis of fault rupture propagation through uniform soil cover.” Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 29, pp. 1389-1404.
 
Loukidis, D. & Salgado, R. (2011). “Effect of relative density and stress level on the bearing capacity of footings on sand.” Geotechnique, Vol. 61, No. 2, pp. 107-119.
 
Loukidis, D. & Salgado, R. (2012). “Active pressure on gravity walls supporting purely frictional soils.” Canadian Geotechnical Journal, Vol. 49, No. 1, pp. 78-97.
 
Vavourakis, V., Loukidis, D., Charmpis, D. C. & Papanastasiou, P. (2013). “A robust finite element approach for large deformation elastoplastic plane-strain problems.” Finite Element Analysis and Design, Vol. 77, pp. 1-15.
 
Salgado, R., Loukidis, D. Abou-Jaoude, G. & Zhang, Y. (2015). “The role of soil stiffness non-linearity in 1D pile driving simulations.” Géotechnique, Vol. 65, pp. 169-187.
 
Loukidis, D. and Tamiolakis, G-P (2017). “Spatial distribution of Winkler spring stiffness for rectangular mat foundation analysis.” Engineering Structures, 153, 443-459.
 
Lazarou, G., Loukidis, D. & Bardanis, M. (2018). “Moisture migration under mat foundations in Nicosia marl”. Geotechnical and Geological Engineering, 37(3), 1585-1608.
 
Triantafyllaki, A., Papanastasiou, P., & Loukidis, D. (2020). “Numerical analysis of the structural response of unburied offshore pipelines crossing active normal and reverse faults”. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 137, 106296.
 
Tzampoglou, P., Loukidis, D. & Koulermou, N. (2022). Seasonal Ground Movement Due to Swelling/Shrinkage of Nicosia Marl. Remote Sensing, 14(6), 1440.
 
Aivaliotis-Apostolopoulos, P. & Loukidis, D. (2022). Swarming genetic algorithm: A nested fully coupled hybrid of genetic algorithm and particle swarm optimization. PLoS ONE, 17(9), e0275094.
 
Triantafyllaki, A., Loukidis, D., & Papanastasiou, P. (2023). Design of offshore gas pipelines against active tectonic fault movement. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 166, 107702.